Informasjon

Medfødt hjertefeil

Behandling

Man er kommet langt når det gjelder behandling av medfødte hjertefeil. Det finnes i dag behandlingstilbud som gjør at de fleste med hjertefeil kan leve et helt eller tilnærmet normalt liv. Behandlingen kan være i form av kirurgi, legemidler eller hjelpemiddel som kunstige hjerteklaffer og pacemakere. Hvilken type behandling som gis, er avhengig av feilens art og størrelse. Fremskritt innen operasjonsteknikk gjør at hjertekirurgi nå kan gjøres mye tidligere enn før, vel halvparten av alvorlige hjertefeil opereres nå før 2 års alder.

Forrige side Neste side