Informasjon

Omgangssyke, tarminfeksjon

Behandling

Omgangssyke er for de fleste en ufarlig tilstand som går over i løpet av 3-7 dager. Et mulig problem ved omgangssyken er likevel uttørking. En taper mye væske gjennom både oppkast og diaré, i tillegg har en mindre lyst på både mat og drikke under sykdom. Uttørking kan gi alvorlige problem, spesielt hos barn under 2 år og blant eldre mennesker. For å unngå uttørking er det viktig å drikke mye. Lite og mørk urin er tegn på at du ikke får i deg nok væske. Hos små barn kan uttørking også gi seg til kjenne ved at barnet blir slapt og sløvt, eventuelt irritabelt.

Den viktigste delen av behandlingen er med andre ord væsketilførsel. Følgende råd kan være til hjelp ved omgangssyke:

  • Den største feilen man kan gjøre, er å ikke gi væske eller mat. Barna må få tilbud om begge deler selv om de kaster opp.
  • Det anbefales å drikke små mengder væske av gangen (helt nede i 5 ml), men drikk hyppig - dette kan også hjelpe mot kvalmen!
  • Spedbarn bør ammes så ofte man klarer, men sykdommen kan gjøre at de ikke har kraft til å få i seg nok melk. En bør da gi hyppige, små porsjoner væske med sprøyte, flaske eller skje.
  • På apoteket fås kjøpt spesielle væskeerstatninger (f.eks. Gem®) som også erstatter kroppens behov for salter og sukker. Disse anbefales brukt da de har riktig sammensetning av salter.
  • Det viktigste er likevel at en får i seg væske. Til barn bør man derfor gi det de ønsker å drikke. Søte drikker (brus, søt saft) som ikke er tynnet ut, bør om mulig unngås da de øker væskemengden i tarmen og kan forverre diaréen. Det er ingenting i veien for at barnet kan få melk (i motsetning til hva man tidligere trodde), men diaréen kan vare noen timer lengre. Kanskje er det fornuftig å gi laktosefri melk. Dersom man ikke kan benytte væskeerstatninger, kan små mengder salt kjeks el.l. være et greit tilskudd.
  • Klarer ikke den syke å få i seg noe særlig mat en kort periode, er det ufarlig, men man blir raskere frisk ved å fortsette å spise selv om man kaster opp. Det er ingenting i veien for å spise helt normal mat i litt mindre mengder. Lettfordøyelig mat som yoghurt, supper, kjeks, raspet eple og lignende kan være lettere å få i seg. For voksne: Sigaretter, kaffe og alkohol bør unngås i sykdomsperioden.
  • Det finnes medisiner som demper diaré (Imodium®, Travello®). Generelt anbefales ikke bruk av medikamenter. Diaré er kroppens måte å få bukt med infeksjonen på - å "skylle eller spyle" viruset ut av tarmen. Medisiner anbefales derfor bare når væsketapet blir spesielt stort, eller for å unngå diaré i spesielle situasjoner (f.eks. under flyreise). Disse medisinene bør ikke brukes av barn under 12 år.

Forebyggende behandling

En person med omgangssyke må være svært nøye med håndhygiene for å hindre smitte til andre. Det betyr grundig håndvask med såpe og rikelig rennende vann etter toalettbesøk og før matlaging. Det anbefales også at en bruker eget håndkle eller engangshåndkle. Spritbasert rengjøring bør ikke erstatte såpevask og rennende vann. 

Forrige side Neste side