Informasjon

Cystiske teratomer

Diagnostikk

Sacrococcygeale teratomer

De oppdages enten ved ultralyd i svangerskapet eller de er synlige svulster som stikker ut nederst i ryggen når barnet er født. Mer uvanlig presenterer tilstanden seg som en skjevhet i rompeballene til det nyfødte barnet, eller svulsten kommer tilsyne i alderen 1 måned til 4 år.

Ovariale teratomer

Godartede cystiske teratomer i eggstokkene oppdages som regel tilfeldig ved gynekologisk undersøkelse, i forbindelse med røntgenundersøkelser eller i forbindelse med magekirurgi av andre grunner. Symptomfrie ovariale teratomer er ikke så sjeldne. Symptomatiske teratomer kan gi magesmerter, oppfylning i buken eller unormale livmorblødninger. Blæresymptomer, magetarmplager og ryggsmerter er sjeldnere. Torsjon og akutt ruptur er vanligvis forbundet med sterke smerter.

Dermoid cyste

Testikulære teratomer

De presenterer seg oftest som smertefrie masser i pungen, unntatt der det foreligger vridning av testikkelstilken (torsjon). Svulsten er fast eller hard i 80% av tilfellene. De fleste er uømme.

Mediastinale teratomer

Disse er som regel uten symptomer. I de tilfeller der symptomer foreligger, skyldes de trykk fra svulsten og kan medføre brystsmerter, hoste, tungpusthet eller stadige lungebetennelser. Ved symptomer gjøres røntgen, CT eller MR. Mediastinale teratomer oppdages noen ganger tilfeldig i forbindelse med røntgen av lungene.

Undersøkelser

Utredningen gjøres i hovedsak med røntgen, ultralyd, noen ganger CT og MR. For å stadfeste diagnosen må det tas vevsprøve (biopsi) av svulsten, slik at en vevsekspert (patolog) kan bedømme den i mikroskop.

Forrige side Neste side