Informasjon

Cystiske teratomer

Teratomer er svulster som dannes av flere celletyper. Svulsten har sin opprinnelse fra tidlige celler (germinalceller, kimceller) i fosterstadiet.

Hva er et cystisk teratom?

Teratomer omfatter både godartede, velutviklede cyster (hulrom) og kompakte, umodne kreftsvulster. De godartede cystene dominerer, men det er alltid en liten risiko for at en godartet svulst kan omdannes til en ondartet svulst. Cystiske teratomer omtales også som dermoidcyster.

Siden et teratom er dannet av urceller, så betyr det at disse cellene kan utvikle seg til ulike typer vev. Således kan man inne i et teratom finne både hår, tenner, fett, hud, muskulatur, bein og hormonelt vev.

Neste side