Informasjon

Varmeproduksjon og temperaturregulering

Varmeproduksjon

Metabolisme, stoffskifte, er en fellesbetegnelse for de forskjellige kjemiske prosessene i en levende organisme der tilførte eller selvproduserte stoffer brytes ned til enklere forbindelser (katabolisme), og nye, komplekse molekyler bygges opp (anabolisme). Nedbrytningen frigjør energi som cellene trenger for å utføre sine funksjoner. Varmeproduksjon er i hovedsak et biprodukt av kroppens metabolisme. Intensiteten i kroppens metabolisme, hvor raskt kroppen omsetter næringsstoffer, avhenger av en rekke faktorer, men de viktigste er:

  • Den basale metabolismen i alle kroppens celler. Hver celle i kroppen fungerer som en liten kjemisk fabrikk som produserer energi for å kunne drive alle cellenes funksjoner. En vesentlig del av energien som skapes, er varme. Den kjemiske omsettingen i cellen kan variere fra lav til høy, dermed vil også varmeproduksjonen i den enkelte celle variere fra lav til høy. Det virker som en trinnløs termostat som kan være stilt fra lavt til høyt. En høy metabolisme produserer mye energi og varme. En lav metabolisme lager lite energi og varme.
  • Muskelaktivitet. Høy muskelaktivitet øker produksjonen av varme.
  • Hormoners påvirkning av cellene. Økt utskilling av hormonet tyroksin fra skjoldkjertelen øker metabolismen. Det samme gjør i mindre grad veksthormon og testosteron.
  • Ekstra metabolisme oppstår også ved økt utskillelse av stresshormonene adrenalin og noradrenalin, samt økt aktivitet i det som kalles det sympatiske nervesystemet.
  • Økt kjemisk aktivitet i cellene.
  • Metabolismen øker også under og etter måltid som følge av kroppens anstrengelser for å ta opp og lagre næring fra maten vi spiser.
Forrige side Neste side