Informasjon

Cellen, energiomsetningen

Hver enkelt celle i kroppen må selv skaffe seg den energien den trenger. Hvordan dette skjer, kan du lese mer om i denne artikkelen.

Energiproduksjon i cellene

Hver enkelt celle i kroppen må selv skaffe seg den energien den trenger. Eksempler på oppgaver som krever energi, er cellevekst med produksjon av nye bestanddeler i cellen, sammentrekning av en muskelcelle, transport av signaler i nervecellene, hormonproduksjon i hormonceller.

Cellene kan utnytte energien i næringsstoffer som karbohydrater, proteiner og fett. Kjemiske, energirike forbindelser i disse molekylene omdannes til en form for energi som cellene kan utnytte, nemlig ATP - adenosin trifosfat.

Energi fra karbohydrater, fett og proteiner

Etter et karbohydratrikt måltid vil glukose tas opp i blodet fra tarmen. Glukosen fraktes så med blodet til vevet, transporteres gjennom cellemembranen og inn i cellen. Inne i cellen kan glukosemolekylet brytes ned på forskjellige måter og frigi mer eller mindre energi.

Under sterk fysisk belastning (anaerobe aktiviteter) er det dårlig tilgang på oksygen i cellene og nedbrytningen av glukose ender i at det dannes melkesyre (glykolyse). Energifrigjøringen – det vil si mengden frigjort ATP - er i denne prosessen beskjeden.

Hvis den fysiske belastningen er mindre intens (aerobe aktiviteter), er tilgangen på oksygen god og glukosen vil nedbrytes mer fullstendig og frigjøre langt mer energi (ATP).

Fett og proteiner i kosten kan også brukes til å danne ATP. Stoffene kan omdannes til molekyler som inngår i glykolysen eller den mer fullstendige og energirike nedbrytningen. På denne måten kan fett og proteiner bidra i energidannelsen.

I de siste trinnene av nedbrytningen av næringsstoffene omdannes de til enkle forbindelser som karbondioksid og vann. Karbondioksid fraktes fra cellene med blodet til lungene, der karbondioksidet skilles ut av blodet til luftveiene og pustes ut. Oksygen tas derimot opp i blodet i fra luftveiene og fraktes så med blodet til kroppens celler og kan dermed bidra i dannelsen av energi.

Vil du vite mer?