Informasjon

Generelt om immunsystemet

Immunsystemet er kroppens forsvar mot alt det den oppfatter som fremmed. Når kroppen møter en fremmed inntrenger, kan den sette i gang en betennelsesreaksjon for å fjerne de skadelige substansene.

Immunsystemet (immunforsvaret) er kroppens forsvar mot alt det den oppfatter som fremmed. Det kan være bakterier, virus, sopp, kunstige stoffer, implantater, uforlikelig blod eller vev. Når kroppen møter en fremmed inntrenger, kan den sette i gang en betennelsesreaksjon, en inflammasjon. De fem klassiske tegnene på en betennelse i et område er:

 • rødhet
 • varme
 • hevelse
 • smerte
 • nedsatt funksjon

Andre typiske tegn kan være at du får feber, føler deg slapp og har redusert matlyst. Kroppens forsvar kan også igangsette en betennelsesreaksjon ved for eksempel et kutt, et slag, overbelastning og liknende. Selv om immunforsvaret da ikke nødvendigvis trengs for å bekjempe fremmede inntrengere, kan det ha skjedd en vevsskade som trenger opprydding og reparasjon. Immuncellene hjelper til også med denne prosessen.

Immunsystemets oppgaver

Immunforsvaret har flere viktige oppgaver. Hovedoppgavene er å

 • oppdage vevsskade
 • igangsette en betennelsesreaksjon
 • uskadeliggjøre mikroorganismer eller andre skadelige substanser
 • rydde opp etter en vevsskade
 • igangsette reparasjon etter en vevsskade

Kroppens immunforsvar består av to hoveddeler

Menneskekroppen har evnen til å motstå nesten alle typer organismer eller giftstoffer som kan ødelegge vev eller organer. Denne evnen kalles immunitet. Mye av immuniteten er ervervet immunitet som ikke utvikler seg før etter at kroppen første gang er blitt angrepet av en bakterie, virus eller giftstoff, der det ofte tar uker til måneder før det utvikles immunitet. En annen del av immuniteten skyldes generelle prosesser og ikke prosesser rettet direkte mot spesifikke sykdomsorganismer. Dette kalles medfødt immunitet (innate immunity).

 • Det medfødte eller uspesifikke forsvaret. Det består i første rekke av huden som en ytre barriere og de hvite blodcellene i blodet.
 • Det ervervede eller spesifikke forsvaret. Dette er det forsvaret den enkelte av oss bygger opp i forbindelse med gjennomgåtte infeksjoner med bakterier og virus. Lymfeceller, lymfocytter, spiller en sentral rolle i utviklingen av antistoffer mot bestemte sykdomsfremkallende organismer eller stoffer.

Det medfødte og det ervervede forsvaret samarbeider tett.

Vil du vite mer?