Skjema

Ferdigheter i dagliglivet - RDRS-2

Temaside om Korona

Norsk revidert utgave Anne Brækhus, Knut Engedal, Anne Thams Breien (september-2000)

Opplysninger fra pårørende

Spør pårørende om pasientens evne til å uføre disse gjøremål i løpet av de siste 2-3 dager.

Utgangspunkt for avkryssing er hva pasienten faktisk utfører og ikke hva han/hun kan klare eller er i stand til å mestre fysisk sett. For eksempel hvis en person fysisk sett er i stand til å bade selv, men ikke gjør det på grunn av manglende initiativ, eller fordi han/hun glemmer å gjøre det så skal det krysses av for at han/hun trenger hjelp.

Aktiviteter i dagliglivet
-Utfører aktiviteten
AleneMed noe hjelpMed mye hjelpUtføres ikke Kommentar
1.Spiser tilstrekkelig
2.Lager brødmat
3.Lager middag , overholder diett
4.Forflytter seg - inne/ute (med eller uten hjelpemidler)
5.Daglig personlig pleie (vasking, stell av hår og tenner, barbering)
6.Bader/dusjer, vasker håret
7.Kler på seg (inkluderer å finne frem klær)
8.Toalettbesøk (inluderer av og på med klær og renslighet)
9.Bruker telefon
10.Kjøper mat og nødvendige artikler
11.Håndterer penger, betaler regninger
12.Har økonomisk oversikt- planlegger fremover, skriver selvangivelse
13.Tar medisiner som forordnet
Spesielle problemer (grad av)IngenLetteStoreEkstremeKommentar
14.Problemer med hørsel (selv med høreapparat)
15.Problemer med synet (selv med briller)
16.Problemer med å uttrykke seg/oppfatte - muntlig/skriftlig
17.Ligger/sitter mye i løpet av dagen
18.Forvirring
19.Manglende samarbeidsvilje (motsetter seg hjelp)
20.Depressive problemer
21.Inkontinens for urin og avføring