Informasjon

Nyrenes og urinveienes utvikling

Den embryologiske utviklingen av nyrene og urinveiene er kompleks. Fungerende nyrer og urinveier er viktig både i fosterlivet og etter fødselen.

Nyrene filtrerer bort avfallsstoffer fra blodet og skiller dem ut i urinen. Det gjør at salt- og væskebalansen i kroppen holdes stabilt slik at cellene fungerer normalt. Uten nyrefunksjonen vil avfallsstoffene hope seg opp og bli giftige for oss. I fosterlivet er det morkaken (placenta) som har denne funksjonen og filtrerer ut avfallsproduktene for fosteret. Men fosterets nyrer produserer likevel urin for å bidra til produksjonen av fostervannet. Dannelsen av urinsystemet med nyrer og urinveier er en av de viktigste evolusjonsmessige tilpasningene til livet på land.

Tre stadier

Opphavet til nyrene og urinveiene stammer fra det midterste kimlaget (cellelaget), mesodermen. I svangerskapsuke 5 dannes opphavet til nyrene, den nefrogene streng, på hver sin side av embryoets ryggsøyle. Den embryologiske utviklingen av nyrene er preget av forbigående dannelse og påfølgende tilbakedannelse av ulike deler av den nefrogene streng. Først dannes og tilbakedannes pronefros i nakkeregionen, som er det eldste og minst utviklede nyrestadiet. Deretter dannes og tilbakedannes mesonefros fra nakke- til haleregionen, som er det andre nyrestadiet. Hos fiskene er det mesonefros som blir til de ferdige nyrene. Hos jentefostre tilbakedannes disse cellene fullstendig og forsvinner, mens hos guttefostre blir det noen gjenværende celler som danner blant annet sædledere og bitestikler.

De ferdige nyrene blir til

Det tredje og siste stadiet, metanefros, er det mest utviklede og blir til de to endelige nyrene. Metanefros dannes som to utløpere fra mesodermale celler som befinner seg på hver sin side helt ned i haleregionen på fosteret. Utløperne finner etter hvert veien til hver sin celleansamling, som senere skal utgjøre funksjonelle enheter i nyrene, nefroner, med hvert sitt kapillærnøste (glomeruli) og nyrerør (tubuli). I løpet av utviklingen forgrener utløperne seg og blir til nyrebekken, nyrepapiller og samlerør som leder urinen ned til urinlederne og urinblæren og så ut av kroppen via urinrøret.

Nyrene flyttes oppover

Fra svangerskapsuke 7 til 10 blir nyrene flyttet oppover fra nederst i bekkenet og oppover til sin endelige plassering på hver side av hovedpulsåren (aorta). Høyre nyre stiger som regel ikke like mye som den venstre fordi leveren begrenser oppadstigningen. I svangerskapsuke 11 begynner nyrene å fungere og urinproduksjonen starter. Barnet svelger fostervann og lager urin som det tisser ut i fostersekken. Urinen er et viktig bidrag til produksjonen av nytt fostervann. I de fortsatt umodne nyrene dannes det flere og flere nefroner frem mot fødselen. I svangerskapsuke 36 er de fleste strukturer dannet, men nyrene regnes ikke som helt modne før etter fødselen. Da vil hver nyre bestå av omtrent én million nefroner som er klare til å filtrere og rense blodet for avfallsstoffer, som konsentreres i urin og skilles ut via urinveiene.

Vil du vite mer?

Kilder

Referanser

  1. Schoenwolf GC, et al. Larsen's human embryology. Churchill Livingstone 2009.
  2. Sand O, Sjaastad ØV, Haug E. Menneskets fysiologi. Gyldendal 2001.
  3. Eriksen M, Moland M, Blaas HG, et al. Svangerskapsboken. Sandviks 2011.