Informasjon

Legemiddelbehandling av barn

Det er mange forhold som må vurderes når medisiner skal gis til barn. Dette informasjonsskrivet tar for seg de viktigste betraktningene man må gjøre når barnet har behov for medikamentell behandling.

Temaside om Korona

Til tross for at sykeligheten og dødeligheten blant barn i Norge er lav, er forbruket av legemidler relativt høyt. Data fra Reseptregisteret viser at omtrent halvparten av alle barn i alderen 0-9 år får forskrevet minst ett reseptpliktig legemiddel hvert år, mot to av tre i befolkningen ellers. I tillegg kommer bruk av reseptfrie midler. De mest brukte legemidlene hos barn er smertestillende og febernedsettende midler (i all hovedsak paracetamol), legemidler som virker på luftveiene (astmamidler, allergimidler, slimhinneavsvellende nesespray og hostemiksturer), antibiotika og ulike typer hudmidler til lokal bruk.

Barn er en gruppe som utviklingsmessig, fysiologisk og psykologisk er forskjellig fra voksne. Samtidig er det store innbyrdes forskjeller i gruppen «barn»; et nyfødt eller for tidlig født barn kan ikke sammenlignes med et barn i førskole- eller skolealder, eller en ungdom.

Spesielle farmakologiske forhold hos barn

De største forskjellene sammenlignet med voksne ses hos nyfødte og spesielt hos for tidlig fødte barn. For barn som er eldre enn 6-8 måneder, er det få viktige forskjeller i forhold til voksne når det gjelder opptak, fordeling, nedbrytning og utskillelse av legemidler.

Neste side