Enkel

Rett til nødvendig helsehjelp

I Norge har du krav på nødvendig helsehjelp der du bor, eller der du for tiden oppholder deg. Dette kan du lese mer om på nettsidene til Helsetilsynet.

Lenker

  • Rettigheter og klager (Helsetilsynet)
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1a - Rett til nødvendig hjelp fra kommunens helse- og omsorgstjeneste
  • Pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1b - Rett til nødvendig helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten
  • Pasientrettighetsloven § 7-2 - Klage