Informasjon

Sengevæting (enurese)

Prognose

Dette er som nevnt en vanlig tilstand som de aller fleste vokser av seg innen tidlig skolealder. Hvert år blir ca 10-25 prosent av de som sliter med dette problemet, bra av seg selv. For noen få personer vedvarer plagene opp mot puberteten, og disse opplever det naturlig nok som en ekstra stor belastning.

Tilstanden kan kompliseres av sosiale problemer, spesielt i situasjoner som krever overnatting. Dessuten kan barnet få et problem med lukt. Tilstanden kan medføre lav selvfølelse og kan også være utmattende for foreldrene.

Forrige side Neste side