Informasjon, tilstand

Kyssesyke, mononukleose

Temaside om Korona

Kyssesyke, komplikasjoner

Mer enn 95 prosent av tilfellene forløper uten komplikasjoner. 

En fryktet, men heldigvis svært sjelden komplikasjon til mononukleose, er at milten sprekker. Dersom milten sprekker, skjer det i løpet av de første tre ukene etter at tilstanden debuterte. Det finnes ikke bevis for at risikoen er økt blant dem som trener mens de er syke. 

Andre mulige komplikasjoner er forstyrrelser i blodet: autoimmun hemolytisk anemi (lav blodprosent), trombocytopeni (lavt antall blodplater) og granulocytopeni (lavt antall hvite blodlegemer), men disse tilstandene går som regel over av seg selv i løpet av noen uker. Leverbetennelse oppstår hos over 90 prosent, men også denne betennelsen går tilbake i løpet av få uker. Varige leverskader er svært sjeldent. I sjeldne tilfeller kan det forekomme skader i nervesystem og nyrer. 

Komplikasjoner i form av bakterierbetennelse i hals, ører eller bihuler kan også forekomme. 

Forrige side Neste side