Informasjon

Hjertet

Temaside om Korona

Hjerteklaffene

Hjertet har fire klaffer. Disse er viktige for å sikre at blodet kun strømmer i én retning og ikke tilbake til det kammeret det kom fra. Mellom atriene og ventriklene finner vi atrioventrikulærklaffene eller ”AV-klaffene”. Klaffen mellom venstre atrium og venstre ventrikkel kalles mitralklaffen og klaffen mellom høyre atrium og høyre ventrikkel kalles trikuspidalklaffen. Til begge disse klaffene er det festet tråder som igjen er festet i små muskler ( papillemuskler) inne i ventriklene. Når ventriklene trekker seg sammen for å pumpe ut blod, trekker også papillemusklene seg sammen. Dette medfører at trådene som musklene er festet i, trekker mitralklaffen og trikuspidalklaffen ”innover” i ventriklene. Fordi ventriklenes sammentrekning skaper et høyt trykk, ville klaffene uten papillemusklene kunne vrenge seg inn i atriene slik at blod hadde strømmet tilbake i atriene .

Mellom ventriklene og hovedpulsåren (venstre side) og lungearterien (høyre side) finner vi semilunarklaffene. Klaffen mellom høyre ventrikkel og lungearterien kalles pulmonalklaffen, mens klaffen mellom venstre ventrikkel og hovedpulsåren (aorta), kalles aortaklaffen. Åpningen og lukkingen av alle hjerteklaffene bestemmes av væsketrykket mot klaffenes to sider og er derfor en passiv prosess.

Det er ingen klaffer mellom atriene og venene som tømmer blod inn i atriene. Årsaken til det er at det er lite blod som strømmer tilbake i venene fordi det alltid er et relativt lavt trykk i atriene. Dessuten klemmes veneåpningen inn til atriet seg noe sammen under sammentrekningen av atriene.

 

Animasjon om hvordan hjerteklaffene virker
Forrige side Neste side