Informasjon

Septumdefekter hos barn

Hva er en septum-defekt?

Hull mellom forkammerene (ASD)
Hull mellom forkammerene (ASD)

Både de to forkamrene og de to hjertekamrene er atskilt fra hverandre med en skillevegg (septum). I fosterstadiet er det hull i begge disse skilleveggene slik at blodet kan flyte direkte mellom de to hjertehalvdelene. Åpningen mellom hjertekamrene (ventriklene) lukker seg tidlig i fosterstadiet, mens åpningen mellom forkamrene lukker seg etter fødselen. Noen ganger er det gjenstående defekter i septum etter fødselen.

En gjenstående åpning mellom forkamrene kalles atrie-septumdefekt (ASD). En gjenstående åpning mellom hjertekamrene kalles ventrikkel-septumdefekt (VSD). Ved VSD eller ASD vil blodet flyte direkte mellom de to hjertehalvdelene, og det kan fører til økt belastning på hjertet. Betydningen av hjertefeilen avhenger av størrelsen og lokalisasjonen av dette hullet.

HULL mellom hovedkammerene (VSD)
HULL mellom hovedkammerene (VSD)

Både ASD og VSD kan lukkes kirurgisk hvis det er nødvendig. Små hull, små septumdefekter, har ofte så liten betydning at en ikke behandler dem, og i mange tilfeller vil de lukkes av seg selv.

VSD er den vanligste av alle hjertefeilene og utgjør ca. 1/3 av samtlige hjertefeil hos barn.

Forrige side Neste side