Informasjon

Omgangssyke med Norovirus

Temaside om Korona

Norovirus, forebyggende behandling

God håndhygiene er viktig. Vask hendene når du har vært i kontakt med andre som kan smitte deg. Bruk såpe og rennende vann. Spritbasert hånd-desinfeksjon har dårlig effekt mot norovirus. Det finnes ingen vaksine. 

Norovirus smitter lett og smitter på flere måter. I institusjoner det vist at varigheten av norovirus-utbrudd forkortes dersom tiltak iverksettes tidlig i forløpet. Det viktigste enkelttiltaket er isolering av den eller de som er syke. Pleiepersonal må bruker hansker og frakk, og skal ikke håndtere matvarer. Personale som har vært syke, bør vente 24-48 timer etter opphør av diaré og oppkast før de gjenopptar arbeidet.

Norovirus, sykemelding

Sykemelding fra vanlig arbeid er aktuelt dersom pasient arbeider i:

  • Næringsmiddelindustri inkludert serveringssteder - med direkte eller indirekte kontakt med næringsmidler som skal spises rå eller uten ytterligere oppvarming
  • Helsepersonell - med direkte kontakt, eller som serverer mat til pasienter som er særlig utsatt for infeksjonssykdommer, eller for hvem infeksjoner vil kunne ha særlig alvorlige konsekvenser (eks. for tidlig fødte barn, intensivavdelinger)

Det bør gå 48 timer etter symptomfrihet før man gjenopptar slikt arbeid. Kontroll avføringsprøve er ikke nødvendig.

Norovirus, barnehage

Ved utbrudd i barnehager eller skoler bør barn holdes hjemme ved symptomer. Det er nødvendig med intensivert håndvask (med såpe og rennende vann) og mekanisk rengjøring av stellebord og leker. Barn i barnehage eller institusjon kan vende tilbake 48 timer etter symptomfrihet. Kontrollprøve er ikke nødvendig.

Forrige side Neste side