Skjema

MMSE-NR3 (MMS - norsk revisjon)

Temaside om Korona

Norsk revidert mini mental status evaluering (MMSE-NR)

Revisjon ved Carsten Strobel og Knut Engedal, 2016 (oppdatert 2018)

Skjema og kalkulator

Screeningtesten MMSE-NR brukes til kognitiv utredning og forløpskontroll ved demens, hjerneslag og andre sykdommer som påvirker kognitiv funksjon. Testen brukes også for å vurdere effekt av behandling, og for bedømming av kognitiv egnethet til bilkjøring. Testen er alene ikke egnet til å stille diagnosen demens. 

Testen bør administreres av en person som har fått opplæring og kjenner manualens innhold. Utfør testing en-til-en, uten pårørende til stede. Skåring kan gjøres på utskrift eller på elektronisk skjema/kalkulator under. 

Skjemaene kan også lastes ned direkte fra nettsiden til Aldring og helse.

Kilder

  • Se lenkene til originalskjemaene ovenfor

Referanser

  1. MMSE-NR Manual. Norsk revidert Mini Mental Status Evaluering. Revidert og utvidet manual. Carsten Strobel og Knut Engedal, 2008 aldring-og-helse-media.s3.amazonaws.com