Informasjon

Hva er placeboeffekt?

Det er ikke et spørsmål om hvordan du har det, men hvordan du tar det.

Hopp til innhold

På latin betyr placebo «jeg vil behage», og ordet placeboeffekt dukker opp i ulike sammenhenger i forskjellige former for behandling.

En ofte brukt definisjon av begrepet er at dersom du tror en behandling vil virke på en bestemt måte, kan det få en slik effekt.

Fusk og fakta

I medisinsk forskning blir det gjort såkalte placebokontrollerte undersøkelser. Det betyr at én gruppe forsøkspersoner får den aktive medisinen, mens kontrollgruppen får, i stedet for den aktive medisinen, en placebo (gjerne omtalt som «sukkerpille» eller «narrepille»). Denne har ingen målbar medisinsk effekt.

I den pasientrettede (kliniske) forskningen er alle preparater som brukes i behandlingen kodet på en slik måte at verken pasienten eller den som gir medisinen vet om det er placebo eller aktiv medisin som brukes før etter at forsøket er avsluttet. Utvalget av pasienter som får placebo er tilfeldig – såkalt randomisert.

Målet med slike forsøk er å registrere effektene i de to gruppene og forskjellene mellom dem.

Det kan være verdt å merke seg at det er normalt å finne grader av placeboeffekt i begge forsøksgruppene. Men dersom det aktive midlet har effekt, vil resultatene i gruppen som får det aktive midlet skille seg fra det man kan finne i placebogruppen.