Informasjon

Skoliose - skjev rygg

Temaside om Korona

Behandling

Skoliose

De aller fleste barn og ungdommer med skoliose behøver ingen behandling. Normal fysisk aktivitet kombinert med jevnlige kontroller hos lege er tilstrekkelig.

Ved alvorlige former for skoliose kan det være nødvendig å behandle tilstanden. Hensikten med behandlingen er å hindre smerter og ubehag, samt å unngå at tilstanden forverrer seg. Behandlingen vil sjelden kunne korrigere de oppståtte skjevhetene.

Behandling av skoliose er en spesialistoppgave, og det er ikke mulig å korrigere tilstanden ved hjelp av fysisk aktivitet og treningsøvelser. Slik egentrening er likevel fornuftig for å motvirke plager. Det er ikke vist at fysioterapi, kiropraktikk, biofeedback eller elektrisk stimulasjon hjelper mot skoliose. De mest brukte aktive behandlingsmetodene er korsett og operasjon.

Korsettbehandling må påbegynnes mens barnet/tenåringen fortsatt er i vekst, og behandlingen fortsetter vanligvis 2-3 år etter vekststans. For å få best mulig resultat bør korsettet brukes minst 23 timer per døgn.

Ved de mest alvorlige formene kan det være nødvendig med operasjon. Metoden går ut på at man korrigerer skjevheten og avstiver ryggsøylen i en mer gunstig posisjon. Dette er et stort inngrep hvor man retter opp ryggen, transplanterer inn bein og bruker skruer, kroker og metallstaver for å holde ryggen rett. Som regel kan man starte opptrening allerede etter 2-3 dager, men må forvente at det kan ta mange måneder før opptreningen er ferdig. De fleste oppnår forholdsvis gode resultater med slik behandling.

Les mer om behandling her.

Forrige side Neste side