Informasjon

Oksygentransporten

Hjernecellene overlever bare noen få minutter uten tilstrekkelig oksygentilførsel. I denne artikkelen kan du lese mer om hvordan kroppen får oksygen, og hvordan den kvitter seg med avfallsstoffet karbondioksid.

Temaside om Korona

Det livsnødvendige oksygenet

Oksygen er livsnødvendig. Hver celle i kroppen trenger oksygen for å kunne fungere. Hvis oksygentilførselen stanses for en tid, vil cellene dø. Hjernecellene overlever bare noen få minutter uten tilstrekkelig oksygentilførsel. Andre celletyper kan overleve lengre uten oksygen.

Oksygen pustes inn via luftveiene til lungene, tas opp i blodet og transporteres rundt i kroppen ved hjelp av hjertet og blodårene (sirkulasjonen).

Hvordan kroppen får oksygen

Når vi puster inn, trekker muskler i brystveggen og mellomgulvet seg sammen, brysthulen utvides og luft som inneholder oksygen trenger inn i kroppen via munnen og nesen og passerer gjennom luftrøret. Luftrøret deler seg i to mindre rør (hovedbronkier) som går til hver av de to lungene. I lungene deler bronkiene seg til enda mindre rør (bronkioler) som ender i mikroskopiske luftsekker (alveoler).

Respiratorisk system.jpg

Oksygen fra luften vi puster inn, passerer gjennom veggene til alveolene og inn i små blodkar (kapillærer), hvor det tas opp av blodet. Det oksygenrike blodet føres så til hjertet og pumpes rundt i kroppen.

Når vi puster ut, slapper musklene i brystveggen og mellomgulvet av, brysthulen blir mindre, lungene presses sammen og sender karbondioksid gjennom luftveiene og ut av kroppen.

Lungene skiller ut karbondioksid

Etter at det oksygenrike blodet er ført ut i kroppen via pulsårene (arteriene) og har avgitt sitt oksygen til cellene via kapillærårer, samler blodet seg i stadig større årer (vener) på sin vei tilbake til hjertet. Blodet er nå oksygenfattig og inneholder avfallsstoffet karbondioksid. Hjertet pumper deretter det oksygenfattige blodet tilbake til lungene, der karbondioksid skilles ut fra blodet i alveolene. Karbondioksid blir deretter fraktet via luftveiene og ut av kroppen når vi puster ut.

Vil du vite mer?

  • Blodet
  • Hvordan fungerer lungene, animasjon