Informasjon

Leveren, detaljer

Temaside om Korona

Leverens funksjoner

Omsetning, metabolisme, av karbohydrater

Etter et måltid absorberes glukose fra tarmen over til blodet. Glukosen fraktes til leveren via portvenen. Levercellene tar opp en del av glukosen og lagrer den i form av glykogen. Dette fører blant annet til at blodsukkeret ikke får en voldsom stigning etter at vi har spist. Dersom blodet imidlertid inneholder for lite glukose, kan glykogenlagrene spaltes og frigjøre glukose slik at blodglukosen øker. Leveren kan også produsere glukose ved hjelp av en prosess som kalles glukoneogenesen.

Omsetning av proteiner og aminosyrer

Leveren produserer de fleste av kroppens plasmaproteiner. Dette inkluderer blant annet albumin, CRP, fibrinogen, plasminogen og transferrin. Albumin utgjør størstedelen av proteinmengden i plasma og er viktig for transport av stoffer samt for å bidra til å holde væske tilbake i blodbanen. CRP (C-reaktivt protein) øker ved betennelsesreaksjoner i kroppen, mens fibrinogen og plasminogen har en viktig funksjon i forbindelse med sårtilheling. Proteinet transferrin transporterer jern i blodet.

Et protein er bygd opp av flere aminosyrer.. Nedbrytning av aminosyrer i kroppen fører til dannelsen av ammoniakk (NH3). Dette er et giftig (toksisk) stoff dersom det forekommer i høyere konsentrasjoner enn normalt. Leveren omdanner imidlertid ammoniakk til urinstoff/urea (via en prosess som kalles ureasyklus) som skilles ut i nyrene.

Leveren kan danne energi ved å bryte ned aminosyrer.

Omsetning av fettstoffer

Leveren kan bryte ned frie fettsyrer slik at acetylcoenzym A dannes. Dette stoffet kan gå inn i sitronsyresyklusen slik at det dannes energi eller bidrar i dannelse av kolesterol eller ketonlegemer. Ketonlegemer er stoffer som hovedsakelig produseres når det er mangel på glukose. Siden hjernen er avhengig av konstant tilførsel av energi, er den ekstra sårbar ved glukosemangel. Ketonlegemer er derfor i en slik situasjon spesielt viktige for hjernen.

Leveren danner også lipoproteinene HDL (det gode kolesterolet) og VLDL (det dårlige kolesterolet).

Produksjon av galle

Gallen produseres i levercellene og transporteres via galleganger til galleblæren eller tolvfingertarmen. Galleblæren er en lagringsplass for gallen. Under et måltid kan galleblæren trekke seg sammen slik at det transporteres galle til tolvfingertarmen, hvor den bidrar i fordøyelsesprosessen.

Avgiftning og utskillelse

Leveren har evne til å omdanne og inaktivere en rekke stoffer. Dette kan for eksempel være giftstoffer eller medikamenter. Ofte omdannes stoffene til vannløselige forbindelser slik at de lettere kan skilles ut gjennom nyrene og urinen.

Lagring

Leveren fungerer som lagringsplass for flere stoffer. Disse er blant annet

  • Fettløselige vitaminer (vitamin A, D, E og K)
  • Vitamin B12
  • Jern

Blodreservoar

Leveren har evne til å lagre omtrent én liter ekstra blod ved at blodkarene utvides. Dette har betydning i forbindelse med hjertesvikt.

Forrige side Neste side