Informasjon

Sentralnervesystemet

Hjernestammen

Hjernestammen er festet til storhjernens underside og danner en forbindelse mellom storhjernen og ryggmargen. Den består av mesencephalon (midthjernen), pons og medulla oblongata. I enkelte tilfeller regnes diencephalon også med til hjernestammen. De fleste hjernenervene trenger ut fra ulike deler av hjernestammen. Inne i hjernestammen ligger det en rekke ”kjerner”. I disse kjernene er det plassert nervecellekropper. Nervecellekroppene i kjernene kan tilhøre hjernenervefibrene, men det finnes også mange andre kjerner med nervecellekropper som tilhører andre nerver. For øvrig passerer det mange nervefibre fra hjernebarken direkte til ryggmargen gjennom hjernestammen.

En viktig bane av nervefibre er pyramidebanen. Denne inneholder nervefibre fra hjernebarken som strekker seg uavbrutt av andre nevroner ned til ryggmargen. Her danner nervefibrene forbindelse til spinalnervene som ender i muskulaturen vår. Det er pyramidebanen som gjør det mulig for oss å utføre viljestyrte bevegelser. Nervefibrene krysser i medulla oblongata slik at nervefibre fra høyre hjernehalvdel styrer muskulaturen i venstre del av kroppen og nervefibre fra venstre hjernehalvdel styrer muskulaturen i høyre del av kroppen. Hjernestammen er også viktig i forbindelse med søvn, styringen av hjertet, blodtrykket og pusten (respirasjonen). Skader på hjernestammen fører til at signalene som mottas eller sendes ut av hjernen, blir forstyrret eller hindret, avhengig av skadens omfang.

Forrige side Neste side