Informasjon

Randomiserte, kontrollerte studier - en gullstandard

Randomiserte kontollerte studier er den beste metoden for å finne ut om en bestemt type behandling virker.

Behandlingsstudier

Når vi blir syke, og sykdommen ikke går over av seg selv, trenger vi aktiv behandling. Slik behandling kan være informasjon, kostråd, fysioterapi, et medikament eller andre tiltak. Men hvordan vet vi at behandlingen virker, og at den behandlingen vi får, er den beste?

Den medisinske forskningen har utviklet metoder til å bedømme om en bestemt behandling virker, og om den er bedre enn annen behandling. Gullstandarden, den beste metoden, for slik forskning er en randomisert, kontrollert studie - på engelsk heter det randomized controlled trial, forkortet RCT. En annen betegnelse du kan støte på, er kvalitetsstudie. En korrekt planlagt og gjennomført RCT kalles en kvalitetsstudie.

Neste side