Informasjon

Downs syndrom

En person med Downs syndrom har et ekstra kromosom 21, slik at denne personen har tre i stedet for to kromosom 21.

Hva er Downss syndrom?

Downss syndrom (også kalt trisomi 21) er den hyppigste formen for utviklingshemming. Tilstanden skyldes en genfeil i kroppens celler. Resultatet kan bli forsinket utvikling og en rekke feil i utviklingen og modningen av nervesystemet, skjelettet, hjertet, mage, øyne, ører og andre organer. Tidlige tiltak kan bedre livskvaliteten til barn og voksne med denne tilstanden og hjelpe dem til å leve et godt liv.

Det fødes 10-12 barn med Downs syndrom per 10 000 levendefødte per år i Norge. I 2020 ble det født 58 levende barn med Downss syndrom i Norge. Samme år ble det registrert 147 svangerskap med opplysninger om Downss syndrom, det høyeste som er registrert.

 

 Animasjon om Downs syndrom

Neste side