Informasjon

Døvhet og tunghørthet hos barn

Forbigående nedsatt hørsel er svært vanlig ved ørebetennelser hos barn. Vedvarende nedsatt hørsel derimot er en tilstand som registreres hos mindre enn 1 av 1000 nyfødte. Ved 6 års alder har 2 av 1000 barn i Norge behov for høreapparat.

Symptomer og tegn

Det kan være vanskelig å avdekke tunghørthet hos de minste barna. Småbarn lærer nesten intuitivt å lese på munnen. Det kan derfor være svært vanskelig for omgivelsene å forstå at barnet hører dårlig. Foreldrene mistenker ofte likevel at noe er galt. Typiske tegn omfatter:

  • Barnet reagerer dårlig på tiltale når det sitter med ryggen til
  • Barnet går nær innpå lydkilder, ev. viser manglende interesse for lyd
  • Barnet bruker høy stemme
  • Monoton babling hos barnet, dette avtar etter fylte ett år
  • Dårlig språkutvikling hos barnet, utydelig tale og lite ordforråd
  • Mest interesse for gester og bevegelse
  • Hyl eller skrik for å uttrykke glede, ønsker eller klager
Forrige side Neste side