Skjema

MMSE-NR3 (MMS - norsk revisjon)

Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE-NR)

Revisjon ved Carsten Strobel og Knut Engedal, 2021. ©Aldring og Helse, 2021. Gjengitt med tillatelse.

Screeningtesten MMSE-NR brukes til kognitiv utredning og forløpskontroll ved demens, hjerneslag og andre sykdommer som påvirker kognitiv funksjon. Testen brukes også for å vurdere effekt av behandling, og som ledd i vurdering av kognitiv svikt ved førerkortvurdering. Testen er alene ikke egnet til å stille diagnosen demens. Diagnostikk av demens se artikkelen om demenssyndromet.

MMSE-testen bør administreres av en person som har fått opplæring og kjenner manualens innhold. Utfør testing en-til-en, uten pårørende til stede. Skåring kan gjøres på utskrift eller på elektronisk skjema/kalkulator under. 

Skjemaene kan også lastes ned direkte fra nettsiden til Aldring og helse.

Lenker til stimulusark:

MMSE_NR3_stimulusark_1.pdf

MMSE_NR3_stimulusark_2.pdf

MMSE_NR3_skjema_skrive_tegne.pdf

Kilder

  • Se lenkene til originalskjemaene over

Referanser

  1. Manual Norsk Revidert Mini Mental Status Evaluering (MMSE-NR3). Carsten Strobel, 2021. www.aldringoghelse.no