Informasjon

Vannkopper

Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett med kløe. Sykdommen smitter ved dråpesmitte. 80 prosent har hatt sykdommen før de er ni år.

Temaside om Korona

Hva er vannkopper?

Vannkopper er en barnesykdom med feber og utslett forårsaket av Varicella-zoster virus (VZV). Vannkopper er den mest smittsomme av alle barnesykdommene. Oftest finnes det andre i nærmiljøet som også har vært eller er syke.

Vannkopper

Forløpet av vannkopper er vanligvis mildt hos barn med normalt immunforsvar. De fleste barn får sykdommen i løpet av småbarnsalderen, og de blir derved varig immune. 40 prosent smittes før 4 års alder og 40 prosent i 4-8 års alder. Sykdommen forekommer også hos voksne. Ved fylte 30 år er 98 prosent av befolkningen immune. 

Noen gjennomgår sykdommen uten utslett eller andre symptomer. Det hender derfor at man påviser antistoffer hos personer som ikke vet at de har gjennomgått sykdommen. 

 

vannkopper
Animasjon av vannkopper

Årsaken

Årsaken til sykdommen er et virus som heter varicella zoster virus (VZV). Sykdommen smitter ved dråpesmitte, det vil si at virus finnes i spytt, og ved hosting eller nysing spres virus rundt sammen med de ørsmå spyttdråpene som slynges ut. Vannkopper er meget smittsomt, og de fleste som er uvaksinerte blir smittet ved nærkontakt med en som er syk. Vaksine anbefales ikke til vanlig bruk i Norge, men kan være nyttig for personer med annen sykdom eller svekket immunapparat. 

Vannkopper
Vannkopper

Sykdommen er smittsom fra et par dager før utslettet opptrer og så lenge det dukker opp nye utslett. Smittefaren opphører når alle utslettene har dannet skorpe. Vanligvis varer smitteperioden 5 til 7 dager. Smittefaren er størst tidlig under sykdommen.

Forløpet av vannkopper

Tiden fra smitte til sykdomsutbrudd (inkubasjonstiden) varierer fra 10-21 dager, men er oftest 14-16 dager. Sykdommen starter oftest med lett feber. Vanligvis melder utslettet seg innen ett døgn etter debut av feber. Feber og sykdomsfølelse er verst hos voksne, barn er oftest mindre sykdomspåvirket.

Utslettet starter vanligvis i hodebunn og ansikt, og spres deretter til kropp, armer og bein. Det begynner som en liten rød flekk, som etter noen timer blir til en liten blemme med klart innhold. Etter et par dager danner det seg en skorpe som etter hvert faller av. Utslettet klør ofte. I munnens slimhinne kan en også se utslett. Antallet flekker i huden varierer fra noen ganske få til mange hundre. De enkelte flekkene kan være på ulike utviklingstrinn.

Varigheten av sykdommen er fra 5-6 dager i lette tilfeller, men kan vare opptil 7-10 dager i mer uttalte tilfeller. 

Er vannkopper farlig?

For ellers friske mennesker er vannkopper en uskyldig sykdom, særlig hos barn er sykdommen mild og går over av seg selv.

For mennesker med blodkreft eller andre kreftformer, for nyfødte der moren ikke har hatt vannkopper, for gravide i slutten av svangerskapet og personer som bruker immundempende medisiner, er vannkopper en farlig sykdom. Disse pasientgruppene har svekket immunforsvar, og vannkopper kan da medføre alvorlig sykdom. Gravide bør vente med vaksinasjon til svangerskapet er over, men de øvrige risikogruppene kan ha nytte av vaksinasjon.

Det er generelt sjelden med komplikasjoner av sykdommen, men:

  • Bakterieinfeksjoner i utslettet er den vanligste komplikasjonen
  • Voksne kan få lungebetennelse fremkalt av vannkoppevirus
  • Barn og voksne kan utvikle en godartet hjernebetennelse

Behandling

Det er ikke nødvendig med medisiner mot selve viruset til barn/ungdom som ellers er friske. Til personer med svekket immunsystem anbefales behandling med et virushemmende middel. 

Dersom det er nødvendig å dempe smerter eller feber, anbefales paracetamol. Ibuprofen (Ibux) frarådes ved vannkopper på grunn av økt risiko for kompliserende infeksjoner i huden. 

Ved plagsom kløe kan hvitvask brukes. Dette midlet kjøpes uten resept på apoteket, og pensles på utslettet. Det gir en kjølig lindring. Er kløen svært uttalt, kan det være aktuelt å gi en type allergimedisin (antihistaminer).

Du må forsøke å unngå å smitte andre. Spesielt er det svært viktig å unngå kontakt med personer som kan ha svekket immunforsvar (se over).

Barnehage/dagmamma

Det anbefales at barn holdes borte fra skole eller barnehage til barnet er feberfritt og utslettet har begynt å tørke inn. Fra første feberutbrudd vil dette i gjennomsnitt ta 5-7 dager.

Graviditet og vannkopper

Vannkopper kan i meget sjeldne tilfeller smitte til foster, spesielt når mor er smittet i første del av svangerskapet. Man regner med at det er ca. 2% risiko for fosterskader dersom mor får vannkopper før 20. svangerskapsuke.

Dersom mor får vannkopper den siste uken før, eller den første uke etter fødsel, er det risiko for å smitte det nyfødte barnet. En slik infeksjon kan bli alvorlig. Det gis derfor immunglobuliner (antistoffer) direkte i blodet til barnet dersom dette skulle skje. 

Vaksinasjon?

Det finnes vaksine mot vannkopper, men den inngår ikke i barnevaksinasjonsprogrammet i Norge. Årsaken er at det er flere uavklarte sider ved denne vaksinen, bl.a. usikkerhet om varighet av beskyttelse.

Vaksine anbefales etter 9 måneders alder til barn med alvorlig underliggende sykdom som leukemi, barneleddgikt og nyresykdommer, og barn som skal gjennomgå transplantasjon. Vaksine kan også gis til voksne som ikke har antistoffer fordi sykdomsforløpet hos voksne er verre enn hos barn. Kvinner som ikke har antistoffer, og som tenker å bl gravid i framtiden, anbefales også vaksine. Denne må gis minst 3 måneder før svangerskap, og kan ikke gis under svangerskap.

Hvordan er prognosen?

Prognosen er for de aller fleste god. Sykdommen er vanligvis mild og selvbegrensende.

Hos barn eller voksne med annen alvorlig underliggende sykdom, kan vannkopper gi et alvorlig sykdomsforløp. 

For de aller fleste medfører gjennomgått vannkopper livslang immunitet. Det vil si at man som regel ikke får sykdommen mer en en gang. 

Etter vannkopper vil noen av virusene bli igjen i nerveceller i ryggmargen. Dette kalles en latent eller inaktiv infeksjon. Viruset "sover". Mange år senere kan virusene bli aktivert på ny. De formerer seg da og vandrer utover i den nerven hvor de har hvilt, og forårsaker et smertefullt, småblemmet utslett som kalles helvetesild (herpes zoster). Dette skjer hyppigst hos eldre personer. 


Vil du vite mer?

Quiz

  • Har du fått med deg det viktigste i dette dokumentet? Da utfordrer vi deg til å ta vår quiz om vannkopper!