Informasjon

Barnemark

Barnemark forekommer hyppigst blant skolebarn i alderen 5 til 10 år. Tilstanden er forholdsvis uvanlig blant barn under 2 år.

Behandling

Midler mot småmark, Vermox® eller Vanquin®, dreper marken. Middelet anbefales i de fleste tilfeller til hele familien, også de som ikke har symptomer, for å sikre at marken utryddes. Behandlingen bør gjentas etter 2 uker. Disse midlene fås på apoteket uten resept. Begge preparatene doseres som en enkeltdose, og kan brukes av barn over ett år og opptil voksen alder.

Vermox er førstevalg, men begge preparatene er effektive. Til gravide anbefales Vanquin®(Pyrvin), fordi det er usikkert om Vermox kan være skadelig i svangerskap. Ved behandling med Vanquin blir avføringen rød.

I noen tilfeller hjelper ikke disse midlene. Andrevalg er da albendazol (Zentel) som fås på resept, men der legen må søke om registreringsfritak. Doseringen er 400 mg som en engangsdose. Behandlingen bør gjentas etter omtrent 14 dager.

Samtidig er det viktig med strenge hygieniske tiltak. Man bør klippe neglene korte og rense dem daglig, vaske hendene nøye før hvert måltid og kokvaske håndklær, sengetøy og undertøy dagen etter at behandlingen er gjennomført.

Selv om behandlingen er effektiv, er gjentatte infeksjoner vanlig. Fordi andre familiemedlemmer ofte også er smittet, kan det være at behandlingen "glipper" hos noen, og da øker faren for ny infeksjon. I noen tilfeller kan det også være andre barn i barnehage eller andre nære skolevenner som er "bærere" av infeksjon. Foruten at alle i familien behandles samtidig, er det viktig å understreke behovet for streng personlig hygiene. Det vil si å vaske hender og rense negler. Spesielt viktig med håndvask før alle måltid eller ved tilberedning av mat, og etter toalettbesøk.

Barnet kan vende tilbake til barnehagen etter igangsatt behandling. Det er ikke grunnlag for å behandle alle barn i en barnehage ved påvist enkelttilfelle hos et barnehagebarn.

Forrige side Neste side