Skjema

Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS)

Bakgrunn

Edinburgh postnatal depresjonsskår er et spørreskjema for å oppdage pasienter med depresjon under eller etter fødsel (svangerskaps- og barselsdepresjon).

Edinburgh postnatal depresjonsskår ble opprinnelig utviklet av professor John Cox i Edinburgh. Spørreskjemaet har fått en stor utbredelse og brukes i mange land. Det er testet ut og funnet nyttig også i Norge1-5.

Veiledning

Pasienten kan selv fylle ut skjemaet, men vurderingen av skåren, behovet for ytterligere utredning og eventuell behandling må tas av legen.

To EPDS-målinger samt intervju er blitt anbefalt for screening, men er foreløpig utilstrekkelig utprøvd6.

Skåringsveiledning norsk versjon

 • Anbefalt skårgrense er 9/107
 • En skår på 10 eller høyere tyder på at det foreligger depresjonssymptomer. Tiltak:
  • Et utdypende klinisk intervju hos kvalifisert helsepersonell for å kartlegge symptomene nærmere 
  • Klinisk vurdering av videre tiltak (helsepersonell), se NEL-dokument om svangerskaps- og barselsdepresjon

Kilder

Referanser

 1. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782-786. British Journal of Psychiatry
 2. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Schei B, Opjordsmoen S. The Edinburgh Postnatal Depression Scale: Validation in a Norwegian community sample. Nord J Psychiatry 2001; 55: 113-7. PubMed
 3. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Opjordsmoen S, Samuelsen SO. Review of validation studies of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 2001; 104: 243-9. PubMed
 4. Berle, J.O., Aarre, T.F., Mykletun, A., Dahl, A.A. & Holsten, F. (2003). Screening for postnatal depression: Validation of the Norwegian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale, and assessment of risk factors for postnatal depression. Journal of Affective Disorders, 76, 151-156.
 5. Eberhard-Gran, M., Tambs, K., Opjordsmoen, S., Skrondal, A. & Eskild, A. (2004). Depression during pregnancy and after delivery: A repeated measurement study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 25, 15-21
 6. Eberhard-Gran M, Slinning K, Rognerud M. Screening for postnatal depression--a summary of current knowledge. Tidsskr Nor Laegeforen 2014; 134(3): 297-301. pmid:24518477 PubMed
 7. Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale, side 112. Department of Health, Government of Western Australia. (2006). Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): Translated versions – validated. Perth, Western Australia: State Perinatal Mental Health Reference Group www.rikshandboken-bhv.se