Informasjon

Temaside om Korona

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO) er en medlemsbasert interesseorganisasjon med formål om å sette seksuelle overgrep og traumer på dagsordenen i samfunnet. De ønsker å skape mer kunnskap og større åpenhet om samfunnsproblemet seksuelle overgrep.

Organisasjonen er en naturlig brobygger mellom fagkompetanse og erfaringskompetanse. De arbeider for at mennesker som blir utsatt for seksuelle overgrep og incest får muligheter til å gjenerobre sine ressurser. Overgrepsutsatte skal bli oppdaget og hjulpet. Organisasjonen har et særlig fokus på arbeid mot seksuelle overgrep i nære relasjoner.

Kontaktinformasjon

Nettadresse: www.lmso.no

E-post: post@lmso.no