Informasjon

Vannkopper

Temaside om Korona

Vaksinasjon?

Det finnes vaksine mot vannkopper, men den inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Årsaken er at det er flere uavklarte sider ved denne vaksinen, bl.a. usikkerhet om varighet av beskyttelse.

Vaksine anbefales etter 9 måneders alder til barn med alvorlig underliggende sykdom som leukemi, barneleddgikt og nyresykdommer, og barn som skal gjennomgå transplantasjon. Vaksine kan også gis til voksne som ikke har antistoffer fordi sykdomsforløpet hos voksne er verre enn hos barn. Kvinner som ikke har antistoffer, og som tenker å bl gravid i framtiden, anbefales også vaksine. Denne må gis minst 3 måneder før svangerskap, og kan ikke gis under svangerskap.

Forrige side Neste side