Informasjon, tilstand

Kikhoste

Sykdomsforløpet

Sykdommen følger som regel et bestemt forløp. Det starter ofte med forkjølelsessymptomer som mild hoste, snørr og lett feber. Etter 1-2 uker kommer hosteanfallene. Et typisk kikhosteanfall kjennetegnes av hostekuler som kommer i serier, og som avsluttes med en kraftig innpust, som gir den "kikende" lyden. Hosteanfallene kan være så kraftige at barnet blir både rødt og blått i ansiktet. Neseblødning og sprengte blodkar på øyet er ikke uvanlig. Hosteanfallet fører til at slim fraktes opp fra lungene, og det er ikke uvanlig at hosten derfor følges av oppkast. Hos svært mange barn med kikhoste er hosteanfallene hyppigst og sterkest om natta. Denne fasen med hosting varer gjerne i 2-8 uker. Etter dette kommer en periode på 1-4 uker hvor sykdommen er på vei ut av kroppen. Hosten avtar, men kan i noen tilfeller vedvare i lang tid (flere måneder). Enkeltstående hosteanfall kan også forekomme lang tid etter at sykdommen har roet seg.

Vaksinerte har ofte et mildere sykdomsforløp uten den typiske "kikingen". Sykdomsbildet kan variere mye og avhenger bl.a. av pasientens alder - sykdommen er alvorligere jo yngre barnet. Hos spedbarn under 3 måneder kan sykdommen medføre pustestans i forbindelse med hostingen.

Forrige side Neste side