Informasjon

Septumdefekter hos barn

Forkamrene og hjertekamrene i hjertet er atskilt med en skillevegg (septum). I fosterstadiet er det hull i begge disse skilleveggene slik at blodet kan flyte direkte mellom de to hjertehalvdelene. Disse hullene lukkes normalt ved fødselen, men noen ganger skjer det ikke.

Hva er medfødte hjertefeil?

Ventrikkel septumdefekt
Ventrikkel septumdefekt

Medfødte misdannelser i hjertet eller de store blodårene som omgir hjertet, er ikke uvanlig. Men mange av disse feilene er så små at de aldri vil gi noen plager. For at en misdannelse skal kalles en medfødt hjertefeil, må den være av en slik art eller størrelse at den vil kunne gi betydning for livskvalitet eller levealder.

Medfødte hjertefeil oppstår når hjertet formes i første del av svangerskapet, eller når hull mellom høyre og venstre hjertehalvdel ikke lukker seg etter fødselen. De fleste feil oppdages tidlig etter fødselen, men det hender at feilen først oppdages noen år ut i barnets liv, eventuelt i voksen alder. 

Det finnes en rekke forskjellige typer hjertefeil. Kombinasjoner med flere typer hjertefeil forekommer også. Medfødte hjertefeil er blant de vanligste "fødselsdefekter", og er den vanligste årsaken til død som følge av medfødte feil.

Neste side