Informasjon

Cøliaki

Cøliaki er en kronisk sykdom hvor tarmtottene i tynntarmen blir ødelagt på grunn av betennelse (inflammasjon). Betennelsen skyldes en unormal reaksjon på gluten, et protein som finnes i mange typer mel.

Hva er cøliaki?

Cøliaki er en tilstand der tarmtottene i tynntarmen avflates på grunn av betennelse - det oppstår totteatrofi (se tegningen). Betennelsen skyldes en unormal reaksjon (allergi) mot proteinet gluten som finnes i mange melsorter.

Cøliaki - totteatrofi
Cøliaki - totteatrofi

Typiske symptomer er løse og hyppige avføringer. Avføringen kan være rikelig, gråhvit og illeluktende. Det kan være magesmerter, luftplager, vekttap og slapphet. Barn som lider av cøliaki, kan vise redusert vekst og være i dårlig form. En del barn har forstoppelse som eneste symptom. Tilstanden kan også gi vage og lite uttalte symptomer.

Cøliaki kan debutere i barneårene, men sykdommen oppdages vel så ofte i voksen alder. Forekomsten av cøliaki varierer betydelig i ulike folkegrupper. Den er mest utbredt blant hvite i Europa og Nord-Amerika, men den er også hyppig i noen arabiske land, samt i India og Pakistan. I de øvrige deler av Asia og i Afrika sør for Sahara er tilstanden sjelden. Hvor hyppig sykdommen forekommer i Norge, vet vi ikke med sikkerhet, men det er grunn til å anta at kanskje så mange som 1 av 100 i den norske befolkning har cøliaki, men under halvparten av disse får stilt diagnosen. Det kan derfor være omtrent 50.000 personer med cøliaki i Norge.

Mange angir å være overfølsomme for gluten. Ifølge Norsk Cøliakiforening antas det at så mange som 7-8 prosent av befolkningen i Norge ikke tåler gluten eller andre stoffer i hveten, men at bare 1-2 prosent har cøliaki.

Neste side