Informasjon

Forstoppelse hos barn

Behandling

For å helbrede en tilstand med langvarig forstoppelse er det nesten alltid nødvendig med avføringsmidler, og i tillegg innøving av gode toalettvaner. Kosthold og fysisk aktivitet kan muligens ha noe betydning for å unngå tilbakefall, men er ikke tilstrekkelig når barnet først har blitt forstoppet.

Gode toalettvaner

Sentralt i behandlingen av forstoppelse står innarbeidelsen av faste avføringsvaner. Har barnet ingen rytme i tømmingene, må dette øves inn.

Få barnet til å gå på toalettet (uansett) ca. 10 minutter etter et måltid, to ganger daglig -  for eksempel etter frokost og middag. De bør sitte rolig og avslappet på toalettet i 4-5 minutter. Man har sett at det er viktig å sitte i "huksittende" stilling. Derfor må de barna som ikke når ned i gulvet bruke en krakk til bena. 

I tillegg til to faste tidspunkt er det viktig å ikke holde igjen. Dersom man kjenner trang til avføring, skal man straks oppsøke toalettet. Dersom man ikke gjør dette, vil det uheldige tømmingsmønsteret vedlikeholdes. Derfor er det også svært viktig at barnehage eller skole informeres slik at barnet får tillatelse til å oppsøke toalettet når trangen melder seg. 

Blir barnet, og tarmen, vant til denne regelmessige rutinen dag etter dag, bidrar dette til å gjenopprette regelmessig funksjon, og den viktigste forutsetningen for problemfri avføring er oppfylt. Unngå at do-treningen får preg av tvang og blir forbundet med skjenn, gi heller "belønning" når barnet har vært på do.

Aktivitet

I motsetning til hos voksne, ser det ikke ut til at aktivitetsnivået til barnet har mye å si for utvikling av forstoppelse. Barna kan derfor leve helt normalt, med det aktivitetsnivået de er vant til. 

Kosthold og drikke 

Kostholdet og drikke har heller ikke noen vesentlig betydning for utvikling av forstoppelse hos barn. Unntak er dersom kostholdet er uvanlig fiberfattig. I så fall kan det muligens ha noe effekt å øke fiberinnholdet litt - det vil si litt ekstra av grove kornprodukter, frukt og grønnsaker. 

Barna kan drikke det de er vant med, og det har ingen hensikt å drikker mer enn de føler behov for. Det eneste unntaket er inntak av vanlig melk -  det kan ha en litt stoppende effekt. Derfor anbefales at barn som behandles for forstoppelse ikke drikker mer enn 1-2 glass melk hver dag - syrnet melk, som f. eks. youghurt har ingen stoppende effekt og kan trygt brukes. 

Avføringsmiddel

Alle med langvarig, plagsom forstoppelse - det er oftest svært plagsomt og kan redusere livskvalitet i betydelig grad - anbefales å bruke et avføringsmiddel - det aller beste er noen som heter makrogol (det finnes en rekke ulike makrogol-preparater). 

Opplegget som anbefales er at man først tømmer tarmen ved å bruke ganske store mengder makrogol. Preparatene selges i pulverform, hvor pulveret løses opp i vann, saft eller juice - og drikkes i løpet av 24 timer. Tømming foregår i løpet av 7 dager. 

Etter tømmingen fortsetter man med en mindre mengde av det samme preparatet som en daglig dose. Mengden som brukes til tømming og vedlikehold varierer med barnets alder - dette må du snakke med legen din om. 

Vedlikeholdsbehandlingen skal sikre at man får en myk, men formet avføring fra 1-2 ganger daglig, opptil 1 gang annenhver dag kan også være normalt. Dersom tømmingen er noenlunde regelmessig, og uten smerter og ubehag, er målsetningen nådd. Da er det viktig å fortsette med behandlingen i minst 2-3 måneder før man eventuelt avslutter. Hos noen fortsettes behandlingen mye lenger, opptil flere år. Makrogol er helt ufarlig for tarmen og kroppen. 

Dersom man ikke kommer til målet med makrogol kan renset parafin være et alternativ. Ev. kan en liten dose renset parafin gis som tillegg til makrogol. 

Hos barn under 2 år kan laktulose-preparat være aktuelt. Dette er ikke like effektivt som makrogol eller parafin, men kan brukes også av småbarn. 

Forstoppelse i første leveår, hvor man har utelukket at det foreligger noen sykdom, kan behandles med maltekstrakt som blandes i morsmelkerstatning eller grøt. 

Klyster

Enkelte barn har endetarmen full av harde avføringsknoller. Vanligvis vil opptrappende doser av avføringsmidler hjelpe til å bli kvitt all avføringen. Dersom dette ikke lykkes, eller dersom det er vanskelig å få i barnet nok medisin, kan det være nødvendig å behandle med klyster for å få løst opp og fjernet avføringen som stenger nederst i tarmen.

Klyster er væske som føres inn i endetarmen, og som både løser opp avføringen og stimuler til tømming. 
Noen ganger kan det være aktuelt å legge barn inn i sykehus for å gjennomføre denne første tømmingen. 

Klyster på et barn kan virke skremmende. Vurder derfor i samråd med legen om det er nødvendig. Et barn som er godt informert, og som skjønner hensikten med behandlingen, tar nok ikke skade av en slik behandling.

Forrige side Neste side