Informasjon

Musklene i armen

I denne artikkelen får du en detaljert beskrivelse av de ulike musklene i armen, om nerveforsyning og illustrasjoner av musklene.

Muskler i skulderregionen

En viktig muskelgruppe i skulderregionen er rotatormansjetten. Denne kalles også for rotatorkappen eller rotatorcuffen. Muskelgruppen består av fire muskler:

Muskulatur, rygg og nakke.jpg

Alle musklene har sitt utspring fra forsiden eller baksiden av skulderbladet og fester på utsiden av overarmsbeinet. Som navnet antyder, har musklene som oppgave å rotere armen utover eller innover. Andre funksjoner er å føre armen til siden eller inn mot kroppen. Rotatormansjetten er dessuten viktig for at skulderleddet skal være stabilt. Alle musklene smalner og blir til en sene før de fester til overarmsbeinet. Rift eller total overrivning av sener i rotatormansjetten kan forårsakes av skade eller overbelastning.

Sammen med musculus teres major og musculus deltoideus utgjør musklene i rotatormansjetten de seks musklene som forbinder skulderbladet med overarmsbeinet. Musculus deltoideus dekker skulderleddet og den øvre delen av overarmsbeinet på tre sider og fører dermed til at skulderen får en avrundet form. Muskelen har sitt utspring på kragebeinet og to strukturer på skulderbladet og fester på utsiden av overarmsbeinet. Muskelen kan bevege overarmsbeinet i de fleste retninger.

Nerveforsyningen

Rygg med ryggmarg og perifere nerver
  • Musculus supraspinatus får nerveforsyning av nervus suprascapularis. Nerven har utspring i nerver som går ut fra fjerde til sjette halsvirvel (cervikalvirvel) (C4-C6)
  • Musculus infraspinatus får i likhet med overnevnte muskel, nerveforsyning fra nervus suprascapularis. Nervefibrene kommer fra C5-C6 på ryggmargsnivå.
  • Musculus teres minor og musculus deltoideus innerveres begge av nervus axillaris. Nervefibre til musculus deltoideus kommer fra C5-C6 på ryggmargsnivå, mens nervefibre til musculus teres minor kommer fra C5-C7.
  • Musculus subscapularis og musculus teres major får nerveforsyning fra nervus subscapularis. Ryggmargsnivået nerven kommer fra, er C5-C7 for begge musklene.
Neste side