Informasjon

Naprapati

Normaliserer problemer

Naprapati tar sikte på å normalisere problemer i bevegelsesapparatet. Naprapater behandler spesielt lidelser i rygg og nakke, sener og muskler. Hovedelementene i behandlingen er:

  • Manipulasjon - spesielle grep som utføres med høy hastighet og så liten kraft som mulig. Hensikten er å oppnå normal funksjon i leddet.
  • Mobilisering - spesielle grep som blir utført med liten kraft og langsomme bevegelser. Hensikten er å oppnå normal funksjon i leddet.
  • Triggerpunktsbehandling - benyttes for å redusere muskelspenning og smerteutstråling. Ofte blir behandlingen utført som press på triggerpunktene.
  • Muskeltøyning
  • Massasje
  • Artikulering - leddbevegelse

Disse elementene blir brukt i kombinasjon. I tillegg blir det gitt råd om hjemmeøvelser, ergonomi og treningsprogram.

Forsiktighetsregler:

Ifølge NAFKAM er fysikalsk og manuell behandling i utgangspunktet trygt dersom det utføres korrekt. Behandlinger som kan være mer risikofylte enn andre er manipulering av ryggrad og nakke. Personer som har økt risiko for skader og bivirkninger ved slik behandling er personer som har beinskjørhet, kreft, infeksjonssykdom eller blødningsforstyrrelser. Har du en av disse tilstandene bør du rådføre deg med lege på forhånd og opplyse naprapaten om tilstanden.

Massasje av hud og vev har i utgangspunktet lav risiko, men personer med hudsykdom, bindevevssykdom eller blødningssykdom bør være varsomme.

 

Naprapati og kiropraktikk

Selv om kiropraktikk og naprapati har blitt utviklet parallelt og kan se likt ut for utenforstående, så er det forskjeller.

Naprapater jobber på en litt annen måte enn kiropraktorer. De bruker 30-45 minutter på en behandling, og de jobber veldig manuelt. Det er to ulike filosofier bak de to behandlingsformene, og det er ulik tilnærming til problemer og forskjeller på opplæring. Selv om teknikkene kan se like ut, så er de ikke det.

I en stor utredning utført av Sosial- og helsedirektoratet (SHD) i 2003-2005 ble naprapati vurdert opp mot kiropraktikk og manuellterapi. SHD mente det var lite som skilte disse behandlingsformene, men at naprapater har en annen utdanningsbakgrunn.  

Les også: Kiropraktikk

Forrige side Neste side