Informasjon

Allergisk sjokk

Temaside om Korona

Akuttbehandlingen

  1. Tilkall hjelp
  2. Legg pasienten flatt med hevede bein
  3. Adrenalin settes intramuskulært straks (om mulig). Ved manglende bedring, eller ved forverring av symptomene, kan ny dose gis allerede etter 5 minutter og eventuelt gjentas flere ganger.
  4. Sikre luftveier og gi oksygen på maske (10-12 l/min)
  5. Start infusjon av intravenøs væske
Forrige side Neste side