Informasjon

Hvordan påvises cøliaki?

Temaside om Korona

Diagnostiske vanskeligheter

Symptomer som er vanlige ved cøliaki, kan også forekomme ved andre sykdommer. Det kan være en hjelp for legen å vite om det finnes nære slektninger med cøliaki, at man gjentatte ganger har vært behandlet for jernmangel, eller alltid har hatt følsom mage ved infeksjonssykdommer.

Som sagt, det er viktig at alle undersøkelser gjøres før du starter med glutenfri kost. Dette fordi tarmtottene forholdsvis raskt kan bli normale igjen når gluten fjernes fra kosten. Det har vist seg at mange personer som har fått glutenfri kost uten nærmere undersøkelse, ikke har hatt cøliaki og således ikke har hatt behov for en spesiell diett. En del pasienter med mageplager, men uten cøliaki, kan også bli bedre når gluten fjernes fra kosten.

Forrige side Neste side