Enkel

ESAS symptomskjema

ESAS-r symptomregistrering

ESAS kurve for gjentatt registrering 

Symptomregistrering ved palliativ behandling

ESAS-r (revidert versjon anbefalt fra 2012)1-2 symptomskjema er i Norge valgt som standard verktøy for registrering av symptomer hos palliative pasienter3

Skjemaet er beregnet for utfylling av pasienten selv, eventuelt med assistanse fra helsepersonell.

Smertekartlegging

 • Norsk smerteforening (NOSF) har laget et minimumsskjema for kartlegging av kroniske smerter - skjemaet anbefales brukt ved alle smerteklinikker i Norge
 • Skjemaet er på 6 sider, og fylles ut av pasienten
 • Personer med moderat eller langtkommen demens
  • Kan være ute av stand til å beskrive sine plager
  • MOBID-2 smerteskala er egnet for å kartlegge smerte hos personer med demens
  • Les mer om bruk av MOBID-2 i smertevurdering og smertebehandling ved demens

Pasientinformasjon

Kilder

Referanser

 1. Watanabe SM, Nekolaichuk C, Beaumont C, Johnson L, Myers J, Strasser F. A multicenter study comparing two numerical versions of the Edmonton Symptom Assessment System in palliative care patients. J Pain Symptom Manage. 2011 Feb;41(2):456-68 PubMed
 2. Bruera E, Kuehn N, Miller MJ, Selmser P, Macmillan K. The Edmonton Symptom Assessment System (ESAS): a simple method for the assessment of palliative care patients. J Palliat Care. 1991 Summer;7(2):6-9 PubMed
 3. Kaasa S, Haugen DF. Palliativ medisin (Leder). Tidsskr Nor Legeforen 2006; 126: 294. tidsskriftet.no