Informasjon

LEVE, Etterlatte ved selvmord

Temaside om Korona

Organisasjonen LEVE arbeider for å sikre aktiv hjelp og støtte til familier, pårørende og eventuelt andre berørte som mister noen av sine nærmeste ved selvmord. LEVE ønsker å påvirke og endre folks holdninger til selvmord og etterlatte ved selvmord, fordi det fremdels hersker fordomsfulle innstillinger til selvmord og årsakene til dette. LEVE arbeider også for økt forskning rundt selvmord.

Telefon: 22 36 17 00 eller post@leve.no

www.leve.no

Lokale tilbud

  1. Sorggrupper
    For mer informasjon om tilbud i nærheten av deg:
    Kontakt LEVE Norge Tlf. 22 36 17 00
    E-post post@leve.no