Ordliste

Alle a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z æ ø å 123 %#

4312 treff

 • 5-ASA
  Medikamentgruppe som brukes i behandlingen av ulcerøs kolitt og Crohns sykdom (= 5-aminosalisylsyre)
 • 5-FU
  5-fluorouracil, et cellegiftmiddel som brukes i kreftbehandlingen
 • [A]
  gradering av anbefalinger nivå A indikerer en sterk anbefaling. Forskningen denne anbefalingen bygger på er av høyeste kvalitet, og det er liten risiko for at ytterligere forskning skal endre denne anbefalingen
 • AA amyloidose
  Systemisk amyloidose er en sykdom som skyldes avleiringer, og AA amyloidose er forårsaket av avleiringer av akutt fase proteinet "amyloid A" eller "SSA" (serum amyloid A). Denne varianten av sykdommen er som regel sekundær til en kronisk betennelse
 • AAA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: abdominalt aorta aneurisme
 • AAI
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Ankel-arm-indeks = systolisk blodtrykk i ankel delt på systolisk blodtrykk arm
 • AAT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alfa1-antitrypsin, akuttfase protein
 • abdomen
  magen, buken, bukhulen
 • abdominal
  i bukhulen
 • abdominal respirasjon
  puster med magen
 • abdominalhernie
  brokk i bukveggen
 • abdominalhule
  bukhulen
 • abdominalrefleks
  bukveggsrefleks, utløses ved å stryke en pinne mot huden ut fra navlen, bukmusklene på denne siden trekker seg sammen og gjør at navlen trekkes til samme side
 • abduksjon
  utoverføring, motsatt av adduksjon (innoverføring)
 • abduktor
  er en muskelgruppe som trekker en ekstremitet ut fra kroppen (f.eks. i skulderen eller i hoften).
 • aberrant
  avvikende
 • ablasjon
  fjerning av materiale ved hjelp av fordampning eller andre erosjonsprosesser. Brukes bl.a. ved hjerteinngrep hvor man fjerner fokus for rytmeforstyrrelser. Også brukt ved fjerning av kroppsdeler.
 • ablatio mammae
  operativ fjerning av et bryst
 • abnorm
  unormal
 • abortus
  abort
 • abrasio
  avskrapning (f.eks. på hornhinnen) eller utskrapning (f.eks. fra livmoren)
 • abrasjon
  hudskade med avskrapning av hud, skrubbsår
 • abrupt
  brått, plutselig
 • abscedere
  utvikle seg til en byll
 • abscess
  byll
 • absens
  lettere epileptisk anfall uten kramper, kortvarig bevissthetstap
 • absolutt risiko
  sannsynligheten for at et individ vil oppleve et bestemt utfall i løpet av en spesifisert periode. Verdien er mellom 0 og 1, eller den uttrykkes i prosent. Risiko kan vise til både uheldige og gunstige (eks. helbredelse) virkninger
 • absolutt risikoreduksjon
  (ARR) Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Verdien brukes når riskoen i kontrollgruppen overgår risikoen i eksperimentgruppen. Tallet kalkuleres ved å trekke AR i eksperimentgruppen fra AR i kontrollgruppen. Tallet gir ikke informasjon om den forholdsvise reduksjonen mellom de to gruppene. For det behøves relativ risiko (RR).
 • absolutt risikoøkning
  (ARI) Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Brukes når risikoen i eksperimentgruppen overgår risikoen i kontrollgruppen. Verdien kalkuleres ved å trekke AR i kontrollgruppen fra AR i eksperimentgruppen. Dette tallet gir ikke noen informasjon om den forholdsvise økningen mellom to grupper. For det behøves relativ risiko (RR).
 • absorpsjon
  opptak eller oppsuging gjennom hinne, hud eller annet vev
 • abstinens
  avholdenhet
 • ACE
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: angiotensin converting enzyme
 • ACE-hemmer
  hemmere av angiotensin converting enzyme, blodtrykksmedisin
 • acetabulum
  hofteskålen, befinner seg i hoftebeinet (ileum)
 • acetaminofen
  paracetamol (N-acetyl-p-aminofenol)
 • aceton
  stoff som dannes under nedbrytingen av karbohydrater, økte mengder er unormalt og forbindes med syreforgiftning ved sukkersyke, keton, har en blomsterliknende duft
 • acetylsalisylsyre
  innholdsstoffet i Globoid, Novid, Albyl, Dispril etc.; er smertestillende, febernedsettende, betennelsesdempende og motvirker dannelse av blodpropp. Forkortes ofte til ASA (acetylsalicylic acid)
 • aciditet
  surhetsgrad
 • acidose
  syreforgiftning, opphopning av syre i blodet, redusert pH i blodet
 • acne
  kviser, filipenser
 • ACR
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: albumin creatinin ratio, metode for tidlig påvisning av nyresykdom
 • acromioclaviculærledd
  leddet mellom skulderbladet og kragebeinet
 • ACTH
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: adrenokortikotropt hormon, produseres i hypofysens forlapp, regulerer binyrebarkens hormonproduksjon
 • AD/HD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "attention deficit/hyperactivity disorder", hyperkinetiske forstyrrelser, atferdsforstyrrelser hos barn preget av uoppmerksomhet og hyperaktivitet
 • adaptasjon
  tilvenning, tilpassing
 • ADD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "attention deficit disorder", oppmerksomhetsforstyrrelse uten hyperaktivitet hos barn
 • addictio
  avhengighet, f.eks. av alkohol eller vanedannende legemiddel
 • Addison krise
  livstruende tilstand pga. for lite av eller et plutselig fall i mengden av binyrebarkhormoner i kroppen
 • Addisons sykdom
  kronisk svikt i binyrene. Tilstanden ble første gang diagnostisert i 1855 av Thomas Addison
 • additiv effekt
  stoffer som virker sammen og gir samlet større effekt enn hver av stoffene gir
 • adduksjon
  innoverføring (motsatt av abduksjon)
 • adduktor
  muskel som bidrar til bevegelser innover
 • adekvat
  tilstrekkelig
 • adenektomere
  fjerne en lymfekjertel
 • adenektomi
  fjerning av en eller flere kjertler, særlig brukt om fjerning av lymfekjertler
 • adenitt
  betennelse i en kjertel, lymfekjertel
 • adenoid
  kjertelliknende
 • adenoidektomi
  fjerning av falske mandler i bakre del av nesen
 • adenom
  godartet kjertelsvulst, f.eks. i tykktarmen
 • adenomatose
  fremvekst av tallrike kjertelvevssvulster
 • adenomatøs
  kjertelliknende
 • ADH
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: antidiuretisk hormon (vasopressin), hormon som demper urinproduksjonen. Skal normalt produseres særlig om natten - karsammentrekkende og antidiuretisk hormon som bidrar til å konsentrere urinen
 • adheranse
  sammenvoksing etter f.eks. operasjon eller betennelse
 • adheranseileus
  tarmslyng som følge av sammenvoksninger
 • adherent
  sammenvokst vev, f.eks. etter operasjon eller betennelse
 • adhesjon
  sammenvoksning
 • adipositas
  fedme, overvekt
 • adipøs
  feit, overvektig
 • adjuvans
  lindrende tilleggsbehandling til hovedbehandlingen
 • adjuvant
  tillegg, f.eks. tilleggsbehandling; mest brukt i kreftbehandlingen om behandling som gis etter at mest mulig av det påviste svulstvev er fjernet ved annen form for behandling (f.eks. kirurgi eller stråling) for å redusere risikoen for tilbakefall
 • adneks
  vedhenget til livmoren, dvs. eggleder, eggstokker, støttebånd
 • adnexa
  vedhenget til livmoren, dvs. eggleder, eggstokker, støttebånd
 • adolescens
  pubertets-
 • ADP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: adenosin bifosfat
 • ADPKD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: autosomal dominant polycystisk nyresykdom
 • adrenalin
  hormon som utskilles fra binyrene, mobiliseres ved "kampsituasjoner" og "stress", stimulerer det sympatiske nervesystem
 • adrenerg
  adrenalindannende, ev. som frigjør adrenalin
 • adrenolytisk
  som forhindrer adrenalindannelse
 • adsorbere
  binde, binde til seg, ta opp i seg
 • adsorberende
  som binder til seg
 • adsorpsjon
  binding
 • adstringerende
  sammensnørende, som får hud eller slimhinne til å skrumpe, avsvellende
 • adult
  voksen
 • aerob
  tilstedeværelse av oksygen, som trenger oksygen
 • aerobisk trening
  mindre intens trening, oksygentilførselen dekker kroppens behov (motsatt av anaerob trening)
 • aerofagi
  luftslukning, nedsvelging av luft, ev. med mye raping
 • aerosol
  partikkler forstøvet med atmosfærisk luft, oksygen eller luftblanding. Brukes bl.a. som administrasjonsform for astmamedisiner
 • afaki
  mangel på øyelinse, f. eks. etter kataraktoperasjon
 • afasi
  tap av evne til å oppfatte og bruke ord. Ekspressiv afasi - manglende evne til å uttrykke seg. Sensorisk afasi - manglende evne til å forstå meningen bak ord
 • afebril
  feberfri
 • affeksjon
  påvirkning, forstyrrelse av, sykelig tilstand
 • affekt
  sterkt følelsesutbrudd
 • affektiv
  brukt i forbindelse med sinnslidelser: Lidelser som først og fremst gir plager fra følelseslivet, som påvirker humøret, gir stemningsforstyrrelser, innbefatter blant annet manisk-depressiv (bipolar) sinnslidelse og ren depresjon
 • affektive sinnslidelser
  psykiske lidelser som påvirker følelsesliv og humør, stemningsforstyrrelser
 • affektkrampe
  kramper som utløses av kraftige stemningsforstyrrelser, f.eks. ved sinne eller angst. Skyldes ikke epilepsi. Det er særlig små barn som rammes
 • affektlabil
  psykisk tilstand hvor man reagerer med uvanlig sterke følelsesutslag (gråt, sinne) ved selv små hendelser
 • afferent
  tilførende, som fører inn mot midten
 • affinitet
  stoffers tilbøyelighet til å reagere med hverandre
 • AFFIRM
  The Atrial Fibrillation Follow-up Investigation of Rhythm Management (AFFIRM). Er den største kvalitetsstudien der man har sammenlignet effekten av rytme- og frekvenskontroll ved atrieflimmer
 • affisere
  vedrøre
 • afoni
  tap av stemme, f.eks. ved forkjølelse
 • AFP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alfa1-føtoprotein, er et protein som har betydning både som markør for svulster og ved unormale svangerskap
 • afte
  overflatiske små sår i munnslimhinnen, svir gjerne, ofte tilbakevendende
 • afterload
  i medisinen et begrep knyttet til hjertefunksjon. Er uttrykk for den totale perifere karmotstanden. Økt afterload kan f.eks. være nødvendig ved akutt hjertesvikt for å opprettholde tilfredsstillende blodtrykk og blodstrøm i prioriterte organer (hjerte og hjerne)
 • agammaglobulinemi
  manglende forekomst av gammaglobulin (en gruppe proteiner) i blodet
 • agens
  aktivt stoff, virksom kraft
 • agglutinasjon
  sammenklistring, brukes særlig om sammenkobling og klumping av antistoffer og antigener
 • agglutinere
  klistres sammen
 • aggravere
  forverring, overdrivelse
 • aggregere
  samle, summere
 • agitasjon
  irritabilitet
 • agitert
  opphisset
 • agnosi
  sviktende evne til å bearbeide sanseinntrykk (f.eks. syn/hørsel) til tross for normal sansefunksjon (ser det/hører det, men forstår det ikke)
 • agonist
  Agonister utøver en handling, antagonister gjør det motsatte - blokkerer handlingen. Anatomi: muskel som virker i en retning, antagonist-muskler virker i motsatt retning. Farmakologi: Stoff (f.eks. et legemiddel) som utøver en stimulerende virkning på en reseptor, mens antagonister er stoff som hemmer virkningen på samme reseptor
 • agorafobi
  redsel for å være på åpne plasser
 • agranulocytose
  mangel på en type hvite blodlegemer viktig i forsvaret mot infeksjoner
 • AHLR
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: avansert hjertelungeredning
 • aids
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "acquired immune deficiency syndrome", ervervet immunsvikt-syndrom
 • AIN
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt interstitiell nefritt, akutt betennelse i nyrene
 • AIP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt intermitterende porfyri
 • AITP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: autoimmun trombocytopeni, lavt antall blodplater pga. autoimmun reaksjon
 • akalasi
  manglende evne til å åpne seg, brukes særlig om mulighet til avslapping og utvidelse av spiserørets nedre lukkemuskel (øsofagusakalasi)
 • akalkuli
  manglende evne til å utføre enkle regneoperasjoner
 • akampsi
  tilstivning/manglende evne til å bøye et ledd, uavhengig av årsak
 • akapni
  underskudd av karbondioksid (CO2) i blod eller vev. For rask/kraftig åndedrett vil føre til akapni
 • akarinose
  en hvilken som helst sykdom fremkalt av midd, f.eks. skabb
 • akatisi
  rastløshet, manglende evne til å sitte i ro
 • akillesrefleks
  refleks som utløses ved bank mot hælsenen, fotbladet bøyes nedover
 • akillessene
  hælsenen
 • akillessenerefleks
  refleks som utløses ved bank mot hælsenen, foten bøyes nedover
 • akillestendinitt
  senebetennelse i hælsenen
 • akinesi
  manglende bevegelse, brukes bl.a. om lammelser
 • akkomodasjonsforstyrrelser
  problemer med innstilling for skarpt syn på ulike avstander
 • akkomodasjonslammelse
  lammelse av akkomodasjonsevnen - manglende evne til å innstille synet. Enkelte øyedråper (atropin) forårsaker slik lammelse
 • akkomodering
  innstilling av synet på skarpt syn
 • akkumulasjon
  opphopning
 • akne
  kviser
 • akrocyanose
  blåfargning av ytre deler av lemmene, brukes særlig om fingre og tær
 • akromegali
  sykdom med økt utskillelse av veksthormon som fører til at visse deler av skjelettet fortsetter å vokse i voksen alder, eks. hender, føtter, hake, nese, tunge
 • akromioklavikulærledd
  leddet mellom skulderbladet og kragebeinet
 • akromion
  ytre del av skulderbladet, "taket" i skulderleddet, skulderbladet
 • aksidentell
  tilfeldig
 • aksillartoalett
  fjerning av lymfeknuter i armhulen, kan være aktuelt ved bl.a. operasjon for brystkreft
 • aksille
  armhule
 • aksjonspotensial
  det elektriske utslaget som kommer i en muskel- eller nervecelle når muskelen trekker seg sammen, eller når en "beskjed" (en impuls) sendes gjennom nerven
 • akson
  nervetråd som utløper fra en nervecelle
 • akustisk
  som har med lyd å gjøre
 • akutt abdomen
  akutt sykdom i magen eller buken
 • akuttfaseprotein
  proteiner som øker kraftig i antall i blodet ved akutte infeksjoner eller vevsskade
 • akyli
  mangel på sekresjon, f.eks. mangel på sekresjon av saltsyre til magesaften
 • AL amyloidose
  Immunoglobulin "light chain" amyloidose, tidligere omtalt som primær amyloidose. Amyloidose er en tilstand hvor det oppstår avleiringer i kroppen, og ved AL amyloidose består disse avleiringene av fragmenter fra spesifikke deler av et immunoglobulin
 • ALAT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alanin aminotransferase, et leverenzym som kan brukes som et mål på leverfunksjonen
 • albinisme
  medfødt mangel på fargepigment; hud, hår og øyne rammes, hvitfarging (øynene reflekterer øyebunnen og fremstår som røde)
 • albumin
  det vanligste transportproteinet i blodet
 • aldosteron
  hormon som regulerer salt- og mineralbalansen i kroppen, skilles ut fra binyrene
 • aldosteronantagonist
  et legemiddel som motvirker aldosteron
 • aleksitymi
  betegnelse på folk som mangler evne til å finne ord for hva de kjenner og hvordan de har det, som mangler evne til å bruke fantasi
 • aleukocytose
  mangel på hvite blodlegemer
 • alfa-adrenerg reseptor
  spesifikk reseptor (mottaker) i nerveende i det sympatiske nervesystem som lar seg stimulere av adrenalin og noradrenalin
 • alfa1-antitrypsin
  akuttfaseprotein, stiger f.eks. ved akutte betennelser
 • alfa1-føtoprotein
  Et protein som dannes under svangerskap, forhøyede verdier kan indikere fosterskade. Høye verdier sees også bl.a. ved leverkreft
 • alfablokker
  middel som blokkerer alfareseptorer, noe som bl.a. senker blodtrykket
 • alfareseptorer
  spesifikke reseptorer (mottakere) i nerveender i det sympatiske nervesystem som lar seg stimulere av adrenalin og noradrenalin
 • alimentær
  noe som er knyttet til føden (maten)
 • alimentær ileus
  tarmslyng pga. mat som pakker seg sammen i tarmen, f.eks. appelsin
 • alkalisk
  basisk, dvs. pH-verdi over 7
 • alkaloid
  basiske, nitrogenholdige stoff som finnes i planter
 • alkalose
  baseopphopning i organismen
 • alkoholenhet
  mål på bruk av alkohol, tilsvarer 15 ml ren alkohol. Tommelfingerregel: en enhet tilsvarer en liten flaske pils (33 cl) = ett glass rødvin (15 cl)= ett lite glass hetvin (7,5 cl) = en drink (4 cl) med brennevin
 • alkoholisk fettlever
  forstørret lever som skyldes fettnedslag pga. alkoholisme
 • alkoholisk hepatitt
  betennelse i leveren som skyldes alkoholmisbruk
 • alkoholisk kardiomyopati
  svekket hjertemuskel som følge av alkoholmisbruk
 • alkoholisk levercirrhose
  skrumplever som følge av langvarig alkoholmisbruk
 • ALL
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt lymfatisk leukemi
 • allel
  del av et kromosom, et gen.
 • allergen
  allergiframkallende stoff
 • allergi
  reaksjon på noe man er overømfintlig for, at kroppens immunsystem reagerer på stoffer (allergener) som normalt ikke fører til noen reaksjon
 • allergisk konjunktivitt
  allergiske øyeplager
 • allergisk rhinitt
  høysnue, allergiske neseplager
 • allodyni
  smerter utløst av stimuli som vanligvis ikke utløser smerte
 • allogen
  vev fra en et annet individ av samme art, brukes f.eks. om transplantasjoner
 • alopesi
  skallethet, håravfall, mangel på hår
 • ALP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: alkaliske fosfataser, en blodprøve som kan bli unormal ved bl.a. leversykdom og beinsykdom, gjenspeiler særlig funksjonen i galleveiene. Forhøyede verdier skyldes ofte avløpshinder i galleveiene
 • ALS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: amyotrofisk lateral sklerose, nevrologisk sykdom med økende tap av muskelkraft
 • ALTE
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "Apparent life-threatening event", betegnelse på tilsynelatende livstruende hendelser hos barn under 1 år; karakterisert ved stans i pusting, fargeendring, muskelslapphet
 • alternere
  veksle mellom
 • alveole
  blærene som befinner seg ved enden av luftrørsgrenene i lungene
 • alveolitt
  betennelse i "lommen" rundt en tann eller i lungealveolene
 • amaurose
  blindhet, ofte brukt om skader på synsnerven eller i hjernen
 • amaurosis fugax
  kortvarig synstap, ofte et forvarsel på slag (TIA)
 • ambivalens
  motstridende følelser
 • amblyopi
  svaksynthet
 • ambolten
  et av tre bein i ørebeinskjeden
 • ambulant
  uten innleggelse på sykehus, poliklinisk
 • AMD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: aldersrelatert makuladegenerasjon, aldersforandringer i den delen av øyet der skarpsynet befinner seg
 • amenoré
  manglende menstruasjoner
 • amin
  organisk base, som kan avledes av ammoniakk
 • aminosyre
  organisk syre, en av byggestenene til proteiner (eggehvite). Mennesket trenger 20 ulike aminosyrer for å kunne produsere nødvendige proteiner, 9 av disse må tilføres via kosten (essensielle aminosyrer)
 • AML
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: akutt myelogen leukemi
 • ammoniakk
  et stoff i gassform, NH3, som er lett løselig i vann. Kraftig økning av kroppens ammoniakk-innhold er som regel et tegn på alvorlig leversykdom
 • ammonium
  positive ioner i ammoniumsaltet NH4+
 • amnesi
  hukommelsestap
 • amniocentese
  fostervannsprøve - nål stikkes inn i den gravide livmoren for å hente ut prøve av fostervannet
 • amnion
  den innerste fosterhinnen; inneholder fosteret og fostervæsken
 • amnionvæske
  fostervann
 • amnioskopi
  innsyn i fosterhulen gjennom et rør. Røret føres inn via skjeden eller gjennom huden
 • amniotomi
  hinneriving, risser hull på fostersekken slik at fostervannet tømmer seg. Dette vil ofte starte en fødsel
 • amorf
  formløs, uten form
 • amotio retinae
  netthinneavløsning
 • ampulle
  liten, lukket glassflaske. Brukes ofte ved medisin for innsprøyting
 • amylase
  enzymer som bryter ned stivelse, enzymene dannes i spyttkjertlene og bukspyttkjertelen
 • amyloid
  stivelseslignende stoff som kan utfelles og skape avleiringer
 • amyloidose
  sykdomsgruppe med avleiring av amyloid (komplekst, uløselig protein) i ulike typer vev
 • amyosteni
  muskelsvakhet
 • amyotrofi
  muskelsvinn
 • amøbe
  encellet organisme som kan bevege seg ved å sende ut utløper som drar den bortover, protozo, kan utløse infeksjon
 • ANA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: antistoffer mot nukleære antigener
 • anabol
  oppbyggende
 • anabole steroider
  kunstig fremstilte hormoner med vevsoppbyggende virkning, dopingmiddel i idrett
 • anabolsk
  vevsoppbyggende
 • anacid
  uten syre, manglende syre i magesekken
 • anaerob
  uten tilstedeværelse av oksygen. Brukes som regel om organismer (særlig bakterier) som klarer seg uten oksygen
 • anafylaksi
  alvorlig allergisk reaksjon
 • anafylaktisk
  meget kraftig og alvorlig allergisk reaksjon
 • anafylaktisk sjokk
  kritisk blodtrykksfall som følge av en akutt og alvorlig allergisk reaksjon
 • anal
  som har med endetarmsåpningen å gjøre
 • analeptika
  sentralstimulerende middel
 • analgesi
  bortfall av smertesans
 • analgetikum
  smertestillende middel
 • analgetisk
  smertestillende
 • analog
  tilsvarende
 • analsfinkter
  lukkemuskelen til endetarmen
 • anamnese
  sykehistorie
 • anamnestisk
  som bygger på sykehistorien
 • anaplasi
  et fenomen hvor spesialiserte celler degenererer til primitive varianter av seg selv, typisk ved kreftceller
 • Anaplasmose
  Flåttbåren sykdom som gir influensalignende symptomer, sykdommen er forårsaket av bakterien Anaplasma phagocytophilum (tidligere omtalt som Ehrlichia phagocytophilum), en bakterie nært beslektet med Rickettsia. Infeksjonen regnes ofte som en rickettsiose
 • anaplastisk
  ukontrollert vekst, cellene blir primitive kopier av de opprinnelige cellene
 • anastomose
  åpen forbindelse mellom hulorganer
 • anastomosere
  å lage en åpen forbindelse mellom to hulorganer, f.eks. to deler av tarmen, sammensying av de to endene
 • anatomi
  vitenskapen om hvordan kroppen er bygd opp
 • anatomisk
  angående oppbygning av organismer og organer
 • ANCA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: antinøytrofile cytoplasmatiske antigener, er knyttet til sykdommen Wegeners granulomatose. Undergrupper er cANCA og pANCA
 • androgen
  som gir maskulinisering, mannlig
 • androgyn
  tvekjønnet, kjønnsorganer tilsvarende begge kjønn
 • android bekken
  trangt bekken hos kvinner, minner om mannlig bekken
 • andrologi
  Læren om sykdom relatert til mannlige kjønnsorgan og de spesifikke karakteristika knyttet til hankjønn
 • androstendion
  et steroid-hormon som er et forstadium for testosteron, men som har en svakere virkning. Produseres i testiklene, eggstokkene hos kvinner, og i binyrene hos begge kjønn
 • anemi
  blodfattig/blodmangel, for få røde blodlegemer i blodet
 • anemisk
  blodfattig
 • anencephali
  medfødt misdannelse hvor hjernen mangler
 • anergasi
  Psykose eller svikt i psykisk aktivitet som følge av en hjerneskade
 • anergi
  kraftløshet, evt. manglende sensitivitet til vanlige allergener
 • anestesi
  bedøvelse
 • anestesimiddel
  bedøvelsesmiddel
 • anestetisk
  bedøvende
 • aneuploidi
  tilstand med unormalt antall kromosomer i en celle
 • aneurisme
  utposning av en del av en pulsåre, evt. hjertet. Et svakt sted som kan sprekke
 • angiektasi
  utvidelse av en blodåre
 • angiitt
  betennelse i blod- eller lymfekar
 • angina
  smerter forårsaket av oksygenmangel. Brukes oftest om hjertekrampe (angina pectoris), noen ganger om en halsbetennelse (Vincents angina)
 • angina pectoris
  oksygenmangel til hjertets kransårer gir hjertekrampe og (som regel) brystsmerter
 • angiogenese
  nydanning av blodårer, forekommer typisk i voksende eller betent vev
 • angiografi
  røntgenundersøkelse av blodårer etter innsprøyting av kontrast
 • angiokeratom
  Faste, opphøyde, blå-røde knuter i huden på størrelse med et knappenålshode. Angiokeratom er benigne hudlesjoner forårsaket av hyperkertatiniserte utvidede kapillærer
 • angiom
  svulst som består av kar, oftest blodkar. Som regel godartet, f.eks. fødselsmerker
 • angioneurotisk
  forstyrrelser i spenningen i veggen til blodårer, økt blodtilstrømning gir rødme og hevelse
 • angiopati
  sykdom i blodåre
 • angioplastikk
  operasjon på blodåre, en trang åre blir utvidet eller åpnet opp av et ballongkateter
 • angioødem
  en anfallsvis hevelse/væskeopphopning i i hud og evt. slimhinner som følge av en allergisk reaksjon. En arvelig, ikke allergisk, variant av fenomenet finnes også (hereditært angioødem)
 • anhedoni
  mangel på lystfølelse, brukes særlig om mangel på seksuell lystfølelse
 • anhidrose
  manglende svetting
 • anikterisk hepatitt
  leverbetennelse uten gulsott (leverfunksjonsprøver viser betennelsen)
 • anion
  ion (elektrisk laded atom) som er negativt ladet
 • anisokori
  forskjellig størrelse på pupillene
 • anisomeli
  ulik lengde, gjelder vanligvis bena
 • anisometropi
  forskjell i lysbrytning mellom de to øynene, f.eks. normalt syn på det ene øyet og overlangsynthet +3 på det andre øyet
 • ankelødem
  hevelse omkring anklene som skyldes økt mengde væske i kroppen
 • anksiolytikum
  angstdempende middel
 • ankylose
  tilstivning av ledd
 • anogenital
  området ved endetarmen og ytre kjønnsorganer
 • anoksi
  oksygenmangel
 • anomali
  avvik, unormal, feil
 • anoreksi
  manglende matlyst
 • anorektal
  området mellom endetarm (rektum) og endetarmsåpning (anus)
 • anorexi
  manglende matlyst
 • anorexia nervosa
  nervøs spisevegring, pasienten forsøker å oppnå en unormalt lav kroppsvekt som følge av et forstyrret koppsideal og frykt for fedme
 • anorganisk
  uorganisk
 • anoskop
  rørliknende instrument som man kan se gjennom. Brukes til å studere endetarmskanalen
 • anoskopi
  undersøkelse av ytre endetarm ved hjelp av et rørliknende instrument som legen kan se gjennom
 • anosmi
  manglende luktesans
 • anosognosi
  manglende oppfatning av en egen funksjonssvikt, f.eks. lammelse etter et hjerneslag. Pasienten opplever ikke den syke kroppsdelen som sin egen
 • anovulatorisk
  manglende eggløsning
 • ANP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:atrialt natriuretisk peptid kan brukes som markør for hjertesykdom og bidrar i reguleringen av bl.a. blodtrykk
 • antabus
  middel som brukes mot alkoholmisbruk, ved samtidig inntak av alkohol blir man uvel og dårlig
 • antacidum
  syrenøytraliserende middel
 • antagonist
  Antagonister blokkerer en handling, agonister gjør det motsatte (utøver en handling). Anatomi: antagonist-muskler har motsatt effekt av agnonist-muskler, f.eks. vil agnoister føre til bøying av et ledd, antagonister vil strekke i samme ledd. Farmakologi: Stoff (f.eks. et legemiddel) som utøver en blokkerende virkning på en reseptor, agonister er stoff som stimulerer virkningen av reseptoren
 • antalgisk
  forsøk på å motvirke/unngå smerte, f.eks. er antalgisk gange halting for å unngå bruk av en smertefull fot
 • antastmatikum
  legemiddel mot astma
 • antenatal
  tiden før fødselen
 • anterior
  fremre, på forsiden (motsatt av posterior)
 • anterograd amnesi
  hukommelsestap for det som skjedde etter en hodeskade
 • anteversjon
  framovervending eller framovertipping
 • anti-GAD
  anti-glutaminsyredekarboksylase (Glutamic Acid Decarboxylase) auto-antistoffer som finnes hos pasienter som har autoimmun diabetes mellitus, dvs. type 1-diabetes. GAD er et enzym som finnes i insulinproduserende celler; finner man anti-GAD i blod er dette et tegn på at disse cellene er under angrep
 • anti-HBc
  antistoff mot kjerne-antigenet til hepatittvirus B
 • anti-HBs
  antistoff mot overflateantigenet til hepatittvirus B
 • anti-TPO
  anti-tyreoperoxidase antistoff, autoantistoff knyttet til autoimmun sykdom i skjoldbruskkjertelen
 • anti-Xa
  et middel som aksellererer hemmingen av faktor Xa og trombin i koagulasjonskjeden. Har relativt liten effekt på blodplatefunksjonen og blodplatenes evne til å feste seg til hverandre og "plugge" igjen en blødning
 • antiallergisk
  motvirker allergi
 • antiarytmikum
  legemiddel som normaliserer eller stabiliserer en unormal hjerterytme
 • antibakteriell
  bakteriehemmende middel
 • antibiotikum
  stoff dannet av mikroorganismer som dreper eller hemmer andre mikroorganismer
 • antidepressivum
  motvirker depresjon, brukt særlig om legemidler
 • antidiabetikum
  legemiddel til behandling av diabetes
 • antidiuretisk
  som hemmer utskillelse av urin
 • antidot
  motgift
 • antidromisk
  En nerveimpuls som beveger seg i motsatt retning av normalt (normal retning: "orthodromisk")
 • antieksudativ
  som hemmer lekkasje av væske, f.eks behandling for å unngå at sårvæske siver ut ved en brannskade
 • antiemetikum
  legemiddel som motvirker kvalme og brekninger
 • antiepileptikum
  legemiddel som motvirker epileptiske anfall (kramper)
 • antifibrinolytisk
  som hemmer oppløsning av fibrin (stoff som hjelper blodet til å koagulere/levre seg)
 • antiflogistikum
  betennelseshemmende middel, demper betennelser i muskler, sener, ledd o.l. som ikke skyldes mikroorganismer
 • antiflogistisk
  med betennelsesdempende virkning
 • antifungal
  sopphemmende
 • antigen
  stoff som er fremmed for kroppen, og som forårsaker dannelse av et antistoff, immunogen
 • antihelmintikum
  middel mot innvollsorm
 • antihidrotikum
  middel som motvirker svetting
 • antihistamin
  allergihemmende middel. Histamin er et stoff som er av helt sentral betydning ved allergiske reaksjoner, og antihistaminer hemmer histamins virkning
 • antihypertensiva
  blodtrykksnedsettende middel
 • antiinfeksiøs
  som motvirker infeksjon
 • antiinflammatorisk
  som motvirker betennelse
 • antikoagulantium
  stoff som hindrer koagulasjon, blodets evne til å levre, motvirker blodpropp
 • antikoagulasjon
  som hindrer dannelsen av blodpropp
 • antikoagulasjonsmiddel
  legemidler som motvirker at blodet levrer seg, brukes til å forebygge blodpropp og i behandlingen/etterbehandlingen av blodpropp
 • antikoagulerende
  som hindrer koagulasjon, blodets evne til å levre seg
 • antikolinerg
  som hindrer impulsoverføringer i (parasympatiske) nervebaner. Dette gir bl.a. nedsatt spyttproduksjon og utvidede pupiller. Atropin tilhører denne gruppen
 • antikonsepsjon
  prevensjon, befruktningshindrende
 • antikonsepsjonsmiddel
  prevensjonsmiddel
 • antikonvulsiv
  som motvirker kramper
 • antimetabolitt
  legemiddel som hemmer stoffskifteprosesser, f.eks mange antibiotika og cellegifter i kreftbehandlingen tilhører denne gruppen
 • antimikrobiell
  som hemmer mikroorganismer
 • antimitosisk
  som forhindrer celledeling
 • antimykotikum
  sopphemmende
 • antineoplastisk
  svulsthemmende
 • antioksidant
  stoff som hemmer oksidasjon, og demed forråtnelsesprosesser og kan beskytte mot celleskade. Ved bruk i for store doser kan de gi negative effekter. Finnes i rikelig mengde i frukt og grønt, og kun oppkonsentrerte mengder (oppkonsentrerte kosttilskudd) kan gi skadelige virkninger
 • antiproliferativ
  veksthemmende
 • antipruriginøs
  kløestillende
 • antipsykotikum
  legemiddel som brukes i behandlingen av sinnsykdom (psykose)
 • antipyretikum
  febernedsettende
 • antipyretisk
  febernedsettende
 • antiseptikum
  stoff som dreper eller hemmer bakterier
 • antiseptisk
  infeksjonsbekjempende, smittedrepende
 • antiserum
  serum fra menneske eller dyr som inneholder antistoffer og som brukes til å behandle visse akutte og alvorlige infeksjonssykdommer
 • antisipasjon
  Genetikk: Brukes om sykdom som har en tilbøylighet til å presentere seg tidligere og i en mer alvorlig form i etterfølgende generasjoner
 • antispasmodisk
  krampestillende middel
 • antistoff
  antistoff, immunglobulin, kan binde seg til et antigen (f.eks. en mikroorganisme) og forhindre sykdomsutvikling
 • antitoksin
  Motgift, stoffer som kan nøytralisere giftstoff (toksiner)
 • antitrombin
  stoff som forhindrer blodproppdannelse (trombedannelse)
 • antitrombotisk
  som motvirker blodproppdannelse (trombedannelse)
 • antitumor
  som forhindrer svulstdannelse
 • antitussiv
  hostestillende middel
 • antityreoide stoffer
  stoffer som kan blokkere dannelsen av tyroksin (skjoldbruskkjertelens hormon)
 • antiviral
  virushemmende
 • antiøstrogen
  som hemmer østrogenaktivitet
 • antraks
  miltbrann
 • antrum
  hulrom, kammer. Brukes om en del av magesekken
 • anuri
  opphevet urinutskillelse
 • anus
  endetarmsåpningen
 • anxiolytikum
  angstdempende middel
 • aorta
  hovedpulsåren
 • aortaaneurisme
  utvidet og svekket del av hovedpulsåren, skyldes vanligvis åreforkalkning. Innebærer en økt risiko for at karveggen skal revne
 • aortadisseksjon
  rift i veggen til hovedpulsåren gjør at blod presser seg inn i pulsåreveggen, skyldes vanligvis åreforkalkning. En svært alvorlig tilstand
 • aortainsuffisiens
  hjerteklaffene mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren lukker for dårlig, noe som gjør at blod kan strømme tilbake til hjertet etter å ha blitt pumpet ut
 • aortaklaff
  hjerteklaffene mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren
 • aortaruptur
  rift eller sprekkdannelse i hovedpulsåren, kan gi livstruende blødning
 • aortasklerose
  tilstivning og forhardning av hovedpulsåren som følge av kalkavleiringer
 • aortastenose
  innsnevring ved eller i hjerteklaffen mellom venstre hjertekammer og hovedpulsåren
 • apati
  likegyldig
 • apatogen
  ikke sykdomsfremkallende
 • apeks
  anatomi: brukes om en topp/spiss, f.eks. hjertespissen (apex cordis)
 • Apgar
  Apgar skåre, poengberegning som brukes til å bedømme et nyfødt barns velbefinnende. Jo høyere skåre jo bedre, maksimalt antall poeng er 10
 • apikal
  som gjelder en spiss
 • aplasi
  mangelfull utvikling av vev eller organer, ev. stans i celleveksten i beinmargen
 • aplastisk anemi
  blodmangel som skyldes nedsatt eller opphevet funksjon av beinmargen
 • apné
  midlertidig åndedrettsstans/pustestans
 • apofeni
  menneskets iboende tendens til å se mønster i tilfeldige (random) data, f.eks. å se mønster i lottotall (gambler's fallacy)
 • apofyse
  knokkelfremspring med forbeningskjerne, ofte feste for muskler
 • apopleksi
  hjerneslag
 • apoptose
  programmert celledød. Celler som dør på denne måten setter ikke i gang kroppens betennelsesreaksjoner fordi cellemembranen hele tiden er intakt (i motsetning til nekrotiske celler)
 • appendektomere
  fjerne blindtarm
 • appendektomi
  fjerning av blindtarm
 • appendiks
  vedheng
 • appendisitt
  blindtarmbetennelse
 • applikasjon
  påføre
 • approksimal
  tilnærmet
 • apraksi
  manglende evne til å utføre viljestyrte og målrettede bevegelser på tross av et velfungerende bevegeapparat
 • APS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: autoimmunt, polyglandulært syndrom, type II. En kombinasjon av flere autoimmune sykdommer i hormonkjertler, f.eks. Mb. Addison, stoffskifte-sykdom, diabetes osv. Syndromet deles inn i flere undergrupper
 • AR
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risiko: Sannsynligheten for at et individ vil oppleve et bestemt utfall i løpet av en spesifisert periode. Verdien er mellom 0 og 1, eller den uttrykkes i prosent. Risiko kan vise til både uheldige og gunstige (eks. helbredelse) virkninger
 • ARB
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:angiotensin reseptor blokkere, medisin som motviker angiotensin og bla. senker blodtrykk
 • arbitrær
  skjønnsmessig
 • ARDS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:acute respiratory distress syndrome, akutt lungesvikt. Lungesvikten kan ha en rekke mulige årsaker, men skyldes ofte en direkte skade på lungen. Kan også oppstå som en komplikasjon ved annen sykdom
 • arefleksi
  fravær av reflekser
 • ARI
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risiko økning ("Absolute Risk Increase"): Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Brukes når risikoen i eksperimentgruppen overgår risikoen i kontrollgruppen. Verdien kalkuleres ved å trekke AR i kontrollgruppen fra AR i eksperimentgruppen. Dette tallet gir ikke noen informasjon om den forholdsvise økningen mellom to grupper. For det behøves relativ risiko (RR).
 • aromatasehemmer
  Aromatasehemmere reduserer østrogennivået hos postmenopausale kvinner ved å hemme perifer østrogendanning. Legemidlene benyttes ved behandling av (hormonfølsom)brystkreft med spredning
 • ARR
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Absolutt risikoreduksjon: Den absolutte forskjellen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i et forsøk. Verdien brukes når riskoen i kontrollgruppen overgår risikoen i eksperimentgruppen. ARR gir ikke informasjon om den forholdsvise reduksjonen mellom de to gruppene. For det behøves relativ risiko (RR).
 • artefakt
  kunstige forandringer, dvs. forandringer som skyldes målefeil eller lignende (f.eks. knapper fra pasientens skjorte på røntgenbilder) uten praktisk betydning. Ordet brukes også om kunstige "symptomer" fremkalt av hysterikere eller simulanter
 • arterie
  pulsåre, blodårer som frakter oksygenrikt blod ut i kroppen. Blodet pumpes ut i kroppen under høyt trykk, og åreveggene i arterier er tykkere sammenlignet med blodårene som frakter blodet tilbake til hjertet (vener)
 • arteriell
  som skriver seg fra en pulsåre, arterie
 • arteriell insuffisiens
  utilstrekkelig funksjon av pulsåre, f.eks. at den ikke er i stand til å frakte tilstrekkelig med oksygenrikt blod til vevet som får sin blodforsyning fra denne blodåren. Forsnevringer/trange partier i pulsåren kan medføre denne problemstillingen
 • arteriografi
  røntgenundersøkelse av pulsåre. Innsprøytning av kontrast er nødvendig for å kunne se blodårene vha. røntgen.
 • arteriole
  navnet på de tynneste pulsårene, blodet går videre inn i hårrørsårer (kapillærer) etter dette
 • arteriosklerose
  åreforkalkning
 • arteriosklerotisk
  åreforkalket blodåre
 • arteriovenøs
  overgang mellom en arterie og en vene
 • arteritis temporalis
  revmatisk sykdom karakterisert ved muskelsmerter i nakke, skuldre og sete; ofte lokale tegn til betennelse i tinningpulsåren
 • arteritt
  betennelse i pulsåre
 • arthritis
  leddbetennelse
 • arthritis urica
  urinsyregikt
 • artifisiell
  kunstig
 • artikulær
  som gjelder ledd
 • artralgi
  leddsmerter
 • artritt
  leddbetennelse
 • artrocentese
  innstikk i et ledd, f.eks for å tilføre bedøvelsesmiddel eller ta prøve av leddvæske
 • artrodese
  avstivning av et ledd ved operasjon
 • artrografi
  røntgenundersøkelse av ledd ved hjelp av kontrastvæske
 • artropati
  leddlidelse
 • artrose
  slitasjegikt
 • artroskop
  instrument (rør) som føres inn i et ledd og gjør det mulig å se inn i leddet
 • artroskopere
  inspisere et ledd via et rør (artroskop) som føres gjennom huden og inn i leddet
 • artroskopi
  undersøkelse der man fører et rør gjennom huden og inn i et ledd, røret (skopet) har lyskilde og gjør det mulig å inspisere leddet, mindre kirurgiske inngrep kan også utføres, f.eks. fjerning av menisk
 • ARVC
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy, en tilstand der muskelvevet i høyre hjertekammer over tid erstattes med en blanding av bindevev og fettvev. Hjertet svekkes og det er risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Er det samme som ARVD.
 • ARVD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:Arrhythmogenic Right Ventricular Dysplasia, en tilstand der muskelvevet i høyre hjertekammer over tid erstattes med en blanding av bindevev og fettvev. Hjertet svekkes og det er risiko for livstruende hjerterytmeforstyrrelser. Er det samme som ARVC (Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy)
 • arytmi
  forstyrrelse i rytme, brukes nesten utelukkende om forstyrrelser av hjerterytmen i medisinsk sammenheng
 • arytmogen
  som skaper forstyrrelse i rytmen, brukes nesten utelukkende om forstyrrelser av hjerterytmen i medisinsk sammenheng
 • ASA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:acetylsalisylsyre (AcetylSalicylic Acid), f.eks. Dispril, Globoid, osv.
 • ASAT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:aspartat-aminotransferase, enzym som finnes bl.a. i leveren og hjertet, brukes som mål på leverfunksjon og som test på skade av hjertemuskelen (ved hjerteinfarkt)
 • ascendere
  som stiger opp
 • ascenderende
  oppadstigende
 • ascites
  væskeansamling i bukhulen
 • ASD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: atrie septum defekt; medfødt hjertefeil der det er hull i skilleveggen mellom hjertets to forkammer
 • aseptikk
  streng renholdelse for å unngå smitte
 • aseptisk
  fri fra smitte (bakterier, virus, osv.)
 • asfyksi
  oksygenmangel, kvelning
 • aspirasjon
  suging eller uttømming av væske, f.eks. gjennom nål eller kateter. Evt. innpusting av et fremmedlegeme i luftveiene, "dra vrangt"
 • aspirasjonspneumoni
  lungebetennelse som oppstår etter å ha pustet inn et fremmedlegeme i lungene, f.eks. mageinnhold eller slim/opphost
 • aspirat
  innhold som er hentet/sugd ut, f.eks. magesekksinnhold eller puss fra en byll
 • aspirere
  prosessen hvor man suger opp (henter ut), f.eks. mageinnhold fra magesekken eller puss fra en byll
 • assimilere
  noe som tas opp og blir en del av noe større. Begrep som brukes i mange ulike sammenhenger; f.eks. at næringsstoffer blir tatt opp fra tarmen og brukt til oppbyggingen av kroppens vev, at ny lærdom tas opp og knyttes sammen med allerede kjent kunnskap, eller i form av innvandrere som skal tas opp og gjøres til en del av samfunnet
 • assosiere
  forbinde med
 • asteni
  allminnelig svekkelse/slapphet/kraftløshet
 • astenopi
  ubehag og tretthet i øynene, f.eks. hos personer med langsynthet
 • asteriksis
  stadige brå småbevegelser i hendene (flapping tremor) som skyldes metabolsk encefalopati, ofte som følge av leversvikt
 • astigmatisme
  brytningsfeil i øyet, som regel i øyets hornhinne ("skjeve hornhinner"), som gjør synet uklart
 • astma
  anfallsvise pustevansker som skyldes tranghet i luftveiene, skyldes overømfintlighet i luftveiene og allergi
 • asymptomatisk
  uten plager
 • asystole
  ufunksjonell eller ingen sammentrekning av hjertet, at hjertet ikke pumper blod (hjertestans)
 • ataksi
  manglende koordinering av bevegelser; usikre, unøyaktige, hakkete, klossete bevegelser
 • ataraksikum
  beroligende (lege)middel som ikke gir påtagelig døsighet eller tretthet
 • ATC
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"anatomical therapeutic chemical classification system", klassifikasjonssystem for inndeling av legemidler
 • atelektase
  sammenfall av en del av lungen, den lar seg ikke fylle med luft
 • aterom
  kuleformet hudforandring fylt av talg (tilstoppet talgkjertel) som kan ha en diameter på opptil flere centimeter, og som er omgitt av en tynn kapsel.
 • ateromatose
  et tidlig stadium av åreforkalkning (aterosklerose)
 • aterosklerose
  åreforkalkning
 • atetose
  ufrivillig, langsom, vridende bevegelse av hender og føtter som skyldes en hjerneskade
 • atlantoaksial
  leddet mellom de to øverste nakkevirvlene (atlas og axis), der rotasjonsbevegelsene til hodet foregår
 • atlas
  den øverste halsvirvelen som skallen "hviler" på
 • atoksisk
  ikke giftig
 • atoni
  brukes i medisinen om en slapp muskel, ingen muskelspenning
 • atopi
  medfødt tendens til allergisk sykdom
 • atopisk
  allergisk
 • atopisk eksem
  allergisk eksem
 • ATP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: adenosin trifosfat, energirikt molekyl viktig i kroppens energiomsetning
 • atresi
  medfødt sammenvoksing eller manglende åpning i et hulorgan
 • atrie septum defekt
  medfødt hjertefeil der det er hull i skilleveggen mellom forkamrene
 • atrieflimmer
  flimmer i hjertets forkammer, dvs. forkammeret trekker seg sammen ca. 200-600 ganger i minuttet uavhengig av hjertekamrene (ventriklene)
 • atrioventrikulær
  mellom for- og hjertekammer
 • atrium
  hjertets forkammer
 • atrofi
  svinn, reduksjon i størrelse
 • attribusjon
  symptomhenføring eller årsaksforklaring - f.eks. at man henfører en bestemt plage til en bestemt hendelse (uten at det behøver å være en slik sammenheng)
 • atypi
  unormalt, avvik fra det normale
 • atypisk pneumoni
  utypisk lungebetennelse, brukes oftest om lungebetennelse forårsaket av mikroorganismer som Mycoplasma pneumoniae og Chlamydia pneumoniae
 • audiogram
  hørselsmåling
 • auditiv
  høre-
 • aura
  i medisinen: forløper til (epileptisk) anfall
 • aurikulær
  om øremuslingen
 • auskultasjon
  avlytting av f.eks hjertet eller lunger, helst med stetoskop
 • autisme
  innelukket, sykelig tendens til å mangle kontakt med omverden
 • autistisk
  kontaktløs, innestengt i seg selv
 • autoantistoff
  antistoffer som reagerer mot kroppens eget vev
 • autoimmun
  allergiske reaksjoner overfor organismens egne celleproteiner
 • autoimmun sykdom
  en sykdom som skyldes en allergisk reaksjon mot deler av kroppens eget vev
 • autoimmune sykdommer
  en gruppe sykdommer som skyldes en allergisk reaksjon mot deler av kroppens eget vev, f.eks. revmatoid artritt
 • autolog
  fra pasienten selv, eks. autolog stamcellehøsting innebærer at man høster stamceller fra pasienten selv
 • autolyse
  oppløsning og fordøyelse av eget vev
 • autonom
  selvstyrende, brukes blant annet om den delen av nervesystemet som vi har liten viljemessig kontroll over
 • autopsi
  Obduksjon, åpning av lik for å kunne studere forandringer i kroppens organer og vev
 • autosomal
  som ikke er kjønnsbundet, dvs. genet er ikke knyttet til et kjønnskromosom, men til et av de 22 andre parene med kromosomer
 • AV-blokk
  elektrisk ledningsforstyrrelse i hjertet, impulser fra forkammeret blokkeres i overgangen til hjertekamrene
 • AV-knuten
  en ansamling av impulsledende muskelfibre som fører elektriske signaler fra høyre forkammer til hjertets hovedkammer. En del av hjertets ledningssystem
 • avaskulær
  uten blodforsyning
 • avitaminose
  sykdom som skyldes mangel på et vitamin
 • avulsjonsfraktur
  Når bit av knokkelen rives løs. Dersom sene eller leddbånd utsettes for stor kraft kan området der det er forankret i bein løsne. Særlig barn i vekst og idrettsutøvere som presser kroppen hardt er utsatt.
 • axis
  den nest øverste halsvirvelen, utgjør sammen med den overliggende virvelen atlantis den delen av nakken der de største hodebevegelsene foregår
 • azoospermi
  fravær av sædceller i sæden
 • azotemi
  forøket innhold av nitrogenholdige stoffer i blodet, et tegn på at nyrefunksjonen er nedsatt
 • [B]
  gradering av anbefalinger nivå B indikerer en moderat anbefaling. Forskningen denne anbefalingen bygger på er studier av god kvalitet, men studier av høyeste kvalitet er enten ikke praktisk mulig å gjennomføre eller enda ikke utført. Ytterligere studier er derfor nødvendig for å bekrefte verdien av anbefalingen
 • Babinskis refleks
  det samme som invertert plantarrefleks. Testen er positiv dersom en pinne strykes under foten og stortå ufrivillig bøyes oppover (bøyes normalt nedad). Etter 3-års alderen indikerer en positiv test hjerne/ryggmargsskade
 • Bacillær angiomatose
  ufarlig og selvbegrensende infeksjon som gir knuter av betent lymfe-/blodårevev, men tilstanden kan få et alvorlig forløp hos immunsupprimerte. Forårsaket av mikroben Bartonella henselae. Smitte stammer ofte fra katt (katteklorfeber)
 • bakhorn
  bakre del av ryggmargens grå substans
 • baktericid
  bakteriedrepende middel
 • bakterid
  utslett som følge av en bakterieinfeksjon som presenterer seg på en annen del av kroppen enn der infeksjonen sitter
 • bakteriell vaginose
  skjedekatar som skyldes bakterien Gardnerella, regnes ikke som seksuelt overført
 • bakteriemi
  bakterier i blodet. Tilstanden kan være forbigående, men kan også være en forløper for alvorlig blodforgiftning (sepsis)
 • bakteriologi
  angående bakterier
 • bakteriostatisk
  middel som hemmer bakterievekst
 • bakteriuri
  bakterier i urinen
 • bakteroid
  bakterie-lignende
 • balanitt
  betennelse i hodet og forhuden på penis
 • Bardet-Biedl syndrom
  et arvelig syndrom hvor alle utvikler øyesykdommen retinitis pigmentosa
 • bariatrisk
  bariatri er en medisinsk betegnelse på betydelig fedme. Ordet brukes blant annet til å omtale fedmekirurgi, operative inngrep mot overvekt (bariatrisk kirurgi)
 • barometri
  forverring ved værskifte (særlig i forbindelse med smerter fra ledd)
 • barotraume
  skade forårsaket av endringer i omgivende trykk
 • bartholinitt
  betennelse i (bartholinsk-)kjertel ved skjedeåpningen. Dette er to slimproduserende kjertler som vanligvis er mindre enn 1 cm, og som først gir seg til kjenne om de blir betent
 • basal
  grunnleggende, ev. nedre del av et organ
 • basalcelle
  de dypest liggende cellene i overhuden
 • basalganglier
  samlebegrep som brukes om tre store nervekjerner i hjernen, disse deltar i finjusteringen av bevegelser. Skader i basalgangliene fører til ukontrollerte bevegelser (bl.a. parkinsonisme)
 • basisrisiko
  "baseline risk". Risikoen for at en hendelse (f.eks. hjerneslag) skal forekomme uten aktiv behandling, dvs. i kontrollgruppen
 • BCG
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Bacillus Calmette-Guerin, dvs. BCG-vaksinen, vaksine mot tuberkulose
 • BCS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Budd-Chiaris syndrom, en alvorlig leversykdom der leverens venøse avløp er innsnevret
 • becquerel
  enhet for radioaktivitet stråling, brukes til å registrere radioaktiv stråling
 • bekken
  anatomi: består av hofteben og korsben. Redskap: skål som brukes til å samle opp puss, urin, avføring, oppkast og lignende
 • bendopné
  kortpusthet når man står fremoverbøyd, tegn på venstresidig hjertesvikt
 • bends
  dykkersyke/dekompresjonssyke. Oppstår om gasser i kroppsvæsker former bobler under dekompresjon (f.eks. dykkere som stiger for raskt opp). Gir typisk leddsmerter og evt. skader, men den samme mekanismen kan også føre til lammelser og død
 • benign
  godartet
 • Benresorpsjon
  Nedbryting av skjelettvev
 • bentetthetsmåling
  undersøkelse som anslår kroppens bentetthet basert på et røntgenbilde av hæl eller og underarm; det anvendes en spesiell bildeteknikk (røntgen absorpsjonsmetri)
 • benzodiazepin
  samlenavn for en stor gruppe medisiner som er avhengighetsskapende og har en beroligende, muskelavslappende og angstdempende virkning. Fungerer også som sovemedisin
 • benzodiazepin forgiftning
  inntak av benzodiazepin (eks. Vival, Valium, Stesolid) i skadelig dose
 • betaagonist
  betastimulator. medikamentgruppe som stimulerer beta-adrenerge reseptorer, særlig i bronkiene, og bidrar til å åpne trange luftveier ved astma. Virker motsatt av en betaantagonist
 • betablokker
  legemiddel som påvirker hjerte, blodårer og bronkier; senker blodtrykk, roer og stabiliserer hjertet. Noen typer kan forårsake åndenød hos utsatte. Det samme som betaantagonist, et legemiddel som virker motsatt av en betaagnoist
 • bias
  systematisk avvik i resultatene i et forsøk fra det som er de sanne resultatene. Oppstår fordi det er systematiske (gjennomgående) feil i måten studien gjennomføres på
 • bicuspid
  Brukes for å beskrive en tofliket hjerteklaff, mitralklaffen kalles noen ganger bicuspidalklaffen. Brukes særlig til å beskrive tilfeller hvor aortaklaffen, som normalt er trefliket/tricuspid, bare har to fliker. Brukes også om premolare tenner med to opphøyninger
 • bifasisk
  tofase-
 • bifurkasjon
  delingssted, f.eks. der hovedpulsåren deler seg i de to pulsårene som går til hvert sitt ben
 • bilateral
  dobbeltsidig, f.eks. lammelse som omhandler både høyre og venstre fot
 • bilharziose
  sykdom fremkalt av en gruppe parasitter (ikter), svømmekløe (cerkariedermatitt) er et eksempel på en bilharziose
 • biliær
  som har med galle å gjøre
 • bimanuell
  med begge hender
 • bimodal
  i statistikken brukes ordet ofte om en kurve med to topper, i slike tilfeller forteller gjennomsnitt og median lite om hvor det er flest registreringer. Et eksempel er Hodgkins sykdom - en sykdom som rammer særlig i 20-årene og ved 70 års alder. Gjennomsnitt og median alder vil da bli 40-50 år, men i denne aldersgruppen er ikke Hodgkins sykdom like vanlig
 • binokulær
  med begge øyne
 • binotisk
  med begge ører
 • binyrebarksuppresjon
  Undertrykkelse av binyrebarkens hormonproduksjon. Binyrebarken produserer de livsviktige hormonene aldosteron og kortisol. Reguleringen av binyrenes produksjon styres av hormonet ACTH, som produseres i hypofysen. Det er mengden av kortisol i blodet som styrer produksjonen av ACTH. Lite kortisol i blodet reguleres med å produsere mer ACTH. Store mengder av medisinen kortison reduserer produksjonen av ACTH, og vil dermed indirekte sørge for en redusert produksjon av (først og fremst) kortisol fra binyrebarken. Medisinen kortison i høy nok dose i mer enn 14 dager kan derfor føre til en midlertidig binyrebarksuppresjon
 • binyrebarksvikt
  tilstand hvor binyrebarken ikke er i stand til å produsere tilstrekkelig av sine hormoner (kortikosteroider). Binyrebarksvikt kan forårsakes av andre sykdommer eller behandling (sekundær binyrebarksvikt), eller av sykdom som direkte fører til ødeleggelse av binyrebarken (Addisons sykdom) - denne er i de aller fleste tilfellene en autoimmun sykdom
 • bioekvivalent
  begrepet brukes om legemidler med samme biotilgjengelighet som et annet legemiddel, dette innebærer at midlene skal ha samme formål og effekt
 • biogene aminer
  stoffer (aminer) som vanligvis dannes ved bakteriell nedbrytning av proteinrike matvarer (egentlig ved spalting av aminosyrer). En rekke stoffer med sterk biologisk effekt tilhører denne gruppen, blant annet adrenalin og histamin
 • biomarkør
  Stoffer som kan analyseres (ofte hentet fra blodprøver) som kan fortelle noe om personen blodet er hentet fra. F.eks. kan måling av ulike fettstoffer i blodet, f.eks. kolesterol, si noe om hvor stor risikoen for hjerte-/karsykdom er
 • biopsi
  vevsprøve fra levende organisme
 • biosyntese
  oppbygging av et kjemisk stoff i en levende organisme, slik oppbygging krever energi. Katabolisme (nedbrytning) er det motsatte, denne prosessen trenger ikke tilførsel av energi
 • biotilgjengelighet
  den andelen av en gitt legemiddelmengde som når den systemiske blodsirkulasjonen (systemsirkulasjonen)
 • biotransformere
  farmakologi: et stoff som endrer struktur og (som regel) funksjon inne i kroppen, f.eks. legemidler som først utøver sin virkning når de blir brutt ned av bakterier i tarmen. De utøver ingen virkning før de er havner i den bakterierike delen av tarmen (tykktarmen). Dette er en av flere mekanismer som kan benyttes for at legemidler skal kunne utøve sin effekt der effekten er mest hensiktsmessig
 • bipolar
  som omfatter to ytterligheter. Bipolar affektiv lidelse (tidligere kalt manisk-depressiv lidelse) er en tilstand hvor den syke veksler mellom depresjoner og sykelig oppstemthet/mani med eller uten psykoser. Pasienten kan ha upåfallende perioder mellom de syklige episodene
 • bivirkning
  utilsiktet effekt, f.eks. av et legemiddel (f.eks. trøtthet forårsaket av middel mot sjøsyke)
 • blefaritt
  betennelse av øyelokkskantene
 • blefarospasme
  krampeliknende sammenkniping av øyet, f.eks. ved irritasjon av øyet (f.eks. fremmedlegeme eller betennelse)
 • blindhet
  Manglende evne til å se, evt. svært svekket syn
 • blinding
  begrep brukt i forbindelse med forskning, f.eks. ved utprøving av et nytt legemiddel i sammenligning med et eksisterende legemiddel; studien er dobbelt blindet dersom verken pasienten eller den som instruerer pasienten vet om pasienten får aktiv behandling eller ikke, studien er enkelt blindet om kun pasienten er uvitende om hvilken behandling som gis. Enkel blinding gir en potensiell feilkilde (bias) i forskningsmaterialet (behandlerens forventning påvirker pasientens effekt)
 • blod-hjerne-barrieren
  Stengsel som gjør at en rekke stoffer ikke kan forflytte seg fra blodbanen og over i nervevev i sentralnervesystemet. F.eks. er ikke alle legemiddel i stand til å bevege seg over denne barrieren. Noen skader og sykdommer fører til at denne barrieren mister sin funksjon. Omtales noen ganger som BBB (blod-brain-barrier)
 • blodglukose
  blodsukker
 • blodkultur
  blodprøve som dyrker frem eventuelle bakterier som måtte befinne seg i blodet
 • blodlapp
  Behandling mot spinal hodepine (kraftig hodepine etter lumbalpunksjon). Innebærer injeksjon av 5-10 ml av pasientens eget blod ("blood patch") inn i epiduralrommet der den tidligere lumbalpunksjonen ble utført. Gir vanligvis umiddelbar og varig smertelindring
 • blodplasma
  den strågule væsken som blodcellene flyter i, vises etter at man har sentrifugert vekk blodcellene fra blod
 • blodtransfusjon
  blodoverføring
 • blokk-randomisering
  Ved forskning: en metode for randomisering av forsøksgrupper slik at antall deltakere i hver av sammenligningsgruppene er mest mulig likt til enhver tid. F.eks. om det hver uke kommer til 12 nye personer i forsøket, kan hver gruppe på tolv personer randomiseres som en blokk (seks personer til kontrollgruppen, seks personer til tiltaksgruppen)
 • blæredistensjon
  utspiling/strekk av blæreveggen
 • blæremola
  trofoblastsykdom - svulstform som kan oppstå i tidlig graviditet og som gir svangerskapsavbrudd. Utsiktene for helbredelse av mor er gode
 • BMC
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Bone mineral content, en enhet som er egnet for å beskrive struktur til beinvev
 • BMD
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:beinmassemåling (bone mineral density), enhet som angir beins tetthet/struktur (kalsium-innhold). Viktig mål ved f.eks. osteoporose
 • BMI
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "body mass index", kroppsmasse indeks. Formel: BMI = vekt (kg)/høyde x høyde (meter)
 • BNFS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"Benign familial neonatal seizures". En sjelden type arvelig barneepilepsi som oppstår rett etter fødselen, men som normalt forsvinner innen 15 uker og som ikke forringer barnets utvikling
 • BNP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:Hjerne ("brain")-natriuretisk hormon er en diagnostisk markør for hjertesykdom. Nt-proBNP er det stoffet som måles, er et propeptid som er mer stabilt i serum.
 • bolus
  "klump", brukes i medisinen om legemiddel tatt for raskt å komme opp i riktig dose, en ekstra stor dose. Gis normalt bare én gang i starten av et behandlingsregime. Brukes også om mat som har satt seg fast i halsen
 • bolusinjeksjon
  legemiddeltilførsel hvor en stor dose sprøytes inn, gjøres normalt bare én gang i starten av et behandlingsregime
 • booster dose
  vaksinedose som gis for å reaktivere immunitet fra tidligere vaksiner, styrke virkningen av tidligere vaksinasjon
 • borborygmi
  magerumling pga. gass/væske i tarmene
 • BPH
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:benign prostatahyperplasi, godartet forstørret prostatakjertel
 • BPO
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:bronkopulmonal obstruksjon, en blokkering i luftveiene
 • BPPV
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: benign paroksysmal posisjonsvertigo, en relativt vanlig svimmelhetstilstand som normalt er selvbegrensende
 • BRA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:ABR (Auditory Brainstem Response), BRA (Brainstem Response Audiometry) og ERA (Electric Response Audiometry) er alle forkortelser som benyttes for å beskrive hjernestammeresponsaudiometri, en objektiv hørselsmåling som også kan si noe om omtrent hvor stort hørselstapet er. Testen kan tas på barn helt ned i nyfødtalderen
 • brachialgi
  Smerter som stråler ut i arm(-ene), evt. andre symptomer på at en nerve er i klem i nakke-/skulderområdet
 • brachycephali
  lite hode
 • brachyterapi
  er en alternativ form for strålebehandling der radioaktive kilder føres inn i vevet (behandling som først og fremst benyttes for å motkjempe kreft, f.eks. i prostata ved prostatakreft)
 • bradyarytmi
  rytmeforstyrrelse i hjertet karakterisert med langsom puls, under 50 slag/min for personer over 10 år, små barn har hurtigere puls. Derfor regnes under 60 slag i minuttet som bradyarytmi for barn i aldersgruppen 2-10 år, og under 70 slag i minuttet for barn i aldersgruppen 3 mnd - 2 år
 • bradykardi
  langsom hjertevirksomhet, langsom puls. De fleste voksne har en hvilepuls på over 60 slag i minuttet, og en hjerteaksjon under dette kan kalles for en bradykardi
 • bradykinesi
  unaturlig langsom bevegelse
 • bradylali
  unaturlig treg tale, f.eks. ved parkinsons sykdom
 • brakial
  som gjelder en arm
 • brakialgi
  smerte i arm
 • brakyterapi
  er en alternativ form for strålebehandling der radioaktive kilder føres inn i vevet (brukes særlig i kreftbehandlingen, f.eks. i prostata ved prostatakreft)
 • bredspektret
  bredspektret, brukes om antibiotika som er virksom mot mange (et bredt spekter av -) bakterier
 • brillehematom
  bloduttredelse rundt begge øyne, gir mistanke om kraniebrudd
 • Brocas senter
  del av hjernen særlig forbundet med tale
 • bronkial
  bronkial, om luftrørets forgreninger i lungene
 • bronkiedilatasjon
  utvidelse av luftrørene (bronkiene)
 • bronkiekonstriksjon
  sammentrekning av bronkiene (luftrørene). Pustevansker er en normal reaksjon på at bronkiene blir trangere, astma er et eksempel på dette
 • bronkiektasi
  sykelig utvidelse av et stykke av et luftrør (bronkie), ofte er dette ødeleggelser forårsaket av en infeksjon i lungene (f.eks. tuberkulose). Kan forårsake hoste og oppspytt
 • bronkodilatasjon
  utvidelse av luftrørene (bronkiene)
 • bronkokonstriksjon
  sammentrekning av luftrørene (bronkiene), dvs. luftrørene blir trangere og pustevansker (astma) kan oppstå
 • bronkopneumoni
  betennelse i bronkier og lungevev
 • bronkopulmonal
  som dreier seg om lunger og bronkier
 • bronkoskopi
  undersøkelse der man fører et bøyelig rør (endoskop) med lyskilde ned i luftveiene for å inspisere slimhinnen og ev. ta prøver fra svulster og andre forandringer
 • bronkospasme
  krampaktig sammentrekning av bronkialmuskulaturen i luftveiene, gir åndenød
 • BT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: blodtrykk
 • buccal
  se bukkal
 • buccopharyngal
  munn-og-svelg-
 • bukkal
  kinn
 • bulbokavernøs refleks
  refleksen som oppstår ved å knipe i glans penis, da vil ytre lukkemuskel i endetarmen stramme seg
 • bulbær
  om den forlengede ryggmarg, dvs. partiet mellom ryggmargen og hjernen
 • bulimi
  overspising med etterfølgende oppkast (i det skjulte)
 • bulla
  væskefylt større blære
 • bulløs
  med blæredannelse
 • bursa
  slimhinnekledd pose i nærheten av ledd
 • bursitt
  betennelse i slimsekk i nærheten av et ledd
 • bypass
  fører forbi, brukes ofte om en type hjertekirurgi der man syr en frisk blodåre rundt et sykelig trangt parti av en blodåre som forsyner hjertet (gir blodet en mulighet til å gå rundt det trange partiet)
 • båtbeinet
  skafoidbenet, et av bena i håndroten
 • Bürgers sykdom
  tilstand med episoder der blodårene i ytre del av armer og bein (oftest hender og føtter) får nedsatt blodstrøm, noe som fører til blå hender/ føtter og smerter/ ubehag
 • [C]
  gradering av anbefalinger nivå C indikerer en svak anbefaling. Dersom anbefalingen baserer seg på studier, er studiene av dårlig forskningsmessig kvalitet. Det er stor sannsynlighet for at godt utførte studier vil føre til endringer av denne anbefalingen
 • C-peptid
  Dette er et peptid som sier noe om nivået av insulin i blodet. Leveren produserer stoffet proinsulin, dette spaltes i aktivt insulin og fragmentet C-peptid, og konsentrasjonen varierer således i takt mtp. insulin og C-peptid.
 • CA125
  cancerantigen 125, markør for enkelte kreftsvulster, særlig kreft i eggstokkene
 • cachexi
  se kakeksi
 • caecum
  første del av tykktarmen (på høyre side), kalles også blindtarmen. Må ikke forveksles med blindtarmsvedhenget, appendix veriformis, det er sistnevnte som er betent ved blindtarmsbetennelse
 • CAGE
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:spørreskjema som brukes for å kartlegge alkoholforbruk. Basert på første bokstav i de engelskspråklige ordene knyttet til hvert spørsmål ("Cut down, Annoyed, Guilt, Eye-opener"). På norsk er spørsmålene: 1. Har du noen gang tenkt på at du burde drikke mindre? 2. Har andre irritert deg ved å kritisere drikkingen din? 3. Har du noen gang følt deg ille til mote eller hatt skyldfølelse for at du drikker? 4. Har du noen gang tatt en drink som en morgenoppstiver?
 • calcaneus
  hælbeinet
 • calcificatio
  se kalsifikasjon
 • calcitonin
  hormon som produseres i skjoldbruskkjertelen, viktig i omsetningen av kalk i kroppen
 • calciuri
  kalsium (kalk) i urinen
 • calculus
  sten. F. eks er calculus renalis det samme om nyrestein, calculus dentalis = tannstein, osv.
 • callus
  se kallus
 • calor
  varme
 • calyx
  traktformet del av nyren på overgangen mellom nyrevevet og nyrebekkenet
 • canalolithiasis
  steindannelse i kanal, vanligvis brukt om stendannelse i balanseorganet (ductus semicircularis) i det indre øre
 • cancer
  kreft
 • candida
  skjedekatarr forårsaket av candida-sopp
 • candidiasis
  infeksjon med sopp fra candida-familien
 • Capgras syndrom
  Vrangforestilling der pasienten tror venner eller familie er blitt erstattet av bedrager med samme utseende
 • caput
  "etterfølger-skalle", væskefylt hudhevelse over den delen av hodet til det nyfødte barnet som trenger gjennom først ved fødselen. Forsvinner etter noen dager
 • carcinogen
  se karsinogen
 • carcinoma
  latin for karsinom, se det
 • cardia
  anatomi: øvre del av magesekken, delen hvor spiserøret er festet
 • cardiogen
  se kardiogen
 • cardiomegali
  se kardiomegali
 • cardiomyopati
  se kardiomyopati
 • cardiopati
  se kardiopati
 • cardiopulmonær
  se kardiopulmonal
 • cardioselektiv
  se kardioselektiv
 • cardiotokografi
  se kardiotokografi
 • cardiotoksisk
  se kardiotoksisk
 • cardiovaskulær
  se kardiovaskulær
 • carpopedalspasme
  spasmer i hender og føtter, ofte forårsaket av en unaturlig lav kalsiumkonsentrasjon i blodet
 • carpus
  håndroten, består av 8 bein i to rader. Forstavelser som begynner med carp- indikerer at det har med håndroten/håndleddet å gjøre
 • case
  se kasus-kontroll studie
 • cataract
  se katarakt
 • cauda
  "hestehalen": bunt av nervetråder (nerverøtter) som kommer fra bunnen av ryggmargen
 • cave
  unngå! Brukes oftest som en advarsel om behandling/medisiner en pasient ikke tåler
 • cavum
  hulrom
 • cavusfot
  hulfot
 • CBA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cost-benefit analyser
 • CBF
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "cerebral blood flow", blodgjennomstrømmingen i hjernen, forkortelsen kan også brukes om blodgjennomstrømningen i hjertet ("coronary blood flow")
 • CBT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: kognitiv atferdsterapi ("cognitive-behavioral therapy"), en psykologisk behandlingsmodell. Kan også bety "core body temperature": en omstendelig måling av kroppstemperatur (kroppens kjernetemperatur) - særlig aktuell ved nedkjøling av en slik grad at de mest brukte kroppstemperaturmål blir upålitelige
 • CD4
  CD4 er et molekyl som særlig er bundet til en spesiell type hvite blodlegemer (T-hjelpeceller). Disse cellene inngår i kroppens immunforsvar og har som oppgave å sende ut signalstoffer som så aktiverer andre deler av kroppens forsvarssystem mot infeksjoner. CD4-molekylet er angrepspunktet for hiv-viruset, og antallet CD4-positive T-celler fungerer derfor som markør for sykdommen hiv/aids. Jo lavere CD4-målingene i blodprøver blir, jo større skade har hiv-infeksjonen gjort
 • CD8
  CD8 er et molekyl som særlig er bundet til en spesiell type hvite blodlegemer (T-celler, f.eks. T-drepeceller), celler viktige i kroppens immunforsvar
 • CDT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: carbohydrate-deficient transferrin (karbohydratfattig transferrin), markør for alvorlig alkoholmisbruk
 • CEA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: carsinoembryonalt antigen, blodprøve som brukes som markør for kreftsvulster, særlig adenokarsinomer i form av tykktarmskreft eller brystkreft
 • cefalosporin
  gruppe bredspektrede antibiotika som ofte brukes når penicillin ikke hjelper
 • cellemembran
  hinne som omgir celler
 • celleproliferasjon
  celledeling. En mekanisme som fører til vekst i vev, f.eks. nyvekst av vev eller en svulst
 • cellulitt
  I medisinen: infeksjon i bindevev, oftest i underhuden, som forårsaker betennelse. På folkemunn: "appelsinhud", hud med en ruglete overflate, ses særlig på rumpe/lår. Ved "appelsinhud" foreligger ingen betennelse
 • cephalalgia
  hodepine
 • cephalo
  som gjelder hodet
 • cephotest
  aktivert partiell tromboplastintid, en test på blodets koagulasjonsevne. Brukes som kontroll ved blodfortynnende behandling eller som ledd i utredning av blødningstendens
 • cerclage
  sammensurring, f.eks. av livmorhalsen for å hindre abort
 • cerebellar
  som har med lillehjernen (cerebellum) å gjøre
 • cerebellum
  lillehjernen
 • cerebral
  som har med hjernen å gjøre
 • cerebralt
  hjerneslag
 • cerebrospinal
  som har å gjøre med hjerne/ryggmarg
 • cerebrovaskulær
  om hjernens blodkar
 • cerebrum
  storhjernen (omfatter ikke lillehjernen og hjernestammen)
 • cerumen
  ørevoks
 • cervicalis
  hals-
 • cervicitt
  betennelse på livmorhalsen
 • cervikal
  celleforandringer på livmorhalsen av varierende alvorlighetsgrad
 • cervikale
  muskulære nakkesmerter, muskelknuter
 • cervikalgi
  nakkesmerter
 • cervikalkolumna
  halsryggsøylen, de 7 ledd i ryggsøylen nærmest hodet
 • cervikalprolaps
  mellomvirvelskivebrokk i nakken
 • cervikobrakialgi
  smerter i nakke og arm
 • cervix
  Hals, eventuelt halslignende. Eks.: cervix uteri - livmorhals
 • cervixcancer
  livmorhalskreft
 • cervixkonisering
  fjerning av livmortappen (gjøres ved alvorlige celleforandringer, kreft eller forstadier til kreft)
 • cervixpolypp
  liten utvekst i livmorhalsen
 • CFU
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:i mikrobiologien: "colony forming units", kolonidannende grupper, en måleenhet som estimerer antall levedyktige stammer av bakterier eller sopp i et prøvemateriale
 • chador
  muslimsk kvinnedrakt der kvinnen er helt tildekket
 • chalazion
  knute i øyelokket pga. langvarig betennelse (kronisk betennelse i Meiboms kjertel)
 • Cheyne-Stokes
  En rytmisk pustetype som kjennetegnes av langsomt stigende og fallende dybde, der en syklus ender i full pustestopp før den begynner igjen. Tilstanden ble opprinnelig knyttet til hjertesvikt eller hjerneslag, men kan også skyldes annen sykdom. Tilstanden gir en lufthunger som kan skade hjerne og hjerte, og behandling er noen ganger nødvendig
 • chloasma
  En misfarging av huden forårsaket hormonelle forhold, rammer særlig gravide (og p-pillebrukere) og kalles gjerne svangerskapsmaske
 • cholangiografi
  se kolangiografi
 • cholangiom
  se kolangiom
 • cholangiopankreatikografi
  se kolangiopankreatikografi
 • cholangitt
  se kolangitt
 • cholecystitt
  se kolecystitt
 • cholecystolithiasis
  se kolecystolithiasis
 • choledocholithiasis
  se koledokolitiasis
 • cholelithiasis
  se kolelitiasis
 • cholestase
  se kolestase
 • cholesterol
  se kolesterol
 • cholinerg
  se kolinerg
 • chondromalaci
  se kondromalasi
 • chordee
  penis som bøyer nedover, ofte forbundet med hypospadi (urinrøret munner på undersiden av penis). Kan også være ervervet, forårsaket av stramt arrvev
 • chorea
  plutselige og ufrivillige muskelrykninger, kalles også sanktveitsdans. Forekommer særlig i lemmer og ansikt. Skyldes forstyrrelser i signaloverføringen fra hjernens basalganglier. Om tilstanden oppstår i barnealderen er den nesten alltid forbigående. Kan også skyldes arv, men oppstår da først i voksen alder (Huntingtons sykdom)
 • chronotrop
  se kronotrop virkning
 • CIA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:i medisinen: "cost-of-illness-analyser". Forkortelsen er ment å brukes om pasientens kostnader (livskvalitetsmessig; økonomisk, sosialt og psykologisk) knyttet til spesifikke lidelser. Begrepet "health care cost" brukes om kostnader kalkulert for samfunnet og helsevesenet
 • cicatricering
  arrdannelse
 • cilie
  øyevippe-hår, brukes også om flimmerhår på mikroorganismer eller celler
 • CIN
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cervikal intraepitelial neoplasi; celleforandringer på livmorhalsen av varierende alvorlighetsgrad
 • cirkumcisjon
  omskjæring
 • cirrhose
  sykelig prosess hvor et organs vev blir erstattet med bindevev, noe som innebærer at spesialisert vev i stadig større grad mister sine egenskaper. Det er dette som skjer ved f.eks. levercirrhose (skrumplever)
 • CIS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: "carcinoma in situ". Begrepet blir ofte brukt om et forstadium til ulike kreftformer, men har gjerne en definert betydning avhengig av hvilken kreftdiagnose som omtales
 • cis-enumettet
  umettet fettsyre i en form (den isomere formen cis-) hvor det er en vridning i fettsyrens ene dobbeltbinding, denne formen er ernæringsmessig gunstig. Det fins mest enumettet fett i plantefett, f.eks. olivenolje, rapsolje, jordnøttolje, sesamolje, maisolje
 • CITO
  straks, med en gang. I medisinen ble det gjerne brukt om bestillinger som haster, f.eks. brev og resepter. Brukes fortsatt en del i bestillinger som sendes patolog
 • CK
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: kreatin-kinase, et enzym som måles i diagnostikken av hjerteinfarkt og muskelsykdommer
 • CK-MB
  kreatinkinase isoenzym, enzym som måles i diagostikken av hjerteinfarkt
 • claudicatio
  "røykebein". Smerte i beinet ved gange pga. nedsatt blodforsyning og iskemi, regnes som grad 2 av Fontaines klassifikasjon av arteriosclerosis obliterans
 • clavicula
  kravebeinet
 • clavus
  liktorn
 • clearance
  brukes særlig om nyrenes evne til å rense blodet
 • clubbing
  trommestikkfingre, tegn på kronisk lunge- (eller hjerte-) sykdom
 • cluster
  klynge, opphopning; f.eks. av en sykdom innenfor et begrenset område eller tidsrom
 • CMC
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: carpometacarpalledd, leddet mellom håndrotsbena (carpo) og mellomhåndsbena (metacarpene)
 • CMT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Charcot-Marie-Tooths sykdom, en arvelig tilstand som gir økende nerveskader ved alderen. Sykdommen finnes i flere varianter og kan gi store ulikheter i sykdomsgrad
 • CMV
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cytomegalovirus
 • CNS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: sentralnervesystemet (hjerne og ryggmarg)
 • CNV
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"Choroidal neovascularization", koroidale karnydannelser; nyvekst av kar i øyets årehinne. Dette er en vanlig årsak til synstap, f.eks. ved makuladegenerasjon (ARMD)
 • coarctatio
  se koarktasjon
 • coccygodyni
  smerter i halebeinet
 • coccyx
  halebeinet
 • cochlea
  se koklea
 • codex
  moralske retningslinjer, f.eks. hvordan det forventes at man skal opptre når man utøver et yrke
 • coecum
  første del av tykktarmen (på høyre side), kalt blindtarmen på norsk (må ikke forveksles med blindtarmsvedhenget, appendix veriformis, som er betent ved en blindtarmbetennelse)
 • coenzym
  organisk forbindelse som bidrar til enzymenes rolle ved biokjemiske omdannelser. Ofte fosforylerende, vannoppløselige vitaminer
 • cognitiv
  se kognitiv
 • cohort
  se kohort
 • coiling
  metode til å lukke utposninger (aneurismer) på blodårer, særlig i hjernen
 • coitus
  samleie
 • colitt
  se kolitt
 • collagen
  se kollagen
 • collum
  hals
 • colon
  se kolon
 • colonflora
  se kolonflora
 • colorectal
  se kolorektal
 • colostrum
  betegnelse på den første morsmelken som produseres i forbindelse med en fødsel, den er mer energitett enn vanlig morsmelk
 • columna
  ryggsøylen
 • coma
  bevisstløshet pga. meget høyt blodsukker og surgjøring av blodet
 • comedo
  en tett hårfolikkel, på folkemunne omtalt som "hudorm"
 • commotio
  rystelse, oftest om hjernerystelse (commotio cerebri)
 • compliance
  I behandling: etterleving, særlig i forhold til råd om medikamentell behandling. Anatom: vevs evne til å føye seg/gi etter for trykk
 • COMT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: katekol-O-metyltransferase, et enzym som bidrar til å inaktiverer katekolaminer som dopamin og adrenalin. COMT-blokkere vil derfor øke virkningen av nevrotransmittorer, og brukes blant annet i behandlingen av Parkinsons sykdom
 • COMT-hemmer
  hemmer av katekol-O-metyltransferase, et enzym som normalt bryter ned katekolaminer som f.eks. dopamin. Brukes bl.a. i behandlingen av Parkinsons sykdom
 • concomitans
  se konkomitans
 • conditio
  tilstand, evt. vilkår
 • condyloma
  se kondylom
 • confusio
  forvirring
 • congenital
  medfødt
 • conisere
  se konisering
 • conjunctivitt
  se konjunktivitt
 • constipatio
  forstoppelse
 • contusio
  kvestelse
 • convulsio
  krampeanfall
 • cor
  lungebetinget hjertelidelse
 • cornea
  øyets hornhinne
 • coronar
  se koronar
 • corpus
  fortykket del av øyets årehinne som ligger like bak den ytre delen av regnbuehinnen. Produserer kammervann. Også kjent som strålelegemet
 • cortex
  hjernebarken
 • cortical
  se kortikal
 • costa
  ribben
 • cox-2
  legemiddel som demper betennelse i ledd og muskler som kun hemmer 2 varianten av COX (COX-2, cyklooksygenase 2), ikke varianten COX-1. Dette gjør legemiddelet noe mindre irriterende mot mageslimhinnen, da legemidler som tilhører denne gruppen er kjent for å kunne gi magesår
 • COX-hemmer
  betennelsesdempende legemiddel (NSAID) som blokkerer cyklooksygenase
 • coxalgia
  smerter i hofteleddet
 • CPAP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:"continuous positive airways pressure", tilførsel av surstoff under overtrykk via maske. Brukes blant annet i behandlingen av snorking og søvnapné
 • craniocefali
  se kraniocefali
 • Crohns
  kronisk betennelsessykdom i fordøyelseskanalen som kan affisere alle avsnitt (fra munnhulen til anus)
 • CRP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: C-reaktivt protein, et stoff i blodet som kan måles, stiger raskt ved infeksjonssykdommer. Høye verdier tyder på bakteriebetennelse, mer moderate verdier ses oftere ved virussykdommer
 • CRPS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: Complex Regional Pain Syndrome, dvs. komplekst regionalt smertesyndrom, kroniske smerter og andre plager lokalisert til et avgrenset område
 • crus
  leggen
 • cryoterapi
  se kryoterapi
 • CSF
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:cerebrospinalvæske evt. cerebrospinal fluid (den væsken som omgir hjernen og ryggmargen, spinalvæsken)
 • CT
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:computertomografi, røntgenundersøkelse med trommel som fotograferer pasienten i mange påfølgende snitt. En computer setter så sammen snittene til bilder i tre dimensjoner
 • CTCP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:kolangiopankreatikografi med CT, dvs. CT-undersøkelse (en radiologisk undersøkelsesmetode) av gallegang og bukspyttkjertelgang
 • CTG
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:cardiotokografi, elektronisk fosterovervåkning, kontinuerlig grafisk registrering av sammentrekninger i livmor og fosterlyd under fødselen. Brukes også under svangerskapet for å undersøke fosterets tilstand
 • CUA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: cost-utility analyser, innenfor medisinen brukes begrepet særlig i forbindelse med finansielle analyser av tekniske hjelpemiddel
 • curativ
  se kurativ
 • curettage
  utskrapning, fjerning av vev ved hjelp av skraping med en skarp skje
 • Cushings
  sykdom som skyldes økt produksjon av glukokortikoider i binyrene eller andre steder, og som gir typisk utseende med rundt, ansikt, økt fedme midt på kroppen, mannlig behåring og en lang rekke andre symptomer og tegn. Cushing syndrom kan også forårsakes av tilførsel av glukokortikoider
 • cutis
  hud
 • CVP
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: sentralt venetrykk (fra engelsk: "central venous pressure"), brukes ofte som et estimat på hjertets evne til å pumpe blod
 • cyanose
  blåfarging av hud og slimhinner pga. oksygenmangel
 • cycloplegi
  akkomodasjonslammelse, medfører at pupillen blir utvidet
 • cyclus
  se syklus
 • cyste
  blære som er væskefylt
 • cystisk
  som har med blære(r) å gjøre
 • cystitt
  blærekatarr
 • cystoskopi
  undersøkelse av blæren ved hjelp av elektrisk lys gjennom et rør som føres gjennom urinrøret og inn i urinblæren
 • cytokin
  samlebetegnelse på peptidhormoner som har stimulerende eller hemmende effekter på andre celler, f.eks. påvirker immuncellers vekst, modning og funksjon
 • cytologi
  celleprøve, læren om og undersøkelse av celler
 • cytopeni
  nedsatt mengde blodceller
 • cytoplasma
  den delen av celler som ligger rundt cellekjernen. Inneholder en proteinrik, geleaktig cellevæske
 • cytostatika
  legemidler som stanser cellevekst, brukes særlig i kreftbehandling
 • cytotoksisk
  "cellegiftig" - noe som skader en celle, f.eks. behandling (brukes ofte om legemidler)
 • cøliaki
  tynntarmssykdom som skyldes overømfintlighet overfor gluten, et stoff som finnes i de fleste melsorter
 • [D]
  gradering av anbefalinger nivå D indikerer at anbefalingen ikke bygger på forskning, og er av laveste kvalitet. Slike anbefalinger kan bygge på studier av veldig dårlig forskningsmessig kvalitet eller ekspertråd. Det er stor sannsynlighet for at godt utførte studier vil føre til endringer av denne anbefalingen
 • D-dimer
  D-dimer, en blodprøve som brukes i diagnostikken av blodproppsykdom
 • daktyli
  som har med fingre og tær å gjøre
 • daktylitt
  Betennelse i fingre eller tær. Brukes ofte om kroniske betennelser i fingre i forbindelse med sykdom som tuberkulose, særlig hos små barn. Slike betennelser vil ofte gi "pølsefingre" eller "pølsetær" (sausage digits). I motsetning til rene leddbetennelser (synovitt) vil hele fingeren/tåen være hoven. Ofte er det lite smerte og ømhet
 • daktylogrypose
  varig krokete fingre eller tær
 • DCIS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende: I forbindelse med brystkreft: duktalt karsinom in situ
 • debil
  svakhet, kraftløshet
 • debilitet
  "svak". Brukes særlig om den letteste graden av mental retardasjon
 • debridement
  fjerning av dødt vev
 • debridere
  rengjøre et sår, fjerne dødt, skadet eller forurenset vev
 • debris
  nedbrytingsrester
 • decubitus
  trykksår
 • defekasjon
  avføring
 • defekt
  feil, mangel
 • defense
  egentlig "defense musculaire": muskelstramming, brukes særlig til å betegne muskelstramming i bukveggen ved irritasjon av bukhinnen. For eksempel som følge av blindtarmbetennelse
 • defibrillator
  apparat som brukes til å gi elektrosjokk ved alvorlig hjerterytmeforstyrrelse
 • defibrillering
  elektrosjokk i behandlingen av hjerteflimmer ("hjertestans")
 • deficit
  underskudd
 • degenerativ
  forringelses-, forfall, nedbryting, slitasje
 • degradering
  nedbrytning, nedvurdering
 • dehydrering
  uttørring, væsketap
 • deklive ødem
  væskeoppsamling og hevelse i lavt plasserte legemsdeler, f.eks. ankler hos oppegående eller korsrygg hos sengeliggende
 • dekompensasjon
  kroppen klarer ikke å korrigere en svikt. Psykiatrien: sammenbrudd av sjelelig vern mot sinnsykdom. Hjertet: manglende evne til å kompensere for en hjertesvikt
 • dekompresjon
  trykkavlastning, letting på overtrykk
 • dekster
  høyre
 • dekstrose
  druesukker, det samme som glukose. Et monosakkarid
 • dekubitalsår
  liggesår, sete- og hoftepartiet er særlig utsatt. Sår som skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et beinfremspring, dette gir dårlig blodsirkulasjon i det aktuelle området
 • dekubitus
  liggesår, trykksår
 • delesjon
  tap av, mangel på del av et kromosom
 • delirium
  sterk uro, forvirring, uklar bevissthet. Kan skyldes forgiftning eller alvorlig infeksjon.
 • delirium tremens
  akutt sinnsforvirring med stor uro og skjelvinger som vanligvis kommer når en periode med høyt alkoholforbruk tar slutt
 • demarkere
  markere grensen for, f.eks. tegne omrisset av en infeksjon
 • demens
  fellesbetegnelse på ulike sykdommer i hjernen som fører til kognitiv svik, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i dagliglivet
 • demineralisering
  avkalking av skjelettet eller tenner. I odontologien utgjør dette fundamentet i kariesprosessen
 • demografisk
  opplysninger om befolkningen og endringer i denne
 • demyelinisering
  tap av myelin, dvs. en sykdomsprosess der det beskyttende laget (myelinet) rundt nervetrådende ødelegges og forsvinner, forbindes først og fremst med sykdommen multippel sklerose
 • dendritt
  utløpere/forgreninger fra nerveceller som leder signaler til andre celler
 • denervering
  ødelegging av nerveforsyningen til et organ/legemsdel
 • dental
  tann-
 • dentale plaque
  belegg på tann
 • dentatus
  utrustet med tagger ("tenner")
 • depersonalisasjon
  tilstand hvor man opplever seg som fremmed for egen kropp, at man står utenfor egen kropp. Oppstår typisk ved angst, sjokk/nær-døden-opplevelser samt ved bruk av hallusinogener (narkotika, enkelte legemiddel)
 • depigmentering
  pigmentmangel, pigmentreduksjon
 • depolarisering
  utlading av spenningsforskjellen mellom de to sidene av en membran eller skillevegg, f.eks. utligning av et hvilepotensiale
 • deprivasjon
  mangeltilstand, evt. at man blir fratatt noe
 • derealisasjon
  (angstfylt-) følelse av at tilværelsen er fremmed og uvirkelig
 • derivat
  kjemi: middel avledet fra orginalen, har ofte lignende struktur og effekt som orginalen
 • dermatitt
  betennelse i huden
 • dermatologisk
  som har med huden å gjøre
 • dermatom
  det hudområde som forsynes av en bestemt følenerve utgående fra ryggmargen
 • dermatomykose
  hudsykdom fremkalt av sopp
 • dermatomyositt
  betennelsessykdom som angriper muskler og hud
 • dermatophytosis
  soppinfeksjon i huden
 • dermatose
  hudsykdom
 • dermografi
  huden blir rød og hoven pga. vedvarende kløe eller tryk
 • descendere
  gå ned, nedadgående
 • desensibilisering
  nedsettelse av allergisk reaksjon ved gradvis å utsette kroppen for det stoffet den reagerer på i økende doser
 • deskvamasjon
  avskalling
 • deskvamere
  avskalle, avskalling
 • desorientering
  manglende orientering
 • destillere
  separere gjennom fordampning
 • detergens
  rensemiddel
 • detoksifikasjon
  avgifting
 • detoksifisering
  avgifting
 • detritus
  vevsrester, rusk, dødt vev
 • detrusor
  muskelen som holder urinblæren lukket
 • detumescens
  skrumpe sammen
 • deviasjon
  avvik
 • deviere
  avvike
 • devitalisert
  fratatt leveevnen
 • dexter
  høyre side, noen ganger forkortet til dx eller dxt
 • DHEA
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:dehydroepiandrosteron. Et stadie i den kjemiske prosessen for å fremstille androgene (mannlig kjønnshormon) hormoner, men dette stoffet utøver også effekter i kroppen i seg selv. Stoffet er tillagt gunstige effekter mot aldring, men uten at kliniske forsøk har klart å påvise slike effekter
 • DHEAS
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:Dehydroepioandrosteron sulfat (DHEAS) er et androgen som skilles ut nesten bare fra binyrene. Også kvinner produserer hormonet, men i mindre grad. Overproduksjon hos barn kan forårsake framskyndet pubertet, hos kvinner vil det kunne gi maskulinisering (økt ansiktsbehåring, dypere stemme, større muskelmasse)
 • diabetes
  diabetes er egentlig et ord som refererer til økt vannlatning, og som stammer fra det greske ordet for hevert (overføringssystem for væske). Brukes som regel synonymt med diagnosen diabetes mellitus; en sykdom som skyldes mangelfull sukkerregulering. Diabetes insipidus er en annen, sjelden sykdom, som skyldes hormonsvikt
 • diabetes insipidus
  sykdom kjennetegnet med økt tørste og passasje av store mengder ikke-konsentrert urin. "Insipidus" betyr smakløs, og refererer til urinens smak (mellitus betyr honning, og refererer til den søte smaken urin har dersom diabetes mellitus fremprovoserer økt urinering)
 • diabetes mellitus type 1
  variant som skyldes manglende egenproduksjon av insulin, debuterer som regel hos barn og unge
 • diabetes mellitus type 2
  variant som skyldes nedsatt virkning av insulin, debuterer som regel hos godt voksne og eldre
 • diaforese
  svette
 • diaforetisk
  svett, transpirerende
 • diafragma
  mellomgulvet, den flate muskelen som skiller brysthulen fra bukhulen. Navnet kan også brukes om strukturer som fungerer som en skillevegg
 • diafyse
  skaftet til en rørknokkel
 • diagnose
  navn på sykdom
 • dialyse
  rensing av blodet for avfallsstoffer
 • diaphoresis
  se diaforese
 • diaré
  brukes ofte om løs mage og vanntynn avføring, kan opptre akutt og forbipasserende eller i vedvarende variant
 • diastole
  den perioden da hjertemuskelen slapper av og blir fylt med blod (i motsetning til når den trekker seg sammen, systolen, og skyver blodet ut i kroppen)
 • diastolisk
  hjertets avslappingsfase, diastolisk blodtrykk er tallet under brøkstreken i den brøken som normalt brukes til å gjengi blodtrykk
 • diatermi
  kirurgi: oppvarming eller brenning av vev ved hjelp av elektrisk strøm for å stanse blødninger, f.eks. under en operasjon. Fysikalsk behandling: behandlingsmetode som varmer opp vev og dermed øker blodgjennomstrømningen, noe som kan ha en smertedempende virkning
 • diatese
  medfødt tilbøyelighet til spesifikke sykdommer eller symptomer, brukes særlig om blødningstendens (hemoragisk diatese)
 • diazepam
  se benzodiazepin
 • DIC
  Se DIK
 • differensialdiagnose
  alternative diagnoser som kan være forklaringen på et symptom eller tegn, diagnoser som må overveies før man stiller endelig diagnose
 • differensialtelling
  telling av de ulike typene hvite blodlegemer i et blodutstryk
 • diffus
  vag
 • diffusjon
  spredning, partiklers vandring pga. konsentrasjonsforskjeller
 • digestiv
  som har med fordøyelsen å gjøre
 • digitalis
  digitalisglykosider - hjertemedisin fremstilt av planten revebjelle. Medisinen øker hjertets kontraksjonskraft og senker hjerterytmen og brukes i behandlingen av hjerteflimmer og hjertesvikt
 • DIK
  OBS! En overflod av forkortelser benyttes i medisinen, vær derfor oppmerksom på at denne forkortelsen kan ha en annen mening enn følgende:disseminert intravaskulær koagulasjon, alvorlig forstyrrelse i kroppens kontroll over blødninger
 • dikotom
  todelt
 • dilatasjon
  utvidelse
 • dilatere
  utvide, åpne
 • dildo
  kunstig penis
 • DIP
  distale interfalangealledd, ytterste fingerleddet
 • diplegi
  dobbeltsidig lammelse
 • diplopi
  dobbeltsyn
 • diskektomi
  fjerning av mellomvirvelskive
 • diskogen
  som har med mellomvirvelskivene i ryggen å gjøre
 • diskoid
  skiveformet
 • diskus
  skive, som regel mellomvirvelskive
 • dislokasjon
  forskyvning
 • dislosere
  forskyve, komme ut av stilling
 • dislosert
  ute av stilling
 • disposisjon
  anlegg
 • dissekere
  åpne, spalte, skjære, eks. en kirurg dissekerer når han kontrollert frigjør et organ fra omliggende vev under en operasjon
 • disseksjon
  oppskjæring, nitidig og forsiktig oppskjæring av vev under operasjon eller ved gransking av et lik
 • disseminere
  spre, forgrene, sykdom som sprer seg ut i hele kroppen
 • disseminert intravaskulær koagulasjon
  alvorlig forstyrrelse i kroppens blodlevringssystem med blodproppdannelser inne i karene og hudblødninger
 • dissosiasjon
  atskillelse, spalting
 • distal
  ytre del (i motsetning til proksimal, indre del), ytre/indre i forhold til kroppens sentrum
 • distensjon
  utspiling
 • distorsjon
  forstuvning
 • distribusjon
  fordeling
 • diurese
  urinutskillelse målt i bestemt tidsrom
 • diuretikum
  urindrivende middel
 • diurn
  daglig
 • diurnal
  om dagen, på dagtid
 • divertikkel
  utposning på et hulorgan
 • divertikulitt
  betennelse i utposning på tykktarmen
 • divertikulose
  små utposninger på tykktarmen
 • DLE
  diskoid lupus erytematosus, hudsykdom
 • DM1
  diabetes mellitus type 1
 • DM2
  diabetes mellitus type 2
 • DMARD
  "disease modifying antirheumatic drugs", sykdomsmodifiserende legemidler som brukes ved revmatiske sykdommer
 • DNA
  deoksyribonukleinsyre, arvestoff
 • dobbelt blind
  behandlingsforsøk hvor hverken lege eller pasient vet hvilken behandling som gis
 • Doggerbankeksem
  hudreaksjon forårsaket av mosdyret Alcyonidium diaphanum, tilstanden er vanlig blant fiskere i Nordsjøen.
 • dolikoektasi
  Slyngede og utvidede blodkar, en konsekvens av svekket styrke i åreveggen
 • dolor
  smerte
 • dominans
  dominerende gen
 • dominant
  brukes vanligvis om et gen som er dominerende, dvs. det er dette genets egenskaper som kommer til uttrykk
 • donor
  individ som avgir blod, vev eller organer
 • dopamin
  Dopamin tilhører stoffgruppen katekolaminer. I hjernen fungerer det som et signalstoff for de dopaminerge nervebaner. Disse nervebanene er viktige for viljestyrte bevegelser, men også for det såkalte belønningssystemet forbundet med lystbetonte aktivitet og med rus.
 • dopaminagonist
  som fremmer dopamine virkninger
 • dopaminreseptor
  mottakere av signalstoffet dopamin, finnes bl.a. i hjernen, magetarmkanalen og i nyrene
 • doping
  inntak av stoffer som kan virke fremmende på en organismes prestasjoner
 • doppler
  en type ultralyd som gjør det mulig å måle f.eks. blodstrømmen i en blodåre
 • dorsal
  mot ryggen
 • dorsalgi
  vondt i ryggen
 • dorsum
  rygg
 • dren
  rør, plate av plast, gummi, gaze som legges inn i et sår, en sårhule eller pusshule for at væske eller puss lettere skal kunne tømmes ut
 • drenasje
  innleggelse av gummirør for å avlede puss fra en sårhule
 • drenere
  avlede puss fra en sårhule
 • DRG
  diagnoserelaterte grupper, klassifiseringssystem som brukes til å gruppere pasienter i medisinsk og ressursmessige meningsfulle grupper, f. eks. til å regne ut kostnad per sykehusopphold
 • droge
  råstoff fra plante- og dyreriket som brukes til fremstilling av legemidler
 • DSA
  digital subtraksjonsangiografi
 • DSPS
  delayed sleep phase syndrome, forsinket søvnfase syndrom
 • ductus
  kanal
 • duodenalsonde
  tynn slange som kan føres gjennom nesen og spiserøret ned til tolvfingertarmen, kan brukes til å tilføre ernæring
 • duodenum
  tolvfingertarm
 • dura mater
  den ytterste hjerne-ryggmargshinnen
 • DVT
  dyp venetrombose, blodpropp i en av leggens større (indre) vener
 • DXA
  dobbel-energi absorpsjonsmetri. En metode for måling av beintetthet som kan brukes på alle knokler.
 • DXR
  digital x-ray radiogrammetry. En metode for måling av beintetthet. Bruker røntgen av hendene til å måle tettheten i falangene (fingerbeina).
 • dyp venetrombose
  dyp venetrombose, blodpropp i en av leggens større (indre) vener
 • dysartri
  vansker med å snakke, forme ord
 • dysdiadokokinesi
  vansker med å utføre motsatte bevegelser raskt etter hverandre, f.eks. vri de to hendene i motsatt retning av hverandre
 • dysenteri
  akutt smittsom tarmbetennelse med blodig diaré, smerter, feber og svekkelse
 • dysestesi
  nedsatt, forstyrret følesans
 • dysfagi
  svelgvansker
 • dysfasi
  talevansker som skyldes skade eller sykdom i hjernen
 • dysfori
  trist og lei, ulystfølelse
 • dysfunksjon
  funksjonsforstyrrelse
 • dysfunksjonelle uterinblødninger
  unormale blødninger fra livmoren som ikke skyldes sykdom, mer sannsynlig hormonsvingninger
 • dysgenesi
  mangelfull utvikling
 • dysgeusi
  smaksforstyrrelse
 • dyskinesi
  bevegelsesforstyrrelser, ufrivillige bevegelser som skyldes skade eller sykdom i hjernen
 • dyskrasi
  sykelig tilstand med forstyrrelse av balansen mellom et organs forskjellige elementer
 • dyslipidemi
  Unormal mengde eller fordeling av blodets fettstoffer
 • dyslipoproteinemi
  unormale mengder av blodets lipoproteiner
 • dysmenoré
  smertefull menstruasjon
 • dysmorfofobi
  urimelig bekymring for å være vanskapt
 • dysmotilitet
  unormale bevegelser, særlig i magetarmkanalen
 • dyspareuni
  smertefullt samleie
 • dyspepsi
  fordøyelsesbesvær, plager fra øvre del av magen
 • dysplasi
  endringer i størrelse, form og oppbygging av organer eller celler, brukes særlig om celleendringer som gir mistanke om kreftutvikling
 • dyspné
  åndenød, tungpust
 • dyspraksi
  tap av evne til å gjøre hensiktsmessige bevegelser
 • dysrafi
  manglende sammenvoksing av kroppsdeler
 • dystoci
  hard fødsel
 • dystoni
  muskelspenningsforstyrrelse
 • dystrofi
  ernæringsforstyrrelse
 • dystrofisk
  feilutvikling av et organ, ofte på grunn av forstyrret næringstilførsel til organet i vokstperioden. I mange tilfeller dreier det seg om arvelige forandringer
 • dystymi
  nedtrykt sinnsstemning, ikke så dyp som ved depresjon
 • dysuri
  svie eller smerter ved vannlatning
 • EBV
  Epstein-Barr virus, forårsaker bl.a. mononukleose
 • eclampsi
  krampeanfall med tap av bevisstheten, komplikasjon ved svangerskap
 • ECMO
  extracorporeal membrane oxygenation, oksygentilførsel hos f.eks. nyfødte med forbigående hjertesvikt
 • ECT
  "electroconvulsive therapy", elektrosjokk-behandling av hjernen ved depresjon
 • ECV
  ekstracellulærvæsken, dvs. den delen av kroppsvæsken som befinner seg utenfor cellene
 • EEG
  elektroencefalogram, måling av den elektriske aktiviteten i hjernen
 • efferent
  utgående, som fører ut fra sentrum, f.eks. nerver som fører signaler ut fra ryggmargen til muskler og sener
 • effusjon
  utsiving av væske
 • Egodyston
  symptomer eller atferdsreaksjoner som pasienten opplever som fremmede i forhold til eget selvbilde, og som derved oppleves som plagsomme
 • Egosynton
  atferdsreaksjoner eller symptomer som pasienten opplever som rimelige eller naturlige (ikke fremmede) i forhold til eget selvbilde
 • EHEC
  Enterohemoragiske E. coli
 • ehrlichiose
  Flåttbåren infeksjonssykdom som særlig rammer dyr. Nå kalt anaplasmose
 • EIEC
  Entero Invasive E. coli
 • ejakulasjon
  sæduttømming
 • ejeksjonsfraksjon
  den delen av blodmengden i venstre hjertekammer som pumpes ut ved hvert hjerteslag. Denne størrelsen kan måles ved ekkokardiografi og er et mål for hjertets styrke
 • ekkografi
  bestemmelse av avstand ved hjelp av ultralyd
 • ekkokardiografi
  ultralydundersøkelse av hjertet
 • ekkolali
  papegøyetale
 • ekkymose
  bloduttredelse under huden
 • eklampsi
  krampeanfall med tap av bevisstheten, komplikasjon ved svangerskap
 • eksantem
  utslett
 • eksaserbasjon
  forverrelse
 • eksematøs
  eksemlignende
 • eksentrisk
  om tøyningsøvelser, "muskelforlengende"
 • eksfoliasjon
  avskalling
 • ekshalere
  puste ut
 • eksitabilitet
  evne til å reagere på stimulus
 • eksitere
  opphissett, irritert
 • ekskavasjon
  hulrom
 • ekskavere
  danne hulrom, innsøkk
 • ekskludere
  utelukket
 • ekskoriasjon
  kloremerker, avskrapning
 • ekskresjon
  utskillelse
 • eksoftalmus
  utstående øyne
 • eksogen
  som skyldes ytre påvirkning
 • eksokrin
  kjertel som skiller ut væske
 • eksostose
  godartet beinet utvekst på et bein
 • eksotropi
  utoverskjeling
 • ekspektorat
  opphostet slim
 • eksperimentell
  forsøks-
 • ekspirasjon
  utpusting
 • ekspiratorisk
  som skjer under utpusting
 • ekspirium
  utpustingsfasen
 • eksplorasjon
  undersøkelse, brukes særlig ved undersøkelse av endetarmen hvor en finger føres inn og ved gynekologisk undersøkelse
 • eksplorativ
  undersøkelse
 • eksponere
  utsette for
 • ekstensjon
  strekkebevegelse
 • ekstern
  ytre
 • ekstirpasjon
  fjerning
 • ekstirpere
  fjerne
 • ekstraartikulær
  utenfor leddene
 • ekstracellulært
  utenfor cellene
 • ekstrakorporal
  som ligger utenfor kroppen
 • ekstrapyramidal
  utenfor pyramidebanene (nervebaner)
 • ekstrapyramidale bivirkninger
  bivirkninger i ekstrapyramidale nervebaner. Det ekstrapyramidale system regulerer bl.a. balanse, reflekser og muskelspenning
 • ekstrarenal
  utenfor nyrene
 • ekstrasystole
  ekstra hjerteslag, for tidlig hjerteslag med etterfølgende lang pause
 • ekstrauterin
  utenfor livmoren
 • ekstravasal
  utenfor blodkaret
 • ekstravaskulær
  utenfor blodkar
 • ekstremitet
  lem, arm eller bein
 • eksudasjon
  utsiving av væske fra blodkar
 • eksudat
  væske som kommer ut i vevet ved betennelse
 • ektasi
  utvidelse
 • ektopisk
  feilaktig beliggenhet av organ
 • ektopisk graviditet
  det befruktede egget har festet seg utenfor livmorhulen
 • ektopisk svangerskap
  det befruktede egget har festet seg utenfor livmorhulen
 • elektiv
  planlagt, forberedt
 • elektroencefalografi
  registrering av de elektriske impulser som dannes i hjernen
 • elektrokardiografi
  EKG, registrering av hjertets elektriske aktivitet
 • elektrokonvertering
  endring av hjerterytmen ved hjelp av et elektrisk støt
 • elektrolytt
  stoff som ved oppløsning i vann gjør væsken til en god leder for elektrisitet, dreier seg vanligvis om natrium, kalium, klor
 • elektromyografi
  EMG, måling av elektrisk aktivitet i muskler
 • elevert
  forhøyede
 • eliminasjon
  utskillelse
 • ELISA
  "enzyme-linked immunosorbent assay", metode for å måle små mengder antigen eller antistoff
 • EM
  erytema migrans, rødt ringformet utslett som forekommer ved borreliose (etter flåttbitt)
 • emboli
  blodpropp som løsner og farer med blodstrømmen, kan tett igjen en åre f.eks. i lungene eller i hjernen
 • embolisere
  blodpropp som flyter med blodstrømmen og tetter igjen en blodåre
 • embryo
  foster (0-3 måneder)
 • emesis
  oppkast, brekninger
 • emetikum
  brekkmiddel
 • emfysem
  i lungene er det uttrykk for ødeleggelse av lungevev og utvidete luftlommer (se KOLS), i huden er emfysem en unormal luftansamling i vevet
 • EMG
  elektromyografi; undersøkelse av den elektriske aktiviteten i muskler
 • EMLA-krem
  lokalbedøvende hudkrem, påføres f.eks. på innstikkstedet før bloprøvetaking hos marn
 • emmetropi
  normalt syn
 • emosjonell
  følelsesbetont
 • empati
  medfølelse, innlevelse i en annen persons tanker og følelser
 • empirisk
  på grunnlag av erfaringer
 • empyem
  betennelse med pussansamling i legemshule
 • emulgere
  oppslemme
 • emulsjon
  oppslemming
 • enantem
  utslett på en slimhinne, f.eks. i munnen
 • encefalitt
  hjernebetennelse
 • encefalopati
  hjernelidelse (generelt)
 • encephalitt
  hjernebetennelse
 • endarterektomere
  fjerne årehinnen fra en forkalket pulsåre
 • endarterektomi
  fjerning av årehinnen i en pulsåre, f.eks. ved utskrelling av sterkt forkalket blodåre
 • endemisk
  sykdom eller smitte som er til stede hele tiden i et angitt område
 • endoftalmitt
  betennelse av de indre lagene av øyeeplet
 • endogen
  som stammer innenifra
 • endokarditt
  betennelse i hjertets indre hinne, dvs. inne i hjertekamrene
 • endokrin
  hormondannende, som skiller ut hormonet i blodbanen
 • endokrinologi
  læren om hormoner og sykdommer som skyldes forstyrrelser i kroppens hormonproduksjon
 • endometrie
  slimhinnen inne i livmoren
 • endometriekreft
  kreftsykdom i slimhinnen inne i livmoren
 • endometriose
  sykdom der det finnes livmorslimhinne utenfor livmoren
 • endorfin
  stoffer med morfin-liknende virkning, utskilles fra nerveceller eller T-lymfocytter
 • endoskop
  fellesbetegnelse på instrumenter som brukes til å se inn i kroppens kanaler og hulrom, er utstyrt med lyskilde
 • endoskopi
  innvendig undersøkelse av kanaler og hulrom i kroppen ved hjelp av rørformet instrument som er forsynt med lyskilde
 • endotel
  cellelaget som utgjør overflatehinnen på innsiden av blodkar
 • endotoksin
  giftstoffer som frigjøres fra bakterier, kan utløse feber og sjokk
 • endotoksisk
  giftstoffer fra bakterier som frigjøres når bakteriene går til grunde, kan utløse feber og sjokk
 • endovaskulær
  som foregår inne i et blodkar. F.eks. endovaskulært inngrep som innebærer at man opererer inne i blodåren.
 • enkoprese
  manglende kontroll på avføringen uten at det foreligger sykdom eller skade, mest brukt om småbarn som ikke har kontroll over avføringen
 • enteral
  som gjelder tarmen, f.eks. sondeernæring direkte til tarmen
 • enteritt
  tynntarmsbetennelse
 • enterohepatisk
  som omfatter tarm og lever
 • enteroklyse
  innsprøyting av røntgenkontrast i tynntarmen gjennom slange ført ned til duodenojejunal-overgangen
 • enterokolitt
  betennelse både i tynntarm og tykktarm
 • enterostomi
  fremlegging av tarm, operasjon der det lages en åpning fra tarmen ut gjennom bukveggen
 • entese
  feste for ligamenter, sener og leddkapsler
 • entesitt
  fellesbetegnelse på betennelse (inflammasjon) som oppstår på steder der sener, ligamenter eller leddkapsler fester til ben
 • entesopati
  senefesteplager
 • entropium
  øyelokk som er vrengt innover
 • enurese
  ufrivillig vannlatning, manglende kontroll over vannlatingen hos barn
 • enzym
  stoff som fremskynder omsetningen av organiske stoffer
 • eosinofil
  som regel eosinofile celler, en art av hvite blodlegemer som bl.a. finnes i økt mengde ved allergiske sykdommer
 • eosinofili
  forøket antall av art av hvite blodlegemer, farges røde med spesiell fargemetode
 • EPEC
  Enteropatogene E. coli
 • epidemi
  omgangssyke, samtidig utbrudd av samme smittsomme sykdom hos en stor mengde mennesker
 • epidemiologi
  om sykdommers forekomst og årsaker
 • epidermis
  overhuden
 • epididymis
  bitestikkel
 • epididymitt
  betennelse i bitestikkel
 • epidural
  utenpå hjernehinnen (både i hjernen og i ryggmargen)
 • epiduralbedøvelse
  bedøvelse i ryggen slik at bare underkroppen og bena blir bedøvd
 • epifora
  tåreflod
 • epifyse
  (1) endestykket av en lang rørknokkel (2) corpus pineale, epiphysis cerebri, øvre hjernevedhenget, et lite organ i mellomhjernen som produserer blant annet melatonin
 • epifyseskive
  voksesonen i beinet hos barn, befinner seg nær endene av beinet. Skade på epifyseskiven kan gi forstyrret beinvekst.
 • epigastralgi
  smerter i mellomgulvet, øverst i midte del av magen
 • epigastrisk
  som hører til øverst i midtre del av magen
 • epiglottis
  strupelokket
 • epikantus
  loddrett hudfold som kan dekke indre del av øyespalten (mot nesen)
 • epikondyl
  beinfremspring på innsiden (medialt) og på utsiden (lateralt) av albuen og kneleddet, et viktig feste for sener, ofte utsatt for overbelastning og betennelse (epikondylitt)
 • epikondylitt
  betennelse i senefestet i albuen; "tennisalbue" (lateral epikondylitt) på utsiden, "golfalbue" (medial epikondylitt) på innsiden
 • epikrise
  skriftlig rapport om opphold på sykehus, resultat av undersøkelser hos en spesialist
 • epilepsi
  sykdom karakterisert med gjentatte krampeanfall
 • episclera
  løst bindevev mellom senehinnen og bindehinnen i øyet
 • episiotomi
  utvidende snitt i skjedeinngangen, gjøres under fødselen for å hindre rifter bak til endetarmen (det samme som perinealsnitt)
 • episkleritt
  øyebetennelse i et av øyets ytre hinner (episklera)
 • epispadi
  medfødt tilstand der urinrøret munner på oversiden av penis
 • epistaksis
  neseblødning
 • epistaxis
  neseblødning
 • epitel
  overflatevev, dekkvev
 • epiteliom
  hudkreft
 • epitop
  del av et antigen, den delen av antigenet som binder seg til et spesifikt antistoff, det kan være flere epitoper på hvert antigen
 • epizooti
  økt forekomst av en gitt sykdom i en stor dyregruppe over et langt tidsrom
 • EPO
  erytrhopoietin. Et hormon som dannes i nyrene, og som stimulerer dannelsen av røde blodceller. Kan brukes i behandlingen av blodmangel (anemi). Er også velkjent dopingmiddel i utholdehetsidretter.
 • eponychium
  neglebåndet, det området som dekker negleroten
 • eponym
  navn på tilstand eller begrep som er oppkalt etter en person
 • EPP
  erytropoietisk protoporfyri
 • Epstein-Barr-virus
  virus som forårsaker mononukleose
 • EPT
  endoskopisk papillotomi, kutt i gallegangsåpningen til tarmen for å gjøre den videre, utføres med hjelp av endoskop
 • eradikasjon
  prosessen hvorved en utrydder, fjerner f.eks. bakterien Helicobacter pylori ved magesårssykdommen
 • eradikere
  fjerne, f.eks. fjerne bakterien Helicobacter pylori ved infeksjon i magesekken
 • ERC
  endoskopisk retrograd cholangiografi
 • ERCP
  endoskopisk undersøkelse av gallegangen
 • ereksjon
  stiv penis, reisning
 • erektil dysfunksjon
  manglende evne til reisning av penis
 • ergomani
  meget sterk virksomhetstrang
 • ergonomi
  læren om hvordan ulike typer arbeid kan legges best mulig til rette, særlig for mennesker med skade eller lyte
 • ergoterapeut
  fagperson som hjelper til å tilrettelegge arbeid for en person med skade eller lyte
 • ergoterapi
  opptrening av kronisk syke eller skadete som trenger hjelp for å komme i aktivitet, yrkestrening, øve inn hverdagslige funksjoner etc. - behandlingen ledes av en ergoterapeut
 • ergotisme
  meldrøyeforgiftning
 • erodere
  gnage, irritere slik at det dannes et sår (f.eks. et fremmedlegeme som blir liggende i spiserøret)
 • erosjon
  overflatisk sår, særlig på slimhinne
 • erupsjon
  utbrudd
 • eruptiv
  som bryter ut
 • erysipelas
  rosen, akut hudinfeksjon forårsaket av streptokokker, gir feber, hevelse og rødme av det angrepne hudparti
 • erytem
  flekkvis rødhet i huden
 • erytematøs
  rødt, rødflammet - om utslett
 • erythema multiforme
  akutt hudsykdom med omfattende utslett av ulike forandringer i huden, skyldes sannsynligvis en overømfintlighetsreaksjon av ukjent årsak
 • erytrasma
  overflatisk betennelse i armhuler og omkring kjønnsdelene hos menn
 • erytrocytt
  rødt blodlegeme
 • erytrodermi
  rødt hudutslett
 • erytrofobi
  kronisk rødming, hyppig rødming
 • erytropoiese
  dannelse av røde blodlegemer
 • ESAS
  Edmonton Sympptom Assessment System
 • eskarotomi
  fasciotomi, spalting av hinnen som omgir muskelgrupper ved truende sirkulasjonssvikt pga uttalt hevelse i muskelvevet
 • esotropi
  innoverskjeling
 • essensiell
  brukes i medisinen bl.a. til å omtale tilstander man ikke kjenner årsaken til (f.eks. essensiell hypertensjon - for høyt blodtrykk uten kjent årsak); essensielle aminosyrer eller fettsyrer, livsviktige stoffer som må tilføres med kosten fordi kroppen kan ikke lage dem selv
 • etanol
  vanlig alkohol
 • ETEC
  enterotoksisk E. coli (toksinproduserende)
 • etiologi
  årsak(er)
 • etiologisk
  som har med årsak å gjøre
 • etterfølgerskalle
  væskefylt hudhevelse over den delen av hodet til det nyfødte barnet som trenger gjennom først ved fødselen (caput succedaneum)
 • eufori
  oppstemthet, kan være kunstig oppstemt
 • EUS
  endoskopisk ultralyd
 • eutanasi
  dødshjelp, hjelp til å gjøre slutt på livet
 • eutyreot
  normalt stoffskifte, normale stoffskifteverdier som tyroksin og TSH
 • evacuatio
  uttømning
 • evakuering
  uttømning
 • evaluering
  bedømmelse
 • evaporasjon
  fordampning
 • evaporere
  fordampe
 • eversjon
  utvrenging
 • EVF
  erytrocytt-volumfraksjon, dvs. hematokrit, den andel av blodvolumet som utgjøres av erytrocyttvolumet (de røde blodlegemene)
 • evolusjon
  utvikling
 • ex juvantibus
  diagnosesetting basert på utfallet av et behandlingsforsøk
 • exacerbasjon
  forverrelse
 • excessiv
  overdreven
 • extrapyramidal
  utenfor pyramidebanene (nervebaner)
 • extrarenal
  utenfor nyrene
 • extrasystole
  for tidlig hjerteslag med etterfølgende lang pause
 • extravasal
  utenfor blodkaret
 • extravasculær
  utenfor blodkar
 • extremitet
  arm eller bein
 • exudat
  betennelsesvæske
 • facial
  ansikts-
 • facialisparese
  ansiktslammelse
 • fagocytose
  opptak av bakterier i en celle slik at bakteriene blir ødelagte
 • fakultativ
  f.eks. fakultativ aerob, mikrobe som kan leve både med og uten oksygen
 • falang
  finger- eller tåledd
 • fallisk
  angående penis
 • Fallots syndrom
  medfødt hjertefeil (som består av ventrikkel septum defekt, overridende aorta, pulmonalisstenose og høyre ventrikkel hypertrofi)
 • Fallots tetrade
  medfødt hjertefeil (som består av ventrikkel septum defekt, overridende aorta, pulmonalisstenose og høyre ventrikkel hypertrofi)
 • falske negative
  personer som har en bestemt faktor eller sykdom som man leter etter, men som med den anvendte testen kommer ut som negative (dvs. de har ikke faktoren/sykdommen). De er feilaktig klassifisert som normale
 • falske positive
  en person uten den faktor eller sykdom som man leter etter, men som i følge testen er positiv. En feilaktig positiv klassifikasjon
 • familieanamnese
  familiens sykehistorie, er det opphopning av bestemte sykdommer i familien?
 • FAP
  familiær adenomatøs polyppose
 • farmakodynamikk
  læren om legemidlers virkemåte i organismen
 • farmakokinetikk
  farmakokinetikk er læren om hvordan legemidler beveger seg rundt i kroppen. Beskrives gjennom absorbsjon, distribusjon og eliminasjon (metabolisme og ekskresjon)
 • farmakologisk
  angående læren om legemidlenes virkninger
 • farmakum
  legemiddel
 • faryngal
  som har med svelget å gjøre
 • faryngitt
  halsesyke, sår hals
 • farynks
  svelget
 • FAS
  føtalt alkoholsyndrom
 • fascie
  senehinne
 • fasciitt
  betennelse i senehinne
 • fascikulasjon
  muskeltrekning
 • fasciotomi
  spalting av en bindevevshylse. Eksempelvis er muskler og sener i leggen omhyllet av en slik hylse (utgjør et kompartment). Ved skader eller betennelser inne i et slikt kompartment oppstår det hevelse. Trykket på innsiden av hylsen kan da bli så høyt at vevet mister blodtilførselen. En fasciotomi kan da forhindre en slik situasjon og dens følger (nekrose, død av vev).
 • fasettledd
  ledd mellom ryggvirvler
 • fasilitere
  gjøre lettere, fremme
 • fatal
  uhelbredelig, dødelig
 • fauces
  svelget
 • fausces
  svelget
 • feberkrampe
  kramper hos barn, oftest fra 1/2 til 5 år, som har feber over 38C, og hvor det ikke foreligger tegn til annen forklarende sykdom
 • febril
  med feber
 • feces
  avføring
 • fekal
  avførings-
 • fekalie
  avføringsknoller
 • femoralhernie
  lårbrokk
 • femoralis
  lårbens-
 • femur
  lårbeinet
 • femurfraktur
  lårhalsbrudd
 • femurkondyl
  nedre, brede del av lårbeinet som danner kneleddet sammen med leggbeina
 • fenotype
  hvordan vi ser ut eller er, fremtoningstype, kroppslige utforming og egenskaper samt mentale egenskaper
 • feokromocytom
  svulst utgående fra binyremargen som produserer katakolaminer (adrenalinliknende stoffer)
 • fermentering
  gjæring
 • ferritin
  et protein som lagrer jern, måles i blodet i forbindelse med utredning av for lite eller for mye jern i kroppen
 • fertil
  forplantningsdyktig
 • fertilitet
  forplantningsevne
 • fetus
  foster
 • FEV
  "forced expiratory volume", mål på hvor mye luft som kan blåses ut av lungene i løpet av ett sekund
 • FH
  familiær hyperkolesterolemi
 • fibrillere
  flimrende små bevegelser i muskulaturen eller hjertet
 • fibrin
  protein som medvirker til blodets levring
 • fibrinolyse
  [Enter description]
 • fibrinolytisk
  fibrinoppløsende (fibrin = protein som inngår i blodets levringsprosess)
 • fibroadenomatose
  godartede, væskefylte cyster i brystene. Cystene kan bli ekstra spente før menstruasjon, noe som gir ømhet i brystene.
 • fibromyalgi
  kroniske muskelsmerter av ukjent årsak; omtales også som kronisk forstrekningssyndrom; utbrenthetsreaksjon?
 • fibrøs
  bygd av bunter av bindevev
 • fibrose
  arrdannelse med bindevev
 • fibrositt
  betennelse i bindevevet, tidligere også brukt som betegnelse på fibromyalgi, men denne betegnelsen er nå forlatt
 • fibula
  leggbeinet, det tynneste av de to beina i leggen, ligger mot utsiden (lateralsiden) av leggen
 • fiksasjon
  feste sammen, f.eks. å feste sammen bruddendene i et beinbrudd ved operasjon. Det brukes pinner, streng og/eller skruer til å feste bruddendene sammen. Fiksering er også benevnelse på det å håndtere et materiale som skal mikroskoperes, slik at det holder seg uendret uten større avvik fra sin naturlige tilstand.
 • fiksere
  feste sammen, f.eks. å feste sammen bruddendene i et beinbrudd ved operasjon. Det brukes pinner, streng og/eller skruer til å feste bruddendene sammen. Fiksere er også benevnelse på det å håndtere et materiale som skal mikroskoperes, slik at det holder seg uendret uten større avvik fra sin naturlige tilstand.
 • fiksering
  feste sammen, f.eks. å feste sammen bruddendene i et beinbrudd ved operasjon. Det brukes pinner, streng og/eller skruer til å feste bruddendene sammen. Fiksering er også benevnelse på det å håndtere et materiale som skal mikroskoperes, slik at det holder seg uendret uten større avvik fra sin naturlige tilstand.
 • filament
  tynn tråd eller streng
 • filarie
  sykdom forårsaket av trådtynne marker (filaria) som tar seg inn i kroppen
 • filtrasjon
  passiv transport av væske fra et område med høyt hydrostatisk trykk (væsketrykk), gjennom en membran, til et område med lavere trykk
 • fimose
  innsnevring av forhuden
 • fissur
  rift
 • fistel
  rørformet kanal fra (ytre eller indre) et hulrom til et annet, f.eks. mellom tarm og urinblære, eller fra et hulorgan og ut til huden
 • fjernmetastase
  kreftspredning til et område langt unna den opprinnelige svulsten
 • flagell
  tråd eller utløper fra en mikrobe
 • flanke
  området mellom nedre brystkassekant og hoftebenskammen
 • flatulens
  oppblåsthet, "vindfull"
 • flatus
  luftavgang, "propp"
 • flebitt
  mindre årebetennelse i overflatisk vene, f.eks. etter at en kanyle har lagt inne noen dager
 • flebografi
  røntgenundersøkelse av venesystemet etter kontrastinnsprøytning
 • flebotomi
  årelating, blodtapping
 • flegmone
  bakteriebetennelse i huden
 • fleksjon
  bøyning
 • fleksjonskontraktur
  tilstivning i et ledd slik at leddet ikke kan strekkes ut
 • fleksormuskel
  bøyemuskel
 • flimmerepitel
  overflatevev med flimmerhår
 • fluktuasjon
  bølgende bevegelse som føles ved trykk mot en hevelse fylt med væske eller puss
 • fluor
  utflod
 • fluorescein
  selvlysende fargestoff
 • flushing
  rødming, rødfarging
 • flutter
  hurtig hjerterytme i hjertets forkamre, ca. 200-300 slag i minuttet
 • FMF
  familiær middelhavsfeber
 • FMRI
  funksjonell magnetisk resonans (MR) undersøkelse. Det betyr at undersøkelsen kan påvise områder av hjernen med høy aktivitet, f.eks. områder som produserer hormoner.
 • fobi
  sykelig angst eller redsel for bestemte ting
 • FOBT
  "fecal occult blood testing", test på usynlig (okkult) blod i avføringen
 • fokal
  avgrenset, i brennpunktet
 • fokus
  senter, utgangspunktet
 • folat
  fellesbetegnelse på en stoffgruppe som dannes fra B-vitaminet folinsyre
 • follikelcyste
  [Enter description]
 • follikkel
  liten blære med tilhørende kjertelceller
 • follikulitt
  betennelse i hårsekk
 • fontanelle
  de bløte, ikke forbenede partiene på fosters og nyfødtes kranium
 • foramen
  hull, åpning
 • forceps
  tang
 • fossa
  grop, innsøkk
 • fossa iliaca
  nedre del av bekkenet, det lille bekken, den nederste delen av magehulen der indre kjønnsorganer, urinblære, endetarm befinner seg
 • foster
  ufødt barn. Betegnelsen for det befruktede egget er embryo til og med den andre graviditetsmåneden. Etter det er betegnelsen føtus.
 • føtal
  som hører til fosteret
 • fotodermatitt
  betennelse eller irritasjon i huden som reaksjon på sterkt (sol)lys
 • fotofobi
  lysskyhet
 • føtoplacental
  som hører til foster og morkake
 • føtor
  lukt
 • fotosensibilitet
  hudens overfølsomhet overfor lys
 • fotosensitivitet
  lysfølsomhet
 • føtotoksisk
  giftig for fosteret
 • fractur
  beinbrudd
 • fragment
  bruddstykke
 • fraksjon
  del
 • fraksjonert heparin
  lavmolekylære hepariner er fragmenter av ufraksjonert heparin. Antitrombotiske middel
 • fraktur
  beinbrudd
 • fremissement
  følbar dur i brystkassen ved klaffefeil i hjertet
 • fremitus
  følbar dur i brystkassen ved tale
 • frigiditet
  manglende eller svak kjønnsdrift
 • frontal
  fortil, lengst fremme
 • frontalplan
  loddrett plan i nivå med pannen eller parallelt med dette planet
 • fruktose
  fruktsukker
 • FSH
  follikkel stimulerende hormon. Stimulerer og styrer produksjonen av hormoner i eggstokkene og testiklene.
 • FT4
  fritt tyroksin, stoffskiftehormon
 • fulminant
  alvorlig, stormende forløp av en sykdom
 • fundamental
  grunnleggende
 • fungicid
  soppdrepende
 • fungistatisk
  sopphemmende middel
 • fungus
  sopp
 • funksjonell
  som har med funksjon å gjøre, ikke-organisk tilstand, ikke-sykdom
 • furunkel
  kvise
 • furunkulose
  samtidig masseopptreden av betente talgkjertler i huden
 • fusjon
  sammensmelting
 • FXS
  Fragilt X-syndrom (FXS) er en arvelig sykdom som kan arte seg med blant annet redusert intelligens, atferdsproblemer, psykiske vanskeligheter og kroppslige misdannelser
 • fysiologi
  læren om hvordan kroppen fungerer, fysiske og kjemiske prosesser
 • fysiologisk
  slik kroppen fungerer, normalt
 • fytoterapi
  behandling med urter
 • føling
  en tilstand med symptomer på lavt blodsukker (hypoglykemi)
 • galaktoré
  melkeflod, melkerenning fra brystvortene
 • gammakniv
  Er en form for strålebehandling som brukes mot hjernesvulster (eller metastaser) der stråler fra 201 kilder møtes i sentrum av en halvkule. Således gir hver enkelt av de 201 strålene minimal normalvevsskade, energien blir konsentrert i fokus (svulst/metastase) og medfører henfall av vevet. Gammakniv er førstevalget ved mange og enkeltstående svulster på under 3 cm som ligger dypt og/eller i følsomme områder. Behandlingen gis som én dose, og pasienten kan som regel reise hjem neste dag
 • ganglie
  nerve- eller seneknute
 • gangren
  koldbrann, vevsdød
 • GAS
  gruppe A streptokokker
 • gassgangren
  sårinfeksjon med en bakterietype (klostridier) som lager et giftstoff (toksin) som kan gi vevsdød i muskulaturen, sjokk og ødeleggelse av røde blodlegemer
 • gastralgi
  magesmerter
 • gastrektomere
  fjerne magesekken
 • gastrektomi
  fjerning av magesekken
 • gastrin
  hormon som produseres i magesekken og som stimulerer til økt syredannelse
 • gastritt
  betennelse i slimhinnen i magesekken, brukes av noen som betegnelse på magekatar (funksjonell dyspepsi)
 • gastroduodenal
  angående magesekken og tolvfingertarmen
 • gastroenteritt
  betennelse i magetarm-kanalen, omgangssyke
 • gastroenterologi
  læren om fordøyelseskanalen og dens sykdommer
 • gastrointestinal
  magetarm-
 • gastrointestinaltractus
  magetarmkanalen
 • gastroøsofageal
  angående magesekk og spiserør
 • gastroskop
  instrument som brukes til å se ned i magesekk og tolvfingertarm med, er bøyelig og har lyskilde
 • gastroskopi
  undersøkelse av spiserør, magesekk og tolvfingertarm med en bøyelig slange med egen lyskilde som legen titter gjennom (fiberoptikk)
 • gastrostomi
  åpning inn til magesekken gjennom huden via et kateter
 • GBS
  gruppe B streptokokker
 • gc
  gonoré
 • G-CSF
  granulocytt-colony stimulating factor, hormon fra interleukin-1-stimulerte fibroblaster og endotelceller og aktiverte T-celler; stimulerer tilveksten av modne granulocytter og kan aktivere til fagocytose og tumorcelledreping; kan brukes som legemiddel i kreftbehandling
 • GDC
  Guglielmi detachable coil, til behandling av cerebrale aneurismer
 • gen
  arveanlegg
 • generisk
  brukes særlig om navn på legemiddel, den kjemiske eller farmakologiske betegnelsen i motsetning til handelsnavnet (eks. diazepam som generisk navn og Vival som handelsnavn)
 • genese
  årsak eller utgangspunkt for sykdom
 • genetikk
  arvelære
 • genetisk
  som har med arv å gjøre
 • genital
  kjønns-
 • genitalprolaps
  fremfall av eller nedsunken livmor
 • genitourinar
  kjønns- og urinveisorganene
 • geniturinal
  angående kjønns- og urinorganene
 • genu
  kne
 • geriatri
  læren om eldre menneskers sykdommer
 • geriatrisk
  alderdoms-
 • germinal
  som gjelder kjønnscellene (spermier og eggceller og deres forløpere)
 • gestagen
  kvinnelig kjønnshormon, progesteronliknende, finnes også som legemiddel
 • gestasjon
  svangerskap
 • GFR
  glomerulær filtrasjonshastighet, en prøve som gir en nøyaktig fastsettelse av nyrefunksjon
 • GI
  gastrointestinal (kanalen); dvs. fordøyelseskanalen
 • giga
  forstavelse som betegner 1 milliard
 • gingiva
  tannkjøtt
 • gingivitt
  betennelse i tannkjøttet
 • glandel
  kjertel
 • glandeltoalett
  grundig fjerning av lymfekjertler ved kreftoperasjon for å redusere spredningsfaren
 • glaukom
  grønn stær, sykdom som skyldes for høyt trykk i øyet; kan forekomme i en kronisk form uten symptomer og i en akutt form som kan gi plutselige synsforstyrrelser og smerter
 • gliadin
  protein i gluten, den skadelige faktoren i gluten som fører til cøliaki
 • glioblastom
  hjernesvulst utgående fra gliaceller
 • glitazon
  blodsukkersenkende medikament, virker ved å øke følsomheten for insulin, og kalles derfor også "insulin sensitizers"
 • glomerulonefritt
  nyrebetennelse
 • glomerulus
  årenøste i nyrene, betegnelse på den delen av nyrene (består av mange glomeruli) der urinen filtreres ut
 • glossitt
  tungebetennelse
 • glossodyni
  smerter i tungen
 • glottis
  strupe, stemmebånd
 • glukagon
  Glukagon er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen. Det har den motsatte effekten av hormonet insulin. Glukagon hjelper til å heve glukosenivået i blodet (blodsukkeret) ved å stimulere leveren til å frigi glukose.
 • glukokortikoid
  binyrebarkhormon som påvirker en lang rekke celle- og kroppsfunksjoner, legemiddel som demper betennelsesreaksjoner
 • glukose
  druesukker
 • glukosuri
  utskillelse av glukose (druesukker) i urinen
 • gluteal
  setet, rompa
 • gluten
  proteindelen i ulike kornslag, inneholder gliadin som kan forårsake cøliaki
 • glutenenteropati
  cøliaki, overømfindtlighet overfor gluten
 • glykemisk indeks
  er et mål for hvor mye blodsukkeret stiger etter at man har spist ulike matvarer som er rike på karbohydrater.
 • glykogen
  lagringsform av glukose
 • glykogenolyse
  frigjøring av glukose fra glykogen (en lagringsform av glukose)
 • glykolyse
  nedbrytning av glukose
 • glykoneogenese
  dannelse av glykogen
 • glykosid
  sukkerholdig molekyl
 • glykosuri
  sukker i urinen
 • gnidningslyd
  lyd som kan høres over hjertet eller lungene ved betennelser i henholdsvis hjertesekken (perikarditt) eller lungehinna (pleuritt)
 • gonadal
  som vedrører kjønnskjertlene
 • gonade
  kjønnskjertel
 • gonadotropin
  kjønnsstimulerende hormon
 • gonadotropinfrigjørende hormonagonister
  Legemidler som er mange ganger mer potente enn det naturlige gonadotropinfrigjørende hormon. Gir redusert konsentrasjon av androgener og østrogener/progesteron og brukes bl.a. i behandling av bryst- og prostatakreft, endometriose og ved assistert befruktning. Hos kvinner kan legemidlene gi østrogenbortfallssymptomer som gjennombruddsblødninger, hetetokter, tørre vaginalslimhinner, redusert libido, brystspreng og økt mineraltap fra skjelett.
 • gonalgi
  knesmerter
 • gonartritt
  betennelse i kneleddet
 • gonartrose
  slitasjegikt i kneleddet
 • gonioskopi
  undersøkelse av kammervinkelen i øyet
 • gonoré
  "dryppert"
 • gramnegativ
  gramfarging er en fargemetode som brukes til å identifisere bakterier, gramnegative bakterier fremstår som rødfargede med denne metoden
 • grampositiv
  gramfarging er en fargemetode som brukes til å identifisere bakterier, grampositive bakterier fremstår som blåfargede med denne metoden
 • grand mal
  kraftig epileptisk anfall som omfatter hele kroppen og der den syke er bevisstløs under anfallet
 • granulasjon
  kornet vev som dannes i grofasen/ reparasjonsfasen av et sår
 • granulasjonsvev
  grovev, småknudret vev som fremkommer i reparasjonsprosessen av et sår
 • granulat
  legemiddelform, består av masse små korn som ligger inne i en kapsel
 • granulocytopeni
  mangel på de kornholdige hvite blodlegemene
 • granulocytose
  økt mengde granulocytter i blodet (kornholdige hvite blodlegemer), tegn på bakterieinfeksjon
 • granulocytt
  kornholdig hvit blodcelle
 • granulom
  mindre knute av betennelsesvev
 • granulomatøs
  vev med små knuter av betennelsesvev
 • greenstick
  en beinbruddtype som forekommer hos barn, beinet brytes ikke av, det blir en "brist" (jfr. når man brekker en ung, frisk grein på et tre)
 • Gruppe 1
  Vaksinasjonsråd for reisende: Forretnings- og turistreiser (opptil 3- 4 uker) til byer og turiststeder med dagsutflukter.
 • Gruppe 2
  Vaksinasjonsråd for reisende: Korte eller langvarige utenlandsreiser med opphold i områder med dårlige hygieniske og sanitære forhold, og/eller nær og langvarig kontakt med lokalbefolkningen (f.eks. arbeidsopphold, ryggsekktur, innvandrere på besøk i tidligere hjemland). For langtidsopphold bør man også ta hensyn til anbefalingene som foreligger for nabolandene.
 • GT
  gamma-glutamyltransferase, et enzym som er et mål på leverfunksjon, forhøye verdier kan tyde på passasjehinder i gallegangen
 • Guglielmi
  italiensk nevrokirurg som introduserte en metode til endovaskulær lukning av aneurismer med platinaspiraler
 • gynekologi
  læren om de kvinnelige kjønnsorganer og kvinnesykdommer
 • gynekomasti
  hormonelt betinget forstørrelse av en manns brystkjertel
 • gyratorisk
  svimmelhet der du opplever at du eller omgivelsene dreier rundt
 • H2-blokker
  legemiddel som hemmer produksjonen av saltsyre i magesekken
 • habituel
  vanemessig
 • habitus
  utseende
 • HACE
  high altitude cerebral edema, alvorlig høydesyke
 • halitose
  dårlig ånde
 • halveringstid
  Den tiden det tar før konsentrasjonen av et legemidlet i blodplasma synker til det halve, jo kortere halveringstid, jo raskere skilles legemidlet ut av kroppen
 • hamartom
  vevsforandringene ved tuberøs sklerose-kompleks
 • HAPE
  high altitude pulmonary edema, alvorlig høydesyke
 • haptoglobin
  et stoff som indikerer om røde blodlegemer ødelegges; glykoprotein som dannes i leverceller, har evne til å binde til seg hemoglobin, måler lave verdier ved hemolytisk anemi
 • Hawthorne-effekten
  det å vite at man blir undersøkt frembringer adferdsendringer, f.eks. hvilke sykdomstrekk man fremviser
 • hazard ratio
  (HR) er omtrent det samme som relativ risiko, dvs. økningen eller reduksjonen i risiko i forhold til en standard. HR brukes særlig når risikoen ikke er konstant over tid.
 • Hb
  hemoglobin, dvs. blodprosent
 • HbA1C
  hemoglobin A med glukose stabilt bundet til en bestemt del av proteinet; langtidsblodsukker
 • HBO
  hyperbar oksygenbehandling
 • HCG
  humant choriongonadotropin, hormon som skilles ut under graviditet, er det som måles ved graviditetstest
 • Hct
  hematokrit, er den andel av blodvolumet som utgjøres av erytrocyttvolumet (de røde blodlegemene)
 • HDL-kolesterol
  high density lipoprotein kolesterol, det "gode" kolesterolet, høye verdier er gunstig
 • hebefren
  brukes om en spesiell form for schizofreni der den syke brått kan skifte sinnsstemning, har ulogiske tankerekker, hallusinasjoner
 • hebefreni
  ungdomssløvsinn (schizofreni) hos ungdom, karakterisert ved bråe skift i følelser
 • Heberdenske
  hovne ytterledd på fingrene som skyldes slitasjeforandringer
 • Heimlichs manøver
  Heimlichs manøver, brukes ved kvelningsfare når et fremmedlegeme er kommet i luftveiene; står bak den syke, legger armene rundt slik at knyttneven på den ene hånden plasseres øverst og midt i mellomgulvet, den andre hånden klemmer rundt håndleddet, raskt og hardt klemmes knyttneven opp og inn, pasienten bør ha hodet lavt
 • heksemelk
  melkestimulerende hormon (prolaktin) fra morens sirkulasjon kan føre til forbigående melkeutskillelse (galaktoré) fra brystene hos nyfødte
 • Helicobacter pylori
  Helicobacter pylori, magesårbakterien, en sentral årsaksfaktor for magesår
 • helioterapi
  lysbehandling
 • helmint
  innvollsorm
 • helmintisk
  som har med innvollsorm å gjøre
 • hemagglutinasjon
  sammenklistring av røde blodlegemer i forbindelse med en antistoff-antigen reaksjon
 • hemangiom
  godartet svulst av blodårer
 • hemartros
  blødning, blodansamling i et ledd
 • hemartrose
  ansamling av blod i et ledd
 • hematemese
  oppkast av blod
 • hematochezi
  ferskt rødt blod i avføringen
 • hematogen
  som kommer fra eller sprer seg med blodet
 • hematolog
  spesialist i blodsykdommer
 • hematologi
  læren om blodet og blodsykdommer
 • hematologisk
  om blodsykdommer
 • hematom
  blodansamling (under huden)
 • hematopoese
  prosessen der blodlegemer dannes (røde, hvite, blodplater)
 • hematopoetisk
  bloddannende
 • hematuri
  blod i urinen
 • hemianopsi
  halvsidig synstap
 • hemidilusjon
  uttynning av blodet
 • hemiparalyse
  halvsidig total lammelse
 • hemiparese
  halvsidig lammelse
 • hemiplegi
  hjerneslag med halvsidig lammelse
 • hemisfære
  halvkule, betegner vanligvis en halvdel av storhjernen eller lillehjernen
 • hemodialyse
  dialyse av blod, fjerning av avfallsstoffer i blodet ved anvendelse av en kunstig nyre
 • hemodynamisk
  som gjelder de kreftene som virker i blodkretsløpet
 • hemofili
  blødersykdom
 • hemofiltrasjon
  fjerning av gift- og avfallsstoffer i blodet ved å la det gå gjennom et filter utenfor kroppen
 • hemoglobin
  det oksygenbindende proteinet i de røde blodlegemene
 • hemokromatose
  sykdom som skyldes økt jernopptak medfører opphopning av jern i kroppen, hyppigst i lever, bukspyttkjertel, ledd, hjerte
 • hemolyse
  ødeleggelse, dvs. sprenging eller oppløsning av røde blodlegemer
 • hemolytisk anemi
  en tilstand der levetiden til de røde blodcellene er nedsatt pga. økt nedbrytning
 • hemolytisk-uremisk syndrom
  tilstand som rammer spedbarn og småbarn, skyldes giftproduserende bakterier som fører til blødninger i urinveier og hud, feber, blodmangel og akutt nyresvikt
 • hemopati
  blodsykdom
 • hemoperfusjon
  blodgjennomstrømming
 • hemoptyse
  blodtilblandet opphostet slim fra lunger eller bronkier
 • hemoragi
  blødning
 • hemoragisk
  som skyldes blødning
 • hemoride
  utvidelse av vener (blodårer) i endetarmskanalen
 • hemoroide
  utvidelse av vener (blodårer) i endetarmskanalen
 • hemoroidektomi
  fjerning av hemoroide
 • hemosiderose
  økt lagring av jern i vevene
 • hemostase
  stans av blødning, kontroll av ev. blødningsrisiko
 • Henoch-Schønleins purpura
  en betennelse i blodårer som fører til forandringer i hud, tarm, nyre og ledd; økt tendens til bl.a. hudblødninger
 • HEPA
  health enhancing physical activity
 • hepar
  lever
 • heparin
  legemiddel som motvirker blodlevring
 • heparinisere
  jevn tilførsel (intravenøst) av heparin for å forhindre eller behandle blodpropp
 • hepatisk
  som har med leveren å gjøre
 • hepatitt
  leverbetennelse
 • hepatobiliær
  som hører til leveren og galleveiene
 • hepatocellulær
  levercelle-
 • hepatocytt
  levercelle
 • hepatom
  svulst i leveren
 • hepatomegali
  forstørret lever
 • hepatosplenomegali
  forstørret lever og milt
 • hepatotoksisk
  levertoksisk, leverskadelig
 • hereditet
  arvelighet
 • hernie
  brokk
 • herpes simplex
  småblemmer på hud eller lepper (forkjølelsessår) som skyldes infeksjon med herpes-virus
 • herpes zoster
  helvetesild
 • herpetiform
  småblemmet utslett
 • Herxheimer
  Herxheimers reaksjon er en kortvarig feber og uvellhet i starten av antibiotikabehandling for syfilis eller andre spiroketsykdommer. Skyldes muligens tumornekrosefaktor.
 • heterogen
  sammensatt, uensartet (i motsetning til homogen)
 • heterogenitet
  ulikhet. Brukes bl.a. i omtalen av studier som har gransket samme fenomen, men som likevel er meget forskjellige.
 • heteslag
  økt kroppstemperatur som følge av sviktende temperaturregulering etter lengre opphold i varme omgivelser
 • hiatushernie
  mellomgulvsbrokk
 • hidradenitis suppurativa
  betennelse i hårsekk i områder med svettekjertler, kalles feilaktig svettekjertelbetennelse
 • hilus
  port, inngangssted for nerver og blodkar til et organ, f.eks. nyre
 • Hip Harris Score
  et skåringsskjema til hjelp i vurderingen av pasientens tilstand og behov for operasjon ved slitasjegikt (artrose) i hofteleddet
 • hirsutisme
  abnorm behåring hos kvinner; mannlig behåring hos kvinner
 • histamin
  stoff som kan skilles ut fra alt vev i kroppen og som utvider blodårer og gjør blodårene mer gjennomtrengelige, gir sammentrekning av glatt muskulatur i bronkiene, øker syreutskillelsen i magesekken, gir rask puls; frisettes ved allergiske reaksjoner
 • Histiocytt
  Bindevevsmakrofager
 • histologi
  læren om vevets og cellenes mikroskopiske oppbygning og sammensetning
 • histologisk
  vevs-
 • histopatologi
  læren om sykdommer og skader i vevet på det mikroskopiske plan
 • HIV
  humant immunsvikt virus som over tid kan føre til AIDS
 • hjernerystelse
  hodeskade uten tegn til alvorlig skade, kan gi noe ubehag noen dager
 • hjerneslag
  område av hjernen har mistet blodforsyningen som følge av blodpropp (85%) eller hjerneblødning (15%), hjernevevet dør og resultatet blir tap av kroppsfunksjoner
 • hjerteblokk
  rytmeforstyrrelse i hjertet karakterisert ved at hjertet stopper og står over noen slag
 • hjertefrekvens
  puls
 • HL
  Hodgkins lymfom
 • HLA
  Humant lymfocytt antigen. HLA-molekylene er immunapparatets viktigste informasjonsmolekyler. De binder peptider som befinner seg i cellene og presenterer disse på celleoverflaten til T-lymfocyttene. Lymfocyttene blir dermed informert om hvilke proteiner som til enhver tid befinner seg inne i cellene. HLA-molekylene deles inn i to klasser, klasse 1 og 2. De to klassene har litt forskjellig struktur og cellefordeling. HLA-klasse 1-molekylene finnes i nesten alle kjerneholdige celler. HLA-klasse 2-molekylene finnes bare på antigenpresenterende celler (monocytter, dendrittiske celler osv.)
 • HLHS
  hypoplastic left heart syndrome, hypoplastisk venstre hjertesyndrom
 • HLR
  hjerte-lunge-redning
 • HMAS
  høydosebehandling med autolog stamcellestøtte
 • HMSN
  hereditær motorisk og sensorisk nevropati
 • HNPCC
  hereditær non-polyppose colorektal cancer
 • hodetraume
  hodeskade
 • Hodgkins lymfom
  kronisk ondartet sykdom i lymfevevet
 • Hodgkins sykdom
  kronisk ondartet sykdom i lymfevevet
 • hofteleddsdysplasi
  grunn hofteskål, en medfødt tilstand som behandles med Frejkas pute
 • holokrin
  Kjertelsekret som kjennetegnes av at hele kjertelcellen skilles ut, ikke bare sekret cellen inneholder
 • homocystein
  aminosyre, kan måles i blodet, indikator på vitamin B-mangel, er muligens også en indikator på risiko for hjertekarsykdom
 • homogen
  ensartet (i motsetning til heterogen)
 • homogenitet
  likhet
 • homolog
  tilsvarende
 • homøostase
  organisme som er i væskebalanse
 • hordeolum
  sti på øyet
 • hormonspiral
  prevensjonsmiddel, spiral som utskiller en jevn mengde av et hormon (gestagen), gir sikker prevensjon, små og kortvarige menstruasjoner
 • Horners syndrom
  består i hengende (lammet) øyelokk (ptose), liten pupille (miose) i samme øye og innsunket øye (enoftalmi). I tillegg foreligger rødme og manglende evne til å svette på den syke ansiktshalvdelen. Er et tegn på brudd i de sympatiske nervebanene til denne ansiktshalvdelen.
 • Hp
  Helicobacter pylori, magesårbakterien, en sentral årsaksfaktor for magesår
 • HPV
  humant papillomavirus
 • HR
  "hazard rate", det samme som "insidence rate", angir sannsynligheten for endring i sykdomsstatus (hazard brukes særlig i forhold til risikoen for å dø). (HR) er omtrent det samme som relativ risiko, dvs. økningen eller reduksjonen i risiko i forhold til en standard. HR brukes særlig når risikoen ikke er konstant over tid.
 • HRCT
  High resolution CT, høy-oppløselig CT, dvs. CT-undersøkelse som viser flere detaljer enn ordinær CT
 • HRS
  hepatorenalt syndrom, en alvorlig sykdom der både leveren og nyrene svikter
 • HRT
  Hormone Replacement Therapy, hormonerstatningsbehandling, uttrykket brukes om behandling for kvinnelige overgangsplager
 • HSV
  herpes simplex virus
 • hulfot
  fot med høy lengdebue
 • humeral
  overarms-
 • humeroscapulær
  skulder- og skulderblads-
 • humerus
  overarmsbeinet
 • humor
  legemsvæske
 • humoral
  vedrørende legemsvæskerne
 • HUNT
  Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag
 • HVA
  hepatittvirus A, (hepatitt = betennelse i leveren)
 • HVB
  hepatittvirus B, (hepatitt = betennelse i leveren)
 • HVC
  hepatittvirus C, (hepatitt = betennelse i leveren)
 • HVD
  hepatittvirus D, (hepatitt = betennelse i leveren)
 • HVG
  hepatittvirus G, (hepatitt = betennelse i leveren)
 • hydrocefalus
  utvidete hulrom i hjernen (hjerneventriklene) fylt med cerebrospinalvæske
 • hydrocele
  vannbråkk (i pungen hos gutter/menn)
 • hydrofil
  vannsugende
 • hydrofob
  vannavstøtende
 • hydroksylere
  tilførsel, innlemming, av oksygen
 • hydrolyse
  spaltning av kjemisk forbindelse under opptak av vann
 • hydronefrose
  utvidelse av nyrebekken og ev. urinlederen pga. blokkering av urinlederen
 • hydrops
  vannansamling
 • hydrops fetalis
  ved rhesus-uforlikelighet (Rh-isoimmunisering) mellom mors blod (Rhesus-) og barnets blod (Rhesus+) utvikler mor antistoffer mot fosterets blod og ødelegger røde blodceller hos fosteret. I alvorlige tilfeller kan fosteret da utvikle væske i buken (ascites), hevelse i underhuden (subkutant ødem), og væskeansamling i lunge- og hjertesekkene (pleural og perikardial effusjon). Dette betegnes hydrops fetalis.
 • hydrostatisk
  volumbetinget statisk væsketrykk, f. eks. mot en membran. Resulterer i filtrasjon av vann
 • hyfe
  sopptråd
 • hygienisk
  Ren, sunn. Uten smitte.
 • hypakusis
  nedsatt hørsel
 • hypalgesi
  nedsatt smertefølelse
 • hyper-
  forstavelse som brukes i betydningen over eller for mye
 • hyperakusis
  overfølsomhet for lyd
 • hyperaldosteronisme
  sykelig økt aldosteronproduksjon
 • hyperalgesi
  forøket smertesans (sykelig)
 • hyperbar
  overtrykks-
 • hyperekstensjon
  overstrekning
 • hyperemesis
  kraftig oppkast
 • hyperemi
  økt blodtilstrømning til et begrenset område
 • hyperestesi
  overfølsomhet
 • hyperglykemi
  økt sukkerinnhold i blodet
 • hypergonadisme
  økt vekst og funksjon i kjønnskjertlene
 • hyperhidrose
  økt svetteutskillelse. Aksillær hyperhidrose - økt svette i armhulen
 • hyperhidrosis
  økt svetteutskillelse
 • hyperkalemi
  forøkt kaliuminnhold i blodvæsken
 • hyperkalsemi
  forhøyet kalkinnhold i(kalsium) blodet
 • hyperkapni
  forøkt kulldioksydinnhold (CO2) i alveoleluft og blod
 • hyperkeratose
  sterk forøkelse av hudens hornlag
 • hyperkinesi
  ufrivillige bevegelser med unormal styrke, tempo og retning
 • hyperkinetisk
  overaktiv, forstyrret konsentrasjons- og oppmerksomhetsevne
 • hyperkolesterolemi
  forhøyt kolesterol i blodet
 • hyperlipidemi
  forøkt fettkonsentrasjon i blodet
 • hypermetropi
  overlangsynt
 • hypernatremi
  forhøyet natriuminnhold i blodet
 • hypernefrom
  kreftsvulst i nyren
 • hyperoksi
  vevsskade pga. for stor oksygentilførsel
 • hyperostose
  nydannet knokkelmasse som danner en utbredt fortykkelse omkring hele knokkelen
 • hyperparatyreoidisme
  overproduksjon av hormoner fra biskjoldbruskkjertelen
 • hyperpati
  smerte som er sterkere enn hva en skulle forvente at et bestemt stimulus kunne utløse
 • hyperplasi
  forøkt antall celler i vevet
 • hyperpyreksi
  feber over 41C
 • hyperrefleksi
  abnormt sterke reflekser
 • hyperresonans
  kraftig rungende lyd når man "kakker" på (perkutterer) lungene
 • hypersekresjon
  forøkt utskillelse av kjertelsekret
 • hypersensitivitet
  overfølsomhet
 • hyperstimulasjon
  overdreven stimulering
 • hypertelorisme
  økt avstand mellom øynene (jfr. Downs syndrom)
 • hypertensiv
  som har med høyt blodtrykk å gjøre
 • hypertensjon
  forhøyt blodtrykk
 • hypertermi
  forøkt legemstemperatur
 • hypertoni
  forhøyt blodtrykk eller økt muskelspenning
 • hypertoniker
  person med høyt blodtrykk
 • hypertrikose
  abnorm sterk hårvekst på normalt mindre behårete steder
 • hypertrofi
  sykelig vekst av organ pga. celleforstørrelse
 • hypertyreose
  forhøy utskillelse av hormon fra skjoldbruskkjertelen
 • hyperurikemi
  økt urinsyremengde i blodet
 • hyperventilasjon
  unormalt kraftig pusting
 • hypervitaminose
  skadelig virkning av overdreven vitamintilførsel
 • hypervolemi
  unormal økning i mengden av legemsvæsker, økt volummengde
 • hypestesi
  nedsatt følesans
 • hyphema
  blod i fremre kammer av øyet, skyldes vanligvis en skade mot øyet
 • hypnotikum
  sovemiddel
 • hypo-
  forstavelse som brukes i betydningen under eller for lite
 • hypofarynks
  nedre del av svelget
 • hypofyse
  overordnet senter for hormonproduksjonen i kroppen, befinner seg på undersiden av hjernen
 • hypofysær
  relatert til hypofysen (hjernevedhenget)
 • hypoglykemi
  for lavt blodsukker
 • hypogonadisme
  nedsatt funksjon av kjønnskjertlene
 • hypokalemi
  nedsatt kaliuminnhold i blodet
 • hypokalsemi
  for lavt kalsium i blodet
 • hypokinesi
  nedsatte, langsomme bevegelser (jfr. Parkinsons sykdom)
 • hypokondri
  overdreven sykdomsfølelse
 • hypokretin
  er et nevropeptid som produseres i hypotalamus. Det synes å ha en rolle i stabiliseringen av vår bevissthetstilstand. Reduserte mengder hypokretin kan forklare de hurtige overgangene fra våkenhet til REM-søvn, og tendensen til søvnanfall ved narkolepsi. Hypokretin synes å mangle hos disse pasientene.
 • hypoksemi
  for lavt oksygeninnhold i blodet/kroppen
 • hypoksi
  for lavt oksygeninnhold i blodet/kroppen
 • hypomani
  lett grad av sykelig oppstemthet
 • hyponychium
  området rett under den frie kanten av neglen fortil
 • hypoparatyreoidisme
  tilstand med for lav produksjon og utskillelse av hormoner fra biskjoldbruskkjertlene
 • hypoperfusjon
  For lav blodgjennomstrømming
 • hypoplasi
  nedsatt utvikling av en enkelt vevsart i forhold til øvrig vev
 • hypoplastisk
  en underutviklet kroppsdel, f.eks. en muskel som er skadet og har blitt redusert i omfang
 • hypoprotrombinemi
  mangel på protrombin II i blodet
 • hyposensibilisering
  det å gjøre organismen mindre følsom for et stoff
 • hyposmi
  svekket luktesans
 • hypospadi
  medfødt tilstand der urinrøret munner på undersiden av penis. Munningen befinner seg oftest langt ute på penis, men den kan også være lengre inne på penis, i pungen og i skrittet
 • hypospermi
  lavt sædvolum ved sæduttømming
 • hypotalamus
  Er et område i hjernen som samarbeider tett med hypofysen i den overordnede kontrollen av hormonproduksjonen i kroppen. Et nettverk av små blodårer knytter hypofysen til hypotalamus. Fremlappen i hypofysen er i direkte kontakt med andre områder av hjernen via hypotalamus. På denne måten kobles nervesystemet og hormonsystemet i kroppen tett sammen.
 • hypotensiv
  blodtrykkssenkende
 • hypotensjon
  for lavt blodtrykk
 • hypoterm
  unormalt lav kroppstemperatur
 • hypotermi
  nedsatt kroppstemperatur
 • hypotese
  antakelse
 • hypothalamisk
  relatert til hypothalamus, dvs. området i bunnen av hjernen, like over hypofysen og som er forbundet med denne
 • hypoton
  nedsatt trykk eller kraft
 • hypotoni
  nedsatt kraft i musklene
 • hypotyreose
  nedsatt funksjon av skjoldbruskkjertelen, nedsatt mengde tyroksin i blodet
 • hypoventilasjon
  puster for lite
 • hypovolemi
  nedsatt blodvolum
 • hypovolemisk sjokk
  blødningssjokk
 • hypoxi
  for lavt oksygeninnhold i blodet/kroppen
 • hysterektomere
  fjerne livmoren
 • hysterektomi
  fjerning av livmoren
 • Ia
  dokumentasjon fra metaanalyser av randomiserte kontrollerte forsøk
 • iatrogen
  forårsaket av legen
 • Ib
  dokumentasjon fra minimum ett randomisert kontrollert forsøk
 • IBD
  "inflammatory bowel syndrome", kronisk betennelsessykdom i tarmen (ulcerøs kolitt og Crohns sykdom)
 • IBS
  "irritable bowel syndrome", irritabel tarm
 • ICD
  "international classification of diseases", internasjonale klassifikasjonssystemet for sykdommer (brukes først og fremst på sykehus)
 • ICP
  forhøyet intrakranielt trykk, dvs. økt trykk inne i hjernen
 • ICPC
  international classification of diseases in primary care
 • ICSI
  intracytoplasmisk spermieinjeksjon in vitro
 • icterus
  gulsott
 • idiopatisk
  uten kjent årsak
 • idiopatisk trombocytopenisk purpura
  nedsatt mengde blodplater som bl.a. kan føre til hudblødninger
 • idiosynkrasi
  overfølsomhet overfor visse stoffer som er uskadelige for andre
 • IFN
  interferon, forkortelse som særlig brukes om interferon alfa, en medikamenttype som brukes i behandlingen av hepatitt C, det har en antiviral og immunmodulerende virkning
 • IgA
  immunglobulin A
 • IgA-EMA
  endomysiumantistoff. En antistoffprøve på cøliaki.
 • IgA-tTG
  vevsglutaminasetest. En antistoffprøve på cøliaki
 • IgD
  immunglobulin D
 • IgE
  immunglobulin E
 • IGF-1
  insulinliknende vekstfaktor 1
 • IgG
  immunglobulin G
 • IgG-AGA
  IgG eller IgA anti-gliadin antistoff. En antistoffprøve på cøliaki.
 • IgM
  immunglobulin M
 • IIa
  dokumentasjon fra minst ett kontrollert forsøk med god metodisk kvalitet uten randomisering
 • IIb
  dokumentasjon fra minst ett annet eksperimentelt vitenskapelig forsøk med god metodisk kvalitet
 • III
  dokumentasjon fra ikke-eksperimentelle deskriptive studier slik som komparative studier, korrelasjonsstudier og case-control studier
 • ikterus
  gulsott
 • iktyose
  medfødt, ofte arvelig, hudsykdom med tørrhed og skjelldannelse
 • ileitt
  betennelse i nedre del av tynntarmen
 • ileocøkal
  overgangen mellom tynntarm og tykktarm
 • ileosakralledd
  de to leddene nederst i ryggen mellom hoftebeinet (ilium) og ryggbeinet sakrum
 • ileostomi
  utlegging av tarm, nedre del av tynntarmen (ileum) føres gjennom huden
 • ileum
  nedre del av tynntarmen
 • ileus
  stans i passasjen/ transporten av føde gjennom tarmen
 • ilium
  hoftekammen
 • immigrasjon
  innvandring av celler i et vev, f.eks. av hvite blodlegemer
 • immobilisere
  gjøre ubevegelig, avstive
 • immun
  motstandsdyktig
 • immunapparat
  kroppens motstandsverkt mot mikrober, gifter, fremmed vev - utgjøres av lymfeknuter, milt, thymus, beinmarg, hvite blodlegemer, antistoffer etc.
 • immundefekt
  svikt i kroppens motstandsverk mot infeksjoner, gifter, fremmed vev
 • immunglobulin
  proteiner som er antistoffer mot mikrober og finnes i blodet
 • immunisere
  gjøre motstandsdyktig (ved vaksinasjon)
 • immunitet
  motstandsevne mot infeksjoner
 • immunkompetent
  endomysiumantistoff. En antistoffprøve på cøliaki.
 • immunologi
  læren om immunapparatet og hvordan det virker
 • immunologisk
  som har med immunsystemet å gjøre, kroppens forsvarssystem mot infeksjoner og betennelser
 • immunsuppresjon
  stoffer som hemmer antistoffdannelse og andre former for immunrespons
 • immunsupprimere
  behandling som demper aktiviteten i vårt infeksjons- og betennelsesforsvar (immunapparatet)
 • immunsystem
  kroppens forsvarssystem mot infeksjoner og betennelser
 • imperiøs
  sterk, voldsom trang til (f.eks. vannlating)
 • impermeabel
  ugjennomtrengelig
 • impetigo
  brennkopper
 • impignement
  beskriver som regel et trangt parti der en muskel/sene eller nerve kommer i klem, f.eks. i skulderen
 • implantat
  fremmed vev som er plassert inn i kroppen, f.eks. pacemaker
 • implementere
  gjennomføre, gjøre kjent og ta i bruk
 • implikasjon
  som medfører
 • importfeber
  febersykdom uten lokale tegn hos en person som har besøkt tropene eller subtropene
 • impotens
  manglende evne til å gjennomføre samleie pga. manglende reisning
 • impregnering
  befruktning
 • impresjon
  innsøkk
 • in situ
  på stedet, ikke spredd
 • in vitro
  i reagensglass og liknende
 • in vitro-fertilisering
  prøverørsbefruktning
 • in vivo
  i den levende organisme
 • inadekvat
  utilstrekkelig
 • inaktiv
  uvirksom
 • inch
  lengdemål, 1 inch = 2.54 centimeter
 • incidens
  forekomst, antall nye tilfeller i løpet av en angitt tidsperiode, f.eks. et år
 • incidere
  skjære (i kirurgien)
 • incisjon
  snitt (i kirurgien)
 • indikasjon
  anvisning, det er påkrevd
 • indikativ
  som antyder
 • indikere
  vise
 • indisere
  være grunnlag for
 • indolent
  lite smertefull, uøm, spak, svak
 • induksjon
  fremkallelse, sette igang
 • indurasjon
  tilhardnet
 • indurere
  bli hard
 • infantil
  som forekommer i barnealderen
 • infarkt
  område med dødt vev pga. svikt i blodtilførselen
 • infeksiøs
  smittefarlig
 • infeksiøs endokarditt
  betennelse i hjertets indre hinne forårsaket av en bakterieinfeksjon
 • infeksjon
  smittsom sykdom, fremkalt av mikrober (vanligvis virus eller bakterier)
 • inferior
  nedre
 • infertil
  ufruktbar
 • infertilitet
  manglende befruktningsdyktighet
 • infibulasjon
  sammensying av kjønnslepper, metode ved kvinnelig omskjæring
 • infibulere
  sy sammen kjønnsleppene hos kvinner, metode ved kvinnelig omskjæring
 • infiltrasjon
  inntregning av celler eller væske i vev
 • infiltrat
  område med fastere vev enn normalt, ofte uttrykk for betennelse
 • infisere
  smitte
 • inflammasjon
  betennelse, fellesreaksjon på enhver skadelig ytre påvirkning, det være seg bakterieangrep, skade, forbrenning, forfrysning, kjemisk og elektrisk skade
 • inflammatorisk
  betennelses-
 • inflammert
  betent
 • influensa
  luftveisinfeksjon som skyldes influensavirus; typisk foreligger høy og vedvarende feber, muskelsmerter, hodepine i ca. en uke
 • infundere
  helle inn, gi som infusjon
 • infusjon
  kontinuerlig væsketilførsel via kateter, bl.a. inn i blodet, i underhuden
 • inguinal
  lyske-
 • inhalasjon
  innpusting
 • inhalator
  redskap som gjør det mulig å puste inn et legemiddel i støvform (forstøvet)
 • inhibere
  hemme, stanse, hindre, holde tilbake
 • inhibitor
  hemmer
 • initial
  begynnende
 • injeksjon
  innsprøytning av en væske
 • inkarserasjon
  innklemming, f.eks. av et brokk
 • inklinasjon
  helningsvinkel
 • inkludere
  ta med, medregne
 • inklusive
  medinntatt
 • inklusjon
  tas med
 • inkompatibel
  uforenlig
 • inkompetent
  udyktig
 • inkontinens
  urinlekkasje, tap av evnen til å kontrollere vannlatingen
 • inkorporere
  oppta, opptakelse
 • inkubasjon
  tiden det tar fra en smittes med en mikrobe og til sykdommen bryter ut
 • inkurabel
  uhelbredelig
 • inkretinhormoner
  hormoner som dannes i magetarm-kanalen ved måltid og stimulerer utskillelse av insulin
 • inndragning
  brukes som oftest til å omtale en situasjon der en person sliter med tung pust. I slike tilfeller arbeider brystkassens pustemuskulatur hardt og bløtvevet mellom musklene på halsen, i brystveggen og i buken trekkes inn slik at musklene blir svært fremtredende.
 • innervasjon
  nerveforsyning
 • inokulasjon
  innpoding eller innføring av levende smitte i kroppen eller i et dyrkningsmedium
 • inoperabel
  uegnet til operasjon
 • inotrop
  påvirkende kraften eller energien ved muskelsammentrekning
 • INR
  "international normalized ratio", enhet for måling av antikoagulasjonseffekt (har erstattet TT)
 • insersjon
  muskelfeste
 • insidens
  forekomst, antall nye tilfeller i en befolkningsgruppe i løpet av en angitt tidsperiode, f.eks. et år
 • insidere
  skjære (i kirurgien)
 • insisjon
  kirurgisk snitt, betegnelse på det at kirurgen skjærer
 • insomni
  søvnløshet
 • inspirasjon
  innpusting
 • inspirie
  i innpustingsfasen
 • instabil
  ustabil
 • instillasjon
  inndrypping av væske
 • instruksjon
  veiledning
 • insuffisiens
  mangel
 • insuffisient
  utilstrekkelig
 • insufflasjon
  innblåsing av luft eller gass
 • insufflere
  blåse inn luft eller gass, f.eks. ved endoskopisk undersøkelse
 • insulin
  Insulin er et hormon som produseres i bukspyttkjertelen og som stimulerer cellene til å ta opp nok glukose fra blodet (blodsukker) slik at de får den energien de trenger, samtidig som insulinet stimulerer leveren til å ta opp og lagre resten av overskuddsglukosen.
 • insulinresistens
  nedsatt insulinvirkning. Insulin er et hormon som spiller en sentral rolle i sukkeromsetningen i kroppen. Det øker opptaket av glukose (sukker) fra blodet til cellene og senker således nivået av glukose i blodet.
 • insult
  anfall
 • intakt
  uskadet
 • integritet
  helhet, uskadethet
 • intensjonstremor
  skjelving som kommer når en skal utføre en handling med hendene
 • intention to treat analyse
  analyse av data for alle deltakerne basert på den gruppen de ble randomisert til og ikke basert på den faktiske behandlingen de fikk
 • interaksjon
  kombinasjonseffekt, medikamenters påvirkning av hverandres virkning
 • interferens
  forstyrrelse
 • interferere
  som blander seg med, samvirker med, forstyrrer, kompliserer
 • interferon
  protein som deltar i forsvaret mot virusinfeksjoner, hindrer spredning av viruset fra celle til celle
 • interindividuell
  mellom individer
 • interkostal
  mellom ribbenene
 • interkurrent
  sykdom som kommer i tillegg til en opprinnelig sykdom
 • intermediær
  overgangs-, mellomliggende
 • intermitterende
  periodisk
 • interskapulær
  mellom skulderbladene
 • interstitiell
  anbragt i mellomrom
 • intertriginøs
  områder der hudflater gnisser mot hverandre, f.eks. i rompesprekken, under bryster, mellom fingre eller tær
 • intertrigo
  hissig rødfarge (inflammasjon) i hudfolder (væskende)
 • intervenere
  gripe inn, starte behandling
 • intervensjon
  inngrep, inngripen, behandling
 • intervertebral
  mellem ryggvirvlene
 • intestinal
  tarm-
 • intima
  den indre glatte overflaten på blodårene
 • intoksikasjon
  forgiftning
 • intoksikert
  forgiftet, inntak av overdose
 • intoleranse
  overfølsomhet (overfor lege- eller næringsmiddel)
 • intraabdominal
  som ligger inne i buken
 • intraartikulær
  i (inne i) ledd
 • intrabulbær
  inne i øyeeplet
 • intracellulær
  inne i cellen
 • intracerebral
  inne i hjernen
 • intradermal
  i huden, særlig i forbindelse ved innstikk av nål
 • intrahepatisk
  i leveren
 • intraindividuell
  som finnes eller skjer i den enkelte person
 • intrakardial
  i hjertet
 • intrakavernøs
  i svamplegemene i penis
 • intrakranial
  i hodet eller hjernen
 • intrakraniell
  inne i hodet, innenfor hodeskallen
 • intraktabel
  som ikke kan behandles
 • intramuskulær
  i musklene
 • intraokulær
  i øyeeplet
 • intraossøs
  inn i beinet
 • intraperitoneal
  som ligger innenfor bukhinnen (peritoneum)
 • intrathekal
  i hulrommet rundt ryggmargen, i subaraknoidalrommet
 • intrauterin
  inne i livmoren
 • intravasal
  inne i blodåren
 • intravaskulær
  i blodkarene
 • intravenøs
  i venen, direkte i blodet
 • intravesikal
  inne i blæra
 • intrinsic
  intern
 • introitus
  inngangen til et hulrom
 • intubasjon
  nedleggelse av et rør gjennom nese eller munn til luftrøret
 • intubere
  føre ned et rør gjennom munn eller nese til luftrøret hos bevisstløs pasient
 • invaginasjon
  innbukning, innvrengning
 • invasiv
  som trenger inn i kroppen, f.eks. en undersøkelse (endoskopi) eller et inngrep (operasjon); eller innvekst i omgivende vev (f.eks. en kreftsvulst)
 • invasivitet
  evne til å trenge inn i vevet, f.eks. en svulst evne til å vokse inn i omgivende vev; høy invasivitet er et dårlig tegn
 • inversjon
  innovervrengning
 • invertert
  motsatt, snudd
 • involuntær
  ufrivillig, uten kontroll, ikke viljestyrt
 • involusjon
  svinn, eks. organenes innskrumpning med alderen eller tilbakedanning av en svulst (eks. hemangiom)
 • involvere
  inngå, delta, være med
 • ionisere
  lade et nøytralt atom
 • ionisering
  lading av nøytralt atom
 • ipsilateral
  samme side
 • IPSS
  Internasjonal Prostata Symptomskåre
 • iridektomi
  fjerning av en del av regnbuehinnen, aktuelt ved operasjon for grønn stær
 • iridosyklitt
  betennelse i regnbuehinnen og indre øyemuskel
 • iris
  regnbuehinnen i øyet
 • iritt
  betennelse i regnbuehinnen
 • irreponibelt
  som ikke lar seg sette eller føre på plass igjen
 • irreversibel
  uhelbredelig, sykdom eller tilstand som ikke blir bra igjen
 • irrigasjon
  langvarig skylling eller spyling, f.eks. av et sår langvarig (kontinuerlig) spyling, overrisling av et organ eller område med en væske (f.eks. av et øye)
 • ischemi
  nedsatt blodforsyning fra pulsåre, gir blodmangel lokalt og truende vevsdød i det området som får blodforsyning fra denne åren
 • ischemisk
  for dårlig blodforsyning fra pulsåre, blodmangel lokalt
 • ischias
  nervesmerter langs isjiasnerven, skyldes press mot isjiasnerven, vanligvis fra et mellomvirvelbrokk
 • isjias
  nervesmerter langs isjiasnerven, skyldes press mot isjiasnerven, vanligvis fra et mellomvirvelbrokk
 • iskemi
  lokal oksygenmangel i kroppsvev, på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel
 • iskemisk
  lokal oksygenmangel og truende vevsdød på grunn av utilstrekkelig blodtilførsel
 • isoenzym
  betegnelse på enzymer som katalyserer samme omsetning (prosess), men som er forskjellige i sammensetning
 • isometrisk
  sammentrekning av en muskel uten at dens lengde endres
 • isoton
  med samme styrke som, gjelder særlig oppløsninger som har samme osmotiske styrke som blodvæsken
 • isotop
  grunnstoff som avgir radioaktiv stråling, brukes bl.a. i nukleærmedisinske (scintigrafiske) undersøkelser
 • istmus
  avsmalning
 • ITP
  idiopatisk trombocytopenisk purpura
 • ITTP
  idiopatisk trombotisk trombocytopenisk purpura
 • IUD
  livmorinnlegg, spiral
 • IUI
  intrauterin inseminering
 • IV
  dokumentasjon fra ekspertgrupper eller meninger og/eller erfaring fra respekterte autoriteter
 • IVRA
  intravenøs regionalanestesi
 • JCA
  juvenil kronisk artritt, dvs. leddgikt hos barn
 • jejunum
  øverste del av tynntarmen
 • JRA
  juvenil revmatoid artritt
 • jugularis
  på halsen
 • juvenil
  ungdommelig
 • kakeksi
  sterk avmagring, avkrefting, typisk i den siste livsfasen hos f.eks. personer med langtkommet kreft
 • kakektisk
  avmagret, avkreftet
 • kalium
  metall, en elektrolytt som bl.a. kan måles i blodet
 • kallositet
  hudtræl, hard og tykk hud i fotsåle eller i hånden
 • kallus
  umodent beinvev. Midlertidig forkalket bindevev som dannes i reparasjonsprosessen av et beinbrudd, tegn på at bruddet gror. Utvikler seg til å bli normalt benvev
 • kalsifikasjon
  forkalkning
 • kalsinose
  utfelling av kalk i bløtvev
 • kalsium
  metall, en elektrolytt som bl.a. kan måles i blodet (kalk)
 • kankrøs
  kreftaktig, som kommer av kreft
 • kantotomi
  operativt snitt i øyekroken for å utvide øyevinkelen eller øyekroken, f.eks. i akuttsituasjoner med forhøyet trykk i øyet
 • kanyle
  sprøytespiss
 • kapillær
  hårrørsåre
 • kapsulitt
  betennelse i leddkapsel
 • kaputnekrose
  nedbryting og oppløsning (ødeleggelse) av leddhodet på lårbeinet
 • karbamid
  nedbrytningsstoff fra aminosyrer, mengden i blodet er en indikator på nyrefunksjonen
 • karboanhydrasehemmer
  legemiddel som hemmer karboanhydrase, et enzym som fremmer dannelse av karbonsyre fra karbondioksid og vann
 • karbunkel
  svull i huden, særlig ved kviser (akne)
 • kardia
  betegnelse på det området der spiserøret munner i magesekken
 • kardial
  som angår hjertet
 • kardinalfeil
  hovedfeil, kjempefeil
 • kardinalsymptom
  det dominerende symptomet
 • kardiodepresjon
  nedsatt hjertefrekvens og kraft i hjertets sammentrekninger
 • kardiogen
  som stammer fra hjertet
 • kardiologi
  læren om hjertet og dets sykdommer
 • kardiologisk
  hjerte-
 • kardiomegali
  forstørret hjerte
 • kardiomyopati
  syklige forandringer i hjertemuskelen
 • kardiopati
  hjertesykdom
 • kardiopulmonal
  hjertelunge-
 • kardioselektiv
  som virker spesielt på hjertet
 • kardiotokografi
  undersøkelse før og under fødselen der fosterets hjerteslag og livmorens sammentrekninger registreres, omtales ofte som CTG
 • kardiotoksisk
  som virker giftig eller skadelig på hjertet
 • kardiovaskulær
  som gjelder hjertet og blodårene, hjerte-kar
 • karies
  tannråte
 • kariøs
  tenner angrepet av tannråte
 • karokklusjon
  avstegning av blodåre som ved blodpropp eller embli
 • karotis
  halspulsåren
 • karotisstenose
  innsnevring i halspulsåren vanligvis pga. åreforkalkning
 • karpal
  håndledd
 • karpaltunnelsyndrom
  nervesmerter i hånden som skyldes trange forhold med klem på nerven (medianus) i håndleddet
 • karsinogen
  kreftfremkallende
 • karsinom
  kreftsvulst, brukes fortrinnsvis om kreftsvulster utgått fra epitelvev (hud, slimhinner eller kjertler)
 • karsinomatøs
  kreftaktig
 • karsinomatose
  kreftspredning til store deler av kroppen
 • karunkel
  kjøttaktig knute utgående fra slimhinnen, f.eks. ved munningen av urinrøret
 • karyotype
  kromosomsammensetning, arvemønstertype, f.eks. 45,X (Turners syndrom)
 • kasuistikk
  pasienteksempel, sykehistorie
 • kasus
  sykdomstilfelle
 • kasus-kontroll studie
  Dette er en observasjonsstudie hvor man sammenligner to grupper. Kasus-gruppen har en egenskap (vanligvis en sykdom eller tilstand) som ønskes undersøkt. Kontrollgruppen har ikke denne egenskapen, men er ellers mest mulig lik kasus-gruppen. På denne måten kan man identifisere risikofaktorer, årsaksfaktorer eller spesielle kjennetegnved den aktuelle sykdommen. Kasus-kontrollstudier er oftest retrospektive, det vil si tilbakeskuende, men kan også være prospektive, det vil si å følge de to gruppene framover i tid
 • katabolisme
  nedbryte/ nedbrytning av vev
 • katalysere
  påskynde, få en (kjemisk) prosess til å gå raskere
 • katar
  slimhinnebetennelse
 • katarakt
  grå stær, en øyesykdom som gir fordunkling av linsen i øyet
 • katarralia
  forkjølelsessymptomer
 • kataton
  mekanisk uro, ofte med gjentatte bevegelser eller fakter, forekommer særlig ved schizofreni
 • katekolamin
  Utgjøres av de to hormonene adrenalin og noradrenalin. De produseres i binyremargen. Disse hormonene spiller en viktig rolle i kontrollen av hvor raskt hjertet ditt slår, blodtrykket og kroppen sin reaksjon på stress eller akutte belastninger. Signaler fra hjernen stimulerer binyrene til å produsere disse hormonene.
 • kateter
  kateter, rørformet instrument til innførelse i hulrum
 • kateterisere
  innføre/ innføring av kateter (rør)
 • katteklorsykdom
  infeksjonssykdom med den gramnegative mikroben Bartonella henselae som overføres ved bitt eller kloring av katt. Tilstanden er ganske godartet, selvbegrensende, med lokal lymfeknutehevelse og ofte langvarig feber
 • kaudal
  nedadvendende
 • kausal
  forårsakende
 • kaustisk
  etsemiddel (basisk)
 • kauter
  kirurgisk instrument til å brenne med
 • kauterisere
  brenne/ brenning eller etse/ etsing for å ødelegge vev eller stanse blødning
 • kaverne
  hulrom som skyldes sykdom, særlig brukt ved tuberkulose
 • kavernøs
  med hulrom
 • kavitet
  fordypning, hulrom
 • Kawasakis syndrom
  betennelse i veggen på pulsårer, medfører feber, øyekatar, utslett, forstørrede lymfeknuter, munnhuleforandringer, forandringer på hender og føtter
 • kefalgi
  hodepine
 • keilitt
  betennelse på eller i leppa
 • keilose
  tørre, oppsprukne lepper, særlig i munnvikene
 • keloid
  godartet arrsvulst i huden
 • keratin
  hornstoff i huden. Utgjør hovedbestanddelen i cellene i hud, hår og negler.
 • keratinisering
  danning av hornsubstans i huden, forhorning av huden
 • keratitt
  betennelse i hornhinnen
 • keratokonjunktivitt
  betennelse i hornhinnen og den ytterste bindehinnen til øyet
 • keratokonus
  kjegleaktig fremdriving av hornhinnen, "spissing" av hornhinnen
 • keratolyse
  oppbløting og oppløsing av hudens hornlag
 • keratolytikum
  legemiddel som pålegges eller påsmøres huden og oppløser eller oppbløter hornlaget
 • keratopati
  hornhinnesykdom eller skade som ikke er betennelse; avvik på hornhinnens utseende
 • ketoacidose
  syreopphopning i urin og blod, særlig ved diabetes koma
 • ketonuri
  ketoner i urinen, uttrykk for dårlig regulert diabetes, dvs. svært høyt blodsukker
 • kinetisk
  bevegelses-
 • kjemoprofylakse
  forebygging av sykdom ved at vedkommende bruker et legemiddel eller kjemisk stoff
 • kjemoreseptor
  et føleorgan som registrerer bestemte kjemiske emner og endringer i deres konsentrasjon
 • kjemotaksis
  bevegelse av mikrobe eller celle mot eller bort fra et sted, skyldes et kjemisk stoff som vanligvis skilles ut av en bakterie
 • kjernetemperatur
  temperaturen i hjernen, brysthulen, bukhulen og blodet. Ved febermåling ønsker man at resultatet skal være så nært kjernetemperaturen som mulig
 • klimakterium
  overgangsalder
 • kliniker
  betegner vanligvis en lege som arbeider med pasienter, kan også brukes som fellesnavn om helsepersonell som arbeider med pasienter
 • klinisk
  pasientrettet
 • klinisk signifikant
  Et resultat fra en studie som er viktig for pasientene. Det skilles mellom statistisk og klinisk signifikant (viktig). Et resultat kan godt være statistisk signifikant, men har liten klinisk interesse (er uviktig sett fra pasientens perspektiv)
 • klynge-randomisert forsøk
  et studieopplegg der en gruppe deltakere (pasienter) fordeles (randomiseres) til den samme behandlingen. F.eks. alle på samme sykehus, samme skole, samme landsby får den sammen behandlingen. Dette er en potensiell feilkilde ved et forsøk ("unit of analysis error")
 • KLL
  kronisk lymfatisk leukemi
 • klonus
  raske og livlige rykninger i en muskelgruppe, kan oppstå ved utløsning av reflekser
 • KMI
  kroppsmasseindeks (vekt/høyde x høyde (i meter))
 • KML
  kronisk myelogen leukemi
 • koagel
  blodlever, blodklump
 • koagulase
  f.eks. koagulase positiv, betegnelse på en time stafylokokk-bakterier som utskiller et stoff, koagulase, som gjør bakteriene ekstra sykdomsfremkallende
 • koagulasjon
  levring av blodet, tilstopping av blodet
 • koagulasjonsfaktor
  når blodet levrer seg, koagulerer, skjer det som et resultat av at en rekke faktorer (koagulasjonsfaktorer) utløser en serie med reaksjoner som til slutt fører til blodlevring
 • koagulasjonstid
  den tiden det tar før en bestemt blodprøve levrer seg
 • koagulere
  det at blodet levrer seg
 • koagulopati
  forstyrrelse i blodets evne til å levre seg
 • koarktasjon
  forsnevring av blodåre, medfødt
 • koarktasjon av aorta
  forsnevring av en del av hovedpulsåren (aorta), som oftest i brystdelen av åren
 • kognitiv
  som har med tenkning, oppfattelse, hukommelse å gjøre; som dreier seg om vår "fornuft"
 • kohort
  En gruppe individer med samme karakteristika
 • kohortstudie
  Et ikke-eksperimentelt studiedesign der man følger en gruppe mennesker (en kohort) over tid og ser hvordan ulike hendelser varierer i gruppen. Denne variasjonen i hendelser kan så granskes i forhold til risikofaktorer som f.eks. røyking - er det økt forekomst av en bestemt hendelse blant røkere sammenlignet med ikke-røkere? En kohort studie utført fremover (prospektivt) i tid er vanligvis mer pålitelig enn en studie utført bakover i tid (retrospektivt)
 • koilonyki
  deformitet, skjeforming av neglene
 • koitus
  samleie
 • koklea
  sneglehuset i det indre øret
 • kolitt
  tykktarmsbetennelse
 • koksalgi
  smerter i hofteleddet
 • koksartrose
  slitasjegikt i hofteleddet
 • koksitt
  leddbetennelse i hofteleddet
 • koksygektomi
  fjerning av halebeinet
 • koksygodyni
  smerter i halebeinet
 • koksyks
  halebeinet
 • kolangiografi
  røntgenundersøkelse av leveren og galleveiene
 • kolangiom
  svulst i gallegangen
 • kolangiopankreatikografi
  røntgenundersøkelse av gallegang og utførselsgang til bukspyttkjertelen etter at et bøyelig rør (skop) er ført ned til gallegangsåpningen i tolvfingertarmen, kontrast sprøytes inn gjennom åpningen
 • kolangitt
  betennelse i gallegangen
 • kolecystektomere
  fjerne galleblæren
 • kolecystektomi
  fjerning av galleblæren
 • kolecystitt
  betennelse i galleblæren
 • kolecystolitiasis
  stein i galleblæren, gir gallesteinssmerter om steinene sperrer for utløpet av galleblæren
 • koledochus
  gallegangen
 • koledokolitiasis
  stein i gallegangen
 • kolektomere
  fjerne tykktarmen
 • kolektomi
  fjerning av tykktarmen
 • kolelitiasis
  gallestein
 • kolestase
  tilstopping eller blokkering av gallegangen med påfølgende galleopphopning i leveren
 • kolesteatom
  forandring ved trommehinnen ved kronisk mellomørebetennelse
 • kolesterol
  fettstoff. Nødvendig byggestein i kroppens strukturer, men et for høyt nivå er forbundet med økt risiko for avleiringer i blodkar og hjerte-/karsykdom
 • kolikk
  takvise smerter
 • kolinerg
  nerveender som skiller ut acetylkolin når et nervesignal overføres til en ny nerve, betyr at nervene tilhører det kolinerge system, dvs. parasympatikus
 • kollagen
  protein som er en viktig bestanddel i bindevev (alt vev utenfor cellene)
 • kollagenose
  samlenavn på ulike sykdommer som er karakterisert ved forandringer i bindevevet
 • kollaps
  sammenbrudd
 • kollateral
  blodåre som går parallelt med en annen åre, et sideløp
 • kollateralkretsløp
  ny blodforsyning som oppstår ved at små årer utvides og overtar funksjonen til en tiltetnet pulsåre
 • kolloid
  geléaktig
 • kolon
  tykktarm
 • kolonflora
  mikroorganismene som holder til i tykktarmen. Som regel blir ordet brukt om bakteriestammene som normalt befinner seg her, og som lever i symbiose med tykktarmen
 • koloproktektomi
  fjerning av tykktarm og endetarm
 • kolorektal
  vedrører tykktarm og endetarm
 • kolorektalkreft
  kreft i tykktarm og endetarm
 • kolostomi
  kunstig åpning fra tykktarmen og ut gjennom bukveggen
 • kolpitt
  skjedekatar
 • kolposkop
  kikkertinstrument som føres inn i skjeden for å granske mikroskopiske forandringer på livmorhalsen og livmortappen
 • KOLS
  kronisk obstruktiv lungesykdom, kronisk lungesykdom som er preget av trange luftrør/bronkier
 • koma
  dyp bevisstløshet
 • komatøs
  i dyp bevistløshet
 • komedon
  hvit eller svart "hudorm", tilstoppet talgkjertel, ses særlig ved akne
 • kommensal
  snylter
 • komminutt
  sundslått, knust (om bein)
 • kommissur
  sammenføyning mellom to bein, f.eks. i skallen
 • kommunikant
  tverrgående vene som forbinder to vener, en ytre og en mere sentralt, f.eks. i leggen
 • komorbid
  samtidig annen sykdom
 • komorbiditet
  annen samtidig sykdom
 • komparativ
  sammenliknende
 • komparent
  slektning, kjenning
 • komparentopplysninger
  informasjon om sykdomsbilde, sykdomsutvikling, ev. hendelsesforløpet ved skader, - gitt av en person som kjenner pasienten
 • kompartmentsyndrom
  muskellosjesyndrom
 • kompatibel
  forlikelig
 • kompatibilitet
  som samsvarer
 • kompensasjon
  som oppveies av noe annet
 • kompetitiv
  konkurrerende
 • kompleks
  sammensatt
 • komplement
  et stoff i blodet som er nødvendig for at et antistoff skal klare å uskadeliggjøre et antigen
 • komplementær
  supplerende
 • komponent
  bestanddel
 • kompresjonsbrudd
  beinbrudd som innebærer at beinet er trykket sammen, klemt sammen. Et typisk eksempel er kompresjonsbrudd i en ryggvirvel.
 • kompresjonsfraktur
  beinbrudd der beinet er trykket sammen, gjelder vanligvis beinbrudd i ryggvirvlene
 • kompulsjon
  tvangshandling(er)
 • kondritt
  betennelse i brusk
 • kondrolyse
  ødeleggelse av brusk, brusknekrose
 • kondromalasi
  oppmykning av brusk, skader på brusk, f.eks. på undersiden av patella
 • konduksjon
  ledning
 • kondyl
  avrundet fremspring på et bein, brukes oftest om bein ved albuen og kneleddet
 • kondylom
  kjønnsvorter, vorteaktig utvekst på kjønnsdeler pga. virus
 • konfidensintervall
  (CI) 95% konfidensintervallet for en studie vil inneholde 95% av resultatene fra studier med samme størrelse og design i den samme befolkningen (populasjonen). Litt forenklet sier man at den "sanne" effekten av en behandling har en 95% sjanse for å havne innenfor konfidensintervallet. Et bredt konfidensintervall forteller at det er stor usikkerhet om resultatet. Et snevert konfidensintervall forteller at resultatet er presist, det er stor sikkerhet om resultatet.
 • konfunderende variabel
  En variabel sies å være konfunderende når den er assosiert med både effektvariabelen og en forklaringsvariabel
 • konfusjon
  forvirring
 • kongenital
  medfødt
 • kongestiv
  økt blodtilførsel til organ, stuvning, opphopning
 • konisasjon
  kileoperasjon
 • konisering
  fjerning av en konisk vevsbit. Brukes som regel som betegnelse på et inngrep på livmorhalsen (ved alvorlige celleforandringer) hvor en liten bit av denne fjernes
 • konjugasjon
  befrugtningsform hos f.eks. bakterier
 • konjugert
  forent, korresponderende
 • konjunktiva
  øyets bindehinne, den ytterste slimhinnen som kler innsiden av øyelokkene og øyeeplet frem til hornhinnen
 • konjunktivitt
  betennelse i øyets bindehinne, den ytterste øyehinnen (kler innsiden av øyelokk og det hvite av øyeeplet)
 • konkomitans
  ledsagtende, uadskillelig samvær
 • konkordans
  samsvar
 • konkrement
  stein, forsteining
 • konsensus
  enighet
 • konsepsjon
  befruktning
 • konservere
  bevare/ bevaring
 • konstitusjon
  en persons kroppslige og sjelelige støpning/bygning
 • konstitusjonell
  nedarvet
 • konstrigere
  sammensnøre, innsnevre, tilstramme
 • konstriksjon
  sammensnøring, innsnevring, tilstramming
 • konstriktiv
  sammensnørende
 • konsultasjon
  råd, møte mellom lege og pasient
 • kontagiøs
  smittsom
 • kontaktdermatitt
  eksem som skyldes direkte kontakt med et stoff som utløser utslettet
 • kontakteksem
  hudreaksjon, eksem, som utløses av man har kommet i direkte kontakt med et giftstoff eller et stoff man reagerer allergisk på
 • kontaminasjon
  smitten
 • kontaminere
  smitte/smitting, forurenset med smittestoff
 • kontinuerlig
  vedvarende
 • kontrahere
  trekke sammen/ sammentrekning
 • kontraindikasjon
  forhold som taler imot et inngrep eller en behandling
 • kontraksjon
  sammentrekning
 • kontraksjonsevne
  sammentrekningsevne
 • kontraktil
  som har evnen til å trekke seg sammen
 • kontraktilitet
  evnen til å trekke seg sammen
 • kontraktur
  manglende bevegelighet, ledd som har tilstivnet, skyldes skrumpning av leddkapsel, sener, muskler
 • kontralateral
  som gjelder motsatt side
 • kontrast
  stoff som gir skygge ved røntgenfotografering
 • kontrastmiddel
  stoff som gir skygge ved røntgenfotografering
 • kontusjon
  stump vevsskade
 • konvensjonell
  alminnelig
 • konversjon
  omdannelse
 • konvulsjon
  krampe
 • koordinasjon
  samordning, det harmoniske samspill mellom f.eks. muskler ved utførelse av bevegelser
 • koordinere
  samordne/ samordning
 • kopiøs
  rikelig
 • koprografi
  skrevne obskøniteter
 • koprolali
  obskøne ord eller setninger, banning
 • kopropraksi
  obskøne gester
 • korea
  se chorea
 • kornea
  hornhinnen
 • korneal
  som har med hornhinnen å gjøre
 • korntang
  gripetang med riflete gripeflater
 • koroiditt
  betennelse i øyets årehinne
 • koronar
  som har med kransårene å gjøre, pulsårene utenpå hjertet som forsyner hjertemuskelen med blod
 • koronarangiografi
  kontrastundersøkelse av hjertets pulsårer (utenpå hjertet)
 • koronarangioplastikk
  inngrep der trange eller blokkerte pulsårer utenpå hjertet blokkes opp via et kateter som føres opp via blodårer
 • koronararterie
  pulsåre utenpå hjertet som forsyner et bestemt område av hjertet med oksygenrikt blod
 • koronaremboli
  blodpropp i en koronararterie, en av hjertets pulsårer som er ansvarlig for blodforsyningen til et bestemt område av hjertet
 • koronarinsuffisiens
  nedsatt blodstrøm i koronararterie, dvs. en av hjertets pulsårer; medfører oksygenmangel til hjertemuskelen og gir angina pectoris eller hjerteinfarkt
 • koronarsklerose
  åreforkalking i hjertets pulsårer, koronararteriene
 • koronarspasme
  forbigående innsnevring i hjertets blodårer, medfører nedsatt blodtilførsel (oksygentilførsel) til hjertemuskulaturen
 • koronarstenose
  innsnevring eller total blokkering av en av hjertets pulsårer, en koronararterie, som følge av åreforkalking (arteriosklerose)
 • koronarsykdom
  hjertesykdom pga. nedsatt blodforsyning gjennom hjertets pulsårer (koronararteriene); gir oksygenmangel til hjertemuskelen og medfører angina pectoris og/eller hjerteinfarkt
 • koronarsyndrom
  Akutt koronarsyndrom er en fellesbetegnelse på ustabil angina pectoris og hjerteinfarkt
 • koronartrombose
  tilstopping av en av hjertets pulsårer, en koronararterie, pga. av en blodlevring (trombose) som dannes på stedet
 • korpus
  kropp
 • korpuskel
  liten gjenstand, korn
 • korreksjon
  justering, oppretting
 • korrelasjon
  innbyrdes forhold
 • korrespondere
  som henger sammen med
 • korrosiv
  etsende
 • korsbånd
  sterke leddbånd inne i kneleddet
 • korteks
  bark, brukes f.eeks. om hjernebark
 • kortikal
  bark - f.eks. det ytre harde laget på et bein; ev. som har med hjernebark eller binyrebark å gjøre
 • kortikoid
  binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner
 • kortikosteroid
  binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner. Det skilles mellom tre hovedtyper kortikosteroider: Mineralkortikoider, som kontrollerer konsentrasjonen og balansen av ulike kjemikalier i kroppen din. De hindrer blant annet at for mye natrium og vann tapes i urinen. Glukokortikoidene, som har en rekke oppgaver. En er å bidra til å omdanne karbohydrater som stivelse, til energikilden glykogen i leveren din. De har også en sentral rolle i kroppens forsvarsverk mot betennelser. Kjønnshormoner består av mannlige hormoner som kalles androgener (testosteron) og kvinnelige hormoner som kalles østrogen og progesteron. Disse hormonene påvirker kjønnsmodningen og kjønnsdriften.
 • kortikotropin
  ACTH. Er et hormon som skilles ut av hypofysen. Det stimulerer og styrer produksjonen av hormoner i binyrene.
 • kortisol
  det viktigste kortisonet, dannes i binyrebarken og produksjonen stimuleres av ACTH
 • kortison
  binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner
 • kostafraktur
  brudd i ribbein
 • kostalbue
  nedre ribbenskant, nedre kant av brystkassen
 • kostokondral
  overgangen mellom den beinede og bruskete delen av ribbeina på fremsiden av brystet
 • kranial
  som gjelder hodeskallen
 • kraniocefali
  skjevskallethet. Kan oppstå hos spedbarn som nokså konstant ligger med hodet vridd i en bestemt retning.
 • kraniosynostose
  for tidlig lukning av hjerneskallens sømmer (suturer)
 • kraniotabes
  oppmykning av hele eller deler av issebena i skallen, som regel et tegn på rakitt
 • kraniotomere
  lage hull på hodeskallen
 • kraniotomi
  lage hull på hodeskallen
 • kranium
  hodeskalle
 • kranofacial synostose
  for tidlig lukning av skallens sømmer samt endringer i mellomansiktets vekst i fosterstadiet
 • kreatinin
  nedbrytningsstoff som kan måles i blodet, er en følsom prøve for nyrefunksjon
 • krepitasjon
  knitring, f.eks. når beinpiper i et beinbrudd gnisser mot hverandre, eller betegnelse på en fremmedlyd som kan høres over lungene gjennom stetoskop - uttrykk for væskeblærer i lungene
 • kribriform
  silliknende, med mange små hull
 • kriterium
  krav, betingelse
 • kromogranin A
  et protein som kan isoleres fra hormonproduserende celler, måles i utredningen av hormonproduserende svulster
 • kromosom
  bærere av arveanlegg (gener) inne i cellekjernen
 • kronisk
  vedvarende sykdomstilstand
 • kronotrop
  legemidler som reduserer (negativ kronotropi) eller øker (positiv kronotropi) hjertefrekvensen, senker pulsen
 • kronotrop virkning
  påvirkning av tiden eller hastigheten for en muskelkontraksjon, brukes bl.a. om legemidler som påvirker hjerterytmen
 • kroppsmasseindeks
  faktor som er forholdet mellom vekt i kg og høyden i meter i 2. potens
 • krummerik
  penis som bøyer seg ved ereksjon
 • krupp
  betennelse i nedre del av svelget der slimhinnen hovner opp og kan skape pusteproblemer, gir karakteristisk gjøende hoste
 • kryokirurgi
  kirurgisk inngrep som baserer seg på nedfrysing av vevet med flytende nitrogen (ca. - 170C)
 • kryopresipitat
  utfelling av emne etter nedkjøling av en oppløsning
 • kryoterapi
  behandling basert på frysing, frysebehandling
 • kryptogen
  ukjent opphav
 • kryptorkisme
  fravær av en eller begge testiklene i pungen
 • krysningsfenomen
  vene som delvis klemmes igjen der den krysses av en arterie, kan ses i øyebunnen ved høyt blodtrykk
 • kryssallergi
  allergi overfor ulike stoffer som minner om hverandre; reagerer du på det ene stoffet, så reagerer du også på det andre
 • kryssimmunitet
  motstandsdyktighet overfor bakterie som minner om bakterie man tidligere har vært smittet med
 • krystalluri
  krystaller i urinen
 • kubital
  i albuen
 • kumulasjon
  opphoping
 • kumulativ
  totalsum
 • kunnskapsnivå
  NKNKNK I forskning: Kvaliteten på forskning bestemmes bla.a. ved å vurdere forskningsmodellen som benyttes. Forskning på nivå 1a er av høyeste kvalitet, mens forskning av dårligste kvalitet regnes til nivå 4
 • kurativ
  helbredende
 • kurvatur
  bue, bøyg
 • Kussmaul respirasjon
  Langsom, påfallende dyp innpusting etterfulgt av en kort og hurtig utpusting. Tilstanden ses først og fremst ved diabeteskoma.
 • kutan
  hud-
 • kvadriplegi
  lammelse av alle fire lemmene
 • kvalitativ
  som har med kvalitet å gjøre
 • kvantitativ
  som har med mengde å gjøre
 • kvartær
  fjerde, dannet av fire
 • kyfose
  pukkel på ryggen, økt krumming av ryggen (jfr."krumrygget")
 • kyfoskoliose
  ryggskjevhet både i planet foran/bak og i sideplanet
 • kynner
  smårier i siste del av svangerskapet
 • labia major
  de store kjønnsleppene
 • labia minor
  de små kjønnsleppene
 • labial
  som har med lepper å gjøre
 • labil
  ustabil
 • labyrintitt
  betennelse i labyrinten, likevektsorganet i det indre øret
 • lacrimal
  tåre-
 • LADA
  "latent autoimmune diabetes of the adult", undergruppe av type 1 diabetes
 • lakrimal
  som har med tårer å gjøre
 • laksantia
  avføringsmiddel
 • lakserende
  avførende
 • laktase
  stoff (enzym) som spalter melkesukker slik at det kan tas opp i blodet fra tarmen
 • laktasjon
  melkeproduksjon, amming
 • laktat
  melkesyre, kan måles i blodet
 • laktose
  melkesukker
 • laktoseintoleranse
  reaksjon på inntak av melk som skyldes at tarmen har for lite av det stoffet (enzymet laktase) som skal bryte ned melkesukkeret, gir bl.a. mageplager
 • laktulose
  avføringsmiddel som består av et disakkarid (sukker)
 • lamina
  tynn plate
 • laminektomi
  operasjonsmetode der man fjerner en del av en ryggvirvel for å gi bedre plass til ryggmargen
 • Langerhans
  Paul Langerhans (1847-88) oppdaget de "Langerhanske" øyer i bukspyttkjertelen og de Langerhanske celler som kan være opphav til histiocytose (de to celletypene har ingenting med hverandre å gjøre)
 • lanugo
  dunhår, fjon, mykt hår som dannes på kroppen til fosteret i fra 4. til 9. fostermåned. Lanugohårene forsvinner vanligvis i løpet av det første leveåret.
 • laparocentese
  innstikk med nål gjennom bukveggen med formål å tappe ut væske fra buken
 • laparoskopi
  innsyn i bukhulen ved at et tynt rør med belysning føres gjennom bukveggen, gass blåses inn for å "blåse opp" buken og øke oversiktligheten
 • laparotomi
  kirurgisk inngrep gjennom bukveggen og inn i buken
 • lapis
  etsende middel, sølvnitrat
 • laryngeal
  som gjelder strupen
 • laryngektomere
  fjerne strupen med stemmebåndene, kreftoperasjon
 • laryngektomi
  operasjon der man fjerner strupen med stemmebåndene, kreftoperasjon
 • laryngitt
  betennelse i slimhinnen i strupen; hos barn krupp, kan gi pustevansker og gjøende hoste
 • laryngoskop
  instrument til å se ned i strupen med
 • laryngostomi
  operasjon der det lages et hull inn til luftrøret gjennom huden
 • laryngotrakeal
  som gjelder strupen og luftrøret
 • larynks
  strupen
 • larynksspasme
  sammentrekning av luftrøret i området for stemmebåndene, blokkering av luftrøret
 • larynx
  strupen
 • laserasjon
  rift, sundriving
 • LASIK
  (laser in situ keratomileusis) er den dominerende operasjonsmetoden for brytningsfeil i øyet, f.eks. nærsynthet
 • latenstid
  tiden fra stimulering til det skjer noe, ventetid
 • lateral
  til siden
 • lateralisere
  bevege mot siden
 • lavage
  vasking eller skylling ved å helle inn væske i f.eks. endetarmen eller magesekken
 • lavement
  vasking eller skylling ved å helle inn væske i f.eks. endetarmen eller magesekken
 • lavvirulent
  redusert infeksjonsrisiko
 • laxans
  avføringsmiddel
 • LCH
  Langerhans celle histiocytose
 • LCT
  "long chain triglycerides", lange fettsyrer
 • LD
  laktat dehydrogenase, et stoff som skilles ut ved vevsskade, kan måles, brukes bl.a. i diagnostikken av hjerteinfarkt
 • LDL-kolesterol
  low density lipoprotein, det "ugunstige" kolesterolet, høye verdier betyr økt risiko for hjertekarsykdom
 • LE
  lungeemboli
 • leddleppe
  Leppe av fiberbrusk i leddhinna langs kanten av ei leddflate
 • lederbar
  sårbar, lar seg lett skade
 • Lehrmittes tegn
  opplevelse av elektrisk støt nedover ryggkanalen ved bøyning i nakken
 • leiomyom
  godartet svulst utgående fra glatt muskulatur, f.eks. i livmoren (heter da myom)
 • leiomyosarkom
  ondartet svulst utgående fra glatt muskulatur
 • lentigo
  fregne
 • lentikulær
  linseformet/hørende til øjets linse
 • lepra
  spedalskhet
 • leptosom
  høy, slank (tynn)
 • lesjon
  skade
 • letal
  dødelig
 • letalitet
  dødelighet
 • letargi
  apati, søvnlignende sløvhetstilstand
 • letargisk
  apatiske, sløve
 • leukemi
  blodkreft, ondartet sykdomsgruppe med utilstrekkelig modning av visse elementer i det hvite blodbildet
 • leukemoid
  leukemoid reaksjon, blodbilde som ligner på leukemi ved infeksjonssykdom
 • leukocytisk
  tilhørende de hvite blodlegemer
 • leukocytose
  økt antall hvite blodlegemer
 • leukocytt
  hvitt blodlegeme
 • leukokori
  hvit pupille
 • leukopeni
  nedsatt antall hvite blodlegemer
 • leukoplaki
  hvite, permanente flekker på slimhinnene
 • levercirrhose
  skrumplever
 • LH
  luteiniserende hormon (LH), kjønnshormon fra hypofysen som er med og styrer menstruasjonscyklus gjennom å påvirke produksjonen av østrogen og progesteron i eggstokker og binyrer.
 • LHL
  Landsforeningen for hjerte- og lungesyke
 • libido
  kjønnsdrift
 • lichenisering
  hudfortykkelse som følge av betennelse forårsaket av vedvarende kløe og irritasjon av huden, f.eks. ved nevrodermatitt
 • lien
  milten
 • lienal
  som har med milten å gjøre
 • lig.
  ligamentum, leddbånd
 • ligament
  leddbånd
 • ligamentum
  leddbånd
 • ligatur
  avsnøring av blodårer, betegner også tråden som brukes til dette
 • ligere
  snøre av, lukke et blodkar ved å knyte det igjen
 • ligering
  avsnøring, avstenging av et blodkar ved å knyte det igjen med en tråd
 • liggesår
  sår som skyldes langvarig trykk mot et hudområde over et beinfremspring
 • likelihood ratio
  Ratio av sannsynligheten for at et individ i en gitt populasjon (f.eks. med en bestemt sykdom) har et bestemt testresultat versus sannsynligheten for at et individ uten den aktuelle sykdommen har det samme prøveresultatet
 • likvoré
  Lekkasje av cerebrospinalvæske, oftest til nesen, men noen ganger til øret
 • limbisk
  rand-
 • limbus
  kant, brem, rand. Eks. lumbus corneae - grensen mellom hornhinnen og bindehinnen/senehinnen
 • lineær
  rett
 • lingua
  tungen
 • lingual
  som har med tungen å gjøre
 • liniment
  flytende legemiddel til utvortes bruk
 • lipase
  fettspaltende enzym
 • lipid
  fettstoff
 • lipodystrofi
  medfødt eller ervervet forstyrrelse karakterisert ved enten fullstendig eller delvis mangel på fettvev (lipoatrofi)
 • lipom
  godartet svulst utgående fra fettvev
 • lipoprotein
  fett- og proteinforbindelser
 • liquor
  væske, ev. mikstur (som legemiddel)
 • litotomi
  operasjon for å fjerne en stein
 • litotripsi
  steinknusing
 • livedo
  total eller flekkvis blåfarging av huden
 • LMWH
  low molekular weight heparin
 • lobektomi
  fjerning av en lapp, f.eks. en lungelapp eller leverlapp
 • lobotomi
  gjennomskjæring av det hvite hjernevevet i pannelappen, behandlingsmåte i psykiatrien
 • lobus
  lapp, f.eks. en del av lungen eller leveren
 • loci
  områder, flertall av locus
 • locus
  område
 • logoped
  behandler av talefeil
 • logopedi
  behandling av talefeil
 • lokomotorisk
  som har sammenheng med kroppens bevegelsesapparat
 • lordose
  ryggsvai
 • LPK
  leukocyttpartikkelkonsentrasjon, uttrykk for antall hvite blodlegemer (leukocytter) i blodet
 • LR
  "likelihood ratio". LR+ uttrykker odds for at en gitt test (eller nivå av en test) forekommer hos en pasient med (i forhold til en pasient uten) den aktuelle tilstanden. LR- uttrykker odds for at en gitt test (eller nivå av en test) forekommer hos en pasient uten den aktuelle tilstanden.
 • lues
  syfilis
 • luetisk
  syfilitisk
 • luftemboli
  luftbobler i blodet
 • luksasjon
  ute av ledd
 • lumbago
  vondt i nedre del av ryggen
 • lumbal
  i lenderyggen
 • lumbalcolumna
  lenderyggen
 • lumbalkolumna
  lenderyggen
 • lumbalpunksjon
  innstikk i ryggmargsrommet gjennom huden og mellom to virvler i lenderyggen, enten for å ta ut spinalvæske eller for å sette bedøvelse
 • lumbosakral
  som gjelder lenderygg og korsrygg
 • lumen
  det innvendige hulrommet i rør eller rørformede dannelser, f.eks. i blodåre eller i tarm
 • lungeemboli
  blodpropp i lungene
 • lungeinfarkt
  område av lungene som har mistet blodforsyningen pga. blodpropp
 • lungeinfiltrat
  fortetning i lungen
 • lungeødem
  kritisk utslag av akutt hjertesvikt der væske siver ut i lungevevet og "drukner" lungene
 • lunula
  er den hvite bueformede opasiteten ved den indre enden av neglen
 • luteal
  som har med den gule flekken i eggstokkene å gjøre
 • luteiniserende
  luteiniserende hormon (LH), kjønnshormon fra hypofysen som er med og styrer menstruasjonscyklus
 • luxatio
  ute av ledd
 • lymfadenitt
  betennelse i lymfekjertel
 • lymfadenopati
  sykdom i lymfeknutene, betegner ofte lymfeknuteforstørrelser ved infeksjoner og kreftsykdom
 • lymfangitt
  betennelse i lymfeåre
 • lymfatisk
  som har med lymfevevet å gjøre
 • lymfatisk leukemi
  blodkreft som skriver seg fra lymfeceller (lymfoblaster)
 • lymfocytisk
  tilhørende lymfocytter (en type hvite blodlegemer)
 • lymfocytt
  hvit blodcelle, utgjør 20-50% av alle de hvite blodcellene, er særlig virksomme ved kroniske infeksjoner
 • lymfødem
  hevelse i en arm eller et ben pga. blokkering av lymfeveiene slik at væske og lymfe hoper seg opp
 • lymfogen
  som gjelder lymfeårer og lymfevev
 • lymfom
  ondartet svulst som har sitt utspring i lymfevev
 • lymfosarkom
  vondartet svulst utgående fra lymfevev
 • lyse
  oppløsning
 • lytisk
  oppløsende
 • macerasjon
  fuktig oppløsning av vev (evt. foster)
 • macula
  flekk (utslett), macula retinae = den gule flekken på netthinnen - stedet for det skarpeste synet
 • maculopapuløs
  utslett preget av flekker som ofte er litt hevede over hudflaten
 • MADRS
  spørreskjema til å bedømme grad av depresjon
 • makel
  flekk (utslett)
 • makrocytose
  tilstand der de røde blodcellene er forstørret
 • makrocytt
  forstørret rød blodcelle
 • makrofag
  cellegruppe som har stor evne til å ta opp i seg, sluke, skadelige stoffer som bakterier, syke celler, svulstceller
 • makroglossi
  stor tunge
 • makrolid
  en gruppe antibiotika som omfatter erytromycin, spiramycin, klaritromycin, azitromycin - og som særlig brukes ved luftveisinfeksjoner
 • makroskopisk
  som kan ses med det blotte øye, eks. makroskopisk hematuri, blod i urinen som ses med det blotte øye
 • makula
  flekk
 • makuladegenerasjon
  som regel aldersforandringer med skade på netthinnen i det området av netthinnen som har størst tetthet av "synsceller". Den hyppigste årsaken til blindhet.
 • makulopati
  forstadier til aldersavhengig makuladegenerasjon. Pasienten har normalt syn, og tilstanden diagnostiseres ved påvisning av sentrale øyebunnsforandringer
 • makuløs
  flekkete
 • malabsorpsjon
  nedsatt opptak av næringsstoffer fra tarmen
 • malasi
  oppløsning
 • malformasjon
  misdannelse
 • malign
  ondartet
 • malignitet
  grad av ondartethet
 • Malingering
  Bevisst sykdomssimulering
 • malleol
  ankelknoke
 • Mallet
  egentlig Mallet finger, dropfinger, ytterleddet på en finger lar seg ikke strekke ut fordi senen har løsnet fra det ytre beinet i fingeren og har ofte revet med seg en liten bit av beinet
 • malleus
  ørebein som er festet til trommehinnen, hammeren
 • malnutrisjon
  feilernæring
 • malokklusjon
  feil sammenbitt (tennene)
 • malposisjon
  feilstilling
 • malrotasjon
  feil vridning
 • MALT
  mucosa-associated lymphoid tissue, er en spesiell form for lymfom (lymfeknutekreft)
 • mamillarlinje
  en tenkt, loddrett linje gjennom brystvorten
 • mamillen
  brystvorten
 • mamma
  brystet
 • mammaplastikk
  operasjon der formen på brystene endres
 • mammografi
  røntgenundersøkelse av brystkjertelen
 • mandibel
  underkjeven
 • mandibula
  underkjeven
 • mandrin
  stiv tråd som føres inn i et kateter for å gjøre det stivt når en stikker gjennom huden eller fører kateteret innover i en blodåre, fjernes når kateteret er på plass
 • mane
  om morgenen
 • mani
  unormal oppstemthet og uro
 • manifest
  tydelig
 • manifestasjon
  tegn
 • manifestere
  markere, vise
 • manipulasjon
  påvirkning ved å så splid, brukes også som betegnelse på behandling av ryggen med grep og rykk
 • manisk
  unormalt oppstemt
 • manometer
  trykkmåler
 • manometri
  trykkmåling
 • mansjett
  gummiballong inne i en tøylomme som det blåses luft inn i, brukes bl.a. ved blodtrykksmåling for å klemme rundt armen, ev. for å klemme av blodforsyningen
 • MAO
  monoaminooksidase, et enzym som bryter ned signalstoffer som adrenalin, noradrenalin, dopamin og andre katekolaminer; hemming av MAO har gunstig effekt på depresjon
 • MAOH
  irreversible hemmere av MAO-A og MAO-B (monoaminoksidase)
 • Marevan
  blodfortynnende middel
 • marginal
  på grensen; marginal effekt = liten effekt
 • margo
  kant
 • marisk
  hudlapp ved endetarmsåpningen, rest etter en hemoroide
 • marsupialisering
  operasjonsmetode der et hulrom (cyste) åpnes vidt og kantene sys fast til huden, tarmslimhinnen eller annen overflate
 • maserasjon
  oppløsning av huden, f.eks. i forbindelse av oppbløting av huden
 • maserere
  gjøre bløt, oppløse; f.eks. oppløsning av huden hvis den er lenge i vann
 • mastalgi
  smerter i brystet (brystkjertelen)
 • mastcelle
  stor kornholdig celle, som finnes i store mengder i bindevev og granulasjonsvev, skiller ut histamin som påvirker nærliggende blodårer
 • mastektomi
  fjerning av brystet
 • mastikasjon
  tygging
 • mastitt
  brystkjertelbetennelse
 • mastodyni
  smerter i brystkjertlene
 • mastoiditt
  betennelse i de små luftfyldte hulrom i knoklen bak øret
 • materie
  puss, verk
 • maternal
  som har med moren å gjøre
 • matur
  moden
 • maturasjon
  modning
 • matvareintoleranse
  unormal reaksjon på matvare
 • matvareprovokasjon
  test på om en unormal reaksjon på mat skyldes en bestemt matvare; etter forutgående diett utsettes vedkommende for et matslag som kan være årsaken til plagene
 • maxilla
  overkjeven; kinnbeinet
 • maxillaris
  vedrørende overkjeven
 • maxillær
  som har med overkjeven å gjøre
 • MBD
  "minimal brain dysfunction", betegnes i dag for hyperkinetiske forstyrrelser (hos barn)
 • MCP
  metakarpofalangealledd, det innerste fingerleddet
 • MCT
  "medium chain triglycerides", mellomlange fettsyrer
 • MCTD
  mixed connective-tissue disease
 • meatus
  åpning
 • medial
  nærmest midten
 • median
  den verdien da det er like mange verdier som er høyere og lavere
 • medianplan
  midtplanet
 • medianverdi
  den midterste verdien
 • mediastinal
  i fremre, midtre del av brysthulen
 • mediastinoskopi
  undersøkelse der man via halsgropen fører et bøyelig rør (endoskop) med lyskilde gjennom huden og ned i hulrommet bak brystbeinet. Gjennom skopet kan man inspisere området og ta prøver av lymfeknuter (f.eks. se etter tegn til spredning fra kreftsvulst).
 • mediastinum
  fremre, midtre del av brysthulen bak brystbeinet
 • mediator
  stoff som videreformidler en nerveimpuls eller som frigjøres ved allergiske reaksjoner
 • medikamentelle eksantemer
  utslett som skyldes reaksjon på et legemiddel
 • medikamentelt eksantem
  utslett som skyldes reaksjon på et legemiddel
 • medikamentresistens
  medikament som ikke virker, f.eks. antibiotika som ikke virker mot bestemte typer baketerier - de har utviklet resistens
 • medioklavikulærlinje
  den loddrette linjen man tenker seg ned fra midtre del av kragebeinet
 • medulla
  marg
 • medullær
  som har med margen å gjøre
 • megacolon
  betydelig utspilt tykktarm
 • megakolon
  betydelig utspilt tykktarm
 • megaloblast
  stort, umodent forstadie til de røde blodlegemer i den røde knoglemarv
 • megalomani
  stormannsgalskap, uvanlig høye tanker om seg selv
 • mekonium
  den første mørke, slimete avføringen til et nyfødt barn
 • mekoniumileus
  tilstopping av tynntarmen med mekonium (den første avføringen til et nyfødt barn)
 • melanin
  svart fargestoff som finnes bl.a. i huden
 • melankoli
  tungsinn, dyp depresjon
 • melanom
  ondartet pigmentert svulst i huden eller i øyet
 • melanose
  mørkpigmentering av huden
 • melanosis
  melanosis coli, mørkfarging av slimhinnen i tykktarmen
 • melatonin
  hormon som deltar i kontrollen av søvnen
 • melena
  blodig, tjæreliknende avføring - uttrykk for blødning i øvre del av magetarmkanalen
 • melkeproteinallergi
  allergisk reaksjon på melk
 • melkeproteinintoleranse
  unormal reaksjon på melk
 • membran
  hinne
 • membranøs
  hinneliknende
 • MEN
  multippel endokrin neoplasi, en type arvelig sykdom der pasientene utvikler flere ulike godartede og eventuelt ondartede svulster utgående fra hormonkjertler (endokrine kjertler)
 • menarche
  den første menstruasjon, dvs. når, hvor gammel
 • menarke
  den første menstruasjon, dvs. når, hvor gammel
 • meningeal
  som gjelder hjernehinnene
 • meningeom
  svulst utgående fra hjernehinnene, oftest godartet
 • meningisme
  plager og tegn på irritasjon av hjernehinnene, bl.a. hodepine og stiv nakke
 • meningitt
  hjernehinnebetennelse
 • menisk
  halvmåneformede bruskskiver i kneleddet
 • meniskruptur
  revnet, skadet menisk (bruskskive) i kneleddet
 • menometroragi
  sterke blødninger fra livmoren både under menstruasjonen og mellom menstruasjonene
 • menopause
  opphør av kvinnens menstruasjon
 • menoragi
  kraftige menstruasjonsblødninger med normale intervaller
 • menorragi
  kraftig menstruasjonsblødning
 • mental
  som gjelder sinnet
 • mesenterial
  angående tarmkrøset, bindevev som hefter fast tarm og andre bukorgan til bakre bukvegg
 • mesenterialtrombose
  blodpropp eller blodlevring i blodårer i tarmkrøset
 • mesenterie
  tarmkrøset, bindevev som hefter fast tarm og andre bukorgan til bakre bukvegg
 • mesenteriell
  angående tarmkrøset, bindevev som hefter fast tarm og andre bukorgan til bakre bukvegg
 • mesenteriell vaskulær okklusjon
  blodpropp i en blodåre som går til eller fra (arterie eller vene) en del av tarmen
 • mesh
  engelsk betegnelse på nett som brukes til å forsterke bukveggen ved brokkoperasjoner
 • mesial
  som vender mot midten, gjelder omtale av tenner
 • mesoteliom
  ondartet svulst utgående fra mesotelvev i bukhinne, brysthinne, hjertehinne; opptrer oftere hos personer som har vært utsatt for asbest
 • MET
  metabolic equivalent - forholdet mellom stoffskiftet under fysisk aktivitet og hvilestoffskiftet. Dvs. 1 MET tilsvarer stoffskiftet i hvile.
 • metaanalyse
  en samleanalyse av flere/mange studier som har gransket det samme, gir grunnlag for mer bestemte konklusjoner
 • metabolisering
  nedbryting eller omsetting av et stoff eller av mat
 • metabolisme
  stoffskifte, nedbryting av mat som omsettes til energi eller nedbryting av et legemiddel
 • metabolitt
  stoffskifteprodukt, f.eks. av et legemiddel
 • metabolsk
  som har med stoffskiftet/ forbrenningen å gjøre
 • metafyse
  den utvidede delen på endene av en rørknokkel
 • metakarp
  bena (5) i mellomhånden, dvs. bena som forbinder håndleddet med fingrene
 • metakarpal
  som gjelder mellomhånden eller mellomhåndsbein
 • metakarpofalangeal
  m. ledd, grunnleddene til fingrene
 • metakron
  I forbindelse med kreftdiagnostikk: Kreftknute (ikke metastase, men samme type kreft) oppstått mer enn 6 måneder etter at den opprinnelige kreftknuten ble oppdaget (jmf. synkron -). OBS manglende konsensus om definisjonen.
 • metamorfose
  omdanning
 • metanol
  tresprit, forgiftning med dette vil skade synet og kunne gi blindhet
 • metaplasi
  omdannelse av et vev til et annet nært beslegtet vev
 • metastase
  spredning av kreftceller til områder utenfor svulsten, kreftceller er ført dit via lymfebaner eller via blodet
 • metastatisk
  som gjelder spredning av kreftsvulst
 • metatarsal
  mellomfoten
 • metatarsus
  mellomfoten
 • meteorisme
  luftutspiling av tarmene
 • methemoglobinemi
  tilstedeværelse av jernholdig rødt fargestoff i blodet (medfører blåfarging)
 • metningsdose
  stor startdose av et legemiddel
 • metromenoragi
  sterke blødninger fra livmoren både under menstruasjonen og mellom menstruasjonene
 • metroragi
  blødning utenfor menstruasjonsperioden
 • metrorragi
  uregelmessige og hyppige blødninger
 • metylmalonat
  en indikator på vitamin B12 mangel
 • MGUS
  monoklonal gammopati av usikker betydning
 • mic
  "minimum inhibitory concentration", den minste konsentrasjonen av et antibiotikum som stanser veksten av bakterier
 • micelle
  samling av fettmolekyler
 • migrans
  som vandrer
 • migrasjon
  forflytning
 • migrene
  ofte arvelig, ensidig hodepine med ev. synsforstyrrelse, kvalme og/eller oppkast
 • mikroalbuminuri
  påvisning av små mengder albumin (et lite protein) i urinen, kan være tegn på tidlig nyreskade ved insulintrengende diabetes
 • mikroaneurisme
  små utposninger på blodkar, ses mest typisk i øyenbunnen ved diabetes
 • mikroangiopati
  fortykkelse av karveggene (basalmembranen) til hårrørsårer (kapillærer) ved diabetes eller immunsykdommer
 • mikrobe
  som regel bakterie, organisme som kun kan ses i mikroskop, mikroorganisme
 • mikrobiologi
  læren og vitenskapen om mikroorganismer
 • mikrobiologisk
  om mikroskopisk synlige, levende vesener
 • mikrocytt
  abnormt liten blodcelle
 • mikrogram
  mikrogram, en milliontedel av et gram
 • mikrokimerisme
  det at hemapoietiske celler eller T-celler fra foster i tidligere svangerskap holder seg i beinmargen hos en kvinne, kan gi opphav til en autoimmun sykdom
 • mikronisere
  redusere til pulver
 • mikroorganisme
  mikrobe, organisme som kun kan ses i mikroskop
 • mikrosirkulasjon
  blodstrømmen i de minste blodkarene
 • mikroskopi
  undersøkelse med mikroskop
 • mikroskopisk
  kun synlig i mikroskop
 • mikrosomal
  som tilhører mikrosomer (små, sterkt fargede korn i celleslimen)
 • mikrosporum
  soppart som angriper hud eller hår
 • mikrovillus
  børstesøm (på tarmslimhinnen)
 • miksjon
  vannlating
 • mikstur
  flytende blanding av et legemiddel for nedsvelging
 • miliaria
  hevelse i svettekjertlene
 • miliær
  småprikkete
 • miliærtuberkulose
  spredning av tuberkulose ut i kroppen
 • miltruptur
  sprukken milt
 • mineralisering
  avleiring av kalksalter
 • mineralkortikoid
  binyrebarkhormon med virkning på saltstoffskiftet
 • minimalisere
  forminske
 • minor
  mindre
 • minuttvolum
  mengde blod som hjertet pumper per minutt
 • miose
  sammensnøret, dvs. liten pupille
 • miotikum
  legemiddel som får pupillen til å trekke seg sammen
 • miotisk
  liten pupille
 • miscibel
  blandbar
 • mitella
  fatle
 • mitokondrie
  ørsmå korn i cellen utenfor kjernen (i cytoplasmaet) som er sete for cellens energiproduksjon
 • mitose
  den alminnelige celledeling
 • mitralinsuffisiens
  lekkasje med tilbakestrømming av blod i hjerteklaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer
 • mitralklaff
  hjerteklaffene mellom venstre forkammer og venstre hjertekammer
 • mitralstenose
  innsnevring av hjerteklaffen mellom venstre forkammer og hjertekammer
 • MMA
  metylmalonat, en indikator på vitamin B12 mangel
 • MMR
  "morbilli, mumps and rubella", vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder
 • MMS
  "mini mental status", skjema som brukes til å teste ut om en person er dement
 • MNS
  et gensystem
 • mobilisering
  gjøre bevegelig
 • mobilitet
  bevegelighet, førlighet
 • modifisere
  justere, endre, tilpasse
 • MODY
  "maturity onset diabetes of the young"
 • molar
  jeksel
 • molluscum
  virusinfeksjon som gir utslett med små, runde knuter som er inntrukne på midten ("navle")
 • monartritt
  betennelse i ett ledd
 • monitorering
  overvåkning
 • monoartikulær
  i et ledd
 • monocytt
  type hvit blodcelle
 • monoklonal
  som kommer fra én opphavscelle
 • monoklonal gammopati
  vekst av en gruppe (klon) plasmaceller som gir økt produksjon av ensartede proteiner (monoklonale)
 • mononukleose
  infeksjon i blodet forårsaket av et virus; gir halssmerter, høy feber, hovne lymfeknuter på halsen
 • monospot
  test på mononukleose (kyssesyke)
 • monoterapi
  behandling hvor kun et legemiddel anvendes
 • mons pubis
  venusberget, det fremspringende området like ovenfor kjønnsorganene som er dekket med kjønnshår, ligger over skambeinet
 • morbiditet
  sykelighet
 • morbilli
  meslinger
 • morbilliform
  meslingeliknende
 • morbus
  sykdom
 • morfea
  hudflekker som opptrer ved spedalskhet (lepra). Det er avgrensede, fortykkede og harde hudflekker.
 • morfologi
  læren og vitenskapen om form og oppbygning av kroppen og organer
 • moribund
  døende
 • mors
  dødsfall
 • mortalitet
  dødelighet
 • motilitet
  evnen til å utføre vilkårlige bevegelser
 • motorikk
  muskelbevegelser og muskelaktivitet
 • motornevron
  nerveceller som formidler signaler ut til bevegelsesapparatet, dreier seg som regel om nerveceller i fremre del av ryggmargen (forhornsceller)
 • MR
  magnetisk resonans, bildeundersøkelse i trommel
 • MRCP
  kolangiopankreatikografi med MR, dvs. MR-undersøkelse av gallegang og bukspyttkjertelgang
 • MRSA
  "meticillin resistant staphylococcus aureus", meticillinresistente gule stafylokokker
 • MRSE
  "meticillin resistent staphylococcus aureus", meticillinresistente hvite stafylokokker
 • MS
  multippel sklerose
 • mucin
  hovedbestanddelen i slim
 • mucinøs
  slimaktig
 • mucociliær
  som er knyttet til flimmerhår i slimhinnen
 • mucokutan
  som er knyttet til hud og slimhinner
 • mucolytisk
  slimløsende middel
 • mucopurulent
  blanding av slim og puss
 • mucosa
  slimhinne
 • mucus
  slim
 • multipara
  flergangsfødende
 • multipel
  mangfoldig
 • mural
  murale tromber, blodpropp som dannes inne i hjertet ved et hjerteinfarkt, denne kan løsne og følge blodstrømmen opp til hjernen hvor de kan forårsake hjerneslag
 • musculus ciliaris
  muskler rundt pupilleåpningen som endrer linsens fasong og dermed øyets brytningsevne
 • musculus sphincter pupillae
  muskel i regnbuehinnen som trekker pupillen sammen
 • muskelatrofi
  muskelsvinn
 • muskeldystrofi
  arvelige sykdommer som medfører muskelsvinn over tid
 • muskellosjesyndrom
  muskulaturen i legg og underarmer er delt inn i muskelgrupper med en tynn hinne (fascie) i mellom. Ved sterk belastning på muskulaturen vil den hovne opp litt. Fordi hinnen ikke gir etter så mye, kan blodsirkulasjonen i muskelgruppen hemmes og det oppstår smerter.
 • muskelrelaksantia
  muskelavslappende legemiddel
 • muskelrelaksasjon
  muskelavslapping
 • muskelrelaksere
  få muskulaturen til å slappe av, f.eks. ved et kirurgisk inngrep
 • muskelrelaxantia
  muskelavslappende legemiddel
 • muskelruptur
  avreven muskel eller muskelfibrer
 • muskeltonus
  muskelspenning
 • mutagen
  som endrer genene
 • mutant
  resultatet av endringer i arveanleggene
 • mutasjon
  varig endring i arveanleggene
 • mutilasjon
  lemlesting
 • mutilere
  lemleste, skade, ødelegge
 • mutisme
  psykisk betinget stumhet
 • myalgi
  muskelsmerte
 • myasteni
  muskelsvakhet som skyldes sykdom der impulsoverføringen fra nerve til muskel er hemmet
 • myastenia gravis
  autoimmun sykdom karakterisert med muskelsvakhet som skyldes sviktende impulsoverføring fra nerve til muskel. Årsaken er oftest dannelse av antistoffer mot acetylcholinreseptorene i den nevromuskulære overgangen
 • mycel
  sopptråder
 • mycose
  soppinfeksjon
 • mycotisk
  forårsaket av sopp
 • mydriasis
  utvidelse av pupillen
 • mydriatikum
  legemiddel som utvider pupillen
 • mydriatisk
  som utvider pupillen
 • myelin
  beskyttende "kappe" rundt nervetrådene
 • myelinisert
  nervetråder som er kledd med en isolerende "kappe"
 • myelinsuppresjon
  nedsættelse i nervemarvsaktiviteten, medfører reduktion i antallet af de røde og hvide blodplader
 • myelitt
  betennelse i ryggmargen
 • myelocele
  ryggmargsbrokk
 • myelodysplastisk syndrom
  sykdom i beinmargen som fører til lav blodprosent (anemi), lavt antall hvite blodceller og få blodplater, og en rekke andre forandringer
 • myelofibrose
  beinmarg som er erstattet med bindevev
 • myelogen
  som skriver seg fra beinmargen
 • myelogen leukemi
  blodkreft som skriver seg fra beinmargsceller
 • myelografi
  røntgenundersøkelse av ryggmargen etter innsprøyting av kontrast
 • myeloid
  som skriver seg fra ryggmargen
 • myelom
  ondartet svulst i beinmargen, ofte mange slike svulster (multiple myelomer)
 • myeloma
  ondartet svulst i beinmargen, ofte mange slike svulster (multiple myelomer)
 • myelomatose
  kreftliknende vekst av plasmaceller i beinmargen
 • myelopati
  sykelige endringer i ryggmargen
 • myeloproliferasjon
  formering av blodceller i beinmargen
 • myeloproliferativ
  økt produksjon i den røde beinmargen, i eller utenfor beinvevet
 • myelosuppressiv
  marghemmende
 • myelotoksisk
  ødeleggende for ryggmargen
 • myiasis
  foreligger når mennesker eller dyr angripes av fluelarver som ernærer seg på levende eller dødt kroppsvev
 • mykobakterium
  bakterieart som vokser med forgreninger
 • mykologi
  læren om sopp
 • mykoplasma
  små bakterier som mangler cellevegg ("kappe" som finnes rundt de fleste bakterier)
 • mykose
  sopp
 • mykotisk
  forårsaket av sopp
 • myksødem
  deigaktig hevelse i huden som følge av svikt i skjoldbruskkjertelen
 • myocard
  hjertemuskelen
 • myocarditt
  hjertemuskelbetennelse, forandringer i hjertets muskelvev av infeksiøs, toksisk eller ukjent årsak
 • myogen
  som kommer fra musklene
 • myokard
  hjertemuskelen
 • myokardhypertrofi
  fortykket hjertemuskulatur, et uttrykk for økt belastning på hjertet
 • myokardinfarkt
  hjerteinfarkt
 • myokardiskemi
  smerter i brystet som skyldes nedsatt blodtilførsel (oksygentilførsel) til hjertemuskulaturen
 • myokarditt
  hjertemuskelbetennelse, forandringer i hjertets muskelvev av infeksiøs, toksisk eller ukjent årsak
 • myoklonus
  ufrivillige muskelrykninger
 • myom
  svulst av muskelvev, muskelknuter, som oftest av glatt muskulatur, eks. i livmoren
 • myomatøs
  knudrete som ved muskelknuter (myomer)
 • myometrium
  muskellaget i livmorveggen
 • myop
  nærsynt
 • myopati
  muskellidelse
 • myopi
  nærsynthet
 • myose
  muskelknute, ømt og opphovnet område av en muskel
 • myositt
  muskelbetennelse
 • myotomi
  spalting av muskel, det skjæres et snitt i en muskel
 • myotoni
  muskelspenning, muskelkrampe
 • myringitt
  betennelse i trommehinnen
 • myringoplastikk
  reparasjon av en skadet trommehinne
 • myringotomi
  stikke hull på trommehinnen. F.eks. som ledd i innsetting av dren (øretube) i trommehinnen hos småbarn med vedvarende væske i mellomøret (serøs otitt)
 • n
  Exception loading term list: Reference to undeclared entity 'nbsp'. Line 851, position 20.
 • obduksjon
  likåpning, gransking av liket
 • obesitas
  fedme
 • obliterasjon
  tiltetting, blokkering
 • obsesjon
  tvangstanke(r)
 • obsessiv-kompulsiv
  nervøs lidelse karakterisert ved tvangstanker og tvangshandlinger
 • obstetrikk
  læren og vitenskapen om svangerskap og fødselshjelp
 • obstetrisk
  som vedrører fødselshjelp
 • obstipasjon
  forstoppelse
 • obstruere
  bli trang, stenge av eller igjen, blokkere
 • obstruksjon
  tilstopping, hindring
 • obstruktiv
  som skyldes innsnevring
 • occiput
  bakhode
 • occlusjon
  avstenging
 • occult
  skjult, f.eks. okkult blod, ikke synlig blod
 • OCD
  obsessiv kompulsiv forstyrrelse, tvangslidelse
 • odontologi
  læren og vitenskapen om tenner og håndtering av tennenes sykdommer
 • odynofagi
  svelgesmerter
 • odør
  lukt (stinkende)
 • oedema
  ødem, opphovning, væskeopphopning
 • oftalmologi
  læren og vitenskapen om øyet og dets sykdommer
 • oftalmoplegi
  lammelse av øyemuskler
 • oftalmoskop
  instrument til å lyse og dermed kunne se inn på øyets netthinne, øyebunnen
 • oftalmoskopi
  undersøkelse der man lyser og ser inn i øyet og inspiserer netthinnen
 • OHSS
  ovariell hyperstimulerings syndrom
 • okkludere
  stenge av
 • okklusal
  som gjelder tennenes tyggeflate
 • okklusiv
  dekkende, tettende, f.eks. om en bandasje
 • okklusjon
  avstenging
 • okklusjonsbehandling
  behandling under tildekking av huden, f.eks. ved psoriasis kan det påsmurte området dekkes med plast for å øke virkningen av hudmedisinen
 • okklusjonsikterus
  gulsott som skyldes at gallegangen er tett, f.eks. av en gallestein eller en svulst
 • okkult
  skjult, f.eks. okkult blod, ikke synlig blod
 • Oksetenner
  Et større vertikalt hulrom i tennene, med blant annet nervevev og økt tendens til rotinfeksjoner. Ses blant annet ved Klinefelters syndrom
 • oksydere
  forbrenne
 • okular
  linsen i et mikroskop som er nærmest øyet
 • okulogyr
  krampaktige sirkelbevegelser av øyet
 • okulogyre
  krampeliknende låsning av øyet i en viss posisjon, ofte vendt oppover
 • okulær
  som har med synet eller øynene å gjøre
 • olecranon
  del av albuebeinet, den delen som kjennes på baksiden av albuen
 • olecranonbursitt
  betennelse i slimposen som ligger over beinet på baksiden av albuen
 • olfaktorisk
  som har med luktesans å gjøre
 • oligodaktyli
  for få fingre
 • oligofren
  evneveik
 • oligomenoré
  sparsom menstruasjon med ofte lange perioder mellom blødningene
 • oligospermi
  for få sædceller i sæden
 • oliguri
  nedsatt urinproduksjon
 • oment
  del av bukhinnen som inneholder blodårer og nerver som forsyner og er festet til magetarmkanalen
 • ominøs
  illevarslende, dårlig
 • onkogen
  kreftfremkallende gen (arvestoff)
 • onkolog
  spesialist på kreftbehandling
 • onkologi
  læren om svulster og deres behandling
 • onkologisk
  som har med kreftbehandling å gjøre
 • onkolytisk
  angående oppløsning av svulstvev
 • onkose
  celledød der cellemembranen destrueres og det oppstår en sekundær inflammatorisk reaksjon
 • onykogryfose
  svært tykk negl, ofte som følge av neglesopp
 • onykolyse
  Løsning av negl fra neglesengen, løsningen starter typisk langs sidene av neglen eller i enden av den (distalt). Ses ved bl.a psoriasis, infeksjoner (særlig sopp) eller traumer.
 • Onykomadese
  At neglen løsner innenfra (proksimalt - ved negleroten). Skyldes trolig en midlertidig svikt i nydannelsen av negl. Ses f.eks. ved hånd, fot og munnsykdom.
 • onykomykose
  soppinfeksjon i negl
 • ooforektomere
  fjerne eggestokk
 • ooforektomi
  fjerning av eggstokk
 • opak
  ugjennomsiktig, grumsete
 • operasjonalisering
  Innebærer å gjøre et begrep eller fenomen målbart slik at man bedre kan vurdere omfang, kompleksitet, effekt av endringer
 • ophtalmologisk
  angående øyet og dets sykdommer
 • ophthalmologi
  læren og vitenskapen om øyet og dets sykdommer
 • opiat
  morfin, kodein og liknende stoffer som er utvunnet av opium
 • opioid
  samlenavn for naturlige og syntetiske stoffer med morfinliknende virkning
 • opistotonus
  krampaktig bakoverbøyning av kroppen
 • opium
  plantesaft fra opiumsvalmuen
 • oppfylning
  beskriver ofte et funn i bukhulen. Det dreier seg om en avgrenset endring i vevets konsistens som følge av en svulst, en masse av et eller annet slag, en hevelse. Det kan også være en væskeansamling.
 • opportunistisk
  infeksjoner som oppstår fordi immunforsvaret er svekket, skyldes ofte bakterier som normalt er harmløse
 • oppresjon
  følelse av trykk og press i øvre del av magen og brystet
 • opsonisering
  Markering av en bakterie (eller annen celle) for at den skal "spises" (fagocyteres) av kroppens infeksjonsforsvar (makrofager). Markeringen skjer når et antistoff binder seg til et antigen
 • optikk
  som har med syn, lys å gjøre; ev. beskrivelse av lyskilde i instrument, f.eks. i et endoskop
 • optikusatrofi
  svinn av nervevev i synsnerven, gir blindhet
 • optikusnevritt
  betennelse i synsnerven, kan gi blindhet
 • optimal
  ideell
 • optisk
  som har med lys, lysbrytning og syn å gjøre
 • optisk koherens tomografi
  Metode for monitorering og diagnostikk av øyelidelser (glaukom) som gir høyoppløselige tverrsnittsbilder av biologisk vev. Undersøkelsen brukes også til å kartlegge aksonal og nevronal skade ved blant annet optikusnevritt og MS
 • OR
  odds ratio. Et mål for behandlingseffekt. Det er odds for at en hendelse skal skje i eksperimentgruppen uttrykt som en andel av odds for at en hendelse skal skje i kontrollgruppen. Jo nærmere OR er til 1, jo mindre forskjell i effekt er det mellom eksperimentintervensjonen og kontrollintervensjonen
 • oral
  som har med munnen å gjøre
 • orbita
  øyehulen
 • orbital
  som har med øyenhulen å gjøre
 • orchitt
  testikkelbetennelse
 • organisk
  som skyldes noe kroppslig
 • origo
  utgangssted
 • orkidektomere
  fjerne testikkel
 • orkidektomi
  fjerning av testikkel
 • orkidopeksi
  operasjon for ikke nedsunken testikkel der testikkelen dras ned og festes til veggen i pungen
 • orofacial
  munn- og ansikt-
 • orofarynks
  munndelen av svelget
 • orthodromisk
  Nerveimpulser som beveger seg i tiltenkt retning gjennom nervefiber
 • ortodonti
  tannregulering
 • ortoped
  beinkirurg
 • ortopedi
  læren om bein, beinskader, beinsykdommer og deres behandling
 • ortopedisk
  som har med bein å gjøre
 • ortopne
  tungpustet liggende men ikke sittende
 • ortose
  skinne, støtte, korsett som brukes for å støtte opp ledd og bein
 • ortostatisk
  lavt blodtrykk i stående stilling
 • os
  bein (latin)
 • OSAHS
  obstruktivt søvnapné-hypopné syndrom
 • osmolalitet
  osmotisk konsentrasjon, antall grammolekyler oppløst stoff pr.
 • osmolaritet
  mål for konsentrasjonen av molekyler og ioner i en løsning, f. eks i kroppsvæsker. (antall mol oppløst stoff pr.liter)
 • osmotisk
  angående osmose, dvs. passasjen av et oppløsningsmiddels vannmolekyler fra mindre til større konsentrasjon
 • ossifikasjon
  forbeining, kalknedslag
 • ossøs
  beinaktig
 • osteitt
  beinbetennelse
 • osteoartritt
  slitasjegikt
 • osteoartrose
  slitasjegikt
 • osteochondritt
  betennelse i brusken som dekker beinet
 • osteochondrose
  sykdom i vekstsonene i bein hos barn
 • osteodystrofi
  defekt beinstruktur
 • osteofytt
  en godartet benutvekst som dannes fra benhinnen. Kan være tegn på slitasjeforandringer i et ledd.
 • osteokondral
  som har med bein og brusk å gjøre
 • osteokondritt
  betennelse i brusken som dekker beinet
 • osteokondrose
  sykdom i vekstsonene i bein hos barn
 • osteolyse
  oppløsning av beinvev
 • osteomalaci
  tap av kalk med bevart beinmasse
 • osteomalasi
  tap av kalk med bevart beinmasse
 • osteomyelitt
  betennelse i beinvev
 • osteopeni
  mangel på bein
 • osteoporose
  beinskjørhet, redusert beinmasse
 • osteosyntese
  beinbrudd som opereres og festes sammen med tråd, skruer, plater etc.
 • osteotomi
  utskjæring av et beinstykke
 • ostium
  åpning, munning
 • otalgi
  øresmerter
 • otitis
  øregangsbetennelse
 • otitt
  ørebetennelse
 • otoakustiske
  en avansert hørselstest som baserer seg på at et friskt øre sender ut lyder som kan registreres i øregangen med en liten mikrofon, såkalt otoakustiske emisjoner (OAE). OAE er følsom for små forandringer i hørselen og derfor velegnet til overvåking og til screeningundersøkelser av nyfødte
 • otogen
  som skriver seg fra øret
 • otorinolaryngologi
  læren om ørets, nesens og strupens sykdommer
 • otorrhoea
  utflod fra øret, som regel av puss
 • otoré
  utflod fra øret, som regel av puss
 • otosalpingitt
  betennelse og tiltetting av øretrompeten (kanalen fra mellomøret til bakre del av nesen)
 • otosclerosis
  kronisk ørelidelse med tiltakende døvhet fordi stigbøylen (et øreben) festner til det indre øret
 • otosklerose
  kronisk ørelidelse med tiltakende døvhet fordi stigbøylen (et øreben) festner til det indre øret
 • otoskop
  instrument med lyskilde som gjør det mulig å se innover i øregangen og studere trommehinnen
 • ototoksisk
  skadelig, giftig for øret
 • ovarial
  som har med eggstokkene å gjøre
 • ovarialcyste
  væskefylt blære på eggstokken
 • ovarialkreft
  kreft i eggstokken
 • ovarialtumor
  svulst på eggstokken
 • ovariektomere
  fjerne eggstokk
 • ovariektomi
  fjerning av eggstokk
 • ovarietorsjon
  vridning, rotasjon av eggstokken med tilhørende blodårer, kan gi avklemming av blodårene og vevsdød
 • ovariopeksi
  operasjon der eggstokken festes til bukveggen
 • ovariosalpingektomi
  fjerning av eggstokk og eggleder
 • ovariotomi
  innsnitt i eggstokk
 • ovarium
  eggstokk
 • overpronere
  en feilstilling eller vridning i foten der innsiden av foten er rotert mere nedover, "du går på innsiden av foten", plattfothet
 • ovulasjon
  eggløsning
 • ovulasjonssykel
  eggløsningsrytmen, perioden fra en eggløsning frem til neste eggløsning
 • ovum
  egg eller eggcelle
 • oxytocin
  middel som fremmer fødselen
 • p-verdi
  Sannsynligheten for at en påvist forskjell kan ha oppstått ved ren tilfeldighet eller sjanse når man antar at det i virkeligheten ikke er noen forskjell mellom effektene (f.eks. av to behandlinger eller to faktorer). Hvis sannsynligheten f.eks. er lavere enn 0,05, sier man ofte at resultatet er statistisk signifikant. Dvs. man oppfatter det som så usannsynlig at resultatet har oppstått ved ren slump, at man konstaterer at det er en forskjell mellom behandlingene eller faktorene.
 • pacemaker
  elektrisk apparat som opprettholder hjerterytmen
 • PAIVS
  pulmonal atresi med intakt ventrikkelseptum, medfødt hjertefeil
 • Pakygyri
  uvanlig misdannelse med unormalt tykke og uformelige hjernevindinger. Knyttet til utviklingsfeil i hjernen
 • palatal
  som har med gangen å gjøre
 • palatum
  ganen
 • palilali
  gjentakelse av siste ord eller stavelse
 • palliativ
  lindrende (middel)
 • pallilali
  gjentakelse av ord
 • palmar
  som gjelder håndflaten
 • palmarerytem
  rødt utslett i håndflatene
 • palpasjon
  undersøkelse der legen tar på, kjenner på med sine hender
 • palpebra
  øyelokk
 • palpebra inferior
  nedre øyelokk
 • palpebra superior
  øvre øyelokk
 • palpebral
  øjenlågs-
 • palpere
  ta på, kjenne på, en del av den fysiske undersøkelsen av en pasient
 • palpitasjon
  hjertebank
 • panaritium
  neglrotsbetennelse
 • panartrose
  slitasjeforandringer i mange ledd
 • pancreas
  bukspyttkjertelen
 • pancreatitt
  betennelse i bukspyttkjertelen
 • pancytopeni
  redusert antall av alle blodcellene
 • pandemi
  epidemi som omfatter en hel verdensdel eller hele verden
 • pankreas
  bukspyttkjertelen
 • pankreatisk
  som har med bukspyttkjertelen å gjøre
 • pankreatitt
  betennelse i bukspyttkjertelen
 • panniculitt
  betennelse i fettvevet under huden
 • pannikulitt
  betennelse i underhudsfettet, flere typer finnes
 • pannus
  karrikt bindevev som vokser som et teppe under epitelet på hornhinnen eller i leddhinnen i et ledd (fortykket leddhinne. På øyet ses det som en flik som vokser innover hornhinnen
 • panoftalmitt
  betennelse i alle lag av øyet
 • pansinusitt
  betennelse i alle bihulene
 • pansystolisk
  som høres gjennom hele systolen, dvs. den fasen når hjertet pumper blod ut i pulsåren
 • papel
  En papel er en liten, knuteformet fortykkelse i huden (opp til 1 cm i diameter) som hever seg fra underlaget. I motsetning til en cyste/vesikkel skal den ha fast innhold. Flere papler kan flyte sammen for å danne større fortykkete flater i huden.
 • papille
  området der synsnerven kommer inn i netthinnen, den "blinde" flekk
 • papilleødem
  hevelse i synsnerveknuten i øyenbunnen, uttrykk for økt trykk inne i hjernen
 • papillitt
  betennelse i synsnerven der den ses i øyet (papillen)
 • papillom
  godartet svulst som vokser ut fra en overflate, fingerlignende grenet vekst
 • papillær
  vorte-
 • papulovesikulær
  utslett med både små knuter (papler) og blærer (vesikler)
 • papuløs
  nuppete, med knopper, papelformet - beskrivelse av en type hudutslett
 • paracentese
  stikke hull på et hulrom for å tømme ut væske, f.eks. på trommehinnen
 • paracetamol
  mildt smertestillende legemiddel, finnes f.eks. i Paracet, Paracetamol
 • parafimose
  hevelse i forhuden (ballongaktig) når den er trukket tilbake, noe som gjør det vanskelig å skyve forhuden på plass igjen
 • paralyse
  total lammelse, ingen bevegelser i en arm eller bein, eller i en muskelgruppe
 • paralytisk
  som har med lammelse å gjøre
 • paralytisk ileus
  tarmen er lammet, ingen sammentrekninger i tarmen som følge av en eller annen underliggende sykdom, f.eks. betennelse i buken
 • parameter
  måleobjekt, en størrelse hvoraf andre størrelser afhænger
 • parametritt
  betennelse i vevet rundt de indre kvinnelige kjønnsorganer
 • parametrium
  opphengningsvevet til de indre kvinnelige kjønnsorganer
 • paranoia
  sinnsykdom med vrangforestillinger om at man blir forfulgt, at andre er ute etter en, at de andre er mot en
 • paranoid
  vrangforestilling om å være forfulgt, verden er mot en
 • paraparese
  lammelse eller svakhet i begge bena
 • paraplegi
  dobbeltsidig lammelse, f.eks. etter ryggmargsskade
 • parasentese
  stikke hull på et hulrom for å tømme ut væske, f.eks. på trommehinnen
 • parasitisk
  snylterisk
 • parasitt
  snylter som tar næring fra en annen skapning ved å leve på eller inne i denne
 • parasittologi
  læren om snyltere og sykdommer fremkalt av snyltere
 • parasternal
  ved siden av brystbeinet
 • parasympatikolytisk
  som hemmer det parasympatiske nervesystemet
 • parasympatikomimetisk
  som stimulerer det parasympatiske nervesystemet
 • parasympatiske nervesystem
  en del av det selvstyrende (autonome) nervesystemet som fremmer aktiviteten i tarmsystemet, får pupiller og luftrør til å trekke seg sammen, senker hjerteslagene, reduserer blodtrykket bl.a.
 • parathyreoidea
  biskjoldbruskkjertelen
 • paratyreoidea
  biskjoldbruskkjertelen
 • paratyreoideahormon
  hormon fra biskjoldbruskkjertelen. Deltar i kontrollen av kalsiummengden i blodet. Paratyreoideahormonet sammen med vitamin D hever kalsiumnivået på flere måter. Ved å øke opptaket av kalsium fra maten i tarmen, ved å begrense utskillelsen av kalsium i urinen og ved å fremme frigivingen av kalsium fra beinvev.
 • paratyreoidektomere
  fjerne biskjoldbruskkjertel
 • paratyreoidektomi
  fjerning av biskjoldbruskkjertel
 • paravenøs
  ved en vene
 • paravertebral
  langs med eller langs etter ryggsøylen
 • parenkym
  det vevet i et organ som utfører organets hovedfunksjoner, eks. lungevevet (lungeparenkymet)
 • parenkymatøs
  som gjelder det vevet i et organ som utfører organets hovedfunksjoner
 • parenteral
  utenfor fordøyelseskanalen, brukes som betegnelse på næringstilførsel direkte i blod, muskulatur, beinmarg etc.
 • parese
  en lettere lammelse med noe bevart muskelkraft
 • parestesi
  unormal følelse fra et område, f.eks. prikkende, stikkende, brennende, dovenhets-følelse
 • parietal
  som tilhører en vegg
 • Parinauds okuloglandulære syndrom
  en kombinasjon av granolomatøs konjunktivitt i ett øye og hovne lymfeknuter foran øyet på samme side. Ses av og til ved katteklorfeber
 • Parinauds syndrom
  evnen til å vende øynene oppover er lammet uten tap av samsyn, kan finnes ved svulst eller skade i midthjernen
 • paritet
  antall fødte barn
 • parkinsonisme
  tegn på Parkinsons sykdom: langsomme, hakkete bevegelser; skjelvinger; maskeansikt; trippende, fremoverlenet gange
 • Parkinsons sykdom
  sykdom som skyldes aldersforandringer i hjerne, de mest typiske trekkene er vedvarende skjelvinger (tremor), stivhet i bevegelsene og manglende ansiktsmimikk
 • parodontal
  ved siden av eller rundt en tann eller tennene
 • parodontitt
  betennelse i vevet rundt en tann
 • paroksysmal
  anfallsvis
 • paroksysme
  anfall
 • paronychium
  sidefolden på hver "langside" av neglen
 • paronyki
  neglebetennelse, neglerotsbetennelse, betennelse i vevet rundt neglekanten; infeksjon i bløtvevet rundt en fingernegl
 • paronykion
  betennelse under og omkring negl
 • parotitt
  betennelse i hovedspyttkjertelen foran øret
 • pars
  del
 • partus
  fødsel
 • pasientbundet
  skal bare brukes av en pasient, ikke deles med andre
 • patella
  kneskålen
 • patellaluksasjon
  kneskålen ute av stilling, glir ut til siden
 • patellarefleks
  slag mot knesenen nedenfor kneskålen utløser en sammentrekning i lårmuskelen slik at kneet strekker seg
 • patellatendinitt
  senebetennelse i kneets strekkesene som er festet til kneskålen
 • patergi
  sårdannelse i huden etter skader, f.eks. ved pyoderma gangrenosum
 • patergitest
  En test som kan påvise en form for overfølsomhet i huden. Positiv patergitest foreligger dersom en nål stikkes ned i huden og det på stikkstedet innen 48 timer dannes en rød, lett hevet flekk (papel) som er større enn 2 mm.
 • paternal
  som har med far å gjøre
 • patofysiologi
  læren om de endringer som inntrer i kroppens funksjoner (fysiologi) ved sykdom
 • patogen
  sykdomsfremkallende mikroorganisme
 • patogenese
  sykdomsutvikling, hvilke sykelige endringer oppstår
 • patogenetisk
  tilgrunnliggende årsak
 • patognomonisk
  typisk eller klassisk tegn på en bestemt sykdom
 • patologi
  læren om de sykelige forandringene i kroppen ved sykdom
 • patologisk
  sykelig, unormalt
 • PBC
  primær biliær cirrhose
 • PCA
  parietalcelle antistoff
 • PCI
  perkutan koronar intervensjon
 • PCO
  polycystisk ovariesyndrom
 • PCOS
  polycyklisk ovariesyndrom, en tilstand hos kvinner der produksjonen av mannlige hormoner er økt
 • PCR
  polymerase chain reaction, immunologisk analysemetode
 • PCT
  porfyria cutanea tarda
 • PDA
  patent ductus arteriosus; medfødt hjertefeil som skyldes åpenstående forbindelse fra lungekretsløpet til hovedpulsåren
 • PDE
  phosphodiesterase, et enzym i hjertemuskelen
 • PDE5-hemmere
  Fosfodiesterase-5-hemmere. En legemiddelgruppe som anvendes til behandling av ereksjonssvikt. Eks. sildenafil (Viagra)
 • PDT
  fotodynamisk behandling med spesiell, ikke-termisk, laser på øyeskader
 • pDXA
  perifer dobbel-energi absorpsjonsmetri. En metode for måling av beintetthet i underarmen.
 • PE
  parenteral ernæring, dvs. ernæring gitt direkte i blodet
 • peakflow
  den maksimale strømningshastighet på luften fra lungene målt under kraftig utpusting
 • pectus carinatum
  kyllingbryst, uvanlig utstående brystbein
 • pectus excavatum
  traktbryst, uvanlig innsunket brystbein
 • pediater
  spesialist på sykdommer hos barn
 • pediatri
  læren om sykdommer hos barn
 • pediatrisk
  som har med barn å gjøre
 • pediculose
  lus
 • pediculosis
  lus
 • pedikulose
  lus
 • PEF
  "peak expiratory flow", maksimale hastighet på luften som pustes ut
 • PEG
  perkutan endoskopisk gastrisk sonde, dvs. sonde for kunstig ernæring lagt gjennom huden og inn til magesekken
 • PEJ
  perkutan endoskopisk jejunal sonde, dvs. sonde for kunstig ernæring lagt gjennom huden og inn til tynntarmen
 • pellucid
  gjennomskinnelig
 • pelvimetri
  måling av bekkenet
 • pelvis
  bekkenet
 • Pemberton
  Pembertons manøver er en undersøkelse for å klargjøre om pustevansker skyldes mekanisk trykk mot luftrøret i halsen. Tungpusthet og økt blodfylde i venene forverres når armene løftes og hodet bøyes bakover eller snus.
 • pemfigoid
  godartet hudsykdom med blæredannelse
 • pemfigus
  alvorlig hudsykdom med blæredannelse
 • pemphigus
  alvorlig hudsykdom med blæredannelse
 • penetrans
  trenge gjennom
 • penetrasjon
  gjennomtrengning
 • penetrere
  trenge gjennom, trenge inn i
 • penicillin
  stor gruppe legemidler som ødelegger eller dreper bakterier, antibiotika
 • penicillinase
  bakterie som lager et enzym som ødelegger penicillins virkning
 • penicillinresistens
  mikrobe som kan motstå penicillin, penicillin virker ikke
 • penil
  som har med penis å gjøre
 • pepsin
  proteinspaltende enzym i magesekken
 • peptid
  bestanddeler i et protein
 • peptisk
  som angår fordøyelsen i magesekken
 • peptisk sår
  magesår
 • percentil
  inndeling av et tallmateriale i 100 like store deler (percentiler)
 • perforans
  gjennomtrengende
 • perforasjon
  gjennomtrenging, gjennomhulling
 • perforere
  trenge gjennom
 • perforerende
  som trenger gjennom
 • perfusjon
  gjennomblødning, gjennomrenning, gjennomspyling
 • perianal
  ved endetarmsåpningen
 • periarteritt
  betennelse i vevet rundt en arterie (pulsåre)
 • periartikulær
  rundt et ledd
 • periartritt
  betennelse i vevet omkring et ledd
 • peribronkial
  ved eller rundt en bronkie
 • pericardial
  som gjelder den ytre hjertehinnen (hjertesekken)
 • pericarditt
  betennelse i hjertesekken
 • peridural
  omkring den ytterste hjernehinnen
 • perifer
  ytre, vekk fra sentrum
 • perikardial
  som gjelder den ytre hjertehinnen (hjertesekken)
 • perikarditt
  betennelse i hjertesekken
 • perikolisk
  rundt tykktarmen
 • perimetri
  undersøkelse av synsfeltet
 • perinatal
  i dagene omkring fødselstidspunktet (før og etter)
 • perineal
  som gjelder området mellom endetarmsåpningen og de ytre kjønnsorganene
 • perinealruptur
  rift i vevet mellom endetarmsåpningen og de ytre kjønnsorganer, kan f.eks. oppstå ved en fødsel
 • perineum
  betegner området mellom ytre kjønnsorganer og bak til endetarmsåpningen
 • periodontal
  omkring tennene
 • periodontist
  tannlege med spesialutdannelse i tannløsningssykdommer
 • periodontitt
  betennelse i vevet rundt tennene
 • perioperativ
  om tiden fra innleggelse til utskrivning etter operasjon
 • perioral
  omkring munnen
 • periorbital
  omkring øyenhulen
 • periost
  benhinnen
 • perirektal
  rundt endetarmen
 • perirenal
  rundt nyren
 • peristaltikk
  tarmfunksjon, bølgebevegelser i veggen på fordøyelseskanalen som bidrar til å elte og flytte føden nedover i kanalen
 • peritendinitt
  betennelse i vevet rundt en sene
 • peritoneal
  som vedrører bukhinnen
 • peritonealdialyse
  rensing av avfallsstoffer ved nyresvikt, "rensevæske" føres inn i bukhulen gjennom kateter og suges ut igjen etter en stund, avfallsstoffer kan passere ut av blodbanen og over i "rensevæsken"
 • peritonealhule
  et hulrom i buken som er avgrenset av bukhinnen
 • peritoneum
  bukhinnen
 • peritonitt
  bukhinnebetennelse
 • peritonsillær abscess
  byll i vevet rundt en av mandlene (tonsille) i svelget
 • peritrokantær
  som gjelder vevet rundt beinframspringet (trokanter) der lårbeinet retter seg ut
 • periuretral
  i vevet rundt urinrøret
 • perivaskulær
  omkring kar
 • perkusjon
  del av legeundersøkelsen hvor legen banker/kakker mot kroppen for å skaffe informasjon om organene innenfor
 • perkutan
  gjennom huden
 • permanent
  varig
 • permeabilitet
  gjennomtrengelighet
 • perniciøs anemi
  nedsatt blodprosent pga. mangel på vitamin B12; kan gi nerveskader og psykiatriske lidelser
 • peroperativ
  under operasjon
 • peroral
  gjennom munnen
 • persepsjon
  oppfattelse
 • perseverasjon
  stadige gjentakelser i ord ev. i handling
 • persevererende
  som stadig gjentar seg selv
 • persistent
  vedvarende
 • persistere
  vedvare
 • perspirasjon
  svette
 • pertussis
  kikhoste
 • perversjon
  unormale, umoralske til dels motbydelige handlinger av seksuell art
 • pes
  fot
 • pessar
  prevensjonsmiddel eller støtte mot nedsunken livmor, ring som holder livmoren på plass, utstyrt med et sentralt seil skapes en fysisk barriære som hindrer sæd å komme opp i livmoren
 • PET
  positronemisjonstomografiske undersøkelser
 • petecchium
  punktformede blødninger i huden
 • petekkium
  punktformede blødninger i huden
 • petit mal
  små anfall av epilepsi (fallesyke), man er mentalt fraværende noen få sekunder (abscenser), kan forekomme med ulik hyppighet
 • PFAPA
  forkortelse for tilstanden periodisk feber-syndrom hos barn som er karakterisert ved følgende tegn: periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis (PFAPA)
 • PGV
  proksimal gastrisk vagotomi, dvs. avkutting av nerver til øvre del av magesekken - gir nedsatt syreproduksjon
 • pH
  mål for surhetsgrad
 • pharyngitt
  svelgkatar
 • pharynx
  svelget
 • phlebitt
  betennelse i blodåre
 • phlegmone
  utbredt betennelse av huden og vevet under huden med tilbøyelighet til bylldannelse
 • pica
  sykelig trang til å spise bestemte matslag eller ikke-mat, kan være uttrykk for jernmangel
 • PID
  "pelvic infectious disease", infeksjon i bekkenhulen
 • piloereksjon
  utstående hår i huden, "gåsehud"
 • pilokarpin
  legemiddel som brukes ved grønn stær til å senke øyetrykket. Medfører at pupillen blir liten
 • pinealkjertel
  corpus pineale, epiphysis cerebri, øvre hjernevedhenget, et lite organ i mellomhjernen som produserer blant annet melatonin
 • pinguecula
  gult fettvev på det hvite av øyet til siden for hornhinnen (mot nesen)
 • pingvekula
  Knuter av hyalint og gult elastisk vev på begge sider av hornhinnen (kornea) i nivå med øyelokkspalten
 • PIP
  proksimale interfalangealledd, mellomleddene i fingrene (nest ytterste leddet)
 • PIP-ledd
  midtleddet på fingre og tær
 • placebo
  narremedisin, narretablett, medisin uten aktive virkestoffer
 • placenta
  morkake
 • placenta accreta
  fastvokst morkake
 • placenta praevia
  forliggende morkake, det at placenta ligger i nedre del av livmoren og dekker indre mormunn
 • plagiocefali
  skjev hodeskalle hos spedbarn, skyldes vanligvis at barnet ligger og sover på samme side av hodet hele tiden
 • planigrafi
  snittfotografering ved røntgen
 • plantar
  som vedrører fotsålen
 • plantarrefleks
  refleks som utløses ved å stryke en pinne fra hælen og fremover fotsålen, normalt skal stortåen bevege seg nedover, unormalt bøyer den oppover
 • plaque
  flekk, flak
 • plasma
  blodvæsken som blodcellene flyter i
 • plasmaferese
  fjerning av plasma (blodvæske) fra uttappet blod med tilbakeføring av blodceller
 • plasmaprotein
  blodvæskens proteinstoffer (dvs. albumin, globulin og fibrinogen)
 • plasminogen
  forstadium til plasmin, et stoff som beskytter mot blodpropp
 • pleocytose
  for mange celler i spinalvæsken (væsken rundt ryggmargen og hjernen)
 • pleomorft
  mangeformet
 • pletorisk
  blodrik, f.eks. ved rødlig ansiktsfarge
 • pleura
  lungehinnen
 • pleural
  som har med lungehinnen å gjøre
 • pleuratapping
  innstikk i lungehinnen med sprøytespiss for å suge ut væske
 • pleuravæske
  væskeansamling mellom de to bladene i lungehinnen, kan skyldes infeksjon eller svulst
 • pleuritt
  lungehinnebetennelse
 • pleurocentese
  innstikk i lungehinnen med sprøytespiss for å suge ut væske
 • pleurodese
  behandling som går ut på å få de to bladene av brysthinnen (pleura) til å klebe seg til hverandre
 • pleuroperikarditt
  betennelse i hjerteposen og brysthinnen
 • plexus
  flettverk av nerver eller blodkar
 • plexusbedøvelse
  bedøvelse som settes i nærheten av nerver slik at bare den delen av kroppen som skal opereres, blir bedøvd. Gjelder først og fremst armer.
 • plyometrisk
  Plyometrisk trening er en øvelse der musklene gjentatte ganger og hurtig strekkes og så kontraheres. Eks. ved å hoppe høyt opp fra bakken eller ved å gjøre push-ups med et klapp mellom hver push. Formålet med plyometriske øvelser er å styrke muskelkraften.
 • PMF
  psykomotorisk fysioterapi
 • PMS
  premenstruelt syndrom
 • Pneumocystis
  en sopp som forårsaker den hyppigste opportunistiske infeksjonen blant pasienter infisert med HIV. Pneumocystis pneumoni (lungebetennelse) er ofte den sykdommen som varsler at HIV-infeksjonen har utviklet seg til AIDS.
 • pneumokoniose
  støvlunge
 • pneumoni
  lungebetennelse
 • pneumothorax
  sammenfall av hele eller deler av en lunge, luft i lungehinnen
 • pneumotoraks
  sammenfall av hele eller deler av en lunge, luft i lungehinnen
 • podagra
  urinsyregikt, akutt betennelse i (stortå)ledd som har tendens til stadig å komme tilbake
 • poikilocytose
  økt forekomst av unormale røde blodlegemer, både i form og farge
 • poliklinikk
  avdeling(er) på sykehuset som behandler pasienter uten innleggelse
 • poliomyelitt
  smittsom virussykdom som først og fremst rammer barn, som angriper nervesystemet og kan gi lammelser
 • pollakisuri
  hyppig vannlating
 • polyarteritis nodosa
  sykdom med betennelse i mange små og middels store pulsårer (arterier)
 • polyarteritt
  betennelse i mange blodårer (arterier, pulsårer)
 • polyartritt
  betennelse i flere ledd
 • polycystisk
  mange væskeholdige blemmer, f.eks. på eggstokkene
 • polycystisk ovarialsyndrom
  mange væskeholdige blemmer (cyster) på eggstokkene, ledsages av hormonforstyrrelser som fører til sjeldne menstruasjoner, mannlig hårvekst, befruktningsudyktighet
 • polycytemi
  økt antall røde blodceller
 • polycytemia vera
  sykdom som gir overproduksjon av både røde og hvite blodceller samt blodplater, men mest uttalt er økningen i røde blodceller
 • polydaktyli
  for mange fingre eller tær
 • polydipsi
  sykelig tørste
 • polyfarmasi
  samtidig behandling med flere medikamenter
 • polyklonal
  som skriver seg fra ulike cellegrupper
 • polykromasi
  flerfarging
 • polymorf
  med forskjellige former
 • polymorfonukleær
  hvit blodcelle med lappedelt cellekjerne, granulocytt
 • polymyalgi
  smerter i mange muskelgrupper
 • polymyalgia rheumatica
  sykdom karakterisert ved diffuse muskelsmerter i skulder- og setepartiet, slapphet, depressive trekk; blodsenkningen er ofte forhøyet
 • polymyopati
  sykdom i mange muskelgrupper
 • polymyositt
  betennelse i mange muskelgrupper
 • polyneuritt
  betennelse i flere nerver
 • polyneuropati
  sykdom i mange perifere nerver
 • polynevropati
  sykdom i mange perifere nerver
 • polypeptid
  aminosyrekjede dannet av mindre enn 50 aminosyrer
 • polypp
  utvekst, helst fra en slimhinne, som regel godartet, men kan f.eks. i tykktarmen med tiden bli ondartet
 • polyppektomi
  fjerning av polypp
 • polypøs
  polyppliknende; eller med masse polypper
 • polyradikulitt
  betennelse i nerverøttene inn mot ryggmargen
 • polyuri
  økt dannelse av urin, rikelig vannlating, (defineres som en urinmengde større enn 2.800 ml over 24 timer hos en person som er 70 kg)
 • polyvalent
  virksom i flere retninger
 • pontin myelinolyse
  et uvanlig demyelineringssyndrom som inntrer når kronisk hyponatremi blir korrigert for raskt
 • poplitea
  knehasen
 • populasjon
  befolkning
 • porfyri
  sykdomsgruppe karakterisert ved feil i dannelsen av heme (en viktig bestanddel i de røde blodcellene) og økt utskillelse av porfyriner
 • porphyri
  sykdomsgruppe karakterisert ved feil i dannelsen av heme (en viktig bestanddel i de røde blodcellene) og økt utskillelse av porfyriner
 • portahypertensjon
  høyt blodtrykk i leverkretsløpet
 • portio
  del, brukes ofte til å betegne livmortappen, den nederste delen av livmoren som kan ses via skjeden
 • portioerosjon
  avskrapning av slimhinnen på livmortappen/ overgangen til livmorhalsen
 • positiv prediktiv verdi
  sannsynligheten for å ha en bestemt sykdom når prøvesvaret er positivt. Dvs. når den angitte prøven er positiv, hva er da synnsynligheten for å ha sykdommen?
 • posterior
  bakut, bak
 • posteroanterior
  i planet fortil/baktil
 • posterolateral
  bak og til siden
 • postherpetisk
  etter infeksjon med helvetesild
 • postiktal
  etter et anfall
 • postinfarkt
  perioden etter et hjerteinfarkt
 • postinfarkt syndrom
  betennelse i hjerte- og lungehinnen som opptrer fra 1-2 uker og opptil 2 måneder etter et infarkt
 • postinfeksiøs
  etter en infeksjon
 • postklimakteriell
  etter overgangsalderen
 • postkoital
  etter samleie
 • postkoital prevensjon
  angrepille
 • postmatur
  overmoden, brukes ofte om et svangerskap etter 42 uker
 • postmenopausal
  etter opphør av menstruasjonen
 • postnatal
  etter fødslen (vedr. barnet)
 • postoperativ
  etter en operasjon
 • postpartum
  etter fødslen (vedr. moren)
 • postprandial
  etter et måltid
 • postrenal
  etter avgangen fra nyren; gjelder nyrebekken, urinleder, urinblære og urinrør
 • posttraumatisk
  etter et ulykkestilfelle eller en belastende livshendelse
 • posttraumatisk stresslidelse
  forsinket eller langvarig reaksjon på en belastende livshendelse eller situasjon av usedvanlig truende eller katastrofal art
 • posttrombotisk
  perioden etter en blodpropp
 • posttrombotisk syndrom
  vedvarende svikt i klaffene i det dype venesystemet etter tidligere blodpropp i vene som ligger dypt i leggen, medfører tendens til vedvarende hevelse i foten
 • postural
  holdnings-, som har med kroppsstilling å gjøre
 • potens
  kraft
 • potensere
  forsterke
 • potensering
  to stoffers gjensidige forsterkende effekt på hverandre når de brukes sammen
 • potensiale
  som har mulighet i seg
 • potensiell
  eventuell, mulig
 • power
  En studie har tilstrekkelig teststyrke (power) hvis den kan pålitelig påvise en klinisk viktig forskjell (eks. mellom to ulike behandlinger) hvis en slik forskjell finnes. Teststyrken til en studie økes når den inkluderer flere hendelser (eks. pasienter) eller hvis den måler utfallene mer nøyaktig
 • PPI
  protonpumpehemmer (inhibitor)
 • PPS
  postpolio syndrom, en tilstand med økt svakhet i muskulaturen hos en person som tidligere (ofte for flere tiår siden) har hatt poliomyelitt
 • PPV
  Positiv prediktiv verdi: Sannsynligheten for å ha en bestemt sykdom når prøvesvaret er positivt. Dvs. når den angitte prøven er positiv, hva er da synnsynligheten for å ha sykdommen?
 • prebiotika
  Prebiotika er ufordøyelige karbohydrater (fiber) som stimulerer vekst av gunstige bakterier som finnes i tykktarmen
 • precipitasjon
  utfelling
 • predikere
  forutsi
 • prediktiv
  som kan forutsi
 • predileksjonssted
  der et fenomen fortrinnsvis forekommer, eks. et predileksjonssted for skabb er på fingrene
 • preeklampsi
  svangerskapsforgiftning (med to av følgende tre symptomer: høyt blodtrykk, ødemer, albuminuri)
 • preiktal
  før et anfall
 • preklinisk
  tidlig stadium av sykdom før sykdommen er kommet til syne
 • prekontaminasjon
  tilstedeværelse av organisk materiale/biofilm og mikroorganismer før sterilisering
 • prekordial
  angående hjerteregionen
 • prekordialavledning
  EKG-avledninger fra brystveggen
 • prekordium
  den delen av brystveggen som dekker hjertet
 • prekursor
  forløper
 • prematur
  for tidlig (født), som kommer for tidlig, umoden
 • premedikasjon
  medisinsk forbehandling før narkose eller bedøvelse
 • premenstruell
  før menstruasjonen
 • premenstruelt syndrom
  gjentatte plager av kroppslig og psykisk art som opptrer i perioden før menstruasjonen setter inn
 • premorbid
  slik vedkommende var før han/hun ble syk
 • prenatal
  før fødslen
 • preoperativ
  før en operasjon
 • preputium
  forhuden
 • Prerenal
  som ligger eller gjør seg gjeldene før eller foran nyren i forhold til blodrensingsprosessen som resulterer i urinutskillelsen
 • presbyakusis
  nedsatt hørsel som følge av aldersforandringer
 • presbyfagia
  svelgevansker pga. alderdomssvekkelse
 • presbyopi
  økende langsynthet som følge av aldersforandringer, inntrer fra 45-års alderen
 • presenil
  mentale aldersforandringer tidligere enn forventet
 • presipitasjon
  utfelling
 • presynaptisk
  ved overgangen for nerveimpulser mellom to nervecellers utløpere
 • prevalens
  forekomst, gjelder det totale antallet på et bestemt tidspunkt (jfr. insidens = antall nye tilfeller innenfor et tidsrom)
 • prevensjon
  forebyggelse
 • prevensjonsmiddel
  middel til å forebygge graviditet
 • preventiv
  forebyggende
 • priapisme
  vedvarende, ofte smertefull ereksjon, ofte uten seksuell oppstemthet
 • primigravida
  førstegangsgravid
 • primipara
  førstegangsfødende
 • primær
  som kommer først
 • primærprofylakse
  forebyggende tiltak/behandling mot en sykdom eller tilstand som ennå ikke er oppstått
 • prion
  et protein som er smittestoff for visse hjerneinfeksjoner
 • prionsykdom
  eks. Creutzfeldt-Jakobs sykdom, skrapesyke (sau), bovin spongiform encefalopati (ku), kuru
 • PRL
  prolaktin, et hormon som dannes i hypofysen, er nødvendig for utvikling av brystkjertlene både i puberteten og under graviditet, og for amming
 • Pro-ANF
  blodprøve som antyder grad av hjertesvikt; profaktor til hormonet ANF - atrial natriuretisk faktor - som finnes i endotel i atriene i hjertet
 • probiotika
  probiotika er kosttilskudd av levende mikroorganismer, eks. youghurt, som kan ha en positiv innflytelse på dyr eller mennesker ved å forbedre balansen i den mikroflora de har i kroppen - f.eks. i magetarmkanalen
 • procalcitonin
  er en markør for bakteriell infeksjon hos pasienter med septisk sjokk, bakteriemi, pankreatitt og pneumoni og er en viktig prognostisk faktor i forløpet til intensivt behandlede pasienter
 • processus transversus
  tverrtaggene i ryggen
 • proctalgia fugax
  kortvarige smerteepisoder med krampeliknende smerter i endetarmen
 • proctitt
  endetarmsbetennelse
 • prodrom
  forvarsel
 • prodromal
  som kommer som forvarsel
 • prodrug
  medikament som ikke har virkning i seg selv, men som omdannes i kroppen til et virksomt legemiddel
 • produksjon
  dannelse
 • produktiv
  nydannende, stor kapasitet
 • produktiv hoste
  hoste som gir oppspytt
 • proenzym
  inaktivt stoff som omdannes til et aktivt enzym
 • profund
  dyp
 • profus
  sterk, uttalt
 • profylakse
  sykdomsforebyggelse, forebyggende tiltak
 • profylaktisk
  forebyggende
 • progesteron
  kvinnelig kjønnshormon som lages i eggstokken og som har en viktig rolle i menstruasjonssyklus, bl.a. forbereder livmoren på en ev. graviditet
 • prognose
  utsikt med hensyn til en sykdoms forløp
 • progrediere
  som øker på, som forverrer seg
 • progresjon
  økning i sykdomsaktivitet og/eller sykdomsutbredelse
 • progressiv
  tiltakende
 • prohormon
  En kjemisk forløper til et hormon. Omdannes til det aktive hormonet.
 • proksimal
  oppad, mot sentrum (motsatt av distal)
 • proktitt
  endetarmsbetennelse
 • proktodyni
  smerter i endetarmen
 • proktokolektomi
  fjerning av tykktarm og endetarm
 • proktolog
  spesialist på endetarmssykdommer
 • proktologi
  læren om endetarmen og dens sykdommer
 • proktosigmoiditt
  betennelse i både endetarmen (rektum) og nedre del av tykktarmen (colon sigmoideum)
 • proktoskop
  instrument utstyrt med lyskilde slik at man kan se inn i endetarmen
 • prolaktin
  et hormon som dannes i hypofysen, er nødvendig for utvikling av brystkjertlene både i puberteten og under graviditet, og for amming
 • prolaps
  nedsynking, fremfall
 • prolapsus recti
  fremfall av en del av endetarmen ut gjennom endetarmsåpningen
 • prolapsus uteri
  nedsunken livmor
 • proliferasjon
  formering
 • PROM
  premature rupture of membranes, for tidlig rift i fosterhinnen med vannavgang til følge
 • prominens
  fremspring
 • pronasjon
  rotasjon av arm eller fot innover
 • pronasjonsfot
  plattfot
 • pronere
  rotere foten eller armen innover (motsatt av supinere)
 • propeptid
  En forløper til et peptid. Ved omdannelsen til peptid blir stoffet aktivt i kroppen, f.eks. som et hormon.
 • proporsjonal
  forholdsmessig
 • proprioceptiv
  leddsans, signaler fra nerveceller om et ledds stilling, dybdesans, f.eks. det å føle i hvilken retning et ledd står i (f.eks. ankelen)
 • proptose
  utstående
 • proptosis
  fremfall
 • propulsjon
  det å drive fremover
 • prosedyre
  fremgangsmåte, bestemt rekkefølge på hvordan en behandling eller undersøkelse blir gjort
 • prospektiv
  fremover i tid. Eks. en studie som starer nå og går fremover i tid. Motsatte er retrospektiv
 • prostaglandin
  biologisk aktive fettsyrer, signalstoffer med ulike virkninger
 • prostata
  blærehalskjertelen
 • prostatahypertrofi
  forstørret blærehalskjertel, et vanlig fenomen i aldringsprosessen hos menn
 • prostatektomi
  fjerning av blærehalskjertelen
 • prostatisme
  symptomer på forstørret prostata (blærehalskjertel), tregere og hyppigere vannlating
 • prostatitt
  betennelse i blærehalskjertelen
 • protease
  proteinspaltende enzym
 • proteinuri
  protein i urinen
 • protektive stoffer
  hud- eller slimhinnebeskyttende midler
 • proteolyse
  spalting av protein under opptak av vann i den kjemiske prosessen
 • proteolytisk
  som spalter protein under opptak av vann
 • protonpumpehemmer
  legemiddel som hemmer sterkt eller blokkerer produksjonen av magesyre
 • protozo
  encellet dyr
 • protrahert
  langvarig
 • protrombin
  stoff i blodet som deltar i blodets levringsprosess
 • protruerende
  utstående
 • protrusjon
  fremspring
 • pruriginøs
  kløende
 • pruritus
  kløe
 • præliminær
  foreløbig
 • PS
  Parkinsons sykdom
 • PSA
  prostataspesifikt antigen, kan måles i forhøyede verdier i blodet ved fremskreden prostatakreft
 • pseudartrose
  falskt ledd som dannes etter et beinbrudd
 • pseudomembranøs
  angående avleiringer av døde lag, f.eks. i et sår
 • pseudoobstruksjon
  nesten fortetning eller avstengning (f.eks. av et blodkar eller av en tarm)
 • pseudotumor
  nydannelse av svulstliknende vev
 • psoriasis
  hudsykdom med skjellende utslett
 • psykiater
  legespesialist i sinnslidelser
 • psykiatri
  læren om sinnslidelser
 • psykofarmaka
  legemiddel med særlig virkning på psykiske symptomer (legemidler mot angst, sovemedisiner, antidepressiva og antipsykotika)
 • psykogen
  av psykisk, sjelelig opprinnelse
 • psykoleptisk
  psykisk nedtrykthed
 • psykologi
  læren om tanke- og følelseslivet
 • psykologisk
  som har sammenheng med tanke- og følelseslivet
 • psykomotorisk
  psykisk-fysisk
 • psykopat
  person uten evne til å sette seg inn i andre menneskers følelser, ofte manipulerende
 • psykose
  sinnsforvirring, sinnsykdom
 • psykosomatisk
  kroppslige lidelser oppstått på grunnlag av psykiske symptomer
 • psykotisk
  sinnsforvirret
 • psykotrop
  Psykotrope medikamenter omfatter antipsykotika, antidepressiver, anxiolytika, betablokkere brukt angstdempende, antiepileptika brukt stemningsstabiliserende og sentralstimulerende midler
 • PT-INH
  protrombintid oppgitt i enheten INR (internasjonal normalisert ratio), måles som ledd i kontrollen av Marevanbehandling
 • PTA
  perkutan transluminal angioplastikk, en metode der man via et snitt i huden finner pulsåren, åpner denne og fjerner masser som stenger av eller forsnevrer blodåren, en metode som anvendes for å gjenåpne trange eller blokkerte pulsårer
 • PTC
  perkutan galledrenasje
 • PTCA
  perkutan transluminal angioplastikk, koronar angiografi og koronar revaskularisering, dvs. røntgenundersøkelse av hjertets blodårer samt utblokking av trange årer
 • PTH
  paratyreoideahormon, hormon fra biskjoldbruskkjertelen, spiller en sentral rolle i reguleringen av kroppens kalkomsetning
 • ptose
  nedsunket øyelokk
 • PTRA
  perkutan transluminal renal angioplastikk
 • PTSD
  "post-traumatic stress disorder", posttraumatisk stresslidelse
 • ptyalisme
  spyttflod, økt spyttsekresjon
 • pubertet
  tidsperioden for inntreden av kjønnsmodenhet
 • publication bias
  Forekommer når sannsynligheten for at en studie blir publisert varierer med resultatene i studien. Vanligvis er det slik at det er større sannsynlighet for å få publisert en studie med signifikante effekter enn en studie uten signifikante effekter. På den måten kan man ved å søke i litteraturen feilaktig få inntrykk av at behandlinger er mer effektive enn de egentlig er
 • puerperium
  barseltiden, de første 6-8 uker etter fødsel
 • pulley-ruptur
  Fingerskade. Overrivning av beinfestet til bøyesenenes seneskjeder på bestemte steder i senens forløp. Disse festene har som funksjon å holde senene på plass inntil skjelettet.
 • pulmektomi
  fjerning av lunge
 • pulmonal
  som har med lungene å gjøre
 • pulpitt
  betennelse i en tanns rot; i den sentrale, indre, delen av tannen hvor vi finner nerver og blodårer
 • pulsasjon
  pulsslag
 • punksjon
  innstikk med nål
 • pupilledilatasjon
  utvidet pupille
 • purpura
  sykdom med små, runde bloduttredelser i huden
 • purulent
  pussholdig
 • pustel
  kvise
 • pustulose
  utbrudd av kviseliknende utslett
 • pustuløs
  kviseliknende
 • PUVA
  fotokjemoterapi av hudlidelser, tilførsel av psoralen (tabletter) + UVA-bestråling
 • PV
  porfyria variegata
 • pyelitt
  nyre- og nyrebekkenbetennelse
 • pyelonefritt
  nyrebekkenbetennelse
 • pyelostomi
  kirurgisk åpning av urinlederen når den er blokkert og tømning av urinleder via kateter gjennom huden
 • pylorus
  "portneren", den trange overgangen mellom magesekken og tolvfingertarmen
 • pylorusstenose
  innsnevring av overgangen fra magesekken til tolvfingertarmen, kan være en medfødt tilstand
 • pyoderma
  hudlidelse med pussdannelse i huden
 • pyodermi
  hudlidelse med pussdannelse i huden
 • pyogen
  pussdannende
 • pyonefrose
  infisert hydronefrose. Tilstand der avløpet fra nyren ned til urinblæren er blokkert, og der det har utviklet seg infeksjon i den avstengte del av urinlederen og nyrebekkenet
 • pyreksi
  febertilstand
 • pyrogen
  feberfrembringende
 • pyrose
  halsbrann
 • pyuri
  puss i urinen
 • Q-takk
  et utslag i hjertediagrammet, "negativ" Q-takk kan være et tegn på gjennomgått hjerteinfarkt
 • QCT
  kvantitativ CT. En metode for måling av beintetthet.
 • QT intervall
  Avstanden mellom Q- og T-takk i EKG - måles i millisekunder. Utgjør depolariseringsfasen i hjertets ledningssystem - og sammenfaller med hjertemuskelens sammentrekning.
 • RA
  revmatoid artritt, leddgikt
 • RAAS
  renin-angiotensin-aldosteron-systemet
 • rabdomyolyse
  oppløsning av tverrstripet muskulatur. Kan skyldes mekaniske årsaker, lav kalium, men også overdreven fysisk trening. Forekommer hos stoffmisbrukere og ved intensiv lipidbehandling.
 • rabies
  hundegalskap
 • racemisk
  optisk aktivt stoff som inneholder like mye av høyre- som venstredreiende molekyler
 • radial
  på tommelfingersiden av hånden/armen
 • radialislammelse
  lammelse av radialisnerven (som bl.a. gjør at vi kan bøye hånden bakover)
 • radikaloperasjon
  En behandling som ikke bare fjerner sykt vev, men som også fjerner potensielt sykt vev. F.eks. ved operasjon av en kreftsvulst
 • radikulitt
  betennelse i roten til en ryggmargsnerve
 • radikulopati
  en tilstand der nerverøttene som forlater ryggmargen klemmes og gir utstrålende smerter, svekket muskelkraft og nedsatt følesans i det området som nerven forsyner (eks. ischias). Årsaken til en radikulopati kan være et prolaps i en mellomvirvelskive i ryggen, eller forkalkninger i ryggen som trykker på nevene
 • radikulær
  som har med en nerverot å gjøre
 • radikulære smerter
  nerverotssmerter
 • radiofrekvensablasjon
  avbrenning av elektriske ledningsbaner i hjertet hos pasienter med rytmeforstyrrelser. Foregår via et kateter som føres inn til hjertet via blodårene. Gjennom kateteret sendes radiobølger. Strømvarmen ødelegger de forstyrrende ledningsbanene. Dermed brytes den elektriske impulsutbredelse i dette området.
 • radiograf
  helsepersonell som er spesialutdannet til å ta røntgenbilder
 • radiografi
  røntgenundersøkelse
 • radiolog
  røntgenlege
 • radiologi
  læren om røntgen og røntgenologisk bildediagnostikk
 • radiologisk
  angående røntgen
 • radioterapi
  strålebehandling
 • radius
  underarmsbein på samme side som tommelen, spolebeinet
 • radiusfraktur
  brudd i underarmsbeinet på tommelsiden (spolebeinet)
 • ragade
  sprekk, rift
 • rakitt
  engelsk syke, mangel på D-vitamin
 • ramus
  gren
 • randomisere
  fordele tilfeldig, f.eks. fordele pasienter tilfeldig i to ulike behandlingsgrupper
 • randomisering
  fordeling av pasienter på slump, f.eks. i forbindelse med utprøving av en ny behandling sammenlignet med en annen behandling, gjøres for å sikre at de to pasientgruppene blir så like som mulig
 • randomisert kontrollert forsøk
  (RCT) Et forsøk der deltakerne (pasientene) er tilfeldig fordelt til to eller flere grupper. Minst en gruppe (eksperimentgruppen) mottar en intervensjon (behandling) som blir uttestet og en annen gruppe (kontrollgruppen) mottar en alternativ behandling eller placebo. Angis som gullstandard for forsøksdesign da den tilfeldige utvelgelsen skal kunne kompensere for ev. konfunderende faktorer.
 • RAS
  renin-angiotensin-systemet
 • RAST
  radioallergosorbent test, måling av spesifikke antistoffer (IgE) mot ulike allergen
 • Raynauds fenomen
  karlidelse med sammentrekninger i små blodårer, utløses av kulde; medfører blåfarging, smerter, ev. vevsdød (koldbrann) av fingre
 • RCA
  "right coronary artery", høyre koronararterie (kransåre til hjertet)
 • RCT
  (RCT) Et forsøk der deltakerne (pasientene) er tilfeldig fordelt til to eller flere grupper. Minst en gruppe (eksperimentgruppen) mottar en intervensjon (behandling) som blir uttestet og en annen gruppe (kontrollgruppen) mottar en alternativ behandling eller placebo. Angis som gullstandard for forsøksdesign da den tilfeldige utvelgelsen skal kunne kompensere for ev. konfunderende faktorer.
 • reabsorpsjon
  tilbakeopptak
 • reaktiv
  som kommer som følge av noe
 • rebound effekt
  når en behandling med et legemiddel opphører, vender tilstanden tilbake til den opprinnelige; ja, endog noen ganger en verre tilstand
 • reboundfenomen
  når en behandling med et legemiddel opphører, vender tilstanden tilbake til den opprinnelige; ja, endog noen ganger en verre tilstand
 • receptor
  som binder antistoffer; eller mottakerceller, nerveender eller organer, hvor et signal eller stimulus opptas
 • recesere
  fjerne en del av et organ eller en legemsdel
 • recessiv
  et arveanlegg som må forekomme i "dobbel dose" for å trenge gjennom (motsatte er dominant)
 • recidiv
  tilbakefall, nytt sykdomstilfelle
 • recipient
  mottaker av blod, organ eller vev ved transplantasjon eller transfusjon
 • rectum
  endetarmen
 • recurrent
  periodisk, gjentakende
 • redialisrefleks
  refleks som utløses ved å banke mot nedre del av radius (spolebeinet), fører til at underarmen bøyer opp i albuleddet
 • refleks
  refleks, uvilkårlig handling eller reaktion
 • refluks
  tilbakestrøm
 • refraksjon
  lysbryting
 • refraksjonere
  fastsette synsstyrke
 • refraksjonsmåling
  fastsettelse av synsstyrke og hvilke brilleglass som gir best korreksjon, brillebestemmelse
 • refraktær
  uimottakelig, gjenstridig, upåvirkelig
 • Refsums sykdom
  er en form for retinitis pigmentosa
 • regenerasjon
  gjendannelse av vev eller legemsdel
 • regional
  i et angitt område
 • regresjon
  fysisk eller psykisk tilbakegang; ev. normalisering/ tilbakegang av en sykdom
 • regresjonseffekt
  Mange tilstander svinger i intensitet. Regresjonseffekten er den spontane bedringen i en gitt tilstand som kan forventes når utgangspunktet er at pasienten er i en dårlig fase.
 • regurgitasjon
  tilbakestrømning av mat (i fordøyelseskanalen) eller blod (f.eks. i hjertet)
 • rehabilitering
  opptrening etter sykdom for å vinne tilbake mest mulig av tapte kroppsfunksjoner, ev. innlæring av nye teknikker for å bøte på tap av funksjoner. Betegnes også tertiær forebygging
 • rehydrering
  bringe i væskebalanse
 • reinfeksjon
  fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person
 • rekonvalesens
  bedring, bedringsfase etter en sykdom eller operasjon
 • rektal
  endetarms-
 • rektoskop
  instrument med lyskilde som føres inn gjennom endetarmen for å inspisere den nederste delen av tykktarm og endetarm
 • rektoskopi
  undersøkelse hvor man fører et (stivt) rør med lyskilde inn gjennom endetarmsåpningen, inntil 25 cm oppover i tykktarmen, og kan inspisere tarmslimhinnen
 • rektostomi
  utlegging av tarm, endetarmen (rektum) føres ut gjennom huden
 • rektovaginal
  som gjelder endetarm og skjede
 • rektum
  endetarmen
 • rektumobstipasjon
  forstoppelse i endetarmen der harde knoller stenger av endetarmen
 • relaksasjon
  avslapping
 • relaksere
  slappe av, slippe opp
 • relakserende
  avslappende
 • relativ risiko
  (RR) Antall ganger mer sannsynlig (RR > 1) eller mindre sannsynlig (RR < 1) en hendelse skjer i en gruppe versus en annen gruppe. Det er ratio av absolutt risiko (AR) for hver gruppe.
 • relativ risikoreduksjon
  (RRR) Den relative risikoreduksjon mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie. Komplementet til relativ risiko (1-RR).
 • relativ risikoøkning
  (RRI) Den proporsjonale økningen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie
 • relevant
  aktuell
 • remisjon
  bedring, betegner gjerne en lengre god periode
 • remitterende
  med bedre og verre perioder
 • renal
  nyre-
 • renin
  enzym i nyrebarken
 • renovaskulær
  nyre-kar-
 • repetitiv
  gjentakende
 • reponere
  sette på plass, f.eks. et beinbrudd som er ute av stilling
 • represjon
  undertrykking
 • reproduksjon
  forplantning
 • repulsjon
  frastøting
 • reseksjon
  fjerning av deler av et organ eller en legemsdel
 • reservoir
  beholder; smittebærer
 • resesere
  fjerne en del av et organ eller en legemsdel
 • residiv
  tilbakefall, nytt sykdomstilfelle
 • residivere
  komme tilbake, oppstå på nytt, tilbakevendende
 • residual
  gjenværende
 • residualurin
  resturin
 • resipient
  mottaker
 • resiprok
  omvendt, vekslende, gjensidig
 • resistens
  motstandsdyktighet
 • resistent
  motstandsdyktig
 • resolusjon
  oppløsning, helbredelse, reparasjonsprosess der det syke vevet fjernes
 • resorpsjon
  oppsugning
 • respirasjon
  pusting
 • respirasjonsdepresjon
  svekket åndedrett
 • respirator
  pustemaskin
 • respiratorisk
  åndedretts-
 • respons
  reaksjon, svar
 • restenose
  ny forsnevring
 • restitusjon
  helbredelse
 • restless legs
  uro i benene, særlig om natten
 • restriksjon
  begrensning
 • restriktiv
  begrensende, trang
 • resturin
  urin som blir liggende igjen i blæren etter urineringen, ufullstendig blæretømming, residualurin. Gir økt risiko for infeksjon
 • resuscitasjon
  gjenoppliving
 • resuscitere
  gjenopplive
 • retardasjon
  forsinkelse
 • retardert
  forsinket
 • retensjon
  tilbakeholdelse
 • retikulocytt
  umodne røde blodlegemer (erytrocytter) på stadiet ca. 2 dager før ferdig modning, utviklingen av røde blodceller i beinmargen tar ca 5-7 døgn
 • retina
  netthinnen
 • retinal
  vedrørende netthinnen
 • retinitt
  betennelse i netthinnen
 • retinopati
  netthinnelidelse som kan medføre blindhet
 • retinopeksi
  festing av netthinnen med ulike metoder ved netthinneløsning
 • retrahere
  trekke tilbake, f.eks. forhuden på penis
 • retraksjon
  inntrekning, sammentrekning
 • retrobulbær
  bak øyeeplet
 • retrocøkal
  bak cøkum, første del av tykktarmen på høyre side av buken
 • retrofaryngeal
  bak svelgveggen
 • retrofleksjon
  bakoverbøyd
 • retroflektert
  bakoverbøyd
 • retrograd
  tilbakegående, bakover, motsatt normal retning
 • retrograd amnesi
  hukommelsestap for det som skjedde før en hodeskade
 • retroperitoneal
  bak bindevevet (bukhinnen) på bakre bukvegg
 • retroperitoneum
  rommet bak bukhinnen på bakre bukvegg
 • retrospektiv
  bakover i tid. Eks. en studie som baserer seg på ting som har skjedd. Eks. pasienter blir bedt om å svare på spørsmål om forhold som har vært (f.eks. tidligere røyking, kosthold, etc.). Motsatte av prospektiv.
 • retrosternal
  bak brystbeinet
 • retroversjon
  bakoverhelling
 • retrovertert
  bakoverhellende
 • revaskularisere
  bedret blodtilførsel ved at nye blodkar har åpnet seg
 • revaskularisering
  nye blodårer åpner seg og bedrer blodtilførselen
 • reversibel
  om fysisk eller kjemisk prosess som kan forløpe i to motsatte retninger avhengig av omstendighetene
 • reversibelitetstest
  undersøkelse ved astma, måler i hvilken grad astmamedisinen bedrer pusteevnen
 • revmatisk feber
  giktfeber
 • revmatisme
  gikt, muskelsmerter
 • RF
  revmatoid faktor
 • rhagade
  rift, sprekk
 • rhAPC
  rekombinant humant aktivert protein C
 • rheumatoid
  muskel- og ledsmerter, der minder om gigt
 • rhinitt
  betennelse i slimhinnen i nesen
 • rhinopharyngitt
  betennelse av nesesvelget
 • rhonchi
  rallelyder fra bronkiene
 • rigid
  stiv
 • rigiditet
  stivhet
 • rigor
  det å fryse; ev. stivhet
 • RIND
  "reversible ischemic neurologic deficit", et "forbigående" hjerneslag
 • rinitt
  betennelse av neseslimhinnen
 • rinofaryngitt
  betennelse av nesesvelget
 • rinore
  neserenning
 • RMR
  resting metabolic rate, dvs. hvilestoffskiftet
 • ronkus
  rallelyder fra bronkiene
 • rosacea
  hudsykdom karakterisert ved rødhet og kviseliknende utslett i ansiktet
 • roseola
  rosefarget utslett
 • rotasjonsosteotomi
  operasjon med avkutting av et bein med etterfølgende rotasjon av de to delene for å korrigere en feilstilling
 • RPGN
  "rapidly progressive glomerulonephritis", hurtig forverrende nyrebetennelse
 • RR
  Relativ risiko: Antall ganger mer sannsynlig (RR > 1) eller mindre sannsynlig (RR < 1) en hendelse skjer i en gruppe versus en annen gruppe. Det er ratio av absolutt risiko (AR) for hver gruppe.
 • RRI
  Relativ risikoøkning: Den proporsjonale økningen i risiko mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie
 • RRR
  Relativ risikoreduksjon: Den relative risikoreduksjon mellom eksperiment- og kontrollgruppen i en studie. Komplementet til relativ risiko (1-RR).
 • RRT
  "renal replacement therapy", nyreerstatningsbehandling
 • RSV
  respiratorisk syncytialvirus
 • rubella
  røde hunder
 • rubeola
  røde hunder
 • rubor
  rødhet
 • ructus
  rap
 • ruptur
  bristning, avrivning, gå hull på
 • rupturere
  sprekke, eks. en blodåre som sprekker
 • SAA
  precursor proteinet serumamyloid A
 • SAB
  subaraknoidalblødning
 • sagitalplan
  midtplanet som deler kroppen i to i retning foran-bak
 • sagittal
  som ligger i sagittalplanet, midtplanet som deler kroppen i to i retning foran-bak
 • SAH
  "subarachnoidal hemorrhage", subaraknoidal blødning
 • sakkulær
  sekkliknende
 • sakral
  som gjelder korsbeinet
 • sakralcyste
  hevelse langt bak i rumpefuren, kan bli betent
 • sakroiliakalledd
  leddene mellom korsbeinet og hoftebeinet (ileum)
 • sakrum
  korsbeinet
 • salinsk
  saltholdig
 • salisylat
  legemiddelgruppe som omfatter preparater som Albyl, Dispril, Globoid, Aspirin etc.
 • salisylisme
  øresus
 • salisylsyre
  hovedvirkestoffet i legemidler som Albyl, Dispril, Globoid, Aspirin etc.
 • saliva
  spytt
 • salivasjon
  spyttutskillelse
 • salpingektomi
  fjerning av eggleder
 • salpingitt
  betennelse i eggleder
 • saluretisk
  saltdrivende
 • salutogenese
  læren om hva som gir god helse
 • sangvinolent
  blodtilblandet
 • sanne negative
  en person uten den aktuelle sykdommen som har et negativt testresultat
 • sanne positive
  (SP) En person med den aktuelle sykdommen som har et positivt testresultat
 • saprofytt
  bakterie eller sopp som lever av organiske stoffer
 • sarcoma uteri
  ondartet svulst i livmoren
 • sarkoidose
  kronisk betennelsessykdom av ukjent årsak i mange organsystemer, finnes oftest i lungene, men forekommer i mange tilfeller også i andre organer
 • sarkom
  ondartet svulst som utgår fra bindevev, ben- og bruskvev, muskulatur og fettvev
 • sarkopeni
  tap av muskelmasse, f.eks. ved aldring
 • SBP
  spontan bakteriell peritonitt
 • scabies
  skabb
 • scapula
  skulderbladet
 • scarlatina
  skarlagensfeber
 • schizoid
  schizofreni-liknende
 • Schobers test
  En test som brukes til å vurderer bevegligheten i ryggraden ved å sammenligne avstand mellom to punkter i nedre del av ryggen i oppreist og framoverbøyd stilling
 • scintigrafi
  undersøkelse med tilførsel av radioaktivt stoff som konsentreres i det organet man vil studere, etter en tid registreres den radioaktive utstrålingen fra organet slik at det fremstilles et bilde bestående av mange punkter
 • scintigrafisk
  undersøkelse med tilførsel av radioaktivt stoff som konsentreres i det organet man vil studere, etter en tid registreres den radioaktive utstrålingen fra organet slik at det fremstilles et bilde bestående av mange punkter
 • scintigram
  bildeopptak etter tilføring av et radioaktivt stoff som konsentreres opp i det organet man vil studere, bildet skapes ved å registrere den radioaktive utstrålingen
 • SCLE
  subakutt kutan lupus erytematosus
 • sclera
  øyets senehinne
 • scleritt
  betennelse i øyets senehinne
 • scrotum
  pungen som inneholder testiklene
 • seboroisk
  tørr, flassende hud
 • seboré
  sykelig økt fettutskillelse i huden slik at huden blir fet, skinnende og gullig; økt talgproduksjon
 • sebum
  talg
 • secernere
  skille ut
 • sectio
  keisersnitt
 • sedasjon
  roe ned
 • sedativ
  beroligende (legemiddel)
 • sedativum
  beroligende legemiddel
 • sederende
  søvndyssende, beroligende
 • sediment
  bunnfall
 • sedimentering
  utfelling som bunnfall
 • Sedoanalgesi
  En kombinasjon av sedasjon og anestesi. Brukes særlig ved urologiske inngrep.
 • segment
  avsnitt, del
 • sekresjon
  utskillelse
 • sekret
  utskilt væske fra kjertler, f.eks. fra svettekjertler
 • sekundærinfeksjon
  infeksjon som oppstår som følge av annen sykdom eller infeksjon; infeksjon som etterfølger annen sykdom
 • sekundærprofylakse
  forebyggende tiltak/behandling mot sykdom som allerede er oppstått for å forhindre ytterligere forverring
 • sekvele
  følgetilstand
 • seleksjon
  utvelgelse
 • selektiv
  utvalgt
 • selektivitet
  et legemiddels tilbøyelighet til å ha en svært rettet og avgrenset virkning med binding til målmolekyl (reseptor)
 • selen
  er et livsviktig mikronæringsstoff med viktige funksjoner i en rekke av kroppens forbrenningsprosesser. Det er ikke dokumentert sykdomsforebyggende effekt av økt seleninntak.
 • seminom
  ondartet svulst i testikkel
 • semipermeabel
  halvt gjennomtrengelig
 • senil
  alderdomssvekket
 • senilitet
  alderdomssvekkelse
 • sensibilisere
  det å gjøre mer følsom, oppmerksom eller ømfintlig
 • sensibilitet
  følsomhet, oppmerksomhet eller ømfintlighet
 • sensibilitetsforstyrrelser
  endring i følsomhet eller følesans, som regel som parestesier, nummenhet, smerter eller kuldefølelse
 • sensitiv
  nærtakende, følsom
 • sensitivitet
  en test eller prøves evne til korrekt å plukke ut de syke
 • sensitivitetsanalyse
  Et dilemma i behandlingsstudier er at noen pasienter faller i fra, de trekker seg fra studien, ofte uten at man vet hvorfor. Disse pasientene skal likevel telles med ("intention to treat"). Det konstrueres to senarier. Først et ”verst tenkelig” scenario der alle pasientene som falt fra, ble gitt et negativt behandlingsresultat og så regnet man ut totaleffekten. Så et ”best tenkelig” scenario der alle pasientene som de mistet, ble gitt et positivt behandlingsresultat, og så regnet man ut totaleffekten. Da ville man få et inntrykk av om frafallet av pasienter hadde noe å si for den totale vurderingen av studien. Dersom resultatene for de tre utfallene - best tenkelig, verst tenkelig og faktisk oppnådd resultat - er konsistente styrker det dokumentasjonen av effekt og generaliserbarheten. Dersom resultatene for best tenkelig eller verst tenkelig avviker vesentlig fra det faktiske resultatet, vil det være knyttet stor usikkerhet til studiens konklusjon.
 • sensorisk
  som gjelder følesansene
 • sensorisk afasi
  ute av stand til å oppfatte, forstå
 • sentinel knute
  vaktpostlymfeknute. Er den første lymfeknuten som drenerer lymfen fra et svulstområde, f.eks. ved brystkreft. Hvis denne lymfeknuten er fri for svulstceller, er det ikke nødvendig å fjerne de øvrige lymfeknutene.
 • sentralnervesystemet
  delen av nervesystemet som består av hjerne og ryggmarg
 • seponere
  stanse behandling, særlig brukt om medikamentell behandling
 • sepsis
  alvorlig blodforgiftning med bakterier i blodet
 • septikemi
  alvorlig blodforgiftning med bakterier i blodet
 • septisk
  som har med blodforgiftning å gjøre
 • septum
  skillevegg
 • sequele
  følgetilstand
 • SERM
  selektiv østrogenreseptormodulator, eks. raloxifen (Evista)
 • serologi
  læren om antigener og antistoffer, hvordan kroppens forsvarssystem reagerer og lager forsvarsstoffer (antistoffer)
 • serologisk
  prøve på antistoffer
 • serpiginøs
  krypende; om sår og sykelige nydannelsesprosesser som utbrer seg på et område samtidig med at såret leges på annet område
 • serum
  blodvæske, den væsken som blir igjen etter at blodet har levret seg
 • serøs
  lettflytende
 • sessil
  bredbaset, fastsittende
 • Severs sykdom
  betennelse ved festet for hælsenen. Tilstand som forekommer hos barn i tidlig pubertet når de er i rask vekst.
 • sfinkter
  lukkemuskel, ringmuskel som snører seg sammen
 • sfinkterotomi
  overskjæring av en ringmuskel, lukkemuskel
 • SGA
  small for gestational age, nyfødte barn som er små i forhold til varigheten av svangerskapet
 • sham
  liksom. En forskningsmetode som innebærer at man studerer effekten av en behandling (eks. akupunktur, fysioterapi) ved at noen av pasientene får ordentlig behandling mens andre får "liksom" behandling (sham behandling). Så sammenlignes effektene av de to behandlingene.
 • SHBG
  sexhormonbindende globulin, et kjønnshormon
 • SIADH
  "syndrome of inappropriate secretion of ADH"
 • sialadenitt
  betennelse i spyttkjertel
 • sialolitiasis
  stein i en spyttkjertel eller dens utførselsgang
 • sibilus
  plystreliknende fremmedlyder over lungene
 • sideropeni
  jernmangel
 • siderose
  støvlunge forårsaket av langvarig innånding av jernstøv
 • SIDS
  sudden infant death syndrome
 • sigmoidoskopi
  undersøkelse av nedre del av tykktarmens venstre side med et bøyelig rør med lyskilde som man kan se gjennom
 • sigmoidostomi
  kunstig åpning fra sigmoideum-delen av tykktarm (nedre venstre del) og ut gjennom huden
 • signifikansnivå
  Den grense man setter for at resultatet av en test skal være statistisk signifikant. Settes vanligvis til 0,05 (5 %)
 • signifikant
  betydelig. I medisinen benyttes begrepet ofte i betydningen statistisk signifikant, og betegner ikke nødvendigvis at noe er betydelig/viktig, kun at man tror forskjellen ikke skyldes tilfeldigheter. I studier er det vanlig å akseptere en forskjell dersom risikoen for at forskjellen skyldes tilfeldigheter er mindre enn 5% (signifikansnivå: p<0,05).
 • silikose
  støvlunge forårsaket av langvarig innånding av støv fra stein, sand eller annet materiale som inneholder silisium (kiselsyrepartikler)
 • sinister
  venstre
 • sinusitt
  bihulebetennelse
 • sinusknute
  lite område i hjertets høyre forkammer som utløser hjertets elektriske impulser og som resulterer i at hjertet trekker seg sammen. Er frekvensbestemmer (pacemaker) og en del av hjertets ledningssystem
 • sinusrytme
  hjertets normale elektriske rytme
 • sinustakykardi
  hurtig hjerterytme som styres av sinusknuten
 • SIRS
  systemisk inflammatorisk respons syndrom, dvs. sepsis ved infeksjon
 • Sjøgren
  Sjøgrens sykdom, revmatisk sykdom karakterisert ved tørre slimhinner, f.eks. i munnen og på øynene
 • skafoideum
  båtbeinet, et av håndrotsbeina
 • skirrøs
  hard
 • sklera
  øyests senehinne
 • skleritt
  betennelse i øyets senehinne
 • sklerodermi
  hard hud, kan opptre som egen sykdom
 • sklerose
  tilhardning
 • sklerosere
  bli hard
 • skleroserende behandling
  innsprøyting av lokalirriterende middel i blodårer (åreknuter) slik at de lukker seg
 • skleroterapi
  innsprøyting av lokalirriterende middel i blodårer (åreknuter) slik at de lukker seg
 • skoliose
  ryggskjevhet
 • skotom
  et område av synsfeltet vedkommende er blind på
 • skrofuloderma
  Sår og utslett rundt tuberkuløse fistler
 • skrofulose
  En gammel betegnelse som opprinnelig ble brukt til å beskrive lymfeknutetuberkulose med fistler og hudforandringer på halsen
 • skrotal
  som har med pungen å gjøre
 • skrotum
  pungen
 • skulderbursitt
  betennelse i slimpose i skulderområdet
 • skulderkapsulitt
  betennelse i skulderens leddkapsel
 • skulderluksasjon
  skulderen ut av ledd
 • skvamøs
  skall- eller plateliknende
 • SLE
  systemisk lupus erytematosus
 • SLV
  Statens legemiddelverk
 • SMA
  "smooth muscle antibody", glatt muskelcelle antistoff
 • SMM
  Senter for medisinsk metodevurdering
 • SN
  Sanne negative: En person uten den aktuelle sykdommen som har et negativt testresultat
 • SNRI
  spesifikke noradrenalin reopptakshemmere, en ny gruppe antidepressiva
 • snøblindhet
  overflatiske sår i hornhinnen etter stråling med ultrafiolett lys
 • solitær
  enkeltstående
 • soma
  kropp
 • somatisering
  kroppsliggjøring
 • somatisk
  som har med kroppen å gjøre
 • somatoforme
  som minner om kroppslige plager uten at det finnes slik sykdom, psykisk betingede plager
 • somatogen
  med kroppslig opphav
 • somatotrofisk
  som fremmer kroppsveksten
 • somnolens
  søvnighet
 • sopor
  dyp søvn
 • soporøs
  sovende
 • SP
  Sanne positive: En person med den aktuelle sykdommen som har et positivt testresultat
 • spaltelampe
  mikroskop som brukes til undersøkelse av hornhinnen
 • spasme
  krampe
 • spasmolytisk
  krampeløsende
 • spastisitet
  tilstand med vedvarende stramhet, kramper, i muskulaturen
 • spastisk
  krampeaktig, vedvarende stramninger i muskulaturen
 • SPECT
  "single photon computed tomography", avbilding med nukleærmedisinsk computertomografisk teknikk
 • sperma
  sæd
 • spermie
  sædcelle
 • spesifisitet
  et mål for en test eller prøves evne til korrekt å plukke ut de som er "friske"
 • sphincter
  ringmuskel, lukkemuskel
 • spider nevi
  blodkar i huden som ser ut som en liten "stjerne"
 • spina
  beintagg
 • spinal
  som har med ryggraden å gjøre
 • spinalanestesi
  bedøvelse som settes i ryggen
 • spinalbedøvelse
  bedøvelse som settes i ryggen
 • spinalnerve
  nerve som går ut fra ryggmargen
 • spinalpunksjon
  innstikk mellom to ryggvirvler i nedre del av ryggen og inn i hulrommet som omgir ryggmargen for å hente ut prøve av væsken som omgir ryggmargen (spinalvæske)
 • spinalstenose
  trangt parti i ryggmargskanalen som kan klemme på ryggmargen
 • spinalt sjokk
  reaksjon de første timene/ dagene etter at ryggmargen er skadet og som gir total lammelse og slapphet i all muskulatur som forsynes av nerver nedenfor skadestedet i ryggmargen
 • spirometer
  instrument til å måle luftmengden som kan blåses ut, måler både volum og hastighet
 • spirometri
  undersøkelse som måler luftmengden som kan blåses ut, omfatter både volum og hastighet
 • splanknisk
  som vedrører sirkulasjonen til magetarmkanalen
 • splenektomere
  fjerne milten
 • splenektomi
  fjerning av milten
 • splenomegali
  forstørret milt
 • spolebein
  radius, underarmsbeinet som befinner seg på tommelfingersiden
 • spondylitt
  betennelse i ryggvirvel
 • spondyloartrose
  slitasjeforandringer i ryggen
 • spondylolistese
  fremoverglidning av en virvel i forhold til virvelen nedenfor
 • spondylolyse
  spalte eller sprekk i en ryggvirvels virvelbue med risiko for forskyvning, kan være medfødt eller oppstå etter skade
 • spondylose
  slitasje med forkalkninger i ryggen
 • spondylotisk
  slitasjeforandringer i ryggen
 • spontanfraktur
  beinbrudd som oppstår uten noen vesentlig ytre skade
 • spontanpneumothorax
  plutselig sammenfall av en del av lungen uten at det er foranlediget av noen ytre skade
 • spontanremisjon
  tilstand som av seg selv blir bedre
 • sputum
  oppspytt
 • SR
  senkningsreaksjon
 • SS
  serotoninergt syndrom
 • SSRI
  "selective serotonin reuptake inhibitor", selektiv serotonin reopptakshemmer, nyere gruppe midler mot depresjon
 • SSS
  syk-sinus-syndrom
 • stapes
  stigbøylen, et av beina i ørebenskjeden
 • stase
  stans i eller sterk nedsettelse av blodstrømmen
 • staseeksem
  eksem som oppstår pga. sterkt nedsatt blodstrøm
 • stasepapille
  det området der synsnerven kommer inn i øyenbunnen (papillen), er hovent og "bomullsaktig" slik det ses gjennom et oftalmoskop, tilstanden innebærer at trykket inne i hjernen er økt, en alvorlig tilstand
 • statin
  kolesterolsenkende medikament
 • STD
  "sexually transmitted disease", seksuelt overført sykdom
 • steatoré
  fettrik avføring
 • STEC
  Shiga-toxin-produserende Escherichia coli
 • STEMI
  ST-hevet hjerteinfarkt (ST-elevated myocardial infarction). EKG viser typiske forandringer (ST-hevning) som bekrefter at det foreligger et "sikkert" hjerteinfarkt.
 • stenose
  innsnevring, trangt parti
 • stenosere
  bli trang, innsnevret
 • stenotisk
  trang, forsnevret, avstengt
 • stent
  brukes oftest som betegnelse på en form for armering som holder en blodåre åpen etter at den er utblokket fordi den var for trang
 • stenting
  innsetting av "armering" i f.eks. trange blodårer som blokkes åpne, hindrer at åren klapper sammen
 • steril
  fri for bakterier, virus og sopp (1). Ufruktbar, som ikke kan få barn (2).
 • sterilitet
  å være steril, det vil si fri for bakterier, virus og sopp (1). Eller å være ufruktbar, som ikke kan få barn (2).
 • sterkoral
  som vedrører avføring
 • sterkoral diaré
  diaré som oppstår pga. forstoppelse som tetter igjen tarmen slik at kun væske kan passere det forstoppede partiet
 • sternal
  som gjelder brystbeinet
 • sternalpunksjon
  innstikk i brystbeinet slik at det kan suges ut prøve av beinmargen
 • sternum
  brystbeinet
 • steroid
  Forkortelse for kortikosteroid. Er et binyrebarkhormon, finnes også som legemiddel, påvirker de fleste kroppsfunksjoner, brukes som legemiddel særlig til å dempe ned betennelser som ikke er forårsaket av infeksjoner. Det skilles mellom tre hovedtyper kortikosteroider: Mineralkortikoider, som kontrollerer konsentrasjonen og balansen av ulike kjemikalier i kroppen din. De hindrer blant annet at for mye natrium og vann tapes i urinen. Glukokortikoidene, som har en rekke oppgaver. En er å bidra til å omdanne karbohydrater som stivelse, til energikilden glykogen i leveren din. De har også en sentral rolle i kroppens forsvarsverk mot betennelser. Kjønnshormoner består av mannlige hormoner som kalles androgener (testosteron) og kvinnelige hormoner som kalles østrogen og progesteron. Disse hormonene påvirker kjønnsmodningen og kjønnsdriften.
 • stigmatisere
  merke, sette mindreverdighetsstempel på
 • stoma
  munn, kunstig åpning
 • stomatitt
  betennelse i munnslimhinnen
 • stomi
  åpning av tarm eller urinveier til huden
 • strabisme
  skjeling
 • stratifikasjon
  inndeling i lag eller grupper, f.eks. i forhold til risiko, eks. høyrisiko versus lavrisiko. Kan brukes i et forsøk på å kompensere for konfunderende faktorer i en studie.
 • stratifisere
  inndele i bestemte lag eller grupper, f.eks. inndele en befolkning i forskjellige grupper i forhold til deres risiko for å få hjertekarsykdom. Kan brukes i et forsøk på å kompensere for konfunderende faktorer i en studie.
 • stratum basale
  overhudens bunnlag
 • stressinkontinens
  ufrivillig urinavgang ved hoste eller tunge tak
 • stressulcus
  overflatiske magesår som kan oppstå som komplikasjon til annen alvorlig tilstand
 • stria
  striper
 • stridor
  hvesing, pesing som skyldes at det er trangt i luftveiene
 • stridorøs
  hvesende, pesende
 • striktur
  forsnevring pga. arrvev
 • struma
  forstørret skjoldbruskkjertel
 • STSS
  streptokokk betinget toksisk sjokk syndrom
 • stupor
  i halvsvime; innenfor psykiatrien en betegnelse på en pasient som er vanskelig å kontakte, som er uttrykksløs
 • stuvningslever
  blodrik lever pga. at hjertet ikke klarer å "ta unna" alt blodet som kommer tilbake til hjertet, opphopning av blod i leveren
 • stuvningssvikt
  hjertesvikt som fører til at blodet hoper seg opp f.eks. i lever, i lunger, i bena
 • subaraknoidalblødning
  hjernehinneblødning, pulsåreblødning i eller utenpå hjernen
 • subdiafragmatisk
  under mellomgolvsmuskelen
 • subdural
  under eller innenfor den harde hjernehinnen
 • subduralt hematom
  blodansamling etter blødning i rommet mellom hjernehinnene, som oftest resultat av en hodeskade
 • subfebril
  lett temperaturstigning
 • subfertilitet
  nedsatt fruktsomhet, nedsatt evne til å bli gravid
 • subfrenisk
  under mellomgulvet
 • subhepatisk
  under leveren
 • subileus
  truende "lammelse" av tarmen
 • subklinisk
  tilstand som ikke gir klare eller tydelige sykdomstegn
 • subkutan
  under huden
 • sublingual
  under tungen
 • sublingval
  under tungen
 • subluksasjon
  delvis ute av ledd
 • submukosa
  det løse bindevevet under slimhinnen
 • submukøs
  som er under slimhinnen
 • suboksipitalt
  under/nedenfor hodet, nakken
 • substitusjon
  erstatning, eks. substitusjonsdose med hormon i tablettform som erstatning for et for lavt nivå i blodet (eks. tyroksin)
 • substitusjonsbehandling
  behandling som innebærer ekstra tilførsel av et stoff som det er blitt for lite av i kroppen
 • suicid
  selvmord
 • suicidal
  som er truende til å gjøre selvmord
 • suicidforsøk
  selvmordsforsøk
 • sunna
  en betegnelse på kvinnelig omskjæring
 • superior
  ovenfor, høyere oppe (motsatt av inferior)
 • supinasjon
  vridning av armen/ hånden (eller foten) utover slik at håndflaten vender opp
 • supinere
  rotere fot eller arm utover (motsatt av pronere)
 • suppresjon
  undertrykking
 • supprimere
  undertrykke
 • suppurasjon
  Det kommer puss ut, pussdannelse
 • suppurativ
  pussdannende
 • suprapubisk
  ovenfor blygdbenet, brukes f.eks. til å omtale kateter som legges inn til urinblære gjennom huden ovenfor blygdbenet
 • supraspinatus
  sene i skulderen, bidrar til å løfte armen ut fra kroppen og opp, ofte utsatt for senebetennelse
 • supraventrikulær
  som befinner seg ovenfor hjertekamrene (ventriklene); betegner vanligvis rytmeforstyrrelser i hjertet som oppstår i forkamrene eller i overgangen til hjertekamrene
 • suspensjon
  oppslemming av faste partikler i en væske
 • sutur
  tråd til sying av sår; sy et sår
 • suturere
  sy et sår
 • sveiseblink
  skade av kornea som følge av UV-bestråling, ledsaget av sterke smerter. Kalles også "snøblindhet" og "keratokonjunktivitt, fotoelektrisk"
 • SVK
  sentralt venekateter
 • SXA
  enkel-energi røntgen absorpsjonsmetri. En metode for måling av beintetthet i hæl og underarm.
 • syklus
  Brukes om fenomen som gjentar seg, tidsrommet mellom hver repetisjon
 • symbiose
  samliv mellom to ulike organismer
 • symfyse
  betegner vanligvis blygdbeinet i bekkenet; kan også betegne to bein som er fast festet til hverandre
 • symfysiolyse
  blygdbeinet består opprinnelig av to bein som er godt festet sammen, under svangerskapet løsner forbindelsen noe slik at bekkenet skal kunne gi etter under fødselen, denne løsningen kan gi ubehag og smerter (del av bekkenløsning-problemet)
 • sympatektomi
  fjerning av sympatisk nervevev, en del av det nervesystemet vi ikke kan kontrollere med vår vilje
 • sympatikolytisk
  som motvirker det sympatiske nervesystemet, motvirker adrenalin-effektene
 • sympatikomimetisk
  som forsterker virkningen av det sympatiske nervesystem, forsterker adrenalin-effektene
 • sympatikus
  den sympatiske delen av det ikke-viljestyrte nervesystemet (autonome nervesystem), som gir adrenalin-effekter
 • sympatikusaktivitet
  som stimulerer aktiviteten i det ikke-viljestyrte nervesystemet (autonome nervesystem)
 • sympatiske nervesystem
  den delen av det ikke-viljestyrte nervesystemet (autonome nervesystem), som gir adrenalin-effekter, f.eks. i hjertet, lungene, blodårene, tarmen
 • symptom
  de tegn og ubehag som den syke selv opplever
 • symptomatologi
  de samlede tegn og ubehag som den syke merker
 • synapse
  overgangen mellom to nerveceller, signaler overføres her kjemisk med ulike signalstoff som noradrenalin, acetylkolin eller andre
 • syndaktyli
  medfødt sammenvoksning mellom fingrene eller tærne, jfr. Downs syndrom
 • syndesmose
  bindevevsforbindelse mellom to bein, f.eks. i hodeskallen, der mange bein er vevd sammen med en slags søm i mellom. Disse overgangssonene opptrer som sømmer i hodeskallen.
 • syndrom
  en samling tegn og plager som hører til en bestemt sykdom; et bestemt sett av symptomer
 • syneki
  sammenvoksinger mellom øyets linse og regnbuehinnen
 • synergetisk
  samvirkende
 • synergistisk
  forsterkende
 • synkope
  besvimelse
 • synkopere
  besvime
 • synkron
  I forbindelse med kreftdiagnostikk: Kreftknute av samme morfologi, men som ikke er en metastase, som har oppstått mindre enn 6 måneder etter den første kreftknuten ble oppdaget. OBS manglende konsensus om definisjon.
 • synovektomere
  operere vekk en kronisk betent leddhinne
 • synovektomi
  operasjon der leddhinnen fjernes i kronisk betente ledd
 • synovia
  leddvæske
 • synovial
  som har med leddhinnen å gjøre
 • synovialhinne
  leddhinnen
 • synovialvæske
  leddvæske
 • synovitt
  betennelse i leddhinnen
 • syntaks
  setningslære, ordsammensetning, ordenes innbyrdes sammensetning
 • syringomyeli
  sykdom i ryggmargen der en væskefylt blære inne i ryggmargen trykker på omliggende nervevev og kan gi forstyrrelser særlig i følesansene (tap av smerte- og temperatursans)
 • systematisk oversikt
  En oversiktsartikkel der spesifikke og aksepterte metoder er blitt anvendt til å identifisere, vurdere og summere resultater fra studier som har undersøkt en bestemt problemstilling. Artikkelen kan, men behøver ikke, bygge på en metaanalyse.
 • systemeffekt
  virkning på hele organismen
 • systemisk
  som virker inn på hele organismen
 • systemsykdom
  sykdom som finnes i hele kroppen
 • systole
  den hjertefasen da hjertet trekker seg sammen (motsatt av diastole)
 • systolisk
  den hjertefasen da hjertet trekker seg sammen og skyver blod ut i kretsløpene, angir også den øvre verdien i blodtrykket
 • søvnapné
  kortvarig stans i pustingen i søvne
 • søvndeprivasjon
  det å holde en person våken, frata vedkommende muligheten til å sove
 • tachyphylaxi
  hurtig avtakende styrke og varighet av et stoffs virkning ved gjentatt bruk
 • tahara
  infibulasjon, sammensying av kjønnsleppene, en metode for kvinnelig omskjæring
 • taktil
  som har med berøring å gjøre
 • takyarytmi
  hurtige uregelmessige hjerteslag
 • takyfylakse
  raskt avtakende effekt av et legemiddel
 • takyfylaksi
  hurtig avtakende styrke og varighet av et stoffs virkning ved gjentatt bruk
 • takykardi
  unaturlig hurtige hjerteslag
 • takypné
  hurtig pust
 • talus
  ankelbeinet
 • TAP
  teleangiopati, sykdom i små blodårer
 • tardiv
  langsom
 • tardiv dyskinesi
  ufrivillige, merkelige, ofte uhensiktsmessige bevegelser; kan skyldes bivirkninger etter langvarig bruk av sterke nervemedisiner
 • tardive dyskinesier
  ufrivillige, merkelige, ofte uhensiktsmessige bevegelser; kan skyldes bivirkninger etter langvarig bruk av sterke nervemedisiner
 • tarmatoni
  nedsatt eller mangelfull muskelaktivitet i tarmen
 • tarminvaginasjon
  en del av tarmen glir inn i en annen del av tarmen, akutt tilstand hos småbarn
 • tarmiskemi
  nedsatt blodforsyning til en del av tarmen, kan medføre vevsdød i tarmen
 • tarsal
  som gjelder vristen, fotryggen
 • tarsorafi
  sammensying av øyespalten; gjøres av og til ved lammelse av ansiktsnerven (øyet lukker seg ikke) for å hindre uttørring og skade på hornhinnen
 • tarsus
  fotroten
 • TB
  tuberkulose
 • TBT
  Term Breech Trial, en stor multisenterstudie publisert i tidsskriftet The Lancet i 2000. Studien konkluderte med at planlagt keisersnitt ga bedre resultat for foster/barn enn planlagt vaginal fødsel. Resultatene synes i følge en norsk rapport å ha begrenset gyldighet i Norge.
 • TCA
  tricykliske antidepressiver; legemidler med antidepressiv virkning
 • TCC
  transitional cell carcinoma, en kreftform som forekommer i øvre urinveier
 • tegmentasjon
  tildekking av et sår, f.eks. ved magesår kan man sy en flik av bukhinnen (omentet) over såret og på den måten tette det igjen
 • tegmentatio
  tildekking av et sår, f.eks. ved magesår kan man sy en flik av bukhinnen (omentet) over såret og på den måten tette det igjen
 • telarke
  perioden med brystutvikling hos jenter
 • teleangiektasi
  utvidelse av små kar i huden/blodårenøste
 • teleangiopati
  sykdom med utvidelse av mange små blodkar, disse kan sprekke og blø
 • temporal
  som vedrører tinningen
 • temporalisbiopsi
  vevsprøve av tinningpulsåren
 • temporalside
  på tinningsiden
 • tendinitt
  senebetennelse
 • tendosynovitt
  seneskjedebetennelse
 • tendovaginitt
  seneskjedebetennelse
 • tenesme
  smertefull og hyppig trang til avføring eller vannlating
 • tenosynovitt
  seneskjedebetennelse
 • tensjon
  spenning; strekking
 • tensjonshodepine
  spenningshodepine
 • terapeutisk
  helbredende
 • terapi
  behandling
 • teratogen
  som gir misdannelser
 • teratologisk
  angående læren om misdannelser
 • termal
  som har med varme å gjøre
 • termin
  beregnet tidspunkt for nedkomst; tidsperiode
 • terminal
  mot slutten
 • terminere
  avslutte
 • termofil
  varmekjære. Termofile bakterier er bakterier som vokser ved 50 gr. C eller mer.
 • termoregulere
  varmeregulere
 • testikulær
  vedrørende testiklene
 • testis
  testikkel/ testikler
 • testisretensjon
  testikkel som ikke har "vandret" ned i pungen
 • testosteron
  mannlig kjønnshormon
 • teststørrelse
  En variabel med en kjent statistisk fordeling som gjør oss i stand til å teste nullhypotesen
 • tetani
  kramper
 • tetanus
  stivkrampe
 • tetanusvaksine
  stivkrampevaksine
 • TGA
  transposisjon av de store arteriene (pulsårene); medfødt hjertefeil som skyldes feil i avgangen av de store blodårene fra hjertet
 • thalamus
  stor nerveknute i storhjernens basis
 • thenar
  tommelfingermuskulaturen
 • thoracal
  som vedrører brystkassen; brystdelen av ryggen
 • thorax
  brystkassen
 • thrombophlebitt
  betennelse i venevegg i forbindelse med dannelse av blodpropp
 • thrombose
  blodpropp
 • thymus
  brisselen, lymfevev som befinner seg øverst, midt i brystkassen
 • thyreotoxicose
  forhøyt stoffskifte som følge av økt utskillese av hormon (tyroksin) fra skjoldbruskkjertelen
 • TIA
  "transitorisk iskemisk atakk", forbigående nedsatt blodstrøm til en del av hjernen og med forbigående tap av kropps- eller mentalfunksjoner, tilstanden normaliserer seg i løpet av 24 timer
 • tiazid
  lett vanndrivende middel som brukes i behandlingen av høyt blodtrykk
 • tiaziddiuretika
  en mild type vanndrivende middel
 • TIBC
  total ironbinding capacity, er et uttrykk for konsentrasjonen av transferrin, som er transportproteinet for jern i blodet
 • tibia
  skinnbeinet, beinet på forsiden av leggen
 • tic
  ufrivillig, tvangspreget ansiktstrekning eller -grimase
 • tics og Tourettes syndrom
  tilstand der det dominerende trekk er en eller annen form for ansiktsgrimaser, kast med hodet, blunking; ev. kremting, hosting, snufsing; ev. utbrudd av sosialt uakseptable, ofte obskøne ord
 • tinea
  hudsopp
 • tinea capitis
  sopp i hodebunnen
 • tinea cruris
  sopp i lysken/skrittet
 • tinea pedis
  fotsopp
 • Tinnels
  Tinnels tegn innebærer lett banking med en finger over en nerve som mistenkes skadet (inneklemt). Bankingen vil kunne gi utstrålende smerter/ ubehag/ ilinger tilsvarende den aktuelle nervens forløp.
 • tinnitus
  øresus
 • TIPS
  Transjugulær intrahepatisk portosystemisk shunt
 • titer
  mengden innhold av et virksomt stoff i en oppløsning
 • TMS
  "transkraniell magnetisk stimulering", behandlingsmetode som lanseres som et alternativ til elektrosjokk-behandling av hjernen ved depresjon, TMS er tenkt å påvirke tankevirksomhet og atferd, nytten av behandlingen er fortsatt uklar.<br/>TMS kan også bety trimetoprimsulfa, et antibiotikum.
 • TNF
  tumor nekrose faktor
 • TNM
  klassifikasjonssystem for ondartede svulster. T står for primærsvulstens størrelse og utstrekning (tumor). N står for regional lymfeknuteinvolvering (node). M står for fravær eller tilstedeværelse av spredning/ fjernmetastaser (metastaser).
 • TNS
  transkutan nervestimulering, dvs. stimulering av nerver ved å sende svake elektriske strømmer gjennom huden
 • tokolyse
  rihemming, som demper rier
 • tokolytisk
  rihemmende middel, som stopper en for tidlig fødsel
 • toksemi
  tilstand der giftstoff fra bakterier er kommet over i blodet
 • toksikologi
  læren om forgiftninger, giftstoffer og deres virkninger
 • toksikologisk
  om giftstoffer og deres virkninger
 • toksikose
  forgiftning
 • toksin
  giftstof (fra bakterier)
 • toksisitet
  giftighet; giftegenskaper
 • toksisk
  giftig
 • toksisk sjokk syndrom
  giftstoffer fra stafylokokkbakterier gir et sykdomsbilde med hurtig innsettende høy feber, oppkast, vandig diaré, sår hals, muskelsmerter og hodepine
 • toksoplasmose
  sykdom fremkalt av en parasitt overført fra dyr til mennesker
 • tomografi
  røntgenfotografering med snittbilder av et organ
 • tonisk
  jevnt strammende (i motsetning til klonus, rykkende)
 • tonometer
  instrument som brukes til å måle trykket i øynene (for høyt trykk er grønn stær)
 • tonsill
  mandlene i halsen
 • tonsillitt
  halsbetennelse, betennelse i mandlene
 • tonus
  spenningstilstand, spenningsnivå
 • tophi
  knuter som er avleiret i underhudsvevet ved urinsyregikt
 • topografisk anatomi
  læren om hvordan de ulike organene ligger i forhold til hverandre
 • torakocentese
  innstikk gjennom brystkassen for å tappe ut væske fra lungesekken
 • torakoplastikk
  operasjon der ribbein fjernes slik at lungene kan falle sammen, metode som ble benyttet i behandlingen av lungetuberkulose
 • torakoskopi
  undersøkelse hvor et instrument med belysning føres gjennom brystveggen for å inspisere lungeoverflaten
 • torakotomere
  operasjon med åpning av brystkassen
 • torakotomi
  operasjon med åpning av brystkassen
 • tori
  beinet utvekst, synonym for eksostose
 • torkvert
  snodd, vridd
 • torsades de pointes
  anfall med hurtig puls utløst fra hjertekamrene (ventrikkeltakykardi). Slike anfall kan være livstruende.
 • torsjon
  dreining
 • torticollis
  hodet holdes skjevt pga. muskellidelse i halsen, betente lymfeknuter eller lidelse i halsvirvel
 • toxemi
  sykelig tilstand forårsaket av giftstoffer i blodet
 • toxoplasmose
  sykdom fremkalt av en parasitt overført fra dyr til mennesker
 • TPK
  trombocytter, blodplater
 • TPN
  total parenteral nutrisjon, dvs. total næringstilførsel direkte i blodet
 • TPO
  thyreoidea peroxidase antigen
 • trabekuloplastikk
  grønn stær-behandling av øynene ved hjelp av laser som fører til bedret avløp for kammervæske ved glaukom (grønn stær) som skyldes åpen kammervinkel
 • tracheitt
  katar eller betennelse i luftrøret
 • trakea
  luftrøret
 • trakeal
  som har med luftrøret å gjøre
 • trakealsekret
  slim fra luftrøret
 • trakeitt
  katar eller betennelse i luftrøret
 • trakeobronkitt
  betennelse i luftrør og bronkier
 • trakeolaryngeal
  som gjelder strupe og luftrør
 • trakeostomi
  stikke hull på luftrøret gjennom huden, f.eks. ved truende kvelning der øvre del av luftrøret er tettet igjen
 • trakom
  smittsom betennelse av øyets slimhinner med dannelse av små gryn
 • traksjon
  strekk
 • traktus
  gang
 • TRALI
  transfusion-related acute lung injury
 • trangvinkelglaukom
  grønn stær (for høyt trykk i øyet) som skyldes at det er trangt ute ved kanten i fremre øyekammer
 • tranquillizer
  nerveberoligende middel
 • transabdominal
  gjennom bukveggen
 • transaminase
  enzymer som forekommer i økte mengder i blodet ved visse sykdommer, f.eks. leversykdom
 • transdermal
  gjennom huden
 • transformasjon
  omdannelse
 • transformere
  omdanne
 • transfusjon
  overføring av fremmed blod eller blodstoffer til pasientens blod
 • transitorisk
  forbigående
 • transkutan
  gjennom huden
 • transmisjon
  overføring
 • transmitter
  et signalstoff
 • transmittersubstans
  et signalstoff
 • transmural
  gjennom veggen til en legemsdel
 • transplantasjon
  flytting av vev fra et sted på kroppen til et annet sted; vevsoverføring fra en person til en annen
 • transuretral
  gjennom urinrøret
 • trapezius
  stor, flat muskel i øvre del av ryggen/nakken
 • TRAS
  TSH-reseptor autoantistoffer
 • traumatisk
  skadelig; som skyldes skade
 • traumatologi
  læren om skader, skademekanismer og deres behandling
 • traume
  skade
 • trematode
  blodigle, eks. Schistosomiasis
 • tremens
  skjelvende
 • tremor
  skjelving
 • Trendelenburgs tegn
  Trendelenburgs gange, dvs. hoften synker ned på den affiserte siden når barnet står på denne ekstremiteten. Dette kan testest: pasienten står på den ene foten, løfter den andre, normalt vil da hoften "løftes" på den siden beinet løftes. Synker derimot hoften ned, er det et tegn på noe galt i hofteleddet eller muskelsvakhet i området
 • Trendelenburgs test
  Test for å påvise klaffesvikt i de store/indre venene i underekstremitetene.
 • trepanasjon
  åpning av skalletaket
 • triage
  prioritering av skadebehandling. Ved store katastrofer med mange skadede og døde prioriteres etter følgende retningslinjer: 1. Må behandles umiddelbart 2. Kan vente 3. Skal ikke behandles
 • tricepsrefleks
  refleks som utløses ved å banke ved festet for strekkesenen i overarmen (på baksiden av albuen), medfører at armen strekkes ut
 • Trichomonas vaginitt
  skjedekatar forårsaket av parasitten Trichomonas som overføres ved samleie
 • trichotillomani
  - tvangsmessig håruttrekning - en tilstand der en person (ofte et barn) trekker ut store mengder hår fra hodebunnen slik at området blir hårløst. Skyldes en underliggende psykisk lidelse - håravfall som skyldes at man har trukket ut hårene selv
 • trigeminus
  ansiktsnerve
 • trigeminusneuralgi
  ansiktssmerter som skriver seg fra trigeminusnerven
 • trigeminusnevralgi
  ansiktssmerter som skriver seg fra trigeminusnerven
 • trigge
  utl&#