Informasjon

Ivareta

Temaside om Korona

Ivareta

Pårørende berørt av rus, er en organisasjon av og for pårørende til mennesker med rusproblemer. Frem til februar i år het vi Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS). Siden da har vi kledd om organisasjonen vår med nytt navn og nye farger.

Med tradisjoner tilbake til 1969 vet vi hvordan det er når den man bryr seg om sliter med rus. Ivareta består av hundrevis med historier om hvordan det er å bry seg, hvordan det er å bekymre seg, og hvordan det er å ville gjøre det man kan for å hjelpe den man er glad i. Vi vet også hvordan det er når ting har gått så langt at man bør se på mulighetene for å hjelpe seg selv.

Vi er en organisasjon som ser og støtter hverandre. Vi har frivillige som møter andre for en kaffe, som snakker med andre pårørende og som skaper møtepunkter slik at pårørende kan møtes. Vi jobber også aktivt med brukermedvirkning, hvor vi legger til grunn egen kunnskap og erfaring for å skape bedre tilbud til pasienter og pårørende.

Sammen er vi er Ivareta, for alle som er berørt av andres rusproblemer.

Besøksadresse: Torggata 1, 0181 Oslo
Tlf: 23 08 05 50 | post@ivareta.no

Nettadresse: ivareta.no

Pårørendetelefonen 800 40 567