Skjema

Beregning av kaloribehov ved overvekt/fedme

Temaside om Korona

Det totale energibehovet (kaloribehovet) kan beregnes ved å kalkulere energibehovet i hvile og multiplisere dette med en aktivitetsfaktor1

 • Kaloribehovet i hvile tilsvarer den mengden kalorier som forbrukes hvert døgn, og som må tilføres for å holde vekten konstant
  • Dette varierer med kjønn, alder, høyde og vekt (beregnet etter Mifflins formel2)
 • Mifflins formel for energibehov er egnet for å beregne kaloribehov ved overvekt og fedme3
 • Det daglige energiforbruket øker med økende aktivitet. Finn det svaralternativet som best passer til ditt aktivitetsnivå. Kryss av i tillegg dersom du trimmer eller mosjonerer 4-5 ganger i uka eller mer4

 • Det totale kaloriforbruket er den kalorimengden som er nødvendig for å opprettholde stabil vekt med det aktivitetsnivået som er valgt
 • Aktivitetsfaktoren PAL ("physical activity level") beregnes ved å dividere det totale energibehovet (tilsvarende graden av fysisk aktivitet) med energibehovet i hvile1
 • Regnestykket forutsetter at du er frisk og har normal/vanlig muskelmasse
 • Ved slanking: Daglig kalori-inntak bør være minst 500 kcal under beregnet kaloribehov for at slankingen skal monne! Se tips for å beregne kaloriinnholdet i kosten. Husk at regnestykket også kan forbedres ved å øke aktiviteten

Kilder

Referanser

 1. Overvekt og fedme hos voksne. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Vedlegg 2. IS-1735. Helsedirektoratet, Oslo, 2011. helsedirektoratet.no
 2. Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr 1990; 51: 241-7. PubMed
 3. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet, sist endret 2016. IS-1972
 4. Shetty PS, Henry CJ, Black AE, Prentice AM. Energy requirements of adults: an update on basal metabolic rates (BMRs) and physical activity levels (PALs). Eur J Clin Nutr 1996; 50 (Suppl 1): s11-s23.