Skjema

Beregning av kaloribehov ved overvekt/fedme

Bakgrunn

 • Det totale energibehovet (kaloribehovet) kan beregnes ved å kalkulere energibehovet i hvile og multiplisere dette med en aktivitetsfaktor (PAL)1
 • I kalkulatoren benyttes Mifflins formel for energibehov og denne er egnet for beregning av kaloribehov ved overvekt og fedme2
 • Beregningen forutsetter at du er frisk og har normal/vanlig muskelmasse

Veiledning

 • Det daglige energiforbruket øker med økende aktivitet3
  • Finn det svaralternativet som best passer til ditt aktivitetsnivå
  • Kryss av i tillegg dersom du trimmer eller mosjonerer 4-5 ganger i uka eller mer
 • Aktivitetsfaktoren PAL ("physical activity level")
  • Beregnes ved å dividere det totale energibehovet (tilsvarende graden av fysisk aktivitet) med energibehovet i hvile1
 • Daglig energibehov (kaloribehov)
  • Tilsvarer den kalorimengden som er nødvendig for å opprettholde stabil vekt med det aktivitetsnivået som er valgt
  • Dette varierer med kjønn, alder, høyde og vekt (beregnet etter Mifflins formel)4
 • Tips ved slanking
  • Daglig kalori-inntak bør være minst 500 kcal under beregnet kaloribehov for at slankingen skal monne!
  • Se tips for beregning av kaloriinnhold i kosten. Husk at regnestykket også kan forbedres ved å øke aktiviteten

Kilder

Referanser

 1. Overvekt og fedme hos voksne. Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, utredning og behandling av overvekt og fedme hos voksne. Vedlegg 2. IS-1735. Helsedirektoratet, Oslo, 2011. helsedirektoratet.no
 2. Kosthåndboken - Veileder i ernæringsarbeid i helse- og omsorgstjenesten. Helsedirektoratet, sist endret 2016. IS-1972 www.helsedirektoratet.no
 3. Shetty PS, Henry CJ, Black AE, Prentice AM. Energy requirements of adults: an update on basal metabolic rates (BMRs) and physical activity levels (PALs). Eur J Clin Nutr 1996; 50 (Suppl 1): s11-s23. PMID: 8641254 PubMed
 4. Mifflin MD, St Jeor ST, Hill LA, et al. A new predictive equation for resting energy expenditure in healthy individuals. Am J Clin Nutr 1990; 51: 241-7. PubMed