Informasjon

Vannkopper

Temaside om Korona

Er vannkopper farlig?

For ellers friske mennesker er vannkopper en uskyldig sykdom, særlig hos barn er sykdommen mild og går over av seg selv.

For mennesker med blodkreft eller andre kreftformer, for nyfødte der moren ikke har hatt vannkopper, for gravide i slutten av svangerskapet og personer som bruker immundempende medisiner, er vannkopper en farlig sykdom. Disse pasientgruppene har svekket immunforsvar, og vannkopper kan da medføre alvorlig sykdom. Gravide bør vente med vaksinasjon til svangerskapet er over, men de øvrige risikogruppene kan ha nytte av vaksinasjon.

Det er generelt sjelden med komplikasjoner av sykdommen, men:

  • Bakterieinfeksjoner i utslettet er den vanligste komplikasjonen
  • Voksne kan få lungebetennelse fremkalt av vannkoppevirus
  • Barn og voksne kan utvikle en godartet hjernebetennelse
Forrige side Neste side