Redaksjon NHI.no og Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL)

Det er samme redaksjon som står bak NHI.no og NEL.

Medisinsk redaksjon består av:
Terje Johannessen, medisinsk sjef og ansvarlig redaktør for NEL og NHI.no. Professor i allmennmedisin ved NTNU i over 20 år. Allmennlege i 20 år i Trondheim. Mangeårig erfaring som forsker og underviser. Ledet Senter for samhandling ved Sintef i perioden 1997-2000.
Ingard Løge, sjefsredaktør i NEL. Spesialist i allmennmedisin og tidligere universitetslektor ved NTNU. Mangeårig erfaring fra forskning og undervisning.
Anita Baadstø, kursutvikler for NEL. Sykepleier med erfaring fra spesialist- og, kommunehelsetjeneste, undervisning og kvalitetssikring.
Tor André Johannessen, redaktør i NEL. Har bidratt til NEL siden før oppslagsverket ble lansert, utdannet lege og har erfaring fra allmennpraksis.
Silje Barlindhaug, redaktør i NEL. Spesialist i allmennmedisin. Fastlege og tilsynslege ved sykehjem i Trondheim i 10 år.

Peter Dietrich Jost, redaktør i NEL. Forskerbakgrunn med tysk doktorgrad. Spesialist i allmennmedisin. Lege i Storbritannia i 5 år, avsluttet utdanning som General Practitioner. Fullført eksamen MRCGP, medlemskap. Internasjonal prosjektledelse i Nederland (4 år) og Frankrike (1 år). Allmennlege i Norge i 7 år.

 

Redaksjonskomiteèn samarbeider med et fagnettverk som består av ca. 200 personer. De fleste er leger og akademikere. Disse bidrar til å kvalitetssikre innholdet i NEL.

Journalister, NHI.no:
Merethe Kvam, medisinsk journalist og redaktør av NHI.no. Skriver nyhetsartikler.
Marthe Lein, journalist. Skriver nyhetsartikler.