Informasjon, tilstand

Kyssesyke, mononukleose

Temaside om Korona

Kyssesyke, behandling

Det finnes ikke medisin mot kyssesykeviruset. Penicillin eller andre antibiotika har ingen virkning. Noen typer penicillin (amoxicillin eller ampicillin) kan gi et meslingeliknende utslett hos pasienter med mononukleose.

I noen få tilfeller kan mononukleose og streptokokk halsbetennelse foreligge samtidig. Hvis det er tilfelle, får du behandling med vanlig penicillin mot bakteriebetennelsen.

Det anbefales at du ikke utsetter deg for hard fysisk aktivitet så lenge du føler deg i dårlig form, eller så lenge lever og milt er forstørret. Det finnes ingen klare retningslinjer om hvor lenge du bør holde deg i ro, men for de fleste vil tre uker uten iherdig fysisk aktivitet være fornuftig.  Føler du deg skikkelig syk, bør du holde deg helt i ro noen dager. Så snart du føler deg i form til det, bør du prøve å være mest mulig oppe. Dersom du har behov for smertelindrende behandling, er paracetamol førstevalg (unntatt ved alvorlig leversvikt, som er svært sjelden). Alternativ er ibuprofen (Ibux). Du skal unngå alkohol så lenge leveren er påvirket av sykdommen.

Unntaksvis er hevelsen i halsen så kraftig at det er store problemer med inntak av næring, og noen kan få pustevansker. Da må du innlegges i sykehus for å få intravenøs væske- og næringstilførsel, eventuelt hjelp mot pustevanskene.

Dersom et småbarn får mononukleose, er det ved diagnosetidspunktet ikke smittefare til andre barn, og barnet kan fortsette å gå i barnehagen dersom han/hun er feberfri og i god allmenntilstand.

Siden mononukleose generelt er lite smittsomt, er det liten fare for smitte av andre ved vanlig sosial omgang. Det anbefales å unngå deling av spytt i akutt fase, og kanskje også i noen uker deretter. Noen kan skille ut virus i mer enn ett år, men det finnes ikke forskning som tilsier at det er nødvendig med så lang avholdenhet fra intim kontakt.

Forrige side Neste side