Skjema

Normal språkutvikling

Kjennskap til normal språkutvikling er viktig for å kunne vurdere avvik. Nedenfor finner du en grov oversikt over milepæler i barnets språkutvikling. Vær imidlertid klar over at hvert barn vokser og utvikler seg i sitt tempo. Likevel utvikler barn seg rimelig forutsigbart.

2 måneder

Språkdifferensiering begynner allerede ved fødselen, hvor bablingen er spesifikk for enhver språkgruppe.

6 måneder

Barnet ser ut til å like visse lyder, som "pa" og "ma", fordi de er lett å uttale. Gjentar gjerne disse lydene om igjen og om igjen.

12 måneder

Barnet imiterer de første talelydene forståelig. Kan si noen få ord som "mamma", "pappa".

18 måneder

Uttrykk på 2 ord brukes ("pappa kom"). Kan si opptil 10 ord. Gjenkjenner navn på de nærmeste i familien, objekter og kroppsdeler.

2 år

Subjekt og verb brukes sammen. Behersker 100-250 ord og behersker setninger med 3 ord ("mamma spise mat"). Snakker klart nok til at foreldrene forstår noen av ordene.

2½ år

Det forventes at foreldre forstår barnet.

3 år

Ordforrådet øker til 500-900 ord og artikulasjonen er adekvat for alle lyder (eventuelt sviktende for k, g, s og r).

3½ år

Barnet behersker tanker, språk, abstraksjon og årsakssammenhenger ("hun får kake fordi hun er sulten").

4 år

Barnet skal bruke setninger med minst 5-6 ord og 90% av talen skal være forståelig. Svarer på enkle spørsmål.

2-5 år

Mange små barn mellom 2-5 år gjentar småord inne i en setning. Dette er et normalfenomen, og skal ikke oppfattes som stamming.