Informasjon

Norsk Tourette Forening (NTF)

Temaside om Korona

Norsk Tourette Forening (NTF) er en landsomfattende organisasjon som har til formål å utbre kunnskap om- og forståelse for Tourettes syndrom (TS) og andre ticstilstander.

NTF er organisasjonen for alle med Tourettes syndrom, deres familier, venner, fagpersoner og andre interesserte.


NTF arbeider for å holde våre medlemmer orientert om forskning, muligheter og deres rettigheter. De arbeider for å gi personer med Tourettes syndrom mulighet til å mestre sin hverdag best mulig, samt å bedre de pårørendes situasjon gjennom likepersonsarbeid, brukermedvirkning og opplæringsvirksomhet.

Kontaktinformasjon:

Nettadresse: http://touretteforeningen.no

E-post: post@touretteforeningen.no

Tlf. 31 41 10 55

Mob. 47 35 98 69

Adresse:
Norsk Tourette Forening
Frankendalsveien 97
3274 Larvik