Skjema

Edinburgh postnatal depresjonsskår (EPDS)

Temaside om Korona

 

EPDS norsk versjon

Edinburgh postnatal depresjonsskår er et spørreskjema for å oppdage pasienter med depresjon under eller etter fødsel (svangerskaps- og barselsdepresjon). Pasienten kan selv fylle ut skjemaet, men vurderingen av skåren, behovet for ytterligere utredning og eventuell behandling må tas av legen.

Edinburgh postnatal depresjonsskår ble opprinnelig utviklet av professor John Cox i Edinburgh1. Spørreskjemaet har fått en stor utbredelse og brukes i mange land. Det er testet ut og funnet nyttig også i Norge2-5.

To EPDS-målinger samt intervju er blitt anbefalt for screening, men er foreløpig utilstrekkelig utprøvd6.

 

Skåringsveiledning norsk versjon

 • Anbefalt skårgrense er 9/107
  • En skår på 10 eller høyere tyder på at det foreligger depresjonssymptomer. Tiltak:
   • Et utdypende klinisk intervju hos kvalifisert helsepersonell for å kartlegge symptomene nærmere 
   • Klinisk vurdering av videre tiltak (helsepersonell), se NEL-dokument om svangerskaps- og barselsdepresjon    

Kilder

Referanser

 1. Cox JL, Holden JM, Sagovsky R. Detection of postnatal depression. Development of the 10-item Edinburgh Postnatal Depression Scale. Br J Psychiatry 1987; 150: 782-786. British Journal of Psychiatry
 2. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Schei B, Opjordsmoen S. The Edinburgh Postnatal Depression Scale: Validation in a Norwegian community sample. Nord J Psychiatry 2001; 55: 113-7. PubMed
 3. Eberhard-Gran M, Eskild A, Tambs K, Opjordsmoen S, Samuelsen SO. Review of validation studies of the Edinburgh Postnatal Depression Scale. Acta Psychiatr Scand 2001; 104: 243-9. PubMed
 4. Berle, J.O., Aarre, T.F., Mykletun, A., Dahl, A.A. & Holsten, F. (2003). Screening for postnatal depression: Validation of the Norwegian version of the Edinburgh Postnatal Depression Scale, and assessment of risk factors for postnatal depression. Journal of Affective Disorders, 76, 151-156.
 5. Eberhard-Gran, M., Tambs, K., Opjordsmoen, S., Skrondal, A. & Eskild, A. (2004). Depression during pregnancy and after delivery: A repeated measurement study. Journal of Psychosomatic Obstetrics and Gynecology, 25, 15-21
 6. Eberhard-Gran M, Slinning K, Rognerud M. Screening for postnatal depression--a summary of current knowledge. Tidsskr Nor Laegeforen 2014; 134(3): 297-301. pmid:24518477 PubMed
 7. Using the Edinburgh Postnatal Depression Scale, side 112. Department of Health, Government of Western Australia. (2006). Edinburgh Postnatal Depression Scale (EPDS): Translated versions – validated. Perth, Western Australia: State Perinatal Mental Health Reference Group www.rikshandboken-bhv.se