Informasjon

Ryggmargsbrokk og nevralrørsdefekter

Årsaker

Nevralrørsdefekter kan ha en rekke ulike årsaker. I en del tilfeller er det genetiske sykdommer, f.eks Downs syndrom (trisomi 21). Det kan også være familiær opphopning uten at det ligger spesielle syndromer bak. I tillegg kjenner man en rekke ytre faktorer som øker risikoen for nevralrørsdefekter. Viktige eksempler er enkelte medisiner mot epilepsi, bl.a. valproat (Orfiril®) og karbamazepin (Tegretol®, Trimonil®). Medisiner som inneholder A-vitaminsyre, øker også risikoen. Slike medisiner brukes i behandlingen av enkelte hudsykdommer.

Mødre med type II diabetes har også økt risiko for å få barn med ryggmargsbrokk, særlig de med dårlig blodsukkerkontroll i første del av svangerskapet. 

Folat

COLOURBOX16468658.jpg

Mangel på vitamin B9 (folat eller folinsyre) øker risikoen for nevralrørsdefekter betydelig. Det anbefales derfor at alle som planlegger å bli gravide, tar folattilskudd (se pasientinformasjon Folat i graviditeten). Særlig tidlig i svangerskapet er folat en viktig byggestein for det som skal bli et foster, og behovet for dette vitaminet er derfor litt høyere hos gravide. Spiser du matvarer rike på folat, er det vanskelig å vite hvor mye du får i deg, og uansett er det bare folattilskudd som har vist seg å forebygge nevralrørsdefekter.

Medisinen er reseptfri og kjøpes på apotek: AFI Folsyre® tbl. 0,4 mg: 1 tbl. daglig fra 1 måned før tidspunktet du planlegger å bli gravid og til og med uke 12 i svangerskapet. Ved ikke planlagte svangerskap startes folattilskudd når du vet du er gravid, og brukes til og med uke 12. Hos kvinner som tidligere har hatt svangerskap eller fødsler med nevralrørsdefekt, anbefales folattilskudd 4 mg daglig, det vil si tidobbel dose. Dette gjelder også kvinner som er nødt til å bruke medisin mot epilepsi under svangerskapet.

Forrige side Neste side