Informasjon

Musklene i beina

Muskler i leggen

Leggens muskulatur kan deles inn i tre grupper. Den ene ligger på yttersiden av leggen, den andre på framsiden og den tredje på baksiden. Mange av leggmusklene har lange sener som går til foten og tærne slik at disse beveges.

Den fremre muskelgruppen består av tre muskler. Disse er viktige blant annet for at vi kan bøye foten oppover og at vi kan strekke tærne i samme retning.

Den bakre muskelgruppen består av syv ulike muskler. Musculus gastrocnemius og musculus soleus er to muskler som ligger nær overflaten. Disse to musklene omtales ofte som musculus triceps surae. Det er senefibrene fra musculus triceps surae som danner akillessenen. Denne senen er den sterkeste senen i kroppen. Funksjonen til musklene på baksiden av leggen er blant annet å bøye foten nedover og å bøye tærne.

De to musklene på leggens ytterside bidrar i likhet med muskler på baksiden av leggen, til å bøye foten bort fra kroppen.

Musklene på leggens bakside får nerveforsyning av nervus tibialis (L4-L5 og S1-S3), musklene på leggens forside forsynes av nervus fibularis profundus (L4-L5 og S1) og musklene på leggens ytterside innerveres av nervus fibularis superficialis (L5 og S1-S2).

Forrige side Neste side